Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH Đại Hồng Phúc

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH Đại Hồng Phúc

  Khóa luận tốt nghiệp năm 2013
  Đề tài: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH Đại Hồng Phúc
  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU . 1
  1. Lý do chọn đềtài: . 1
  2. Mục tiêu nghiên cứu : 1
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: 1
  4. Phương pháp nghiên cứu: . 2
  5. Kết cấu của khóa luận tốt nghiệp: 2
  CHƯƠNG 1: CƠSỞLÝ LUẬN VỀQUẢN TRỊNGUỒN NHÂN LỰC 3
  1.1 Lý luận chung vềquản trịnguồn nhân lực 3
  1.1.1 Khái niệm . 3
  1.1.2 Vai trò quản trịnguồn nhân lực . 3
  1.1.3 Chức năng của quản trịnguồn nhân lực 4
  1.1.3.1 Nhóm chức năng thu hút nguồn nhân lực: 4
  1.1.3.2 Nhóm chức năng đào tạo và phát triển . 4
  1.1.3.3 Nhóm chức năng duy trì nguồn nhân lực 4
  1.2 Nội dung quản trịnguồn nhân lực 5
  1.2.1 Hoạch định nguồn nhân lực 5
  1.2.1.1 Khái niệm hoạch định nguồn nhân lực . 5
  1.2.1.2 Các bước hoạch định nhân lực . 5
  1.2.2 Phân tích công việc: 6
  1.2.2.1 Khái niệm: . 6
  1.2.2.2 Các phương pháp phân tích công việc: . 6
  1.2.2.3 Xây dựng Bảng mô tảcông việc và Bảng tiêu chuẩn công việc: . 7
  1.2.3 Tuyển dụng nguồn nhân lực . 8
  1.2.3.1 Khái niệm tuyển dụng nguồn nhân lực: 8
  1.2.3.2 Xây dựng các tiêu chuẩn tuyển chọn 8
  1.2.3.3 Quá trình tuyển chọn nguồn nhân lực . 8
  1.2.3.4 Các hình thức thu hút ứng viên: . 9
  1.2.4 Đào tạo và phát triển 10
  1.2.4.1 Khái niệm 10
  1.2.4.2 Vai trò . 11
  1.2.4.3 Quy trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực . 11
  1.2.5 Đánh giá thực hiện công việc 13
  1.2.5.1 Khái niệm 13
  1.2.5.2 Nội dung và phương pháp đánh giá thực hiện công việc 13
  1.2.6 Lương bổng và đãi ngộ 13
  1.2.6.1 Khái niệm 13
  1.2.6.2 Mục tiêu và các nguyên tắc trảcông người lao động . 13
  1.2.6.3 Trình tựxây dựng hệthống trảcông trong công ty 14
  1.2.6.4 Các hình thức trảcông lao động . 14
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊNGUỒN NHÂN LỰC TẠI
  CÔNG TY TNHH ĐẠI HỒNG PHÚC . 18
  2.1 Giới thiệu vềcông ty TNHH Đại Hồng Phúc 18
  2.1.1 Lịch sửhình thành công ty TNHH Đại Hồng Phúc 18
  2.1.2 Chức năng và nhiệm vụcủa công ty . 18
  2.1.3 Cơcấu tổchức của công ty 19
  2.1.4 Ngành nghềkinh doanh của công ty . 21
  2.1.5 Môi trường kinh doanh của công ty 22
  2.1.6 Kết quảhoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2011-2012 24
  2.2 Phân tích thực trạng quản trịnhân lực của công ty TNHH Đại Hồng Phúc năm
  ( 2010-2012) 26
  2.2.1 Tình hình hoạch định quản trịnguồn nhân lực 26
  2.2.2 Tình hình phân tích công việc: . 27
  2.2.3 Tình hình tuyển dụng nguồn nhân lực của công ty 28
  2.2.4 Tình hình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 32
  2.2.5 Đánh giá hiệu quảcông việc . 35
  2.2.6 Tình hình đãi ngộnguồn nhân lực trong công ty 38
  2.3 Khảo sát mức độhài lòng của nhân viên vềhoạt động quản trịnguồn nhân lực
  tại công ty TNHH Đại Hồng Phúc . 41
  2.3.1 Thực hiện: 43
  2.3.2 Kết QuảThăm Dò . 43
  2.3.3 Ý Kiến Của Nhân Viên 54
  2.3.4 Kết Luận 54
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐGIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUẢN TRỊNGUỒN
  NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH ĐẠI HỒNG PHÚC . 56
  3.1 Tổng hợp đánh giá vềcông tác quản trịnhân sựtại Công ty TNHH Đại Hồng
  Phúc 56
  3.1.1 Hoạch định nhân lực 56
  3.1.2 Đào tạo và phát triển . 56
  3.1.3 Tuyển dụng nhân lực 56
  3.1.4 Đánh giá hiệu quảcông việc của nhân viên . 57
  3.1.5 Lương bổng và đãi ngộ . 57
  3.2 Định hướng vềphát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH Đại Hồng Phúc . 57
  3.3 Một sốgiải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trịnhân lực tại công ty
  TNHH Đại Hồng Phúc 58
  3.3.1 Giải pháp vềhoạch định nguồn nhân lực 58
  3.3.1.1 Cách thực hiện: . 58
  3.3.1.2 Kết quảmong đợi 60
  3.3.2 Giải pháp nâng cao thông báo tuyển dụng và phỏng vấn 60
  3.3.2.1 Cách thực hiện: . 60
  3.3.2.2 Kết quảmong muốn 61
  3.3.3 Giải pháp vềhoạt động đào tạo 61
  3.3.3.1 Cách thực hiện 61
  3.3.3.2 Kết quảmong đợi 62
  3.3.4 Giải pháp xây dựng các hình thức kỷluật, khen thưởng . 62
  3.3.4.1 Cách thực hiện 62
  3.3.3.2 Kết quảmong đợi 65
  3.3.5 Giải pháp vềlương và phúc lợi 65
  3.3.5.1 Cách thực hiện 65
  3.3.5.2 Kết quảmong đợi 66
  KẾT LUẬN . 69
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 70
  PHỤLỤC 71
  Phụlục A: Hợp đồng lao đồng của Công ty TNHH Đại Hồng Phúc . 71
  Phụlục B: Bảng mô tảcông việc nhân viên kinh doanh 75
  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đềtài:
  Từlâu nay nguồn lực quý giá nhất của doanh nghiệp chính là yếu tốcon
  người . Nguồn nhân lực mạnh không những tạo cho doanh nghiệp lợi thếcạnh tranh
  mà còn là yếu tốquyết định sựthành công hay thất bại của doanh nghiệp. Nhất là
  trong giai đoạn nền kinh tếViệt Nam đang hội nhập và cạnh tranh nhưhiện nay,
  vấn đềnguồn nhân lực đã được các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm, đó là làm sao
  xây dựng được một đội ngũcán bộcông nhân viên có chất lượng, làm sao tuyển
  dụng, thu hút cũng nhưgiữ được người tài giỏi.
  Một công ty có nguồn tài chính dồi dào, có cơsở, máy móc sản xuất hiện
  đại đến đâu cũng vô nghĩa nếu không biết cách quản trịnguồn nhân lực. Chính các
  phương thức quản trịnguồn nhân lực sẽgiúp cho môi trường làm việc của công ty
  vui vẻ, thoải mái và làm việc hăng say hơn. Chính vì vậy, nguồn nhân lực có ý
  nghĩa quan trọng trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Con người là nguồn
  lực đóng vai trò to lớn, là nguồn tài nguyên, là yếu tốquyết định thành công của
  doanh nghiệp.
  Xuất phát từthực tiễn nhưvậy, là một sinh viên học ngành quản trịkinh
  doanh, kết hợp lý luận đã nghiên cứu vềcông tác nguồn nhân lực tại công ty TNHH
  Đại Hồng Phúc, em quyết định chọn đềtài:
  “ Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản trịnguồn nhân lực
  tại công ty TNHH Đại Hồng Phúc”làm luận văn tốt nghiệp của mình.
  2. Mục tiêu nghiên cứu :
  - Phân tích thực trạng quản trịnguồn nhân lực tại công ty TNHH Đại Hồng Phúc
  - Đềxuất một sốgiải pháp hoàn thiện công tác quản trịnguồn nhân lực cho công
  ty
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
  - Đối tượng nghiên cứu của đềtài này là công ty TNHH Đại Hồng Phúc
  - Địa chỉ: 109- 111-113-115 Lê Duẩn, Tổ13, Phường Phù Đổng, TP Pleiku, Tỉnh
  Gia Lai
  - Phạm vi nghiên cứu của đềtài là những vấn đềvềcơsởlý luận và thực trạng
  quản trịnguồn nhân lực tại Công ty TNHH Đại Hồng Phúc trong năm 2010 -2012
  4. Phương pháp nghiên cứu:
  Phương pháp nghiên cứu trong đềtài này là kết hợp nhiều phương pháp nghiên
  cứu. Cụthể: Phương pháp phân tích, phương pháp khảo sát và điều tra thực tế,
  phương pháp thống kê và tham khảo tài liệu.
  5. Kết cấu của khóa luận tốt nghiệp:
  Gồm 3 chương :
  - Chương 1 : Cơsởlý luận chung vềquản trịnguồn nhân lực
  - Chương 2 : Thực trạng công tác quản trịnguồn nhân lực tại công ty TNHH Đại
  Hồng Phúc
  - Chương 3 : Một sốgiải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trịnguồn nhân lực
  tại công ty TNHH Đại Hồng Phúc
  Kết luận
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. PGS.TS Trần Kim Dung (2011). “Quản TrịNguồn Nhân Lực”, Nhà xuất bản Tổng
  Hợp. Tp. HồChí Minh.
  2. TS. Nguyễn Hữu Thân (2010). “Quản TrịNhân Sự”, Nhà xuất bản Lao Động – Xã
  Hội, Tp. Hà Nội.
  3. Một sốtrang Web và tài liệu trên Internet
  4. Tài liệu nội bộcủa công ty TNHH Đại Hồng Phúc
  5. Luận văn của các anh chịTrường Đại Học KỹThuật Công NghệTP HCM

  Xem Thêm: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH Đại Hồng Phúc
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH Đại Hồng Phúc sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status