Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Xây dựng mô hình công ty định mức tín nhiệm ở việt nam

  Julie Nguyễn Julie Nguyễn Đang Ngoại tuyến (970 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Xây dựng mô hình công ty định mức tín nhiệm ở việt nam

  LUẬN VĂN CÓ ĐẦY ĐỦ TRONG FILE WORD
  MỤC LỤC
  MỤC LỤC 2
  MỞ ĐẦU 4
  1. Tính cấp thiết của đề tài: . 4
  2. Mục tiêu đặt ra của đề tài : 5
  3. Đối tượng, pham vi nghiên cứu của đề tài 5
  4. Phương pháp nghiên cứu 6
  CHƯƠNG 1 . 7
  1.1 Tổng quan về ệm và công ty xếp hạng tín nhiệm . 7
  1.1.1 Khái niệm về xếp hạng tín nhiệm 7
  1.1.2 Công ty định mức tín nhiệm và vai trò của nó . 8
  1.2 nhiệm trên thế . 14
  1.3 Mô hình tổ chức và các hoạt động của các tổ chức xếp hạng tín nhiệm uy tín trên thế giới
  17
  1.3.1 các nguyên tắc hoạt động của các tổ chức định mức tín nhiệm 17
  1.3.2 mô hình tổ chức, hoạt động và tiêu chí xếp hạng của Moody, S&P . 18
  CHƯƠNG 2 XẾP HẠNG TÍN NHIỆM Ở 27
  2.1 sự cần thiết của việc thành lập các tổ chức định mức XHTN & tình hình hoạt động của các tổ chức tín nhiệm ở Việt Nam . 27
  2.1.1 sự cần thiết của việc thành lập các tổ chức định mức XHTN . 27
  2.1.2 tình hình hoạt động của các tổ chức tín nhiệm ở Việt Nam . 31
  2.1.3 Phương pháp xếp hạng tính điểm – Của các NHTM Việt Nam . 33
  2.2 Những chính sách và cơ sở pháp lí hiện tại XHTN Việt Nam 37
  2.3 Thiết lập ngành định mức ở Việt Nam và một số mô hình lựa chọn 37
  2.3.1 Lựa chọn mô hình CRA . 37
  2.3.2 Phương pháp định mức tín nhiệm 42
  CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP . 66
  3.1. Mở rộng và phát triển thị trường nợ 66
  3.2. Xây dựng khung pháp lý hoàn chỉnh cho hoạt động tổ chức tín nhiệm 70
  3.2.1 Những nguyên tắc cơ bản khi xây dựng khung pháp lý 71
  3.2.3 Ban hành Nghị định của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của tổ chức định mức tín nhiệm: 73
  3.2.4 Đồng bộ hóa các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động của tổ chức định mức tín nhiệm: 74
  3.2.5 Một số nội dung quan trọng cần xem xét khi xây dựng khung pháp lý cho việc hình thành và hoạt động của tổ chức định mức tín nhiệm 76
  3.2.6 Việc đánh giá xếp hạng doanh nghiệp ( company ratting ) là bắt buộc đối với
  DNNN có qui mô vốn lớn : . 77
  3.2.7 Những doanh nghiệp kinh doanh có lãi chuẩn bị cổ phần hoá hoặc đã cổ phần hoá thuộc đối tượng phải thực hiện bán cổ phần nhà nước tại thị trường chứng khoán thì phải tiến hành định mức tín nhiệm : 78
  3.3 Tăng cường tiếp cận với các tổ chức tín nhiệm uy tín trên thế giới và đào tạo phát triển nguồn nhân lực . 78
  3.3.1 Hợp tác quốc tế trong việc thành lập tổ chức định mức tín nhiệm 79
  3.3.2 Đào tạo nguồn nhân lực . 80
  3.4 Tạo điều kiện, khuyến khích thành lập công ty định mức tín nhiệm 81

  3.4.1 Tăng cường nhận thức về xếp hạng tín nhiệm . 81
  3.4.2 Hình thành tập quán sử dụng định mức tín nhiệm . 81
  3.4.3 Những doanh nghiệp tham gia định mức tín nhiệm và đạt kết quả khá phải
  được ưu tiên : 83
  3.4.4 Việc trao các giải thưởng lớn của nhà nước cho các doanh nghiệp thì phải qui định doanh nghiệp đạt mức độ tín nhiệm theo thứ hạng cụ thể nào đó - Thứ hạng để bảo đảm là doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả , phát triển bền vững : 83
  3.4.5 Theo kinh nghiệm của các nước trong việc xác định những đối tượng phải định mức tín nhiệm, nhất là tại các nước có nền kinh tế chuyển đổi, thị trường nợ còn nhỏ bé : . 84
  3.4.6 Cần coi định mức tín nhiệm là ngành nghề đặc biệt khuyến khích đầu tư nước ngoài, ngành nghề được hưởng ưu đãi đầu tư ở khung cao nhất theo Luật Thuế thu nhập : . 84
  CHƯƠNG 4 . 85
  Các tài liệu tham khảo: . 85

  MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài:
  Thị trường chứng khoán là một kênh huy động vốn lớn có hiệu quả cao, thông qua đó một lượng lớn được huy động từ các chủ thể trong xã hội góp phần làm tăng lượng cung về vốn đầu tư cho nền kinh tế. Một thị trường chứng khoán thực sự phát triển là thị trường thu hút được đông đảo công chúng tham gia bên cạnh các tổ chức đầu tư và các trung gian tài chính. Chỉ có như vậy, thị trường mới thực sự có vai trò quan trọng trong việc thu hút vốn từ các chủ thể tiết kiệm trong nền kinh tế chuyển thành đầu tư phát triển kinh tế.

  Vấn đề đặt ra là làm sao một tổ chức kinh tế có thể chứng minh sức mạnh tài chính của mình để tiếp cận các luồng vốn từ các kênh của thị trường chứng khoán, đáp ứng nhu cầu vốn kinh doanh của mình với chi phí vay, nợ thấp nhất? Còn đối với nhà đầu tư, làm thế nào để kiểm soát rủi ro các khoản đầu tư của chính họ khi còn có quá nhiều nguy cơ tiềm tàng, mất ổn định của môi trường đầu tư.

  Trong điều kiện mức độ hiểu biết của công chúng đầu tư Việt Nam còn hạn chế, các kênh cung cấp thông tin và đánh giá rủi ro còn rất ít hoặc chưa có, sự xuất hiện của công ty định mức tín nhiệm sẽ giúp các nhà đầu tư yên tâm hơn khi tiếp cận với thị trường. Đồng thời việc đánh giá hệ số tín nhiệm doanh nghiệp cũng giúp doanh nghiệp đó xác định chính xác hơn tình trạng của mình để sử dụng biện pháp huy động vốn phù hợp với chi phí thấp và không ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh.

  Thị trường chứng khoán Việt Nam mới được thành lập cách đây 10 năm đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy hệ thống cơ sở hạ tầng của Việt Nam chưa đủ mạnh để hỗ trợ cho sự phát triển và hoạt động có hiệu quả của thị trường chứng khoán nói chung và thị trường trái phiếu nói riêng. Để nâng cao tính minh bạch của thị trường chứng khoán, qua đó góp phần lành

  mạnh hoá nền kinh tế, tăng cường hiệu quả huy động và sử dụng vốn, làm thị trường vận hành một cách an toàn, giúp các nhà phát hành tiếp cận nguồn vốn một cách dễ dàng hơn thì cần thiết phải có các công ty định mức tín nhiệm. Với vai trò đánh giá khả năng trả nợ của các tổ chức phát hành, các công ty định mức tín nhiệm sẽ góp phần bảo vệ thị trường, bảo vệ nhà đầu tư, các tổ chức kinh tế nhằm hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển của thị trường chứng khoán trong thời gian tới.

  Sự phát triển của thị trường chứng khoán trong tương lai phụ thuộc rất nhiều vào mức độ tham gia đầu tư của công chúng. Nên việc nghiên cứu để có những giải pháp tạo lập và phát triển công ty định mức tín nhiệm, nhằm thu hút và tạo điều kiện cho công chúng đầu tư vào thị trường là việc làm cần thiết.

  2. Mục tiêu đặt ra của đề tài :

  Đề tài “Xây dựng và phát triển công ty định mức tín nhiệm ở Việt Nam ” được thực hiện với mục tiêu đề xuất một số biện pháp tạo điều kiện hình thành công ty định mức tín nhiệm và nền tảng để công ty hoạt động có hiệu quả trong bối cảnh thị trường Việt Nam hiện nay. Và xây dựng tiêu chí xếp hạng phù hợp với Việt Nam đồng thời đạt tiêu chuẩn quốc tế
  Song song với mục tiêu trên là đánh giá thực trạng tình hình tài chính nói chung và tình hình TTCK nói riêng. Từ đó đưa ra một số bước chuẩn bị cơ bản để hoàn thiện mô hình tổ chức các công ty định mức tín dụng trong tương lai. Mặt khác, nhấn mạnh vai trò các công ty định mức xếp hạng (CRA – Credit rating agency) tham gia hỗ trợ phát triển thị trường tài chính nước ta.

  3. Đối tượng, pham vi nghiên cứu của đề tài
  Đề tài đề cập tới những vấn đề cơ bản về định mức xếp hạng tín dụng và các CRA trên thế giới, kinh nghiện xây dựng và phát triển các CRA trên thế giới, cơ sở pháp lý và quy định của chính phủ Việt Nam về việc xây dựng và phát triển các CRA tại Việt Nam
  Đề tài được xây dựng nghiên cứu trên cơ sở chọn lọc, kế thừa một cách có hệ thống những kinh nghiện quý giá quá trình xây dựng và phát triển các CRA trên thế giới. Đồng thời cũng nghiên cứu xem xét để áp dụng vào thực tế thị trường Việt Nam
  4. Phương pháp nghiên cứu
  Đề tài sử dụng phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử làm công cụ chủ đạo để thực hiện đề tài. Kết hợp lý luận, thực tế và các luật định trong nước cũng như một số tài liệu nước ngoài nhằm đưa ra những biện pháp chủ yếu để thiết lập công ty định giá tín nhiệm ở Việt Nam. Ngoài ra, còn vận dụng các phương pháp tổng hợp, phân tích so sánh để làm sáng tỏ và cụ thể hóa nội dung nghiên cứu

  Xem Thêm: Xây dựng mô hình công ty định mức tín nhiệm ở việt nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xây dựng mô hình công ty định mức tín nhiệm ở việt nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status