Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Đại lý vận tải quốc tế phía Bắc

  Mit Barbie Mit Barbie Đang Ngoại tuyến (2263 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Đại lý vận tải quốc tế phía Bắc

  MỞ ĐẦU

  Nền kinh tế nước ta được chuyển đổi từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường. Từ đó dẫn đên hàng loạt các vấn đề nảy sinh trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực kinh tế. Một trong những vấn đề này là quản lý và sử dụng lao động sao cho có hiệu quả.
  Để khuyến khích người lao động phát huy hết khả năng lao động của mình nâng cao hiệu quả kinh doanh, các doanh nghiệp đặc biệt coi trọng việc cải tiến và hoàn thiện công tác tiền lương. Trong công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tiền lương được sử dụng như một công cụ quan trọng, đòn bẩy kinh tế để kích thích và động viên người lao động hăng hái sản xuất tạo ra nhiều sản phẩm cho xã hội cũng như tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.
  Tiền lương là khoản thu nhập chính của người lao động, đồng thời nó cũng là khoản chi phí đối với người sử dụng lao động. Đứng trước tầm quan trọng của nó, những nàh quản lý luôn quan tâm suy nghĩ và đưa ra những phương án hiệu quả để tăng năng suất lao động và tối đa hoá lợi nhuận.
  Tiền lương mà hợp lý chẳng những đảm bảo thu nhập để tái sản xuất sức lao động, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động mà còn phát huy đựơc sức mạnh to lớn của đòn bẩy kinh tế. Mặt khác nó cò làm cho người lao động từ lợi ích vật chất trực tiếp của mình mà quan tâm đến thành quả lao động, chăm lo nâng cao trình độ lành nghề, không ngừng tăng năng suất lao động và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
  Tiền lương có khả năng làm cho người lao động phát huy một cách tối đa sức lao động và cả trí óc nếu như thành quả lao động của họ được bù đắp xứng đáng. Do vậy, ý nghĩa của tiền lương càng đặc biệt quan trọng hơn. Một hệ thống tiền lương chỉ phát huy hiệu quả kinh tế khi nó phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp theo nguyên tắc quy định của Nhà nước và khả năng cống hiến của mỗi người góp phần quan trọng vào khả năng phát triển của doanh nghiệp. Vì thế không ngừng hoàn thiện các hình thức tổ chức tiền lương trong giai đoạn hiện nay là hết sức cần thiết. Việc hoàn thiện tổ chức tốt vấn đề tiền lương sẽ là động lực thúc đẩy công nhân viên làm việc hăng say góp phần tăng năng suất lao động thu nhập người lao động với hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.
  Nền kinh tế phát triển không chỉ bó hẹp trong mối quan hệ giữa người lao động và doanh nghiệp mà còn phát sinh giữa người lao động với các tổ chức xã hội khác. Sự quan tâm của xã hội tới người lao động là rất cần thiết thông qua các tổ chức liên quan đến lợi ích của người lao động ta gọi là các khoản trích theo lương.
  Là một sinh viên, trong những năm học tập và rèn luyện tại trường em đã tích luỹ được vốn kiến thức nhất định, với mong muốn nâng cao trình độ nhận thức, nghiên cứu một cách toàn diện về kế toán tiền lương vận dụng trong thực tế, đồng thời góp phần kiến thức của mình để giải quyết những khó khăn trong công tác quản lý tiền lương, BHXH Qua thời gian thực tập, em đã nhận thức được vai trò, vị trí cần thiết của vấn đề trên. Được sự giúp đỡ tận tình của cô giáo TS. Phạm Thị Bích Chi cùng tập thể cán bộ trong công ty Đại lý vận tải quốc tế phía Bắc. Em đã mạnh dạn tìm hiểu về đề tài: "Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Đại lý vận tải quốc tế phía Bắc”. Mục đích của khoá luận này là vận dụng lý thuyết về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương vào nghiên cứu thực tế công việcnày tại Công ty Đại lý vận tải quốc tế phía Bắc. Trên cơ sở đó phân tích những mặt còn tồn tại, góp phần vào việc hoàn thiện công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương.
  Khoá luận của em gồm 3 phần:
  Chương 1: Những vấn đề lý luận chung liên quan đến kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.
  Chương 2: Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Đại lý vận tải quốc tế phía Bắc
  Chương 3: Một số nhận xét, ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Đại lý vận tải quốc tế phía Bắc
  Mặc dù bản thân đã rất cố gắng, nhưng với kiến thức hiểu biết về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương còn hạn chế cũng như thời gian có hạn nên khoá luận của em chắc chắn còn rất nhiều thiếu sót và hạn chế. Vì vậy, em mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo, để khóa luận của em được hoàn thiện hơn.
  Em xin trân trọng cảm ơn!  LỜI NÓI ĐẦU
  Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG
  1.1. Sự cần thiết phải quản lý kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
  1.1.1. Vai trò bản chất của tiền lương và các khoản trích theo lương
  1.1.1.1. Vai trò của tiền lương và các khoản trích theo lương
  1.1.1.2. Bản chất của tiền lương và các khoản trích theo lương
  1.1.2. Yêu cầu của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
  1.1.2.1. Yêu cầu quản lý tiền lương và các khoản trích theo lương
  1.1.2.2. Nhiệm vụ của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
  1.2. Các hình thức tiền lương và các khoản trích theo lương
  1.2. 1. Các hình thức trả lương
  1.2.1.1. Hình thức trả lương theo thời gian
  1.2.1.2. Hình thức trả lương theo sản phẩm
  1.2.1.3. Hình thức trả lương khoán
  1.2.2. Các chế độ trả lương phụ, thưởng, trợ cấp
  1.2.2.1. Chế độ phụ cấp
  1.2.2.2. Chế độ thưởng
  1.3. Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương
  1.3.1. Nguyên tắc hạch toán
  1.3.2. Hạch toán tiền lương và thanh toán với công nhân viên
  1.3.2.1. Hạch toán chi tiết
  1.3.2.2. Hạch toán tổng hợp
  1.3.3. Hạch toán các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp
  13.3.1.Hạch toán chi tiết các khoản trích theo lương
  13.3.2. Hạch toán tổng hợp các khoản trích theo lương
  1.4. Các hình thức ghi sổ kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
  1.4.1. Hình thức ghi sổ nhật ký sổ cái
  1.4.2. Hình thức ghi sổ kế toán chứng từ ghi sổ
  1.4.3. Hình thức ghi sổ kế toán nhật ký chứng từ
  1.4.4. Hình thức ghi sổ kế toán nhật ký chung

  Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY ĐẠI LÝ VẬN TẢI QUỐC TẾ PHÍA BẮC
  2.1. Đặc điểm chung của Công ty đại lý vận tải quốc tế phía Bắc
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty
  2.1.2. Đặc điểm về tổ chức quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
  2.1.2.1. Cơ cấu tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh của công ty
  2.1.2.2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty
  2.1.2.3. Đặc điểm kinh doanh của công ty
  2.1.3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán
  2.1.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán
  2.1.3.2. Hình thức kế toán của công ty
  2.1.3.3.Chứng từ, hệ thống tài khoản và các loại báo cáo kế toán
  2.2. Thực trạng tổ chức kế toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Đại lý vận tải quốc tế phía Bắc
  2.2.1. Hạch toán số lượng lao động, thời gian lao động và kết quả lao động
  2.2.1.1. Hạch toán số lượng lao động
  2.2.1.2. Hạch toán thời gian và kết quả lao động của công ty vận tải quốc tế phía Bắc
  2.2.2. Nội dung quỹ tiền lương hình thức trả lương tại công ty NorthFreight
  2.2.2.1. Nội dung quỹ tiền lương
  2.2.2.2. Các hình thức trả lương tại công ty
  2.2.3. Trình tự kế toán tiền lương, thu nhập khác tại công ty
  2.2.4. Trình tự các khoản trích theo lương tại công ty
  2.2.5. Thực tế công tác quản lý lao động sử dụng quỹ lương và chế độ chính sách lao động tiền lương tại công ty
  2.2.6. Các khoản trích theo lương: BHXH, BHYT, KPCĐ phải nộp

  Chương 3: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY ĐẠI LÝ VẬN TẢI QUỐC TẾ PHÍA BẮC
  3.1. Đánh giá thực trạng công tác hạch toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty
  3.1.1. Về ưu điểm
  3.1.2. Về nhược điểm
  3.2. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
  3.3. Một số ý kiến đề xuất và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán
  tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Đại lý vận tải quốc tế
  phía bắc
  3.3.1. Ý kiến đề xuất về việc hoàn thiện mức tối thiểu
  3.3.2. Ý kiến đề xuất về hoàn thiện việc phân phối tiền lương trong công ty
  3.3.3. Ý kiến đề xuất về hoàn thiện công tác tiền lương của tổ chức công đoàn
  3.4. Điều kiện thực hiện giải pháp

  KẾT LUẬN
  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  Xem Thêm: Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Đại lý vận tải quốc tế phía Bắc
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Đại lý vận tải quốc tế phía Bắc sẽ giúp ích cho bạn.
  ♂ + ♂ = ✖:frown:
  ♀ + ♀ = ✔:eek:
  ♀ + ♂ = ✔:wink:
  ♂ + ♀ + ♀ = ✔✔:smoke: ( Best Choice !)
  ♂ + ♀ + ♂ = DP
  :rolleyes: (NO! Sword Crossing!)
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương theo hình thức nhật ký chung

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status