Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Đề tài nghiên cứu khoa học - Chiến lược Đại Dương Xanh dưới góc nhìn SaiGon Co.op (Hệ thống Co.opMar

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đề tài nghiên cứu khoa học - Chiến lược Đại Dương Xanh dưới góc nhìn SaiGon Co.op (Hệ thống Co.opMar

  MỤC LỤC
  PHẦN I:MỞ ĐẦU . Trang 1

  Lý do chọn đề tài . 1
  Đối tượng nghiên cứu . 2
  Phạm vi nghiên cứu . 2
  Mục tiêu đề tài . 2
  Phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong đề tài 2
  Tóm tắt đề tài . 3
  PHẦN II:NỘI DUNG Trang 3
  Chương 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN 3

  Các khái niệm . 3
  Đặc điểm 3
  6 cách cụ thể để giúp Công ty xây dựng chiến lược Đại Dương Xanh 4
  Lợi ích thực hiện trong điều kiện Việt Nam hiện nay 4

  Lợi ích của khách hàng 4
  Lợi ích doanh nghiệp . 4

  Tối đa hóa cơ hội, tối thiểu hóa rủi ro . 4
  Tạo ra những chuổi giá trị mới làm cho sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp đáp ứng nhiều hơn và tốt hơn nhu cầu của khách hàng . 5
  Loại bỏ những yếu tố không cần thiết nhằm giảm chi phí nhờ đó thu được lợi nhuận nhiều hơn trong khi thị phần vẫn phát triển 5

  Phân biệt đại dương xanh – đại dương đỏ . 5
  Chương 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN
  CHIẾN LƯỢC ĐẠI DƯƠNG XANH CỦA HỆ THỐNG SIÊU THỊ CO.OP MART 6

  Sơ lược về Sài Gòn Co.op – hệ thống siêu thị Co.op Mart 6

  Tổng quan về Liên Hiệp HTX Tp.HCM _ Sài Gòn Co.op 6

  Quá trình hình thành và phát triển của Sài Gòn.Co.op . 6
  Khởi nghiệp . 6
  Nắm bắt cơ hội phát triển 6
  Khẳng định và phát triển: 7
  Các lĩnh vực hoạt động của Sài Gòn Co.op 8
  Thương mại – dịch vụ . 8
  Đầu tư bất động sản . 8
  Xuất nhập khẩu-phân phối . 8
  Sản xuất chế biến . 8
  Tình hình hoạt động của Sài Gòn Co.op trong những năm vừa qua . 9
  Trên lĩnh vực bán lẻ 9
  Trên các lĩnh vực khác . 9

  Tổng quan về hệ thống siêu thị Co.op Mart . 10

  Quá trình hình thành và phát triển của Co.op Mart 10
  Chính sách chất lượng . 11
  Hệ thống siêu thị Coop Mart ( tính đến cuối năm 2010) . 11
  Chức năng và nhiệm vụ chủ yếu 13
  Đặc điểm chung của hệ thống siêu thị Co.opMart . 13
  Tình hình hoạt động của Co.op Mart trong những năm vừa qua 14
  Tình hình hoạt động 14
  Thành tựu . 16
  Những thuận lợi và khó khăn . 16
  Thuận lợi 16
  Khó khăn 17

  Thực trạng của quá trình xây dựng và thực hiện chiến lược đại dương xanh của hệ thống siêu thị Co.op Mart 18

  Tổng quan về thị trường bán lẻ ở Việt Nam hiện nay . 19

  Xu hướng tập trung mở rộng và phát triển nhãn hàng riêng 19
  Thị trường nông thôn đã bắt đầu được chú ý
  nhưng vẫn còn bị bỏ ngỏ rất nhiều 19

  Phân tích một số chiến lược nổi bật của Co.opMart hiện nay . 20

  Nhãn hàng riêng 20
  Hàng nhãn riêng Co.op Mart . 21
  Hàng nhãn riêng của Big C 23
  Hàng tươi sống . 26
  Hàng tươi sống của Co.opMart . 26
  Hàng tươi sống của BigC 29
  Co.opFood_ hướng đi mới trong lĩnh vực bán lẻ . 29
  Dịch vụ chăm sóc khách hàng_chương trình thẻ khách hàng thân thiết 30
  Lợi ích của chương trình 30
  Các vấn đề còn tồn tại 31
  So sánh giữa Big C và Co.op Mart . 31

  Kết quả khảo sát đánh giá của khách hàng đối với hệ thống siêu thị Co.opMart 33

  Lý do khảo sát 33
  Mục đích khảo sát . 33
  Phương pháp và phạm vi lấy mẫu . 34
  Phương pháp thực hiện . 34
  Xác định nội dung khảo sát . 34
  Tổng hợp và nhận xét kết quả khảo sát 35
  Khảo sát 222 khách hàng . 35
  Nhận xét chung 40

  Ưu điểm và nhược điểm của Co.opMart trong qua trình
  thực hiện các chiến lược . 40
  1.Ưu điểm . 402.Nhược điểm . 41Chương 3:KIẾN NGHỊ - ĐỀ XUẤT 42

  Kiến nghị của Co.opMart . 42
  Đề xuất 44
  PHẦN III:KẾT LUẬN . Trang 45
  PHỤ LỤC Trang 47

  Phiếu khảo sát 47
  Phụ Lục 1 53
  Phụ Lục 2 55
  Phụ Lục 3 58
  Phụ Lục 4 62
  Phụ Lục 5 68
  Phụ Lục 6 70
  Phụ Lục 7 74
  Phụ Lục 8 78
  Phụ Lục 9 80
  Phụ Lục 10 82
  HÌNH ẢNH SIÊU THỊ Co.opMart . Trang 83
  TÀI LIỆU THAM KHẢO Trang 101


  TÓM TẮT ĐỀ TÀI NCKH
  Phần 1: ĐẶT VẤN ĐỀ

  ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU:

  Người tiêu dùng: nghiên cứu về hành vi mua sắm, đánh giá của khách hàng về Co.op Mart độ tuổi từ 18 tuổi trở lên.
  Đối thủ cạnh tranh: nghiên cứu về các mặt hàng mang nhãn hiệu riêng của siêu thị, đặc điểm, các chiến lược của đối thủ cạnh tranh.

  TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC:
  Trên thế giới nghiên cứu về đề tài chiến lược đại dương xanh, ngoài học viện INSEAD – Trường kinh doanh lớn thứ hai thế giới của Pháp, nơi làm việc của hai tác giả Wan Chan Kim và Rnee Maubogne, còn có một số tổ chức khác trên thế giới cũng đã tham gia nghiên cứu và áp dụng chiến lược.
  Tại Việt Nam cũng có một số doanh nghiệp trong nước đã áp dụng mô hình chiến lược vào thực tiễn như Phở 24h, X – MEN Tuy nhiên việc áp dụng chiến lược đai dương xanh vào thực tế còn nhiều hạn chế và chưa phổ biến.

  NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN TỒN TẠI TRONG NƯỚC:

  Vì đây là một lý thuyết mới đối với Việt Nam, cho nên những kinh nghiệm trong việc áp dụng chiến lược chưa nhiều, các nguồn tham khảo thực tế chưa đủ nên các doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tìm hiểu và vận dụng vào thực tế.
  Hiện nay không ít doanh nghiệp đã tìm ra được hướng đi cho mình nhưng gặp nhiều rào cản về các vấn đề nguồn lực để thực hiện chiến lược như: nguồn vốn, nhân lực, kiến thức, kinh nghiệm
  Bên cạnh đó, văn hóa của người Việt thích sự ổn định lâu dài, không ưa mạo hiểm. Điều này lại trở thành một trở ngại đáng kể trong việc thực hiện chiến lược đại dương xanh - một chiến lược luôn cần có sự đổi mới và đột phá.
  Phần 2: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

  MỤC ĐÍCH ĐỀ TÀI:
  Trong thị trường bán lẻ cạnh tranh khốc liệt như hiện nay, khi mà các Doanh nghiêp nước ngoài ngày càng tham gia nhiều vào thị trường Việt nam và chiếm được cảm tình của người tiêu dùng Việt. Điều này mang đến những thách thức, cơ hội cũng như những nguy cơ tiềm ẩn, đòi hỏi các Doanh nghiệp trong nước phải có những chiến lược phù hợp để nắm bắt những cơ hội, vượt qua thách thức nhằm giành lại thị phần và đứng vũng hơn trên thị trường. Qua bài nghiên cứu này nhóm chúng tôi phân tích chiến lược Đại Dương Xanh dưới góc nhìn từ Saigon Co.op (hệ thống Co.op Mart) nhằm:

  Tìm kiếm, tìm hướng đi mới cho chiến lược kinh doanh của Doanh nghiệp để nâng cao lợi nhuận, đồng thời có chỗ đứng vững chắc trên thị trường bán lẻ hiện nay.
  Khắc phục những hạn chế khi áp dụng chiến lược đại dương xanh vào dịch vụ bán lẻ (cụ thể tại hệ thống siêu thị Co.op).
  Từ lợi ích, giá trị mà chiến lược đại dương xanh mang lại thông qua việc nghiên cứu về Co.op Mart tạo cơ sở cho các doanh nghiệp khác mạnh dạn hơn trong việc áp dụng chiến lược đại dương xanh.

  PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:

  Phỏng vấn khách hàng tại siêu thị Co.opMart Cống Quỳnh và sinh viên khoa quản trị kinh doanh trường ĐH Hùng Vương Tp.HCM qua bảng câu hỏi soạn sẵn.
  Quan sát khách hàng mua sắm tại một số cửa hàng của hệ thống siêu thị Co.opMart và Big C tại Tp.HCM.
  Thống kê mô tả và so sánh bằng SPSS và EXCEL
  Sử dụng tài liệu sơ cấp và thứ cấp về Co.op Mart.

  NỘI DUNG:

  Qua quá trình học tập tại nhà trường, chúng tôi đã tiếp thu được một số kiến thức cơ bản về phân tích tình hình kinh tế, đặc biệt là qua môn quản trị chiến lược. Nhìn chung về thị trường bán lẻ trong nền kinh tế hiện nay, chúng tôi nhận ra đây là một thị trường đầy tiềm năng nhưng chưa được các Doanh nghiệp Việt Nam khai thác hết. Vì vậy, nhóm chúng tôi nghiên cứu đề tài này nhằm phân tích thực trạng đó và đề xuất một số chiến lược thông qua tình hình thực tế của Co.opMart trong bối cảnh thị trường bán lẻ Việt Nam hiện nay.
  Xây dựng đề cương hướng đi của đề tài, dự trù kinh phí thực hiện.
  Thu thập thông tin, tình hình thực tế về thị trường bán lẻ nói chung và tình hình của Co.opMart nói riêng.
  Xử lý, phân tích thông tin, xây dựng bảng khảo sát.
  Trực tiếp nghiên cứu và khảo sát tại Co.opMart Cống Quỳnh, trường ĐH Hùng Vương TP.HCM.
  Xử lý, phân tích số liệu bằng SPSS 13.0 và EXCEL.
  Viết nội dung bài nghiên cứu.
  Kiểm tra lại nội dung.
  Hoàn thiện bài nghiên cứu.
  Nộp đề tài nghiên cứu.

  KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

  Tính khoa học:

  Dựa trên nền tảng kiến thức cơ bản tại nhà trường và một số sách kinh tế tham khảo theo sự hướng dẫn của giảng viên.
  Phương pháp lập luận, phân tích chặt chẽ dựa trên khảo sát thực tế.
  Cấu trúc bài được trình bày mang tính logic.

  Khả năng triển khai ứng dụng vào thực tế:

  Dựa trên tình hình thực tế của thị trường bán lẻ ở Việt Nam và tình hình hoạt động thực tế của Co.opMart.
  Tham khảo ý kiến của khách hàng.
  Phân tích kỹ lưỡng số liệu thực tế một cách khoa học và logic.
  Các đề xuất được hình thành từ việc tìm hiểu thực tế về thị trường bán lẻ nói chung và Co.opMart nói riêng, cũng như tìm hiểu nhu cầu thực tế của khách hàng. Từ đó hình thành nên những đề xuất khả thi nhất.

  Hiệu quả kinh tế - xã hội:

  Hiệu quả kinh tế:

  Nâng cao thị phần cho Co.opMart.
  Giúp doanh nghiệp từng bước hoàn thiện và nâng cao khả năng cạnh tranh của mình đối với các đối thủ cạnh tranh nước ngoài.
  Đem lại nguồn lợi nhuận đáng kể cho doanh nghiệp.
  Đem lại nguồn thu nhập cho quốc gia.
  Góp phần bình ổn giá, từ đó giúp bình ổn thị trường.
  Nâng cao uy tín của các doanh nghiệp trong nước, thu hút vốn đầu tư nước ngoài.
  Hiệu quả xã hội:
  Tạo thêm công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động.
  Tạo tâm lý an tâm cho người tiêu dùng trong thị trường bất ổn như hiện nay.
  Tạo ra phúc lợi xã hội.
  Xây dựng hình ảnh đất nước ngày càng phát triển.
  Có sự giao lưu, học hỏi kinh nghiệm của các doanh nghiệp nước ngoài trong lĩnh vực bán lẻ.
  Phần 3: KẾT LUẬN

  KẾT LUẬN:
  Việc thực hiện chiến lược là cách duy nhất và tốt nhất để kiếm chứng lý thuyết kinh doanh. Đề tài “chiến lược đại dương xanh nhìn từ góc độ Saigon Co.op” với mục tiêu mang đến một cái nhìn mới về chiến lược này. Qua đó tạo động lực cho các doanh nghiệp khác mạnh dạn áp dụng lý thuyết này vào thực tế. Đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh của chính mình trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay.

  KIẾN NGHỊ _ ĐỀ XUẤT

  Kiến nghị:

  Đa dạng hoá mặt hàng, nâng cao chất lượng, giảm giá thành
  Kinh doanh siêu thị phải gắn liền với khu vui chơi giải trí trung tâm thương mại.
  Chính sách giá ưu đãi cho khách hàng.
  Có chính sách về nguồn nhân lực, thu hút nhân lực có chất lượng cao
  Cải tiến về thái độ phục vụ nhân viên.
  Cải thiện hệ thống thanh toán.
  Chương trình Thẻ Thành Viên là một trong những nét riêng biệt mà Co.opMart đã có.
  Cần phải sự liên kết chặt chẽ với các nhà cung nhằm đảm bảo nguồn hàng luôn được cung cấp kịp thời và không bị các nhà cung ép giá.
  Siêu thị nên có lời giải thích, xin lỗi rõ ràng đối với đợt khuyến mãi này, bên cạnh đó cũng nên tổ chức một đợt khuyến mãi thay thế cho chương trình khuyến mãi 15 ngày vàng – rộn ràng mua sắm.

  Đề xuất

  Kết hợp thẻ Sinh viên với chương trình khách hàng thân thiết của Co.opMart
  Mở cửa sớm hơn nhằm phục vụ cho khách hàng đi mua sắm trước giờ đi làm.
  Xây dựng các cửa hàng tiện ích, siêu thị Co.opMart mini ngay tại các trung cư nhằm khai thác đối tượng khách hàng.
  Chuỗi logictic của Co.opMart


  Phần Phụ Lục

  Phụ lục 1: thống kê thông tin cá nhân của 222 khách hàng được khảo sát
  Phụ lục 2: thống kê xu hướng lựa chọn nơi mua sắm của người tiêu dùng hiện nay
  Phụ lục 3: thống kê về thời gian khách hàng đi mua sắm trong ngày và thứ tự quan trọng của các yếu tố mà khách hàng quan tâm khi đi mua sắm.
  Phụ lục 4: thống kê mức độ đồng ý của khách hàng về các lý do mua sắm ở siêu thị
  Phụ lục 5: thống kê lý do khách hàng chọn mua thực phẩm tươi sống tại siêu thị.
  Phụ lục 6: thống kê sự lựa chọn nơi mua mặt hàng tươi sống của khách hàng và đánh giá của khách hàng về quầy thực phẩm tươi sống tại siêu thị.
  Phụ lục 7: thống kê nhận xét mức độ đồng ý của khách hàng khi sử dụng sản phẩm mang thương hiệu riêng của Co.opMart.
  Phụ lục 8: thống kê sự ủng hộ của khách hàng về một số đề xuất mà nhóm đưa ra.
  Phụ lục 9: thống kê mức độ hài lòng của khách hàng về chương trình thẻ thành viên.
  Phụ lục 10: mối quan hệ giữa nghề nghiệp với thẻ khách hàng.
  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  Sách Chiến lược Đại dương xanh của Chan Kim và Renee Mauboge
  Sách Chiến lược và Chính sách kinh doanh của Nguyễn Thị Liên Diệp và Phạm Văn Nam- NXB Thống Kê, 2009
  Sách Chiến lược cạnh tranh của Michael Porter- NXB Trẻ, 2008
  Sách Thị trường Chiến lược và Cơ cấu của Tôn Thất Nguyễn Thiêm- NXB Trẻ, 2006
  Sách Tinh hoa quản trị của Peter Drucker, NXB Trẻ, 2007
  Website: www.Saigon-Co.op.com.vn
  Website: www.thepathfinder.com
  Thông tin sơ cấp tại Siêu thị Co.opMart Cống Quỳnh
  Thông tin thứ cấp trên báo chí, internet

  Xem Thêm: Đề tài nghiên cứu khoa học - Chiến lược Đại Dương Xanh dưới góc nhìn SaiGon Co.op (Hệ thống Co.opMar
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đề tài nghiên cứu khoa học - Chiến lược Đại Dương Xanh dưới góc nhìn SaiGon Co.op (Hệ thống Co.opMar sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status