Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Thực trạng và hiệu quả can thiệp thừa cân, béo phì của mô hình truyền thông giáo dục dinh dưỡng ở trẻ em từ 6 đến 14 tuổi tại Hà Nội

  Nhu Ely Nhu Ely Đang Ngoại tuyến (1771 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thực trạng và hiệu quả can thiệp thừa cân, béo phì của mô hình truyền thông giáo dục dinh dưỡng ở trẻ em từ 6 đến 14 tuổi tại Hà Nội

  MỤC LỤC

  MỤC LỤC iii
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi
  DANH MỤC BẢNG, HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ VÀ SƠ ĐỒ vii
  MỞ ĐẦU 1
  MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 3
  GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 3
  CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 4
  1.1. Khái niệm thừa cân, béo phì 4
  1.2. Phân loại béo phì 4
  1.3. Thực trạng thừa cân, béo phì trên thế giới và Việt Nam 6
  1.3.1. Thực trạng thừa cân, béo phì trên thế giới 6
  1.3.2. Thực trạng thừa cân, béo phì ở Việt Nam 13
  1.4. Những yếu tố nguy cơ của thừa cân, béo phì ở trẻ em lứa tuổi học đường 14
  1.4.1. Cơ chế bệnh sinh của béo phì 14
  1.4.2. Yếu tố gia đình 16
  1.4.3. Yếu tố di truyền 17
  1.4.4. Khẩu phần và thói quen ăn uống của trẻ thừa cân, béo phì 18
  1.4.5. Hoạt động thể lực và béo phì 19
  1.4.6. Một số nguyên nhân khác 22
  1.5. Hậu quả của béo phì 26
  1.5.1. Ảnh hưởng đến sức khỏe 26
  1.5.2. Tăng nguy cơ mắc bệnh và tử vong 26
  1.5.3. Hậu quả kinh tế và xã hội của béo phì 32
  1.6. Các giải pháp can thiệp phòng chống thừa cân, béo phì 34


  CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  2.1. Đối tượng nghiên cứu 40
  2.2. Thời gian nghiên cứu 40
  2.3. Địa điểm nghiên cứu 41
  2.4. Phương pháp nghiên cứu 41
  2.4.1.Thiết kế nghiên cứu 41
  2.4.2. Cỡ mẫu 42
  2.4.3. Chọn mẫu 44
  2.4.4. Mô tả các bước tiến hành nghiên cứu 45
  2.5. Nội dung, các biến số nghiên cứu 46
  2.6. Phương pháp và công cụ thu thập số liệu 47
  2.7. Xây dựng mô hình can thiệp 51
  2.8. Tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá 56
  2.9. Các biện pháp khống chế sai số 58
  2.10. Xử lý và phân tích số liệu 59
  2.11. Khía cạnh đạo đức trong nghiên cứu 61
  CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 62
  3.1. Thông tin về địa điểm và đối tượng nghiên cứu 62
  3.2. Tình trạng dinh dưỡng học sinh từ 6 – 14 tuổi 64
  3.3. Một số yếu tố nguy cơ liên quan đến thừa cân, béo phì ở học sinh 73
  3.4. Đánh giá hiệu quả can thiệp 80
  3.4.1. Đặc điểm đối tượng lựa chọn vào can thiệp 80
  3.4.2. Hiệu quả đối với tình trạng thừa cân, béo phì 80
  3.4.3. Hiệu quả thay đổi về kiến thức và thái độ của học sinh 83
  3.4.4. Hiệu quả thay đổi về thói quen của học sinh 86
  3.4.5. Hiệu quả tới sự thay đổi khẩu phần ăn của học sinh 89
  3.4.6. Hiệu quả của can thiệp tới thể lực của học sinh


  CHƯƠNG 4. BÀN LUẬN

  92
  4.1. Tình trạng dinh dưỡng của học sinh từ 6 đến 14 tuổi tại 30 trường tiểu học
  và THCS ở Hà Nội
  92
  4.2. Các yếu tố nguy cơ gây thừa cân, béo phì ở học sinh từ 6 đến 14 tuổi 96
  4.3. Xây dựng và thực hiện mô hình can thiệp giáo dục dinh dưỡng phòng
  chống béo phì ở trẻ em lứa tuổi học đường
  104
  Kết luận 113
  Khuyến nghị 116
  Tài liệu tham khảo


  MỞ ĐẦU
  Sự gia tăng tỷ lệ thừa cân, béo phì ở trẻ em đang là một trong những mối
  quan tâm hàng đầu ở các quốc gia đã và đang phát triển mà nguyên nhân không
  chỉ do chế độ ăn uống thiếu khoa học (mất cân bằng với nhu cầu cơ thể) mà còn
  do những yếu tố có liên quan (giảm hoạt động thể lực, stress, ô nhiễm môi
  trường và cả những vấn đề xã hội .). Người ta quan tâm đến béo phì trẻ em vì đó
  là mối đe dọa lâu dài đến sức khỏe, tuổi thọ và kéo dài tình trạng béo phì đến
  tuổi trưởng thành, sẽ làm gia tăng nguy cơ đối với các bệnh mạn tính như tăng
  huyết áp, bệnh mạch vành, tiểu đường, viêm xương khớp, sỏi mật, gan nhiễm
  mỡ, và một số bệnh ung thư. Béo phì ở trẻ em còn làm ngừng tăng trưởng sớm,
  dễ dẫn tới những ảnh hưởng nặng nề về tâm lý ở trẻ như tự ti, nhút nhát, kém hòa
  đồng, học kém. Béo phì ở trẻ em có thể là nguồn gốc thảm họa của sức khỏe
  trong tương lai [21],[24],[26],[128].
  Theo số liệu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), năm 2008 trên toàn thế
  giới có khoảng 1,5 tỷ người từ 20 tuổi trở lên bị thừa cân. Trong số đó, hơn 200
  triệu nam giới và hơn 300 triệu nữ giới bị béo phì. Tại 10 quốc đảo ở khu vực
  Thái Bình dương có tỷ lệ người thừa cân, béo phì chiếm trên 50% dân số. Nhìn
  chung cứ 10 người trưởng thành thì có 1 người bị béo phì. Năm 2010, khoảng 43
  triệu trẻ em dưới 5 tuổi bị thừa cân, chủ yếu ở các nước phát triển (gần 35 triệu
  trẻ em) và ở các nước đang phát triển (gần 8 triệu trẻ em). Không chỉ ở các nước
  có thu nhập cao mà ngay tại các nước có thu nhập thấp và trung bình thì tỷ lệ
  thừa cân, béo phì cũng tăng, nhất là ở các khu vực đô thị [129].
  Tại Việt Nam, các cuộc điều tra dịch tễ trước năm 1995 cho thấy tỷ lệ thừa
  cân không đáng kể, béo phì hầu như không có. Nhưng tới Tổng điều tra dinh
  dưỡng toàn quốc năm 2000 thì tỷ lệ thừa cân ở phụ nữ tuổi sinh đẻ từ 15 – 49 2
  tuổi là 4,6%, ở thành phố (9,2%) cao gấp 3 lần nông thôn (3,0%) [33]. Điều tra
  thừa cân, béo phì ở người trưởng thành Việt Nam năm 2005 thấy 16,3% bị thừa
  cân, béo phì và tỷ lệ ở thành thị là 32,5%, cao hơn so với 13,8% ở nông thôn [5].
  Những nghiên cứu ở trẻ em tuổi học đường cũng cho thấy tỷ lệ thừa cân, béo phì
  đang có xu hướng gia tăng. Năm 2000, một nghiên cứu ở nhóm trẻ từ 6 - 14 tuổi
  thấy tỷ lệ thừa cân là 2,2%, trong đó ở thành phố là 6,6% và ở nông thôn là 1,2%
  [33]. Năm 2002, tỷ lệ thừa cân ở trẻ em từ 6 -11 tuổi tại quận Đống Đa, Hà Nội
  là 9,9% [14]. Tại quận Cầu Giấy, Hà Nội năm 2003, tỷ lệ thừa cân của trẻ em từ
  6 -11 tuổi là 6,8% và béo phì là 3,2% [44]. Đặc biệt, thành phố Hồ Chí Minh là
  nơi có tỷ lệ thừa cân, béo phì trẻ em cao nhất trên toàn quốc. Kết quả điều tra của
  Trung tâm Dinh dưỡng thành phố TP. Hồ Chí Minh cho thấy tình trạng lệ thừa
  cân, béo phì ở trẻ em tuổi học đường đang gia tăng mạnh. Tỷ lệ béo phì ở trẻ 6
  tuổi tăng từ 4,4% năm học 1999 – 2000 lên 10,4% năm học 2002 -2003, tỷ lệ
  béo phì ở trẻ em 7 tuổi tăng từ 1% năm học 1999 – 2000 lên 9,5% năm học 2002
  – 2003. Nhìn chung giai đoạn 2002 – 2004, tỷ lệ thừa cân, béo phì của học sinh
  cấp I là 9,4%, học sinh cấp II là 6,1% và học sinh cấp III là 4,8% [39],[106].
  Thừa cân và béo phì có thể phòng ngừa được nhưng việc điều trị lại rất
  khó khăn, tốn kém và hầu như không có kết quả. Trên phạm vi thế giới, chi phí
  cho giải quyết nạn dịch béo phì hiện nay đã làm cho tất các các chi phí sức khỏe
  khác trở nên nhỏ bé. Theo ước tính của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thì các chi
  phí trực tiếp cho điều trị béo phì chiếm tới 6,8% (hay 70 tỷ đô la Mỹ) trong tổng
  chi phí cho chăm sóc sức khoẻ. Do đó phòng ngừa được béo phì ở trẻ em sẽ góp
  phần làm giảm tỷ lệ béo phì ở người lớn, giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính
  không lây có liên quan đến béo phì và giảm chi phí y tế [66],[111]. 3
  Nhiều nghiên cứu đã tiến hành các biện pháp can thiệp với mục đích ngăn
  chặn sự gia tăng của thừa cân, béo phì ở trẻ em lứa tuổi học đường. Tuy nhiên,
  có rất ít giải pháp can thiệp bằng truyền thông giáo dục dinh dưỡng nhằm thay
  đổi kiến thức, thái độ, thực hành và tăng cường hoạt động thể lực. Chính vì lý do
  trên nên chúng tôi tiến hành nghiên cứu mô hình truyền thông giáo dục dinh
  dưỡng ở học sinh từ 6 đến 14 tuổi tại thành phố Hà Nội nhằm góp phần hạ thấp
  tỷ lệ thừa cân, béo phì đang tăng nhanh.

  MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

  Mục tiêu nghiên cứu:
  1. Xác định tỷ lệ thừa cân, béo phì ở trẻ em từ 6 đến 14 tuổi tại thành phố Hà Nội.
  2. Phân tích các yếu tố nguy cơ liên quan đến tình trạng thừa cân và béo phì ở
  trẻ em từ 6 đến 14 tuổi tại thành phố Hà Nội.
  3. Đánh giá kết quả bước đầu truyền thông giáo dục dinh dưỡng phòng chống
  thừa cân, béo phì ở trẻ em từ 6 đến 14 tuổi tại thành phố Hà Nội.

  Xem Thêm: Thực trạng và hiệu quả can thiệp thừa cân, béo phì của mô hình truyền thông giáo dục dinh dưỡng ở trẻ em từ 6 đến 14 tuổi tại Hà Nội
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng và hiệu quả can thiệp thừa cân, béo phì của mô hình truyền thông giáo dục dinh dưỡng ở trẻ em từ 6 đến 14 tuổi tại Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status