Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Xây lắp và Thương mại COMA25

  Mit Barbie Mit Barbie Đang Ngoại tuyến (2263 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Xây lắp và Thương mại COMA25

  MỞ ĐẦU
  Cùng với sự phát triển của nền kinh tế quốc dân, trong mấy năm qua ngành xây dựng cơ bản đã không ngừng lớn mạnh. Nhất là khi nước ta tiến hành công cuộc "Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá" một cách sâu rộng, toàn diện, công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế đang được tiến hành với tốc độ và quy mô lớn thì xây dựng cơ bản giữ một vị trí vô cùng quan trọng trong sự phát triển của đất nước. Vì nó là cơ sở của nền tảng cho nền kinh tế quốc dân. Chính vì vậy đòi hỏi phải có cơ chế quản lý và cơ chế tài chính một cách chặt chẽ ở cả tầm quản lý vi mô và quản lý vĩ mô đối với công tác xây dựng cơ bản.
  Trong nền kinh tế thị trường hiện nay thực hiện cơ chế hạch toán độc lập và tự chủ đòi hỏi các đơn vị phải trang trải được chi phí bỏ ra và có lãi. Hơn nữa, hiện nay các công trình xây lắp cơ bản đang được tổ chức theo phương pháp đấu thầu, đòi hỏi doanh nghiệp phải hạch toán một cách chính xác chi phí bỏ ra, không làm lãng phí vốn đầu tư. Mặt khác, chi phí sản xuất là cơ sở tạo nên giá thành sản phẩm. Hạch toán chi phí sản xuất chính xác sẽ đảm bảo tính đúng, tính đủ chi phí vào giá thành giúp cho doanh nghiệp xác định được kết quả sản xuất kinh doanh. Từ đó kịp thời đề ra các biện pháp nhằm tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản phẩm. Chính vì vậy, tổ chức tốt kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là yêu cầu thiết thực và là vấn đề được đặc biệt quan tâm trong điều kiện hiện nay.
  Trong quá trình thực tập tại Công ty CP Xây lắp và thương mại COMA25 em nhận thấy việc hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành theo chế độ kế toán mới có nhiều sự đổi mới so với trước đây. Mặt khác, ý thức được vai trò quan trọng của nó trong các đơn vị xây lắp, em đã chọn đề tài: "Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Xây lắp và thương mại COMA25" cho chuyên đề thực tập của mình.  LỜI NÓI ĐẦU
  PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TÁC TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP Ở DOANH NGHIỆP XÂY LẮP
  1- Đặc điểm của ngành xây dựng cơ bản, của sản phẩm xây lắp - Yêu cầu nhiệm vụ của công tác quản lý, hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành công tác xây lắp ở doanh nghiệp xây lắp
  1.1- Đặc điểm của ngành xây dựng cơ bản, của sản phẩm xây lắp
  1.2- Yêu cầu của công tác quản lý, hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành công tác xây lắp trong doanh nghiệp xây lắp
  1.3- Nhiệm vụ của công tác quản lý, hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành công tác xây lắp trong các đơn vị xây lắp
  2- Sự cần thiết của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành trong doanh nghiệp xây lắp
  3- Những vấn đề chung về chi phí sản xuất và tính giá thành công tác xây lắp trong doanh nghiệp xây lắp
  3.1- Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất
  3.1.1- Chi phí sản xuất
  3.1.2- Phân loại chi phí sản xuất
  3.2- Giá thành sản phẩm xây lắp
  3.2.1- Giá thành sản phẩm xây lắp trong doanh nghiệp xây dựng
  3.2.2- Phân biệt khái niệm chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp
  2.2.3- Các loại giá thành sản phẩm công tác xây lắp
  3.3- Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm xây dựng
  3.3.1- Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây dựng
  3.3.2- Đối tượng tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp
  3.3.3- Phân biệt đối tượng tập hợp chi phí và đối tượng tính giá thành
  3.4- Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất, đánh giá sản phẩm làm dở và phương pháp tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây dựng
  3.4.1- Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp xây dựng
  3.4.2- Phương pháp đánh giá sản phẩm làm dở trong doanh nghiệp xây lắp
  3.4.3- Phương pháp tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp
  4- Tổ chức hệ thống sổ kế toán và báo cáo kế toán
  4.1- Tổ chức hệ thống chứng từ và hạch toán ban đầu đối với chi phí sản xuất
  4.2- Tổ chức hệ thống sổ kế toán để ghi chép, tập hợp chi phí sản xuất
  4.3- Sơ đồ luân chuyển chi phí sản xuất,chi phí thời kì trong DN
  4.4- Tổ chức hệ thống sổ kế toán để tính giá thành sản phẩm xây lắp

  PHẦN II: TÌNH HÌNH THỰC TẾ VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP Ở CÔNG TY CP XÂY LẮP & THƯƠNG MẠI COMA 25
  1- Đặc điểm chung của Công ty
  1.1- Quá trình hình thành và phát triển của Công ty
  1.2- Đặc điểm tổ chức quản lý và sản xuất kinh doanh của Công ty
  1.2.1- Đặc điểm quy trình sản xuất kinh doanh
  1.2.2- Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý sản xuất của Công ty
  1.3- Đặc điểm về tổ chức bộ máy và hình thức kế toán củaCông ty
  1.3.1- Đặc điểm về tổ chức bộ máy kế toán của Công ty
  1.3.2- Hình thức kế toán Công ty áp dụng
  2- Thực trạng về tổ chức hạch toán kế toán ở Công ty
  2.1- Nguyên tắc hạch toán chi phí vào giá thành sản phẩm xây lắp ở Công ty
  2.2- Chi phí sản xuất, đối tượng, phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty
  2.2.2- Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm xây lắp
  2.3 - Nội dung công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty CP xây lắp & thương mại COMA 25
  2.4- kế toán tập hợp chi phí sản xuất ở Công ty
  2.4.1- Tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
  2.4.2- Tập hợp chi phí nhân công trực tiếp
  2.4.3- kế toán chi phí sử dụng máy thi công
  2.4.4- kế toán chi phí sản xuất chung
  2.4.5- Tổng hợp chi phí sản xuất cuối quý

  PHẦN III: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY
  1- Đánh giá chung về công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty CP xây lắp & thương mại COMA 25
  1.1- Những ưu điểm trong công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở Công ty
  1.2- Một số tồn tại cần hoàn thiện trong công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở Công ty CP xây lắp & thương mại COMA 25
  2- Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp ở Công ty CP xây lắp & thương mại COMA 25 trong điều kiện hiện nay
  KẾT LUẬN

  Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Xây lắp và Thương mại COMA25
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Xây lắp và Thương mại COMA25 sẽ giúp ích cho bạn.
  ♂ + ♂ = ✖:frown:
  ♀ + ♀ = ✔:eek:
  ♀ + ♂ = ✔:wink:
  ♂ + ♀ + ♀ = ✔✔:smoke: ( Best Choice !)
  ♂ + ♀ + ♂ = DP
  :rolleyes: (NO! Sword Crossing!)
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status