Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Xây dựng 204 - Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng

  Mit Barbie Mit Barbie Đang Ngoại tuyến (2263 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Xây dựng 204 - Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng

  MỞ ĐẦU

  Sau hơn 10 năm thực hiện đường lối đổi mới, nền kinh tế nước ta đã có nhiều bước chuyển biến khá vững chắc. Cơ chế thị trường cùng với các chính sách chế độ của Đảng và Nhà nước đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhiều cơ hội mới nhưng cũng gây không ít những khó khăn, thử thách cần vượt qua. Trước sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp xây lắp nói riêng để tồn tại đã khó, để phát triển làm ăn có lãi có uy tín trên thị trường, trúng thầu nhiều công trình xây dựng đem lại lợi nhuận cao thì lại càng khó hơn. Muốn điều này trở thành hiện thực thì doanh nghiệp đó phải có hoạt động sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế xã hội, điều đó có nghĩa thu nhập phải bù đắp được chi phí và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ Nhà nước. Để thực hiện được điều này doanh nghiệp đó phải có được đội ngũ kế toán năng động, trình độ chuyên môn cao có khả năng cung cấp kịp thời thông tin kế toán cho nhà quản trị để nhà quản trị đưa ra những quyết định chính xác và kịp thời nhất.
  Thực tế công tác hạch toán kế toán tại các doanh nghiệp rất đa dạng, tuỳ thuộc vào qui mô, tính chất hoạt động, vào đặc điểm quá trình sản xuất kinh doanh và trình độ của bộ máy kế toán. Trước yêu cầu đổi mới đối với bộ máy kế toán và sự thay đổi của các chế độ, chuẩn mực kế toán, bộ máy kế toán tại các doanh nghiệp cũng đang hoàn thiện về tổ chức và nâng cao về trình độ nghiệp vụ để vận dụng các qui định kế toán đó một cách linh hoạt, phù hợp với đặc thù của mỗi doanh nghiệp. Cùng với sự đổi mới, phát triển chung của nền kinh tế, với chính sách mở cửa, sự đầu tư nước ngoài và thực hiện công nghiệp hoá- hiện đại hoá, các doanh nghiệp xây lắp đã có sự chuyển biến đổi mới phương thức sản xuất kinh doanh, phương thức quản lý, không ngừng phát triển và khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Tuy nhiên trong các doanh nghiệp xây lắp hiện nay, công tác kế toán nói chung, kế toán CPSX và tính GTSP xây lắp nói riêng còn bộc lộ một số tồn tại chưa đáp ứng được yêu cầu quản lý và qui trình hội nhập. Do đó việc hoàn thiện công tác kế toán CPSX và tính GTSP xây lắp nhằm phản ánh đúng chi phí làm cơ sở cho việc tính toán chính xác GTSP xây lăp, cung cấp thông tin phục vụ cho việc điều hành, kiểm tra chi phí và hoạch định chiến lược của doanh nghiệp là vấn đề cần thiết.
  Sau một thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần xây dựng 204, em đã thu nhận được nhiều kinh nghiệm thực tế bổ ích. Quá trình thực tập đã giúp em có được cái nhìn khái quát về các phần hành kế toán. Tính đa dạng và phức tạp của phần hành kế toán CPSX và tính GTSP xây lắp đặc biệt gây sự chú ý cho em. Chính vì vậy, em đã mạnh dạn chọn đề tài “ Hoàn thiện chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần xây dựng 204 – Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng” cho luận văn tốt nghiệp của mình. Được sự hướng dẫn nhiệt tình của chú kế toán trưởng, các anh chị phòng tài chính kế toán của Công ty và cô giáo Phạm Thị Thuỷ, em đã hoàn thành luận văn tốt nghiệp với nội dung chính như sau:
  Phần một: Lý luận chung về kế toán CPSX và tính GTSP xây lắp
  Phần hai: Thực tế kế toán CPSX và tính GTSP xây lắp tại Công ty Cổ phần xây dựng 204
  Phần ba: Hoàn thiện kế toán CPSX và tính GTSP xây lắp tại Công ty Cổ phần xây dựng 204
  Do thời gian hạn hẹp và trình độ còn hạn chế nên luận văn tốt nghiệp của em không tránh khỏi thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý và chỉ bảo tận tình của các thầy cô giáo, chú kế toán trưởng và các anh chị kế toán cũng như sụ góp ý của các bạn để luận văn này được hoàn thiện hơn.
  Em xin chân thành cảm ơn cô giáo Phạm Thị Thuỷ, chú kế toán trưởng và các anh chị kế toán tại phòng tài chính kế toán Công ty Cổ phần xây dựng 204 đã giúp em hoàn thành luận văn tốt nghiệp này.  LỜI MỞ ĐẦU
  PHẦN MỘT. LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP
  1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh xây lắp ảnh hưởng đến công tác hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp
  1.1. Đặc điểm hoạt động xây lắp
  1.2. Đặc điểm sản phẩm xây lắp
  1.3. Yêu cầu của công tác quản lý và nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp
  2. Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp
  2.1. Chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp
  2.1.1. Khái niệm
  2.1.2. Phân loại chi phí sản xuất
  2.1.2.1 Phân loại theo khoản mục tính giá thành
  2.1.2.2.Phân loại CPSX theo mối quan hệ giữa chi phí với đối tượng chịu chi phí
  2.1.2.3. Phân loại theo nội dung, tính chất kinh tế của chi phí (yếu tố chi phí)
  2.2. Giá thành sản phẩm xây lắp
  2.2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm xây lắp
  2.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp
  2.2.2.1. Theo thời gian và cơ sở số liệu
  2.2.2.2. Căn cứ vào phạm vi tính giá thành
  2.3. Mối quan hệ giữa CPSX và GTSP xây lắp
  3. kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp
  3.1. kế toán CPSX SP xây lắp
  3.1.1. Đối tượng kế toán CPSX xây lắp
  3.1.2. Phương pháp hạch toán kế toán CPSX sản phẩm xây lắp
  3.1.3. kế toán CPSX và đánh giá sản phẩm dở dang
  3.1.3.1. Hạch toán kế toán CPSX
  3.1.3.2. Đánh giá sản phẩm dở dang
  4. Tính giá thành sản phẩm xây lắp
  4.1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm xây lắp
  4.2. Kỳ tính giá thành
  4.3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp
  5. kế toán CPSX trong điều kiện doanh nghiệp thực hiện giao khoán
  5.1. Trường hợp đơn vị nhận khoán được phân cấp quản lý tài chính và tổ chức bộ máy kế toán riêng
  5.1.1. Tại đơn vị giao khoán
  5.1.2. Tại đơn vị nhận khoán
  5.2. Trường hợp đơn vị nhận khoán nội bộ không tổ chức bộ máy kế toán riêng
  5.2.1.Tại đơn vị giao khoán
  5.2.2. Tại đơn vị nhận khoán
  6. Tổ chức sổ sách kế toán trong kế toán CPSX và tính GTSP xây lắp

  PHẦN HAI. THỰC TẾ KẾ TOÁN CPSX VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 204
  I. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 204
  1. Những đặc điểm cơ bản về kinh tế kỹ thuật của Công ty Cổ phần xây dựng 204
  1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần xây dựng 204
  1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh
  1.2.1. Đặc điểm về lĩnh vực hoạt động của Công ty Cổ phần xây dựng 204
  1.2.2. Đặc điểm sản phẩm và qui trình công nghệ sản xuất các loại sản phẩm chủ yếu
  1.3. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Cổ phần xây dựng 204
  1.4 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và hệ thống sổ kế toán tại Công ty Cổ phần xây dựng 204
  1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán
  2.1.3. Mối quan hệ giữa bộ máy kế toán và bộ máy quản lý chung
  1.4.2. Đặc điểm tổ chức hệ thống sổ kế toán
  2.2.4. Tổ chức vận dụng hệ thống báo cáo kế toán
  II.TÌNH HÌNH THỰC TẾ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 204
  1. Đối tượng, phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty
  1.1. Đối tượng, phương pháp hạch toán chi phí sản xuất (CPSX) sản phẩm xây lắp tại Công ty
  1.1.1.Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất
  1.1.2.Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp
  1.2. Đối tượng, phương pháp tính giá thành sản phẩm (GTSP) xây lắp
  2. Hạch toán CPSX tại Công ty Cổ phần xây dựng 204
  2.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (CPNVLTT)
  2.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp
  2.3. Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công
  2.4.Hạch toán chi phí sản xuất chung (CP SXC)
  2.4.1. Hạch toán chi phí nhân viên phân xưởng
  2.4.2. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu dùng cho hoạt động quản lý của đội xây dựng
  2.4.3. Hạch toán chi phí công cụ dụng cụ sản xuất
  2.5.Hạch toán tổng hợp CPSX
  3. Đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần xây dựng 204
  3.1. Đánh giá sản phẩm dở dang
  3.2. Tính giá thành sản phẩm xây lắp

  PHẦN BA. HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TOÁN CPSX VÀ TÍNH GTSP XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 204
  1. Đánh giá chung về thực trạng công tác hạch toán CPSX và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Xây dung 204
  1.1. Ưu điểm
  1.2. Hạn chế
  2. Hoàn thiện công tác hạch toán CPSX và tính GTSP xây lắp tại Công ty Cổ phần xây dựng 204
  2.1. Về công tác hạch toán CP NVLTT
  2.2. Về công tác hạch toán CP NCTT
  2.3. Về công tác hạch toán CP SDMTC
  2.4. Về công tác hạch toán CPSXC
  2.5. Về phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp
  2.6. Về công tác hạch toán CPSX

  Xem Thêm: Hoàn thiện chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Xây dựng 204 - Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Xây dựng 204 - Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng sẽ giúp ích cho bạn.
  ♂ + ♂ = ✖:frown:
  ♀ + ♀ = ✔:eek:
  ♀ + ♂ = ✔:wink:
  ♂ + ♀ + ♀ = ✔✔:smoke: ( Best Choice !)
  ♂ + ♀ + ♂ = DP
  :rolleyes: (NO! Sword Crossing!)
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status