Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Xây dựng kế hoạch quảng bá hình ảnh thương hiệu tại Công ty cổ phần đầu tư Anh Quân giai đoạn đến 20

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Xây dựng kế hoạch quảng bá hình ảnh thương hiệu tại Công ty cổ phần đầu tư Anh Quân giai đoạn đến 20

  Ngày nay thương hiệu không còn là một khái niệm xa lạ đối với người dân Việt Nam, nó đã trở thành một đề tài được dư luận thường xuyên nhắc tới. Một thương hiệu mạnh sẽ làm cho giá trị của sản phẩm và dịch vụ gia tăng, điều này đã được chính những nhà lãnh đạo của doanh nghiệp khẳng định. Tuy nhiên, để xây dựng và phát triển thương hiệu không phải là vấn đề đơn giản, đặc biệt đối với các doanh nghiệp Việt Nam – khái niệm về thương hiệu còn rất mơ hồ. Trong khi đó các doanh nghiệp trên thế giới từ lâu đã nhận biết sâu sắc rằng thương hiệu là một tài sản hết sức to lớn. Thương hiệu là phương tiện ghi nhận, bảo vệ và thể hiện thành quả của doanh nghiệp. Nó đem lại sự ổn định và phát triển của thị phần, nâng cao lợi thế cạnh tranh, tạo ra danh tiếng và lợi nhuận cho doanh nghiệp.
  Khi Việt Nam ra nhập tổ chức thương mại thế giới WTO, một sân chơi với vô vàn các cơ hội phát triển nhưng cũng chứa đựng không ít khó khăn thách thức đang chờ đợi. Do đó các doanh nghiệp Việt Nam cần phải cố giắng, nỗ lực rất nhiều để có thể sải cánh vươn ra thế giới bằng chính khả năng của mình. Vì điều đó mà thương hiệu đã trở thành một chủ đề thời sự được các doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước, các hiệp hội thương mại quan tâm một cách đặc biệt như hiện nay.
  Công ty cổ phần đầu tư Anh Quân, thành lập năm 2006 là một công ty hoạt động trong lĩnh vực đầu tư tài chính và kinh doanh nguyên vật liệu. Trong quá trình xây dựng và trưởng thành, Công ty cổ phần đầu tư Anh Quân đã gặp không ít khó khăn và thách thức do tình hình tài chính trong nước và thế giới luôn có sự biến động đặc biệt là sự suy thoái nền kinh tế trong giai đoạn gần đây đã có tác động không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của Công ty.
  Bên cạnh những khó khăn và thách thức đó Anh Quân đã từng bước xây dựng hình ảnh của công ty trong tâm trí khách hàng. Tuy nhiên, bên cạnh những hình ảnh đã đạt được thì căn cứ vào các thông tin từ báo cáo nghiên cứu thị trường cho thấy, hình ảnh thương hiệu Anh Quân có xu hướng giảm sút, không thống nhất trên nhiều phương diện, dẫn tới việc không tạo được ấn tượng trong tâm trí khách hàng. Anh Quân cũng chưa nghiên cứu đầy đủ, chưa có chiến lược rõ ràng trong việc xây dựng kế hoạch quảng bá hình ảnh thương hiệu tại công ty. Trong khi đó, việc khuyếch trương thương hiệu của các doanh nghiệp khác cùng kinh doanh trong lĩnh vực đầu tư tài chính và kinh doanh nguyên vật liệu đang được đánh giá là có bài bản và chuyên nghiệp. Do vậy, việc xây dựng kế hoạch quảng bá hình ảnh thương hiệu Anh Quân cần phải chuyên nghiệp tạo sự khác biệt nhưng vẫn mang tính thống nhất là điều hết sức quan trọng, cấp thiết.
  Xuất phát từ vấn đề trên cùng với sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy CN.Vũ Xuân Trường, tôi chọn đề nghiên cứu về thương hiệu tại Công ty cổ phần đầu tư Anh Quân với chủ đề: “Xây dựng kế hoạch quảng bá hình ảnh thương hiệu tại Công ty cổ phần đầu tư Anh Quân giai đoạn đến 2010. ” để viết luận văn tốt nghiệp, nhằm đưa ra các kiến nghị trong việc xây dựng kế hoạch quảng bá hình ảnh và phát triển thương hiệu của Công ty, để thương hiệu của Công ty vượt qua đối thủ cạnh tranh giành được vị trí cao hơn trong tâm trí của khách hàng. Từ đó tạo ra danh tiếng và lợi nhuận cho công ty.
  MỤC LỤC
  CHƯƠNG I 1
  TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 1
  1.1. Tính CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI. 1
  1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 3
  1.3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI. 3
  1.4. KẾT CẤU LUẬN VĂN 4
  CHƯƠNG II 5
  MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN 5
  2.1. mỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ THƯƠNG HIỆU . 5
  2.1.1. Khái niệm cơ bản về thương hiệu. 5
  2.1.2.Các loại thương hiệu. 6
  2.1.3 Các thành tố thương hiệu. 8
  2.2MỘT SỐ LÝ THUYẾT VỀ QUẢNG BÁ HÌNH ẢNH THƯƠNG HIỆU. 10
  2.2.1.Quan niệm về quảng bá hình ảnh thương hiệu. 10
  2.2.2 Vai trò và tầm quan trọng của quảng bá hình ảnh thương hiệu. 11
  2.2.3 Nội dung của quảng bá hình ảnh thương hiệu. 12
  2.2.4 Các công cụ quảng bá thương hiệu. 13
  2.2.4.1 Các phương tiện quảng cáo. 13
  2.2.4.2 Các hoạt động PR. 15
  2.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc quảng bá hình ảnh thương hiệu. 16
  2.2.4.1 Nhân tố khách quan. 16
  2.2.4.2 Nhân tố chủ quan. 18
  2.3. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ QUẢNG BÁ HÌNH ẢNH THƯƠNG HIỆU. 19
  2.4. NỘI DUNG VÀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI. 20
  CHƯƠNG III 22
  THỰC TRẠNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH QUẢNG BÁ HÌNH ẢNH THƯƠNG HIỆU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ANH QUÂN 22
  3.1.Phương pháp nghiên CỨU. 22
  3.2 THỰC TRẠNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH QUẢNG BÁ HÌNH ẢNH THƯƠNG HIỆU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ANH QUÂN GIAI ĐOẠN ĐẾN 2010 22
  3.2.1. Khái quát về công ty cổ phần đầu tư Anh Quân. 22
  3.2.2 Thực trạng xây dựng kế hoạch quảng bá hình ảnh thương hiệu của công ty cổ phần đầu tư Anh Quân giai đoạn đến 2010. 29
  3.2.2.1 Kết quả điều tra về việc xây dựng kế hoạch quảng bá hình ảnh thương hiệu của Công ty cổ phần đầu tư Anh Quân. 29
  3.2.2.2 Thực trạng xây dựng kế hoạch quảng bá hình ảnh thương hiệu tại công ty cổ phần đầu tư Anh Quân giai đoạn đến 2010. 31
  CHƯƠNG IV 35
  KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT NH ẰM XÂY DỰNG KẾ HOẠCH QUẢNG BÁ HÌNH ẢNH THƯƠNG HIỆU T ẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ANH QUÂN 35
  GIAI ĐOẠN ĐẾN 2010. 35
  4.1 Các KẾT LUẬN VÀ PHÁT HIỆN QUA NGHIÊN CỨU. 35
  4.2. DỰ ĐOÁN TRIỂN VỌNG VÀ QUAN ĐIỂM GIẢI QUYẾT NHẰM XÂY DỰNG KẾ HOẠCH QUẢNG BÁ HÌNH ẢNH THƯƠNG HIỆU TẠI CÔNG TY. 37
  4.2.1. Dự đoán triển vọng. 37
  4.2.2. Các giải pháp nhằm xây dựng kế hoạch quảng bá hình ảnh thương hiệu tại công ty cổ phần đầu tư Anh Quân. 38
  4.3 ĐỀ XUẤ VÀ KIẾN NGHỊ VỚI VẤN ĐỀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH QUẢNG BÁ HÌNH ẢNH THƯƠNG HIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ANH QUÂN GIAI ĐOẠN ĐẾN 2010. 41
  4.3.1. Đề xuất về Quảng cáo. 41
  4.3.2. Đề xuất xây dựng chiến lược thương hiệu: 45
  4.3.3. Đề xuất xây dựng chiến lược truyền thông: 45
  4.3.4 Các hoạt động PR ( Public Relation) : 47
  4.3.5. Đo lường và hiệu chỉnh kế hoạch truyền thông. 49
  4.4. NHỮNG KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC. 49
  KẾT LUẬN 50
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 51

  Xem Thêm: Xây dựng kế hoạch quảng bá hình ảnh thương hiệu tại Công ty cổ phần đầu tư Anh Quân giai đoạn đến 20
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xây dựng kế hoạch quảng bá hình ảnh thương hiệu tại Công ty cổ phần đầu tư Anh Quân giai đoạn đến 20 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status