Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Chiến lược kinh doanh Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường giai đoạn 2012 – 201

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Chiến lược kinh doanh Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường giai đoạn 2012 – 201

  LỜI MỞ ĐẦU

  1. Tên đề tài: Chiến lược kinh doanh Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường giai đoạn 2012 – 2017.
  2. Lý do chọn đề tài: Trước bối cảnh nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế khu vực nói riêng đang tiến nhanh trong xu thế hội nhập dẫn đến sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp ngày càng khốc liệt trong mọi lĩnh vực, mọi ngành nghề về sản phẩm, về thị trường, về khoa học công nghệ, về nhân lực, về nguyên nhiên vật liệu Cùng với sự phát triển của đất nước thì nhu cầu về vật liệu xây dựng đòi hỏi ngày càng lớn, càng đa dạng phong phú để đáp ứng kịp thời cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, cũng vì thế mà dẫn đến nguồn tài nguyên khoáng sản ngày càng bị khai thác cạn kiệt, ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của Quốc gia trong tương lai. Do đó việc nghiên cứu tái tạo sử dụng các chất phế thải để làm nguyên liệu sản xuất thay thế được các nguồn tài nguyên hữu hạn là vô cùng quan trọng, nó vừa tận dụng được nguồn phế thải rồi rào vốn trước đây bỏ đi gây ô nhiễm môi trường, lãng phí, đồng thời vừa tạo ra những sản phẩm hữu ích cho xã hội, có giá trị kinh tế cao, giá thành hợp lý, phù hợp với xu thế của thời đại, đây là chủ trương được Nhà nước đặc biệt quan tâm khuyến khích và ưu đãi. Xuất phát từ chủ trương đó tháng 4/2007, Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường được thành lập với sự liên doanh phối kết hợp hợp của các tổ chức, cá nhân các nhà khoa học trong nước để tập trung đầu tư sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng sử dụng nguồn nguyên liệu đầu vào là các chất phế thải công nghiệp. Với định hướng đó, Công ty đã tập trung nghiên cứu thiết khế, chế tạo và hoàn thiện thành công đồng bộ dây chuyền công nghệ chế biến tro bay bằng phương pháp tuyển ướt và sấy khô từ tro xỉ phế thải của các nhà máy Nhiệt điện chạy than đưa vào ứng dụng trong giai đoạn hiện nay. Không những vừa xử lý được nguồn tro xỉ phế thải khổng lồ thải ra từ các nhà máy Nhiệt điện chạy than làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tiết kiệm diện tích ao hồ chứa mà đồng thời tạo ra những sản phẩm mới có giá trị kinh tế cao, thân thiện với môi trường, làm phụ gia cho bê tông, xi măng, gạch nhẹ, tấm panen, than tái chế (than sạch) mang lại hiệu quả vô cùng to lớn cho Quốc gia. Là một Doanh nghiệp mới được thành lập lại đi tiên phong trong lĩnh vực này nên Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường luôn phải thường xuyên đối mặt với những thách thức, khó khăn vừa phải tập trung củng cố hoàn thiện bộ máy nhân sự, vừa phải nghiên cứu việc ứng dụng sản phẩm mới vào các lĩnh vực của ngành xây dựng, vừa tìm kiếm mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Bởi vậy, bước đầu Công ty mới chỉ xây dựng được kế hoạch sản xuất kinh doanh ngắn hạn, chưa đầu tư được cho một chiến lược lâu dài. Xuất phát từ thực tế đó tác giả đã chọn đề tài ”Chiến lược sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường giai đoạn 2012 – 2017” để nghiên cứu và làm đề tài cho luận văn của mình.
  3. Mục đích nghiên cứu của đề tài: Mục tiêu của luận văn là trên cơ sở những kiến thức đã được học tại trường và bằng những kinh nghiệm trong quá trình công tác nhằm vận dụng vào phân tích đánh giá các yếu tố môi trường tác động đến Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường để qua đó phát hiện ra các lợi thế, cơ hội, nguy cơ. Kết hợp với những thực trạng các yếu tố bên trong của Công ty để tìm ra những điểm mạnh điểm yếu nhằm xác định tầm nhìn mục tiêu xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh cho Công ty trong giai đoạn 2012 – 2017 đưa Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường tăng trưởng nhanh, phát triển mạnh, ổn định, bền vững trở thành doanh nghiệp lớn đi đầu trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm vật liệu xây dựng chất lượng cao từ các chất phế thải của ngành công nghiệp.
  4. Phạm vi nghiên cứu: Trong khuôn khổ luận văn này, tác giả chủ yếu tập trung thực hiện việc phân tích đánh giá các vấn đề tác động đến môi trường hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2007-2011 nhằm xác định chiến lược phát triển khả thi và hiệu quả cho hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh các sản phẩm Tro bay và vật liệu nhẹ (gạch nhẹ) giai đoạn 2012- 2017.
  5. Phương pháp nghiên cứu: Với mong muốn đạt được kết quả nghiên cứu cao cho luận văn này tác giả đã sử dụng các phương pháp biện chứng, suy luận logic, phương pháp thu thập các thông tin số liệu thứ cấp, thống kê, tổng hợp, so sánh để phân tích đánh giá và xác định mối tương quan giữa các vấn đề, xem xét quá trình vận động và biến đổi theo thời gian và không gian từ đó đưa ra những giải pháp nhằm khai thác tối đa hóa lợi thế, cơ hội, điểm mạnh, ngăn chặn kịp thời hay giảm thiểu những nguy cơ, đe dọa để xây
  dựng một chiến lược sản xuất kinh doanh tối ưu cho Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường giai đoạn 2012 - 2017.
  6. Ý nghĩa của Luận Văn
  - Ứng dụng lý thuyết xây dựng chiến lược kinh doanh vào trường hợp cụ thể của Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường.
  - Xây dựng và lựa chọn chiến lược kinh doanh phù hợp cho chính Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường để khai thác tối đa điểm mạnh của Doanh nghiệp, tận dụng cơ hội thị trường.
  7. Kết quả dự kiến của luận văn:
  Nội dung của khóa luận phù hợp với thực tiễn sản xuất kinh doanh của Công ty, mặc dù phạm vi nghiên cứu của đề tài tương đố hẹp. Song, với phương pháp nghiên cứu khoa học và sử dụng những kiến thức dựa trên quan điểm hiện đại đã được tiếp thu trong quá trình đào tạo tại trường của nội dung khóa học, của các giảng viên có trình độ chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm, của bạn bè, đồng nghiệp cùng với kinh nghiệm thực tiễn rút ra từ quá trình công tác của bản thân, tác giả đã xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty giai đoạn 2012 – 2017 trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng từ nguồn tro xỉ phế thải nhà máy Nhiệt điện chạy than.
  8. Kết cấu của luận văn
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, nội dung luận văn có kết cấu gồm 3 chương:
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN ĐỂ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH
  CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG
  CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG VÀ LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG GIAI ĐOẠN 2012-2017

  M ỤC L ỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 4
  CHƯƠNG 1. 7
  CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 7
  1.1. KHÁI NIỆM , YÊU CẦU VÀ NỘI DUNG CÁC BƯỚC XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 7
  1.1.1. Khái niệm chiến lược kinh doanh. 7
  1.1.2. Các yêu cầu của chiến lược kinh doanh. 8
  1.1.2.1. Chiến lược kinh doanh là sự thể hiện vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp. 8
  1.1.2.2. Chiến lược kinh doanh là mô thức kinh doanh của doanh nghiệp. 8
  1.1.2.3. Chiến lược kinh doanh là sự thể hiện quan niệm giá trị của doanh nghiệp. 8
  1.1.2.4. Chiến lược kinh doanh là sự sáng tạo trong quản lý doanh nghiệp. 8
  1.1.3. Trình tự nội dung xây dựng chiến lược kinh doanh. 9
  1.2. TẦM NHÌN SỨ MẠNG VÀ MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC CỦA DOANH NGHIỆP. 9
  1.2.1. Tầm nhìn của doanh nghiệp. 9
  1.2.2. Sứ mạng của doanh nghiệp. 10
  1.2.3. Các mục tiêu chiến lược cho doanh nghiệp. 10
  1.3. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ CỦA DOANH NGHIỆP. 10
  1.3.1. Môi trường chính trị và pháp luật: 11
  1.3.2. Môi trường kinh tế: 11
  1.3.3. Môi trường Văn hóa - Xã hội: 11
  1.3.4. Môi trường khoa học - công nghệ: 12
  1.3.5. Môi trường tự nhiên: 12
  1.3.6. Môi trường toàn cầu: 12
  1.4. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG VI MÔ 13
  1.4.1. Phân tích quyền năng của khách hàng: 13
  1.4.2. Phân tích quyền năng của nhà cung ứng. 14
  1.4.3. Phân tích các đối thủ cạnh tranh: 14
  1.4.4. Phân tích các đối thủ tiềm ẩn: 14
  1.4.5. Phân tích khả năng của sản phẩm thay thế: 14
  1.5. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN TRONG DOANH NGHIỆP. 15
  1.5.1. Quá trình sản xuất 15
  1.5.1.1. Công tác sản xuất 15
  1.5.1.2. Công suất 15
  1.5.1.3. Lực lượng lao động. 16
  1.5.1.4. Chất lượng. 16
  1.5.2. Tài chính kế toán. 16
  1.5.3. Hoạt động quản trị 17
  1.5.4. Hoạt động Marketing. 18
  1.5.4.1 Đánh giá hệ thống Marketing. 19
  1.5.4.2. Đánh giá hiệu quả công tác Marketing: 19
  1.5.5. Hoạt động nghiên cứu phát triển. 20
  1.5.6. Hệ thống thu thập và xử lý thông tin. 21
  1.6. CÁC CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 21
  1.6.1. Chiến lược dẫn đầu về chi phí: 21
  1.6.1.1. Ưu điểm của chiến lược: 21
  1.6.1.2. Nhược điểm của chiến lược: 22
  1.6.1.3. Điều kiện để thực hiện chiến lược: 22
  1.6.2. Chiến lược khác biệt hóa: 23
  1.6.2.1. Ưu điểm của chiến lược: 23
  1.6.2.2. Nhược điểm của chiến lược: 23
  1.6.2.3. Điều kiện thực hiện chiến lược. 24
  1.7. XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 24
  1.7.1. Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài - EFE: 24
  1.7.2. Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong – IFE: 25
  1.7.3. Ma trận SWOT: 25
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 1. 31
  CHƯƠNG 2. 32
  PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG 32
  2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG 32
  2.1.1. Giới thiệu Công ty. 32
  2.1.2. Đặc điểm chung của sản phẩm 33
  2.2. TẦM NHÌN, SỨ MẠNG VÀ MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC CỦA CÔNG TY. 38
  2.2.1. Tầm nhìn của Công ty. 38
  2.2.2. Sứ mạng của Công ty. 38
  2.2.3. Mục tiêu chiến lược của Công ty. 38
  2.2.3.1. Sự cần thiết phải xây dựng chiến lược kinh doanh tại Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường. 38
  2.2.3.2. Căn cứ lựa chọn chiến lược. 39
  2.2.3.3. Mục tiêu trong giai đoạn 2012-2017. 40
  2.3. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY 41
  2.3.1 Môi trường vĩ mô. 41
  2.3.1.1. Môi trường chính trị, pháp luật: 41
  2.3.1.2. Môi trường kinh tế: 42
  2.3.1.3. Môi trường văn hoá - xã hội: 42
  2.3.1.4 Môi trường công nghệ: 43
  2.3.1.5. Môi trường tự nhiên. 45
  2.3.1.6. Môi trường toàn cầu. 45
  2.3.2. Môi trường vi mô. 46
  2.3.2.1. Phân tích quyền năng của khách hàng: 46
  2.3.2.2. Phân tích quyền năng của nhà cung cấp. 50
  2.3.2.3. Phân tích các đối thủ cạnh tranh: 50
  2.3.2.4. Phân tích các đối thủ tiềm ẩn. 51
  2.3.3. Môi trường nội bộ Công ty. 54
  2.3.3.1. Quá trình sản xuất 54
  2.3.3.2. Tài chính kế toán. 66
  2.3.3.4. Hoạt động Marketing. 78
  2.3.3.5. Hoạt động nghiên cứu phát triển. 79
  2.3.3.6. Hệ thống thu thập và xử lý thông tin. 80
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 2. 81
  CHƯƠNG 3. 82
  XÂY DỰNG VÀ LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG GIAI ĐOẠN 2012-2017. 82
  3.1. MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC CỦA CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2012-2017. 82
  3.2. XÂY DỰNG VÀ LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO CÔNG TY. 82
  3.2.1. Xây dựng ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài EFE. 82
  3.2.2. Xây dựng ma trận đánh giá các yếu tố bên trong IFE 83
  3.2.3. Sử dụng ma trận SWOT để lựa chọn các chiến lược kinh doanh. 84
  3.2.3.1. Mô hình SWOT 85
  3.2.3.2. Các chiến lược kinh doanh. 87
  3.2.4. Xác định chiến lược kinh doanh cơ bản. 97
  3.3. CÁC NHÓM GIẢI PHÁP THỰC THI ĐÃ CHỌN 99
  3.3.1. Giải pháp marketing. 99
  3.3.2. Giải pháp phân phối 101
  3.3.3 Giải pháp sản xuất, tác nghiệp. 101
  3.3.3.1. Duy trì nguồn nguyên liệu đầu vào ổn định. 101
  3.3.3.2. Giải pháp công nghệ. 102
  3.3.4. Giải pháp tài chính. 103
  3.3.5. Giải pháp nhân sự 103
  3.3.6. Xây dựng, gìn giữ và phát triển văn hóa doanh nghiệp. 104
  3.4. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC * Đối với nhà nước: 105
  KẾT LUẬN 107
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 108

  Xem Thêm: Chiến lược kinh doanh Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường giai đoạn 2012 – 201
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chiến lược kinh doanh Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường giai đoạn 2012 – 201 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status