Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Giải pháp nhằm nâng cao năng lực xuất khẩu của các doanh nghiệp thành phố hồ chí minh xuất khẩu hàng nông lâm thủy sản sang thị trường nhật bản

  Julie Nguyễn Julie Nguyễn Đang Ngoại tuyến (970 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp nhằm nâng cao năng lực xuất khẩu của các doanh nghiệp thành phố hồ chí minh xuất khẩu hàng nông lâm thủy sản sang thị trường nhật bản

  LUẬN VĂN CÓ ĐẦY ĐỦ TRONG FILE WORD
  MỤC LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU 1

  CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ NĂNG LỰC XUẤT KHẨU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM VÀ THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU HÀNG NÔNG LÂM THỦY SẢN CỦA NHẬT BẢN 4
  I. Năng lực xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam . 4

  1. Doanh nghiệp và phân loại các loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam 4

  1.1. Khái niệm 4

  1.2. Phân loại doanh nghiệp 4

  2. Năng lực xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam . 5

  2.1. Khái niệm về năng lực xuất khẩu của doanh nghiệp 5

  2.2. Các chỉ tiêu đánh giá năng lực xuất khẩu của doanh nghiệp 6

  3. Các nhân tố ảnh hưởng đến NLXK của doanh nghiệp Việt Nam . 11

  3.1. Nhóm các nhân tố nội tại của doanh nghiệp . 11

  3.2. Nhóm các nhân tố trong nước . 13

  3.2. Nhóm các nhân tố ngoài nước 14

  II. Thị trường nhập khẩu hàng nông lâm thủy sản của Nhật Bản . 15

  1. Thị trường Nhật Bản và hoạt động xuất khẩu các mặt hàng nông lâm

  thủy sản của doanh nghiệp Việt Nam sang thị trường Nhật Bản . 15

  1.1. Tổng quan về thị trường Nhật Bản 15

  1.2. Hoạt động xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản của doanh

  nghiệp Việt Nam sang thị trường Nhật Bản 21

  2. Những đặc điểm cơ bản về kinh tế kỹ thuật và các chế định pháp lý của thị trường Nhật Bản mà các doanh nghiệp Việt Nam cần lưu ý khi xuất khẩu
  sang thị trường này . 24

  2.1. Quy định về kiểm soát hóa chất, kháng sinh 24

  2.2. Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN-Nhật Bản (AJCEP) 25

  2.3. Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản (VJEPA) 25



  CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG NĂNG LỰC XUẤT KHẨU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH XUẤT

  KHẨU CÁC MẶT HÀNG NÔNG LÂM THỦY SẢN SANG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN . 27
  I. Tình hình xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản của các doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh sang thị trường Nhật Bản 27
  1. Tình hình xuất khẩu các mặt hàng nông sản 27

  2. Tình hình xuất khẩu các mặt hàng lâm sản . 30

  3. Tình hình xuất khẩu các mặt hàng thủy sản . 31

  II. Báo cáo kết quả điều tra năng lực xuất khẩu của các doanh nghiệp

  Thành phố Hồ Chí Minh xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản sang

  thị trường Nhật Bản . 32

  1. Năng lực tài chính của doanh nghiệp . 33

  2. Trình độ cán bộ làm công tác xuất khẩu . 34

  3. Trình độ áp dụng khoa học công nghệ của các doanh nghiệp . 36

  4. Kinh nghiệm kinh doanh của doanh nghiệp . 37

  5. Kết quả điều tra hoạt động nghiên cứu thị trường, tìm kiếm và lựa chọn

  thị trường mục tiêu của doanh nghiệp . 38

  6. Báo cáo khảo sát năng lực quản lý và điều hành, tổ chức xuất khẩu . 40

  III. Đánh giá thực trạng năng lực xuất khẩu của các doanh nghiệp Tp. Hồ

  Chí Minh xuất khẩu hàng nông lâm thuỷ sản sang thị trường Nhật Bản . 41

  1. Đánh giá thực trạng năng lực tài chính của doanh nghiệp . 41

  2. Đánh giá thực trạng trình độ cán bộ làm công tác xuất khẩu 42

  3. Đánh giá trình độ áp dụng khoa học công nghệ của doanh nghiệp . 44

  4. Đánh giá kinh nghiệm kinh doanh của doanh nghiệp . 45

  5. Đánh giá hoạt động nghiên cứu thị trường, tìm kiếm và lựa chọn thị trường mục tiêu của doanh nghiệp . 45
  6. Đánh giá năng lực quản lý điều hành, tổ chức xuất khẩu . 47

  IV. Đánh giá các nhân tố tác động đến năng lực xuất khẩu của các doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh xuất khẩu hàng nông lâm thủy sản sang thị trường Nhật Bản . 48

  1. Nhóm nhân tố nội tại tác động đến năng lực xuất khẩu của doanh nghiệp 48

  2. Nhóm nhân tố thuộc môi trường kinh doanh trong nước tác động NLXK của doanh nghiệp 49
  3. Nhóm nhân tố thuộc môi trường kinh doanh ngoài nước tác động đến NLXK

  của doanh nghiệp . 50

  CHƯƠNG 3. CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC XUẤT KHẨU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH XUẤT KHẨU HÀNG NÔNG LÂM THỦY SẢN SANG THỊ
  TRƯỜNG NHẬT BẢN TRONG THỜI GIAN TỚI 53

  I. Triển vọng xuất khẩu hàng nông lâm thủy sản sang thị trường Nhật Bản của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh . 53
  1. Dự báo nhu cầu nhập khẩu các mặt hàng NLTS của Nhật Bản . 53

  2. Cơ hội xuất khẩu và ưu thế của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có được so với các địa phương khác khi xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản sang thị trường Nhật Bản 53
  2.1. Cơ hội cho các doanh nghiệp xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản 53
  2.2. Ưu thế của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có được so với các địa bàn khác 55
  II. Các giải pháp nâng cao năng lực xuất khẩu của các doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản sang thị trường Nhật Bản . 57
  1. Cơ sở đề xuất giải pháp 57

  1.1. Phân tích SWOT . 57

  1.2. Khảo sát ý kiến của các doanh nghiệp xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh . 58
  2. Các giải pháp nâng cao năng lực xuất khẩu của các doanh nghiệp thành phố

  Hồ Chí Minh xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản sang thị trường Nhật Bản

  60

  2.1. Giải pháp về phía Nhà nước và chính quyền thành phố . 60

  2.2. Giải pháp về phía các doanh nghiệp . 69

  KẾT LUẬN 76

  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài


  Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vào Nhật Bản liên tục tăng trong gần 20 năm trở lại đây và chỉ xếp thứ hai sau Hoa Kì, đạt 8,537.9 triệu USD năm 2008. Thị trường Nhật Bản là một trong những thị trường nhập khẩu chủ đạo của các doanh nghiệp Việt Nam. Đặc biệt, đối với mặt hàng nông lâm thủy sản (NLTS) – những mặt hàng xuất khẩu chủ đạo của các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam thì vấn đề xuất khẩu những mặt hàng này là một vấn đề đáng được quan tâm.
  Thành phố Hồ Chí Minh (Tp. HCM) với ưu thế là trung tâm kinh tế và lân cận với các vùng sản xuất sản phẩm NLTS nên có tiềm năng tập trung nguồn hàng và xuất khẩu mặt hàng này khá lớn. Đồng thời, Nhật Bản là một thị trường nhập khẩu lớn đối với các mặt hàng này nhưng cũng là một thị trường khó tính cần phải nghiên cứu và tìm hiểu cẩn thận.
  Việc nâng cao năng lực xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và nâng cao năng lực xuất khẩu của doanh nghiệp Tp. HCM xuất khẩu mặt hàng NLTS sang thị trường Nhật Bản nói riêng là một trong những việc cần thiết trong
  công cuộc phát triển và bình ổn kinh tế trong giai đoạn hội nhập hiện tại.

  Để có thể thực hiện được vấn đề trên một cách hiệu quả cần có một cái nhìn tổng quát về thực trạng của năng lực xuất khẩu của các doanh nghiệp Tp. HCM xuất khẩu mặt hàng NLTS sang thị trường Nhật Bản trong thời gian gần đây. Để từ đó có thể thấy được kết quả của vấn đề này cũng như những nguyên nhân của thực trạng trên. Trên cơ sở những kết quả và nguyên nhân đã tìm được, có thể tìm hiểu những giải pháp và kiến nghị để góp phần nâng cao năng lực xuất khẩu của các doanh nghiệp Tp. HCM xuất khẩu mặt hàng NLTS sang thị trường Nhật Bản trong thời gian tới.
  Đề tài “GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC XUẤT KHẨU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH XUẤT KHẨU HÀNG NÔNG LÂM THỦY SẢN SANG THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢN”
  sẽ nghiên cứu dưới góc độ và khả năng của những sinh viên khối ngành kinh tế - chuyên ngành kinh doanh quốc tế.

  2. Mục đích nghiên cứu.

  Nghiên cứu về năng lực xuất khẩu của doanh nghiệp Tp. HCM khẩu các mặt hàng NLTS trên thị trường Nhật Bản trong thời gian gần đây (2003 – 2008)
  Đánh giá thực trạng năng lực xuất khẩu của các doanh nghiệp Tp. HCM xuất khẩu hàng NLTS sang thị trường Nhật Bản.

  Từ thực trạng của vấn đề nghiên cứu đưa ra những giải pháp và kiến nghị với Nhà nước, Cơ quan, Ban ngành có liên quan và các doanh nghiệp để doanh nghiệp có thể nâng cao năng lực xuất khẩu hàng NLTS sang thị trường Nhật Bản nói riêng và nâng cao năng lực xuất khẩu của doanh nghiệp trong thời gian tới.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

  Đối tượng nghiên cứu: là năng lực xuất khẩu của các doanh nghiệp xuất khẩu hàng NLTS trên địa bàn Tp. HCM.
  Phạm vi nghiên cứu: nghiên cứu năng lực xuất khẩu của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam trong giai đoạn 2003 – 2008 và quí I/2009, tập trung vào các doanh nghiệp xuất khẩu NLTS. Giải pháp nhằm nâng cao năng lực xuất khẩu của các doanh nghiệp trong thời gian tới.

  4. Phương pháp nghiên cứu

  Nghiên cứu theo phương pháp tìm kiếm và nghiên cứu tài liệu từ sách, báo, Internet, Báo cáo của ngành, các đề tài nghiên cứu từ trước đó để thu thập, xử lý và phân tích các thông tin, số liệu phục vụ cho công tác nghiên cứu.
  Sử dụng kết quả khảo sát thực tế, từ đó phân tích và nghiên cứu.

  5. Kết quả nghiên cứu dự kiến
  Kết quả của đề tài nghiên cứu sẽ đưa ra một các nhìn khái quát và tổng quan của một công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên về vấn đề năng lực xuất khẩu của các doanh nghiệp Tp. HCM xuất khẩu hàng NLTS sang thị trường Nhật Bản hiện tại và đây là một kiến nghị, một tài liệu tham khảo đối với các cơ quan, ban ngành có liên quan và đặc biệt là các doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng NLTS để từ đó là cơ sở cho các chính sách và giải pháp thích hợp. Đề tài này cũng là một tài liệu cho những người đang nghiên cứu các vấn đề có liên quan đến việc xuất khẩu của các doanh nghiệp Tp. HCM sang thị trường Nhật Bản đặc biệt là các bạn sinh viên khối ngành kinh tế đối ngoại, kinh doanh quốc tế.
  6. Kết cấu đề tài

  Ngoài mục lục, danh mục các từ viết tắt, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, đề tài nghiên cứu khoa học gồm có 3 chương. Cụ thể:
  Chương 1: Tổng quan về năng lực xuất khẩu của doanh nghiệp Việt Nam và thị trường nhập khẩu hàng nông lâm thủy sản của Nhật Bản.
  Chương 2: Thực trạng năng lực xuất khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh xuất khẩu hàng nông lâm thủy sản sang thị trường Nhật Bản.
  Chương 3: Giải pháp nâng cao năng lực xuất khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh xuất khẩu hàng nông lâm thủy sản sang thị trường Nhật Bản trong thời gian tới.

  Xem Thêm: Giải pháp nhằm nâng cao năng lực xuất khẩu của các doanh nghiệp thành phố hồ chí minh xuất khẩu hàng nông lâm thủy sản sang thị trường nhật bản
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nhằm nâng cao năng lực xuất khẩu của các doanh nghiệp thành phố hồ chí minh xuất khẩu hàng nông lâm thủy sản sang thị trường nhật bản sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status