Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Một thành viên Huy N

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Một thành viên Huy N

  Khóa luận tốt nghiệp năm 2013
  Đề tài: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Một thành viên Huy Ngọc
  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU . 5
  CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN
  BẰNG TIỀN TRONG DOANH NGHIỆP . 6
  1.1.Lý luận chung về kế toán vốn bằng tiền 6
  1.1.1.Khái niệm vốn bằng tiền . 6
  1.1.2.Nguyên tắc hạch toán vốn bằng tiền . 6
  1.1.3.Nhiệm vụ hạch toán vốn bằng tiền 7
  1.2.Kế toán tổng hợp vốn bằng tiền 7
  1.2.1.Kế toán tiền mặt tại quỹ . 7
  1.2.1.1.Khái niệm tiền mặt tại quỹ . 7
  1.2.1.2.Chứng từ sử dụng . 7
  1.2.1.3.Tài khoản, kết cấu và nội dung kế toán sử dụng 8
  1.2.1.4.Kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu 9
  1.2.2.Kế toán tiền gửi ngân hàng . 12
  1.2.2.1.Khái niệm tiền gửi ngân hàng 12
  1.2.2.2.Chứng từ sử dụng . 12
  1.2.2.3.Tài khoản, kết cấu và nội dung kế toán sử dụng: 12
  1.2.2.4.Kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu: 13
  1.2.3.Kế toán tiền đang chuyển 17
  1.2.3.1.Khái niệm tiền đang chuyển . 17
  1.2.3.2.Chứng từ sử dụng . 17
  1.2.3.3.Tài khoản, kết cấu và nội dung kế toán sử dụng: 17
  1.2.3.4.Kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu 17
  1.3.Hình thức kế toán trong công tác kế toán vốn bằng tiền . 19
  1.3.1.Nhật ký chung 19
  1.3.2.Nhật ký-Sổ cái . 21
  1.3.3.Chứng từ ghi sổ . 24
  1.3.4.Nhật ký-Chứng từ 27
  1.3.5.Kế toán trên máy vi tính 30
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI
  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUY NGỌC 32
  2.1.Tổng quan về công ty TNHH một thành viên Huy Ngọc . 32
  2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH một thành viên Huy
  Ngọc . 32
  2.1.2.Một số thuận lợi, khó khăn của công ty TNHH một thành viên Huy Ngọc . 32
  2.1.2.1.Thuận lợi 32
  2.1.2.2.Khó khăn 33
  2.1.3.Chức năng và nhiệm vụ của công ty . 33
  2.1.3.1.Chức năng 33
  2.1.3.2.Nhiệm vụ . 33
  2.1.4.Tổ chức bộ máy quản lý tại công ty . 34
  2.1.5.Tổ chức công tác kế toán tại công ty . 36
  2.1.5.1.Tổ chức bộ máy kế toán . 36
  2.1.5.2.Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán tại công ty 37
  2.1.5.3.Tổ chức hệ thống tài khoản tại công ty 37
  2.1.5.4.Hình thức kế toán được áp dụng tại công ty 37
  2.2.Thực trạng tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH một
  thành viên Huy Ngọc 39
  2.2.1.Kế toán tiền mặt tại quỹ tại công ty TNHH một thành viên Huy Ngọc 39
  2.2.1.1.Chứng từ, tài khoản 39
  2.2.1.2.Trình tự ghi sổ kế toán tiền mặt tại quỹ của công ty 39
  2.2.1.3.Một số nghiệp vụ liên quan đến tiền mặt tại quỹ của công ty . 41
  2.2.2.Kế toán tiền gửi ngân hàng tại công ty TNHH một thành viên Huy Ngọc 55
  2.2.2.1. Chứng từ, tài khoản . 55
  2.2.2.2.Trình tự ghi sổ kế toán tiền gửi ngân hàng tại công ty 56
  2.2.2.3. Một số nghiệp vụ liên quan đến tiền gửi ngân hàng tại công ty . 57
  CHƯƠNG 3: MÔT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN . 72
  CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH MỘT
  THÀNH VIÊN HUY NGỌC . 72
  3.1.Đánh giá công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH một thành viên
  Huy Ngọc . 73
  3.1.1.Ưu điểm . 74
  3.1.2.Hạn chế . 75
  3.2.Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty
  TNHH một thành viên Huy Ngọc . 76
  KẾT LUẬN . 88
  LỜI MỞ ĐẦU
  Trong suốt những năm đổi mới vừa qua, kể từ khi đất nước chuyển đổi từ nền
  kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà
  nước, vấn đề đặt ra ở đây là hiệu quả kinh tế. Để đạt được mục tiêu đó thì doanh
  nghiệp phải thường xuyên kiểm tra đánh giá đầy đủ, mọi mặt hoạt động sản xuất kinh
  doanh của mình. Một trong những chỉ tiêu đánh giá là thông qua sự luân chuyển vốn
  bằng tiền của doanh nghiệp. Trong quá trình sản xuất kinh doanh ở bất kỳ doanh
  nghiệp nào áp dụng chế độ hạch toán kế toán đều phát sinh những mối quan hệ với tổ
  chức, cá nhân khác. Tất cả các nghiệp vụ thanh toán, mọi hoạt động của doanh nghịêp
  đều liên quan đến các khoản tiền. Vốn bằng tiền là tài sản nằm trong lĩnh vực lưu
  thông, là một bộ phận của vốn kinh doanh được tồn tại dưới trạng thái tiền tệ ở một
  thời điểm nhất định của quá trình tuần hoàn và luân chuyển vốn. Như vậy, qua sự luân
  chuyển của vốn bằng tiền người ta có thể kiểm tra, đánh giá tính hiệu quả của quá
  trình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của doanh nghịêp.
  Trong thời gian thực tập tại Công ty em đã đi sâu tìm hiểu, nghiên cứu vốn
  bằng tiền và kế toán vốn bằng tiền và đã chọn đề tài cho khoá luận tốt nghiệp là
  “Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty Trách nhịêm hữu hạn
  một thành viên Huy Ngọc”.

  Xem Thêm: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Một thành viên Huy N
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Một thành viên Huy N sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status