Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phân tích hiệu quả sản xuất cây cam sành trên đất ruộng ở huyện Trà Ôn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2001

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích hiệu quả sản xuất cây cam sành trên đất ruộng ở huyện Trà Ôn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2001

  DANH SÁCH BẢNG
  Trang
  Bảng 1: Các khoản mục chi phí 23
  Bảng 2: Giá trị doanh thu, giá bán và lợi nhuận .26
  Bảng 3: Các chỉ số tài chính cơ bản 28
  Bảng 4: Tỉ suất của lợi nhuận trồng cam sành 29
  Bảng 5: Kết quả hồi quy hàm năng suất 33
  Bảng 6: Kết quả kiểm định RESET 1 33
  Bảng 7: Ma trận tương quan 1 .34
  Bảng 8: Kết quả kiểm định White 1 .34
  Bảng 9: Kết quả hồi quy hàm lợi nhuận trung bình 37
  Bảng 10: Bảng kiểm định phương sai sai số thay đổi 2 .37
  Bảng 11: Mô hình hồi quy tuyến tính log .38
  Bảng 12: Kết quả kiểm định RESET 2 .38
  Bảng 13: Ma trận tương quan 2 .39
  Bảng 14: Kết quả kiểm định White 3 .39


  DANH SÁCH HÌNH
  Trang
  Hình 3.1: Bản đồ tỉnh Vĩnh Long .11
  Hình 3.2: Bản đồ huyện trà ôn .12
  Hình 3.3: Tỉ lệ diện tích cây trồng 17
  Hình 3.4: Tuổi của chủ hộ .18
  Hình 3.5: Trình độ học vấn của chủ hộ 18
  Hình 3.6: Tập huấn kỹ thuật 19
  Hình 3.7: Phương pháp cho trái .19
  Hình 3.8: Biên độ dao động giá cam trung bình năm 2011 20
  Hình 3.9: Ảnh hưởng sự thay đổi của cung đến giá cam .26
  Hình 4.1: Biên độ dao động giá cam sành trong năm 31
  Hình 5.1: Rủi ro sản xuất cam sành .43


  DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT
  CBA: Cost Benefit Analyze
  CP: Chi phí
  CPBQ: Chi phí bình quân
  DT: Doanh thu
  DTBQ: Doanh thu bình quân
  LN: Lợi nhuận
  LNBQ: Lợi nhuận bình quân
  NPV: Net Present Value  MỤC LỤC
  Trang
  Chương 1: GIỚI THIỆU 1
  1.1 Lý do chọn đề tài . 1
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1
  1.2.1 Mục tiêu chung 1
  1.2.2 Mục tiêu cụ thể . 2
  1.3 Kiểm định giả thuyết . 2
  1.4 Phạm vi nghiên cứu . 2
  1.4.1 Phạm vi không gian 2
  1.4.2 Phạm vi thời gian . 2
  1.4.3 Đối tượng nghiên cứu . 2
  1.4.4 Phạm vi nội dung . 2
  1.5 Lược khảo tài liệu 3
  Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4
  2.1 Phương pháp luận 4
  2.1.1 Khái niệm về nông hộ . 4
  2.1.2 Khái quát về kinh tế hộ . 4
  2 1.3 Khái niệm về hiệu quả . 5
  2.1.4 Các chỉ ti êu đánh giá hiệu quả kinh tế 6
  2.1.5 Các chỉ ti êu kinh tế . 6
  2.2 Phương pháp nghiên cứu . 8
  2.2.1 Phương pháp tiếp cận . 8
  2.2.2 Phương pháp thu thập số liệu 8
  2.2.3 Phương pháp phân tích số liệu 9
  Chương 3 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG, HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH . 11
  3.1 Khái quát về địa bàn nghiên cứu 11
  3.1.1 Vị trí địa lý v à điều kiện tự nhiên địa bàn huyện Trà Ôn . 11
  3.1.2 Lịch sử hình thành và phát tri ển . 14
  3.2 Tình hình trồng cam theo mẫu điều tra . 15
  3.2.1 Sơ lược về kỹ thuật trồng cây cam sành . 15
  3.2.2 Thực trạng trồng cam sành theo mẫu điều tra . 16
  3.3 Phân tích hiệu quả kinh tế mô hình trồng cam sành
  giai đoạn 2001- 2012 . 22
  3.3.1 Phân tích hiệu quả kinh tế mô hình . 22
  Phân tích hiệu quả sản xuất của mô hình trồng cam sành trên đất ruộng ở
  huyện Trà Ôn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2001-2011
  GVHD: NGUYỄN VĂN NGÂN 11 SVTH: ĐỒNG CHÍ LINH
  3.3.2 Đánh giá hiệu quả kinh tế của mô hình sản xuất . 30
  Chương 4: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ SẢN XUẤT CỦA MÔ
  HÌNH VÀ MỘT SỐ NHẬN ĐỊNH RÚT RA TỪ NGHIÊN CỨU 31
  4.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế của mô hình 31
  4.1.1 Nhận diện các rủi ro cơ bản của hoạt động sản xuất 31
  4.1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất mô hình . 32
  Chương 5: THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA TRỒNG CAM . 42
  5.1 Những thuận lợi và cơ hội 42
  5.1.1 Cơ hội 42
  5.1.2 Thuận lợi 42
  5.2 Những rủi ro và khó khăn 43
  5.2.1 Rủi ro . 43
  5.2.2 Khó khăn . 44
  5.3 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất giảm thiểu chi phí, rủi ro của
  mô hình 44
  Chương 6 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 46
  5.1 Kết luận . 46
  5.2 Kiến nghị . 46
  5.2.1 Đối với chính quyền địa phương 46
  5.2.2 Đối với nông hộ . 47
  5.3 Kết luận chung 47
  Tài liệu tham khảo 48
  Phụ lục 49

  Xem Thêm: Phân tích hiệu quả sản xuất cây cam sành trên đất ruộng ở huyện Trà Ôn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2001
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích hiệu quả sản xuất cây cam sành trên đất ruộng ở huyện Trà Ôn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2001 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status