Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH thương mại cơ khí Sao Mai

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH thương mại cơ khí Sao Mai

  Khóa luận tốt nghiệp năm 2013
  Đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH thương mại cơ khí Sao Mai
  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN VỐN BẰNG
  TIỀN TRONG DOANH NGHIỆP . 3
  1.1.Khái quát công tác kế toán vốn bằng tiền . 3
  1.1.1.Khái niệm vốn bằng tiền 3
  1.1.2.Đặc điểm vốn bằng tiền . 3
  1.1.3.Vai trò của vốn bằng tiền . 3
  1.1.4.Nhiệm vụ của kế toán vốn bằng tiền 4
  1.1.5.Yêu cầu quản lý vốn bằng tiền . 4
  1.1.6.Nguyên tắc kế toán vốn bằng tiền 4
  1.2.Kế toán tiền mặt tại quỹ trong doanh nghiệp 6
  1.2.1.Nguyên tắc kế toán tiền mặt . 6
  1.2.2.Chứng từ hạch toán tiền mặt tại quỹ 7
  1.2.3.Tài khoản sử dụng, kết cấu tài khoản . 8
  1.2.4.Phương pháp hạch toán kế toán tiền mặt tại quỹ . 9
  1.3.Kế toán tiền gửi ngân hàng . 14
  1.3.2. Chứng từ hạch toán tiền gửi Ngân hàng 15
  1.3.3. Tài khoản sử dụng . 16
  1.3.4. Phương pháp hạch toán kế toán tiền gửi ngân hàng . 16
  1.4.Kế toán tiền đang chuyển 19
  1.4.1.Chứng từ sử dụng . 19
  1.4.2.Tài khoản sử dụng 19
  1.4.3.Nguyên tắc kế toán tiền đang chuyển 19
  1.4.4.Phương pháp hạch toán kế toán tiền đang chuyển . 20
  1.5.Sổ kế toán và các hình thức tổ chức sổ kế toán trong doanh nghiệp 21
  1.5.1.Sổ kế toán . 21
  1.5.2. Các hình thức sổ kế toán áp dụng tại doanh nghiệp . 24
  CHƯƠNG 2: THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI
  CÔNG TY TNHH TM CƠ KHÍ SAO MAI 32
  2.1. Khái quát chung về công ty TNHH TM cơ khí Sao Mai . 32
  2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH TM cơ khí Sao Mai 32
  2.1.2. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh tại công ty TNHH TM cơ khí Sao Mai . 32
  2.1.3.Đặc điểm cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại công ty TNHH TM cơ khí
  Sao Mai . 33
  2.1.4. Đặc điểm cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán tại công ty TNHH TM cơ khí
  Sao Mai . 34
  2.1.5. Hình thức tổ chức hệ thống sổ sách kế toán áp dụng tại công ty TNHH
  TM cơ khí Sao Mai . 35
  2.2.Thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH TM cơ khí
  Sao Mai . 37
  2.2.1.Kế toán tiền mặt tại quỹ tại công ty TNHH TM cơ khí Sao Mai 37
  2.2.2.Công tác kế toán tiền gửi ngân hàng tại công ty TNHH TM cơ khí Sao
  Mai . 55
  CHƯƠNG 3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC
  KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI
  CƠ KHÍ SAO MAI 71
  3.1.Nhận xét chung về công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH TM
  cơ khí Sao Mai 71
  3.1.1. Ưu điểm . 71
  3.1.2. Nhược điểm . 73
  3.2.Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH
  TM cơ khí Sao Mai . 74
  3.2.1.Hoàn thiện về công tác quản lý tiền mặt 74
  3.2.2.Hoàn thiện nhân sự . 79
  3.2.4.Hoàn thiện về hệ thống sổ sách: . 79
  3.2.5. Ứng dụng phần mềm kế toán máy trong công tác kế toán . 82
  KẾT LUẬN 83
  LỜI MỞ ĐẦU
  Vốn bằng tiền là cơ sở, là tiền đề đầu tiên cho một doanh nghiệp hình thành
  và tồn tại, là điều kiện cơ bản để doanh nghiệp hoàn thành cũng như thực hiện
  quá trình sản xuất kinh doanh của mình. Trong điều kiện hiện nay phạm vi
  hoạt động của doang nghiệp không còn bị giới hạn ở trong nước mà đã được
  mở rộng, tăng cường hợp tác với nhiều nước trên thế giới. Do đó, quy mô và
  kết cấu của vốn bằng tiền rất lớn và phức tạp, việc sử dụng và quản lý chúng
  có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
  Mặt khác, kế toán là công cụ để điều hành quản lý các hoạt động tính toán
  kinh tế và kiểm tra việc bảo vệ tài sản, sử dụng tiền vốn nhằm đảm bảo quyền
  chủ động trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trong công tác kế toán
  của doanh nghiệp chia ra làm nhiều khâu, nhiều phần hành nhưng giữa chúng
  có mối quan hệ hữu cơ gắn bó tạo thành một hệ thống quản lý thực sự có hiệu
  quả cao. Thông tin kế toán là những thông tin về tính hai mặt của mỗi hiện
  tượng, mỗi quá trình : Vốn và nguồn, tăng và giảm . Mỗi thông tin thu được
  là kết quả của quá trình có tính hai năm: thông tin và kiểm tra.
  Do đó, việc tổ chức hạch toán vốn bằng tiền là nhằm đưa ra những thông
  tin đầy đủ nhất, chính xác nhất về thực trạng và cơ cấu của vốn bằng tiền, về
  các nguồn thu và sự chi tiêu của chúng trong quá trình kinh doanh để nhà
  quản lý có thể nắm bắt được những thông tin kinh tế cần thiết, đưa ra những
  quyết định tối ưu nhất về đầu tư, chi tiêu trong tương lai như thế nào. Bên
  cạnh nhiệm vụ kiểm tra các chứng từ, sổ sách về tình hình lưu chuyển tiền tệ,
  qua đó chúng ta biết đươc hiệu quả kinh tế của đơn vị mình.
  Thực tế ở nước ta trong thời gian qua cho thấy ở các doanh nghiệp, đặc biệt
  là doanh nghiệp nhà nước, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư nói chung và vốn
  bằng tiền nói riêng còn rất thấp , chưa khai thác hết hiệu quả và tiềm năng sử
  dụng chúng trong nền kinh tế thị trường để phục vụ sản xuất kinh doanh, công
  tác hạch toán bị buông lỏng kéo dài.
  Xuất phát từ những vần đề trên và thông qua một thời gian thực tập tại
  công ty TNHH TM cơ khí Sao Mai em xin chọn đề tài sau để đi sâu vào
  nghiên cứu và viết khoá luận :“Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền
  tại công ty TNHH TM cơ khí Sao Mai”
  Nội dung gồm ba chương:
  Chương I : Lý luận chung về tổ chức kế toán vốn bằng tiền trong doanh
  nghiệp
  Chương II : Thực tế công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH
  TM cơ khí Sao Mai
  Chương III : Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế
  toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH TM cơ khí Sao Mai

  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH thương mại cơ khí Sao Mai
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH thương mại cơ khí Sao Mai sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status