Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái học hai loài ruồi ăn rệp và khả năng sử dụng chúng trong phòng chống rệp muội hại cây ăn quả có múi ở Hà Nội và phụ cận

  Nhu Ely Nhu Ely Đang Ngoại tuyến (1771 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái học hai loài ruồi ăn rệp và khả năng sử dụng chúng trong phòng chống rệp muội hại cây ăn quả có múi ở Hà Nội và phụ cận

  MỤC LỤC
  Trang
  Lời cam đoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục chữ viết tắt vi
  Danh mục bảng vii
  Danh mục hình x
  MỞ ĐẦU 1
  1. Đặt vấn đề 1
  2. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 3
  3. Mục đích, yêu cầu của đề tài 3
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4
  5. Những đóng góp mới của đề tài 4
  CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 5
  1.1. Cơ sở khoa học của đề tài 5
  1.2. Tình hình nghiên cứu ở ngoài nước 6
  1.2.1. Thành phần rệp muội và thiên địch của chúng 6
  1.2.2. Đặc điểm hình thái và sinh học, sinh thái học của ruồi ăn rệp 10
  1.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và pháttriển của ruồi ăn rệp 12
  1.2.4. Vai trò của ruồi ăn rệp và khẳ năng sử dụng chúng 13
  1.3. Tình hình nghiên cứu ở trong nước 16
  1.3.1. Thành phần rệp muội và thiên địch của chúng 16
  1.3.2. Đặc điểm hình thái và sinh học, sinh thái học của ruồi ăn rệp 20
  1.3.3. Vai trò của ruồi ăn rệp và khả năng sử dụng chúng 22
  1.4. Những vấn đề đã được và chưa được đề cập đến 24

  CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26
  2.1. Địa điểm nghiên cứu 26
  2.2. Thời gian nghiên cứu 27
  2.3. Vật liệu và dụng cụ nghiên cứu 27
  2.3.1. Vật liệu nghiên cứu 27
  2.3.2. Dụng cụ nghiên cứu 28
  2.4. Nội dung nghiên cứu 28
  2.5. Phương pháp nghiên cứu 28
  2.5.1. Phương pháp điều tra, thu thập xác định thành phần thiên địch
  của rệp muội hại cây ăn quả có múi ở vùng Hà Nội vàphụ cận 28
  2.5.2. Phương pháp nghiên cứu đặc điểm hình thái và sinh học, sinh
  thái học của 2 loài ruồi ăn rệp (D. aegrota, S. ribesii) 31
  2.5.3. Phương pháp nghiên cứu sinh thái học của 2 loài ruồi ăn rệp
  (D. aegrota, S. ribesii) và khả năng sử dụng chúng trong phòng
  chống rệp muội hại cây ăn quả có múi 35
  2.5.4. Phương pháp tính toán và xử lý số liệu 44
  CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 45
  3.1. Thành phần thiên địch của rệp muội hại cây ăn quả có múi ở
  vùng Hà Nội và phụ cận 45
  3.1.1. Thành phần và mức độ hại của các loài rệp muội 45
  3.1.2. Thành phần và mức độ phổ biến của côn trùng bắt mồi rệp muội
  hại cây ăn quả có múi 53
  3.2. Đặc điểm hình thái và sinh vật học của ruồi ăn rệp cánh nâu
  Dideopsis aegrota Fabricius và ruồi ăn rệp vằn vàng Syrphus
  ribesiiLinnaeus 59
  3.2.1. Đặc điểm hình thái và sinh vật học của loài ruồi ăn rệp cánh nâu Dideopsis aegrotaFabricius 59
  3.2.2. Đặc điểm hình thái và sinh vật học của ruồi ăn rệp vằn vàng
  Syrphus ribesii Linnaeus 67
  3.3. Đặc điểm sinh thái học của 2 loài ruồi ăn rệp (D.aegrota,
  S. ribesii) và khả năng sử dụng chúng trong phòng chống rệp
  muội hại cây ăn quả có múi 75
  3.3.1. Đặc điểm sinh thái học của loài ruồi ăn rệp cánh nâu D. aegrota 75
  3.3.2. Khả năng sử dụng ruồi ăn rệp trong phòng chống rệp muội hai
  cây ăn quả có múi 110
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 121
  1. Kết luận 121
  2. Kiến nghị 122
  Danh mục các công trình công bố có liên quan đến luận án 123
  Tài liệu tham khảo 124
  Phụ lục 134
  MỞ ĐẦU
  1. Đặt vấn đề

  Cây ăn quả (CAQ) có múi là nhóm cây có hiệu quả kinh tế cao, sản phẩm quả được coi là loại thực phẩm có giá trị dinhdưỡng cao với nhiều chất khoáng đặc biệt là vitamin A, vitamin C rất cần thiết cho cơ thể con người. Ở miền Bắc nước ta CAQ có múi được trồng phổ biến ở các vùng Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Hưng Yên, Hoà Bình, Hà Nội .Ở vùng Hà Nội hiện nay các giống cam, chanh, quýt, bưởi được trồng phổbiến và cho năng suất cao, chất lượng tốt. Sản phẩm quả của CAQ có múi chiếm phần lớn thị trường hoa quả Việt Nam, sản phẩm quả mà nước ta sản xuất ra không đủ cung cấp cho thị trường trong nước mà phải nhập khẩu nhiều từ nước ngoài, đặc biệt là Trung Quốc. Do tình hình sâu bệnh hại trên CAQ có múi ngày càng diễn biến phức tạp, nhiều vườn CAQ có múi đã phải chặt bỏ thay thế bằng cây trồng khác do chu kỳ kinh tế ngắn, năng suất giảm, chất lượng kém .(Cao Văn Chí và Vũ Mạnh Hải, 2010).
  Rệp muội là nhóm sâu hại rất phổ biến và gây hại trên nhiều loại cây trồng. Chúng có vòng đời ngắn, khả năng sinh sản cao (Nguyễn Văn Cảm, 1983), (Nguyễn Thị Kim Oanh, 1996, 2002), (Lê Văn Ninh và Nguyễn Thị Kim Oanh, 2007). Những năm gần đây sự gây hại của rệp muội họ Aphididae trên CAQ có múi (cam, chanh, quýt, bưởi) tại vùng Hà Nội và phụ cận có chiều hướng gia tăng. Trong đó loài rệp muội xanh Aphis spiraecolaPatch và loài rệp muội nâu đen Toxoptera aurantiiBoyer de Fonscolombe là 2 loài gây hại rất phổ biến với mật độ cao; Chúng thường gây nên hiện tượng lá vàng úa, phủ kín muội đen, làm giảm khả năng quang hợp, năng suất cũng như chất lượng quả (Quách Thị Ngọ, 2000b), (Quách Thị Ngọ và Nguyễn Thị Hoa, 2002), (Cao Văn Chí và cs., 2009).

  Tuy nhiên có khá nhiều yếu tố ảnh hưởng tới sự pháttriển quần thể của rệp muội. Một trong những yếu tố đó là thiên địch của chúng, nhất là nhóm ruồi ăn rệp (RAR). Ruồi ăn rệp (RAR) thuộc họ Syrphidae đã được nghiên cứu, ứng dụng để phòng trừ rệp muội hại trên nhiều loại cây trồng ở nhiều nước trên thế giới (Van Veen, 2004). Họ Syrphidae là họ lớn nhất của bộ Hai cánh, chúng được sử dụng trong phòng trừ sinh học (Speight, 1986), (Sommaggio, 1999), (Castella and Speight, 2001). Loài ruồi ăn rệp thuôc họ Syrphidae chiếm 53,04% tổng số các loài ăn rệp trong quần thể rệp muội ở vùng Mosul, Irắc (Manhmoud, 1983). Tại vùng Himachal Pradesh, Ấn Độ côn trùng ăn thịt chủ yếu là ấu trùng của RAR, chúng cóthể làm giảm 20% quần thể rệp muội (Krishan and Orn, 1990). Ấu trùng loài ruồi Episyrphus balteatus
  (De Geer) ăn hơn 100 loài rệp muội trên thế giới (Sadeghi and Gilbert, 2000b), (Verheggen and Haubruge, 2010). Ở Việt Nam trên ruộng cải bắp, thuốc lá ít phun thuốc trừ sâu, ấu trùng của RAR cókhả năng hạn chế mật độ rệp muội từ 20,1 - 89,3% (Quách Thị Ngọ và Nguyễn Thị Hoa, 2005).
  Ruồi ăn rệp (Diptera: Syrphidae) nói chung, RAR cánh nâu Dideopsis aegrota Fabricius và RAR vằn vàng Syrphus ribesii Linnaeus nói riêng thuộc nhóm côn trùng bắt mồi phổ biến trên rệp muội hại cây trồng. Chúng đóng vai trò quan trọng trong việc hạn chế số lượng rệp muộihại cây trồng (Quách Thị Ngọ và Nguyễn Thị Hoa, 2005), (Bùi Minh Hồng và Hà Quang Hùng, 2006, 2007a, 2007b), (Hà Quang Hùng và Bùi Minh Hồng 2008), (Bùi Minh Hồng, 2009). Biện pháp phòng trừ rệp muội trên CAQ có múimà nông dân thường sử dụng là phun thuốc bảo vệ thực vật (BVTV), thuốc BVTV đã làm ảnh hưởng lượng lớn thiên địch trên vườn CAQ có múi. Một trong những giải pháp cần quan tâm trong phòng trừ sâu hại trên CAQ có múi làáp dụng quy trình quản lý tổng hợp IPM, chú trọng tới việc bảo vệ và khích lệnhóm thiên địch bản địa (Nguyễn Thị Thu Cúc và cs., 2006). Trong tự nhiên, các loài RAR thuộc họ Syrphidae có vai trò quan trọng trong việc khống chế số lượng rệp muội, đạt hiệu quả tới 70 - 100% (Mutin, 2005), (Oleg Niceticvà cs., 2008), (Cao Văn Chí và Vũ Mạnh Hải, 2010).
  Từ năm 2010 đến 2012 tại Chương Mỹ (Hà Nội), Cao Phong (Hòa Bình) và Văn Giang (Hưng Yên), 2 loài RAR (Dideopsis aegrota Fabricius,Syrphus ribesii Linnaeus) xuất hiện thường xuyên với mật độ cao trên quần thể rệp muội hại CAQ có múi. Để có thể đánh giá được vai trò của 2 loài RAR trên trong việc khống chế mật độ quần thể rệp muội, chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài “Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái học hai loài ruồi ăn rệp Dideopsis aegrota Fabricius và Syrphus ribesii Linnaeus và khả năng sử dụng chúng trong phòng chống rệp muội hại cây ăn quả có múi ở Hà Nội và phụ cận”.
  2. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
  2.1. Ý nghĩa khoa học của đề tài

  Đề tài đã nghiên cứu một cách hệ thống về đặc điểmhình thái, sinh học và một số yếu tố tác động đến sự phát sinh, phát triểncủa 2 loài RAR (D. aegrota vàS. ribesii) ăn rệp muội hại CAQ có múi tại Chương Mỹ (Hà Nội) , các kết quả này là những tư liệu khoa học mới để sử dụng trong công tác nghiên cứu và đào tạo.
  2.2. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài
  Đề tài đã đề xuất sử dụng 2 loài RAR (D. aegrota, S. ribesii) trong phòng chống rệp muội hại CAQ có múi một cách có hiệu quả, góp phần sản xuất CAQ có múi an toàn, bền vững cho vùng Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung.
  3. Mục đích, yêu cầu của đề tài
  3.1. Mục đích

  Xác định thành phần RAR (Diptera: Syrphidae) ăn rệpmuội hại CAQ có múi và nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh học, sinh thái học của 2 loài RAR (D. aegrota, S. ribesii), từ đó xác định khả năng sử dụng chúng trong việc khống chế số lượng rệp muội hại CAQ có múi ở Hà Nội và phụ cận.

  3.2. Yêu cầu
  - Xác định được thành phần rệp muội và thiên địch của chúng trên CAQ có múi ở Hà Nội và phụ cận.
  - Xác định đặc điểm hình thái, sinh học và sinh thái học của RAR cánh nâu D. aegrotavà RAR vằn vàng S. ribesii.
  - Đánh giá vai trò của RAR cánh nâu D. aegrota, RAR vằn vàng S. ribesiivà khả năng sử dụng chúng trong việc khống chế số lượng rệp muội hại CAQ có múi.
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  4.1. Đối tượng nghiên cứu

  Ruồi ăn rệp cánh nâu D. aegrota, ruồi ăn rệp vằn vàng S. ribesiivà rệp muội hại CAQ có múi.
  4.2. Phạm vi nghiên cứu
  Đặc điểm hình thái, sinh học, sinh thái học và mộtsố yếu tố ảnh hưởng đến RAR cánh nâu D. aegrota, RAR vằn vàng S. ribesii.
  Khả năng sử dụng RAR trong khống chế số lượng rệp muội hại CAQ có múi.
  5. Những đóng góp mới của đề tài
  Đã phát hiện 5 loài ruồi ăn rệp trên cây ăn quả có múi ở Hà Nội và phụ cận, trong đó có 2 loài lần đầu tiên ghi nhận ở vùng nghiên cứu là
  Dideopsis aegrota Fabricius và Melangyna sp. , 2 loài RAR cánh nâu Dideopsis aegrota Fabricius và ruồi ăn rệp vằn vàng Syrphus ribesii Linnaeus là các loài phổ biến, có vai trò quan trọng trong điều hòa số lượng rệp muội trên cây ăn quả có múi ở Hà Nội và phụ cận.
  Bổ sung những dẫn liệu khoa học mới về đặc điểm sinh học và ảnh hưởng của một số yếu tố sinh thái đến sự phát sinh,phát triển của ruồi ăn rệp cánh nâu Dideopsis aegrota Fabricius.

  Xem Thêm: Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái học hai loài ruồi ăn rệp và khả năng sử dụng chúng trong phòng chống rệp muội hại cây ăn quả có múi ở Hà Nội và phụ cận
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái học hai loài ruồi ăn rệp và khả năng sử dụng chúng trong phòng chống rệp muội hại cây ăn quả có múi ở Hà Nội và phụ cận sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status