Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Quản trị cung ứng nguyên vật liệu tại công ty Cổ Phần Nagakawa Việt Nam. Thực trạng và Giải pháp

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản trị cung ứng nguyên vật liệu tại công ty Cổ Phần Nagakawa Việt Nam. Thực trạng và Giải pháp

  Danh mục bảng biểu, hình vẽ. 5
  Lời mở đầu. 7
  Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ CUNG ỨNG NGUYÊN VẬT LIỆU ĐỐI VỚI CÔNG TY SẢN XUẤT. 9
  1.1.Vai trò của NVL và QT cung ứng NVL đối với công ty sản xuất. 9
  1.1.1. Vai trò của NVL đối với sản xuất 9
  1.1.1.1. Khái niệm NVL. 9
  1.1.1.2. Vai trò của NVL. 10
  1.1.2. Vai trò của QT NVL đối với sản xuất 10
  1.1.2.1. Khái niệm QT cung ứng NVL. 10
  1.1.2.2. Vai trò của QT cung ứng NVL. 11
  1.2.Nội dung cơ bản của QT cung ứng NVL tại công ty sản xuất. 12
  1.2.1. Nội dung cơ bản của QT nói chung. 12
  1.2.2. Nội dung cơ bản của QT cung ứng NVL trong công ty sản xuất 13
  1.2.2.1. Phương pháp sử dụng trong QT cung ứng NVL. 13
  1.2.2.2. Nội dung của QT cung ứng NVL trong sản xuất 14
  1.3.Các nhân tố ảnh hưởng tới quá trình QT NVL 36
  1.3.2. Các nhân tố bên ngoài 36
  1.3.2.1. Môi trường kinh tế. 37
  1.3.2.2. Môi trường chính trị - pháp luật 38
  1.3.2.3. Môi trường tự nhiên. 39
  1.3.2.4. Nhà cung cấp. 39
  1.3.2.5. Đối thủ cạnh tranh. 39
  1.3.1. Các nhân tố bên trong. 40
  1.3.1.1. Quy mô sản xuất của doanh nghiệp. 40
  1.3.1.2. Đặc điểm của sản phẩm 40
  1.3.1.3. Đặc điểm nguồn nhân lực. 41
  1.3.1.4. Đặc điểm kỹ thuật – Công nghệ công ty sử dụng. 41


  Chương 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC VÀ THỰC HIỆN QUẢN TRỊ NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NAGAKAWA VIỆT NAM 43
  2.1. Tổng quan về Công ty Cổ Phần Nagakawa Việt Nam . 43
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cổ Phần Nagakawa Việt Nam 43
  2.1.2. Cơ cấu bộ máy tổ chức của Công ty Cổ Phần Nagakawa Việt Nam 44
  2.1.2.1. Nhiệm vụ của từng bộ phận và cá nhân trong sơ đồ tổ chức. 44
  2.1.3. Tình hình kinh doanh của công ty. 50
  2.2. Những đặc điểm của Công ty ảnh hưởng tới quá trình Quản trị cung ứng NVL .67
  2.2.1. Đặc điểm của sản phẩm 67
  2.2.2. Đặc điểm của nguồn nhân lực. 69
  2.2.3. Đặc điểm của kỹ thuật – Công nghệ công ty đang sử dụng. 71
  2.3. Phân tích tình hình QT cung ứng NVL của công ty. 51
  2.3.1. Lập kế hoạch mua sắm NVL 51
  2.3.1.1. Nghiên cứu thị trường. 52
  2.3.1.2. Xác định nhu cầu NVL cho sản xuất 53
  2.3.1.3. Lập kế hoạch mua sắm NVL. 54
  2.3.2. Tổ chức thực hiện mua sắm NVL 55
  2.3.2.1. Các mặt hàng nhập khẩu chính. 55
  2.3.2.2. Các nhà cung cấp chính. 55
  2.3.2.3. Quá trình thương lượng và đặt hàng. 57
  2.3.2.4. Quy trình nhập khẩu NVL. 60
  2.3.2.5. Quá trình vận chuyển NVL từ cửa khẩu hải quan về nhà máy. 62
  2.3.3. Tổ chức dự trữ NVL 63
  2.3.4. Tổ chức cấp phát NVL cho các phân xưởng sản xuất 65
  2.3.5. Tổ chức kiểm tra và quyết toán quá trình quản lý NVL 66
  2.4. Đánh giá chung về tình hình QT cung ứng NVL tại công ty Cổ Phần Nagakawa Việt Nam 72
  2.4.1. Ưu điểm 72
  2.4.2. Nhược điểm 74
  2.4.3. Nguyên nhân của những nhược điểm 75


  Chương 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUÁ TRÌNH QUẢN TRỊ CUNG ỨNG NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NAGAKAWA VIỆT NAM 77
  3.1. Mục tiêu và phương hướng phát triển của công ty trong giai đoạn tới. 77
  3.1.1. Định hướng phát triển của công ty. 77
  3.1.2. Mục tiêu phát triển của công ty trong năm 2008. 78
  3.2. Giải pháp hoàn thiện quy trình QT cung ứng NVL tại công ty Cổ Phần Nagakawa Việt Nam 79
  3.2.1. Hoàn thiện hoạt động nghiên cứu thị trường và nhà cung cấp. 79
  3.2.2. Tổ chức lại hệ thống kho và khu sản xuất của nhà máy. 82
  3.2.3. Hoàn thiện quy trình kiểm tra NVL đầu vào. 84
  3.2.4. Nâng cao trình độ, kiến thức của nhân viên quản lý NVL tại công ty. 85
  3.2.5. Hoàn thiện hệ thống phúc lợi của công ty. 87
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 93
  PHỤ LỤC. 95

  Xem Thêm: Quản trị cung ứng nguyên vật liệu tại công ty Cổ Phần Nagakawa Việt Nam. Thực trạng và Giải pháp
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản trị cung ứng nguyên vật liệu tại công ty Cổ Phần Nagakawa Việt Nam. Thực trạng và Giải pháp sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status