Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Một số đặc điểm sinh học và khả năng phòng chống bọ trĩ Frankliniella intonsa Trybom bằng thuốc hoá học tại Lăng Bác Hồ vụ xuân 2010

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số đặc điểm sinh học và khả năng phòng chống bọ trĩ Frankliniella intonsa Trybom bằng thuốc hoá học tại Lăng Bác Hồ vụ xuân 2010

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Một số đặc điểm sinh học và khả năng phòng chống bọ trĩ Frankliniella intonsa Trybom bằng thuốc hoá học tại Lăng Bác Hồ vụ xuân 2010
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, file tài liệu thì bình thường  Mục lục
  Trang
  LờI CAM ĐOAN
  i
  LờI CảM ƠN
  ii
  MụC LụC iii
  DANH MụC CHữ VIếT TắT
  vii
  DANH MụC CáC BảNG
  viii
  DANH MụC CáC HìNH
  x
  I Mở ĐầU
  1
  1.1 Đặt vấn đề
  1
  1.2 Mục đích và yêu cầu của đề tài 2
  1.2.1 Mục đích của đề tài 2
  1.2.2 Yêu cầu của đề tài
  3
  II
  Tổng quan tài liệu nghiên cứu
  2.1 Khái quát tình hình sản xuất và phát triển cây hoa trên thế giới và
  Việt Nam.
  4
  2.1.1 Khái quát tình hình sản xuất và phát triển cây hoa trên thế giới. 4
  2.1.2 Khái quát tình hình sản xuất và phát triển cây hoa ở Việt Nam. 5
  2.2 Nguồn gốc, giá trị kinh tế và giá trị sử dụng của hai loài hoa hồng và
  hoa dừa cạn.
  8
  2.2.1
  Cây hoa hồng 8
  2.2.2 Cây hoa dừa cạn ( hoa trường xuân ) 9
  2.3 Thành phần sâu, nhện hại hoa hồng và hoa dừa cạn trên thế giới
  và Việt Nam.
  11
  2.4 Một số nghiên cứu về bọ trĩ 15
  2.4.1
  Phân loại
  15
  2.4.2 Cấu tạo chung của bọ trĩ 16
  2.5 Một số kết quả nghiên cứu vể bọ trĩ 18
  III
  Địa điểm, thời gian, vật liệu, nội dung và phương
  pháp nghiên cứu
  22
  3.1 Địa điểm và thời gian nghiên cứu 22
  3.2 Đối tượng và vật liệu nghiên cứu 22
  3.3 Phương pháp nghiên cứu 23
  3.3.1 Điều tra ngoài đồng 23
  3.3.2 Nghiên cứu trong phòng 24
  3.3.3 Thử nghiệm hiệu lực của một số loại thuốc trừ bọ trĩ trong phòng thí
  nghiệm và ngoài đồng.
  24
  3.3.4 Các công thức tính toán 26
  IV
  Kết quả 30
  4.1 Thành phần sâu, nhện hại trên hoa hồng, hoa dừa cạnvụ xuân 2010
  tại Lăng Bác Hồ
  30
  4.2 Thành phần sâu, nhện hại trên hoa hồng vụ xuân 2010tại Tây Tựu -
  Từ Liêm - HN
  32
  4.3 Diễn biến mật độ một số loài sâu hại chính trên hoahồng vụ xuân
  2010 tại Lăng Bác Hồ
  35
  4.4 Diễn biến mật độ một số loài sâu, nhện hại chính trên hoa dừa cạn
  vụ xuân 2010 tại Lăng Bác Hồ
  39
  4.5
  Phổ ký chủ của bọ trĩ Frankliniella intonsa Trybom vụ xuân 2010
  tại Lăng Bác Hồ
  43
  4.6 Diễn biến mật độ bọ trĩ Frankliniella intonsaTrybom trên hoa hồng
  tại Tây Tựu - huyện Từ Liêm - Hà Nội
  44
  4.7 Diễn biến mật độ bọ trĩ Frankliniella intonsaTrybom trên hoa dừa 47
  cạn tại vườn hoa Phú Thượng - Tây Hồ - Hà Nội
  4.8 Thời gian phát dục của bọ trĩ Frankliniella intonsaTrybom khi nuôi
  bằng cánh hoa hồng và cánh hoa dừa cạn
  50
  4.8.1 Thời gian phát dục của bọ trĩ Frankliniella intonsaTrybom khi nuôi
  bằng cánh hoa hồng trong phòng thí nghiệm
  50
  4.8.2 Thời gian phát dục của bọ trĩ Frankliniella intonsaTrybom khi nuôi
  bằng cánh hoa dừa cạn trong phòng thí nghiệm
  52
  4.9 Sức sinh sản và nhịp điệu sinh sản của Frankliniella intonsa khi
  được nuôi bàng cánh hoa hồng và hoa dừa cạn ở trongphòng thí
  nghiệm
  53
  4.10 Thành phần thiên địch của bọ trĩ Frankliniella intonsaTrybom hại
  hoa hồng và dừa cạn vụ xuân 2010 tại Lăng Bác Hồ
  55
  4.11 Thành phần thiên địch của bọ trĩ Frankliniella intonsaTrybom hại
  hoa hồng vụ xuân 2010 tại Tây Tựu - Từ Liêm – HN
  57
  4.12 Khả năng tiêu thụ vật mồi của bọ xít bắt mồi Orius sauteri Poppius 60
  4.13 Diễn biến mật độ bọ trĩ Frankliniella intonsakhi đặt bẫy màu xanh
  trên hoa hồng vụ xuân 2010 tại Lăng Bác Hồ
  61
  4.14 Thử nghiệm hiệu lực của một số loại thuốc bảo vệ thực vật trong
  phòng trừ bọ trĩ Frankliniella intonsa Trybom hại hoa và đề xuất
  biện pháp phòng trừ hợp lý
  62
  4.14.1
  Thử nghiệm hiệu lực thuốc BVTV đối với sâu non bọ trĩ
  Frankliniella intonsa Trybom trên hoa hồng trong phòng thí nghiệm
  63
  4.14.2 Thử nghiệm hiệu lực thuốc BVTV đối với bọ trĩ Frankliniella
  intonsa Trybom trên hoa hồng ở ngoài đồng ruộng
  64
  V Kết luận và đề nghị 68
  5.1 Kết luận 68
  5.2 Đề nghị 69
  Tài liệu tham khảo 70
  Phụ lục 77
  I. Mở Đầu
  1.1 Đặt vấn đề
  Hoa là sản phẩm đặc biệt vừa mang giá trị tinh thần vừa mang giá trị
  kinh tế cao. Đ1 từ lâu hoa đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống con người.
  ởmỗi một vùng, một đất nước, một dân tộc hoa lại mang bản sắc riêng. Ngày
  nay cùng với tốc độ phát triển của kinh tế, x1 hội,khoa học kỹ thuật con
  người càng quan tâm nhiều hơn tới đời sống tinh thần của minh và nhu cầu về
  hoa từ đó cũng tăng cao.
  Ngày nay sản xuất hoa trên thế giới đang phát triển mạnh và đ1 trở
  thành một ngành thương mại cao, đem lại lợi ích to lớn cho nền kinh tế của
  các nước trồng hoa trên thế giới. Hiện nay có năm quốc gia đứng đầu về diện
  tích trồng hoa: Trung Quốc, ấn Độ, Nhật Bản, Hoa Kỳ và Hà Lan. Tổng kim
  ngạch xuất khẩu hoa tươi trên thế giới hàng năm đạt25 tỷ USD và dự kiến đầu
  thế kỷ 21 là 40 tỷ USD, tổng tiêu thụ hoa mỗi năm tăng trên 10% (Trung tâm
  Phát triển xuất khẩu của Liên hợp quốc).
  Việt Nam có truyền thống chơi hoa từ lâu đời. Với khí hậu đa dạng, đất
  đai màu mỡ, phần đông dân sống bằng nghề sản xuất nông nghiệp nên rất
  thuận lợi cho nghề trồng hoa phát triển, thực tế những năm gần đây diện tích
  và sản lượng hoa ở Việt Nam đ1 tăng lên nhanh chóngvà đang ngày càng đáp
  ứng tiêu dùng trong nước. Các sản phẩm hoa trồng thảm, trồng chậu cũng gia
  tăng, đóng một vai trò quan trọng đối với môi trường cảnh quan và là một
  phần không thể thiếu được trong trang trí vườn cảnhcông viên, các trục đường
  giao thông, các khu trung tâm, các công trình kiến trúc hiện đại. Đặc biệt là
  các điểm thu hút nhiều khách du lịch nước ngoài trong đó có khu vực Lăng
  Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quảng trường Ba Đình, nhất là vào các ngày lễ lớn
  của dân tộc và nhiều sự kiện quan trọng diễn ra trong khu vực.
  Hiện nay trên cả nước chỉ tính riêng Thành phố Hà Nội có khoảng trên
  100 ha công viên tại nội thành trong đó khoảng 6,5 ha là diện tích các bồn hoa
  và hàng nghìn Kilômet đường phố cần trang trí hoa quanh năm do vậy khối
  lượng hoa trồng chưa đáp ứng đủ nhu cầu trang trí. Mặt khác chủng loại còn
  đơn giản, số lượng ít, chất lượng hoa thấp thiếu sức hấp dẫn đối với du khách
  trong nước và du khách nước ngoài khi đến tham quan. Nguyên nhân của tình
  trạng này là do chúng ta chưa quan tâm đầu tư nhiều đến việc phát triển các
  giống hoa, việc nghiên cứu ảnh hưởng các yếu tố ngoại cảnh đến quá trình
  sinh trưởng-phát triển, năng suất, chất lượng cây hoa vẫn còn nhiều hạn chế.
  Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quảng trường Ba Đình -Là một trong
  những khu trung tâm văn hoá chính trị của cả nước trong những năm gần đây
  yêu cầu về thẩm mỹ trang trí cây hoa, cây cảnh và cây thế trong khu vực có
  những yêu cầu mới, ngày càng cao. Lựa chọn và trangtrí cây hoa cây cảnh
  đẹp, gây ấn tượng nhưng phải phù hợp với công trìnhkiến trúc của khu vực đó
  là việc làm cần thiết nên đòi hỏi phải có những nghiên cứu cụ thể.
  Để khắc phục những hạn chế trên và để phát triển nghề trồng hoa trang
  trí góp phần cải tạo môi trường sống, làm tăng vẻ đ ẹp hiện đại của khu di tích lịch
  sử lăng chủ tịch Hồ Chí minh và Quảng trường Ba Đình, chúng tôi tiến hành nghiên
  cứu đề tài: “ Một số đặc điểm sinh học và khả năng phòng chống bọ trĩ
  Frankliniella intonsa Trybombằng thuốc hoá học tại Lăng Bác Hồ vụ xuân
  2010”.
  1.2 Mục đích và yêu cầu của đề tài
  1.2.1 Mục đích của đề tài
  Trên cơ sở điều tra xác định thành phần sâu, nhện hại trên một số loài
  hoa ( hoa hồng, hoa dừa cạn ), nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của loài
  hại chủ yếu tại Lăng Bác Hồ và vùng phụ cận Hà Nội trong vụ xuân năm 2010
  từ đó đề xuất biện pháp phòng trừ chúng một cách hợp lý có hiệu quả.
  1.2.2 Yêu cầu của đề tài
  - Xác định thành phần sâu, nhện hại hoa hồng, hoa dừa cạn ở Lăng Bác
  Hồ và vùng phụ cận.
  - Điều tra diễn biến mật độ của các loài sâu hại chính trên hoa hồng,
  hoa dừa cạn ở khuôn viên Lăng Bác Hồ và vùng phụ cận.
  - Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của loài bọ trĩ Frankliniella
  intonsa Trybom .
  - Thử nghiệm một số loại thuốc BVTV đối với loài bọtrĩ Frankliniella
  intonsa Trybom .
  Tài liệu tham khảo
  I. Tài liệu tiếng Việt
  1 Tô Thị Hoài Anh (2007), Nghiên cứu thành phần bọtrĩhại hoa, ủặc ủiểm
  hình thái, sinh vật học của loài gây hại chủyếu và biện pháp phòng trừvụ
  hè thu năm 2007 tại ðằng Hải - Hải Phòng, Báo cáo thực tập tốt nghiệp -
  Trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội.
  2 Ban Quản Lý Lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh, Ban Quản Lý Quảng Trường Ba
  Đình (2001), “Tổng kết chăm sóc cây hoa, cây cảnh, cây xanh ”, Báo cáo
  tổng kết 25 năm chăm sóc hoa, cây cảnh tại Lăng ChủTịch Hồ Chí Minh.
  3 Bộ Nông Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn (2006),Quản lý dịch hại tổng
  hợp trên cây có múi, NXB Nông Nghiệp, Hà Nội.
  4 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2008), Danh mục thuốc Bảo vệ
  thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng và cấm sử dụng ở Việt Nam,
  NXB Nông Nghiệp, Hà Nội .
  5 Bộ môn côn trùng (2004), Giáo trình côn trùng chuyên khoa, NXB Nông
  Nghiệp, Hà Nội.
  6 Bộ môn Hoa và Cây Cảnh(2004), Giáo trình Hoa cây cảnh, NXB Nông
  Nghiệp, Hà Nội.
  7 Cục bảo vệ thực vật (1995), Phương pháp điều tra phát hiện sâu bệnh hại
  cây trồng, tập 2, NXB Nông Nghiệp, Hà Nội.
  8 Nguyễn Thị Chắt (2010), Kết quả nghiên cứu sâu bệnh hại trên cây mai,
  http://vn.360plus-yahoo.com/nguyenthichat/article?mid=8
  9 Phạm Tiến Dũng (2008),Thiết kế thí nghiệm và xử lý kết quả bằng phần
  mềm thống kê Irristat, NXB Nông Nghiệp, Hà Nội.
  10 Nguyễn Văn Đĩnh (2004), Giáo trình nhện nhỏ hại cây trồng, NXB Nông
  Nghiệp, Hà Nội.
  11 Nguyễn Việt Hà (2008), Thành phần bọ trĩ hại hoa hồng, hoa cúc, đăc điểm
  hình thái sinh học của loài bọ trĩ chủ yếu và biện pháp phòng trừ trong vụ
  xuân 2008 tại Hải Phòng,Luận văn thạc sỹ nông nghiệp - Trường Đại học
  Nông Nghiệp Hà Nội.
  12 Hà Quang Hùng, Yorn Try, Hà Thanh Hương (2005), Bọ trĩ hại cây trồng và
  biện pháp phòng trừ, NXB Nông Nghiệp, Hà Nội.
  13 Nguyễn Mạnh Hùng (2008), Thành phần sâu, nhện hại và thiên địch của
  chúng trên cây hoa hồng; diễn biến mật độ sâu hại chính và biện pháp
  phòng trừ bằng thuốc hoá học vụ xuân 2008 tại Hà Nội, Luận văn thạc sỹ
  nông nghiệp - Trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội.
  14 Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Mạnh Chinh (2008), Trồng - chăm sóc và
  phòng trừ sâu bệnh cây hoa hồng, NXB Nông Nghiệp, TP Hồ Chí Minh.
  15 Dương Công Kiên (2008), Hoa hồng- kỹ thuật trồng, chăm sóc và trang trí,
  NXB Nông Nghiệp, TP Hồ Chí Minh, tr 9, 10, 20.
  16 Thiên Kim (2008), Trồng hoa quanh nhà, NXB Kỹ Thuật, Hà Nội
  17 Đỗ Thị Thu Lai (2008), Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao
  năng suất, chất lượng cây hoa trồng chậu phục vụ trang trí khu vực Lăng và
  Quảng trường Ba Đình, Luận văn thạc sỹ nông nghiệp - Trường Đại học Nông
  Nghiệp Hà Nội, tr 1,2,12.
  18 Nguyễn Thị lan, Phạm Tiến Dũng (2006), Giáo trình phương pháp thí
  nghiệm, NXB Nông Nghiệp, Hà Nội.
  19 Nguyễn Xuân Linh (1998), Kỹ thuật trồng hoa, NXB Nông Nghiệp, Hà Nội,
  tr 8-9.
  20 Phạm Văn Lầm (2006),Ba mươi năm điều tra cơ bản sâu bệnh hại cây trồng
  1976- 2006, Bộ môn chẩn đoán giám định dịch hại Viện BVTV, NXB Nông
  Nghiệp, Hà Nội, tr 43,53,93.
  21 Nguyễn Thị Kim Lý (2009), Giáo trình hoa, cây cảnh, NXB Nông Nghiệp,
  Hà Nội, tr 18,19,139, 152, 219.

  Xem Thêm: Một số đặc điểm sinh học và khả năng phòng chống bọ trĩ Frankliniella intonsa Trybom bằng thuốc hoá học tại Lăng Bác Hồ vụ xuân 2010
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số đặc điểm sinh học và khả năng phòng chống bọ trĩ Frankliniella intonsa Trybom bằng thuốc hoá học tại Lăng Bác Hồ vụ xuân 2010 sẽ giúp ích cho bạn.
  Lần sửa cuối bởi webtailieu, ngày 14-08-2014 lúc 19:48.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status