Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật sản xuất chuối Tiêu hồng bằng cây nuôi cấy mô vùng Đồng bằng sô

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật sản xuất chuối Tiêu hồng bằng cây nuôi cấy mô vùng Đồng bằng sô

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật sản xuất chuối Tiêu hồng bằng cây nuôi cấy mô vùng Đồng bằng sông Hồng
  Mô tả bị lỗi font vài chữ, file tài liệu thì bình thường


  MỤC LỤC
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh mục các bảng v
  Danh mục các hình viii
  1 MỞ ðẦU 1
  1.1 Tính cấp thiết của ñề tài 1
  1.2 Mục ñích nghiên cứu 3
  1.3 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài 3
  1.4 ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 3
  2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 4
  2.1 Cơ sở khoa học của ñề tài 4
  2.2 Nguồn gốc và phân loại 4
  2.3. Tình hình sản xuất và tiêu thụ chuối 8
  2.4 Tình hình nghiên cứu trên thế giới và trong nước 16
  3 VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 36
  3.1 Vật liệu, thời gian và ñịa bàn nghiên cứu 36
  3.1.1. Vật liệu nghiên cứu 36
  3.1.2 Thời gian và ñịa bàn nghiên cứu 36
  3.2 Nội dung nghiên cứu 36
  3.2.1 Nghiên cứu ñặc ñiểm sinh trưởng phát triển của giống chuối Tiêu
  hồng trồng bằng cây nuôi cấy mô 36
  3.2.3 Nghiên cứu xác ñịnh liều lượng phân bón giốngchuối Tiêu hồng
  trồng bằng cây nuôi cấy mô. 37
  3.3 Phương pháp nghiên cứu 38
  3.3.1 Phương pháp bố trí thí nghiệm 38
  3.3.2 Các chỉ tiêu và phương pháp theo dõi 39
  4 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 41
  4.1 Nghiên cứu ñặc ñiểm sinh trưởng phát triển của giống chuối Tiêu
  hồng trồng bằng cây nuôi cấy mô 41
  4.2 Nghiên cứu xác ñịnh khoảng cách trồng giống chuối Tiêu hồng
  trồng bằng cây nuôi cấy mô 50
  4.3 Nghiên cứu xác ñịnh liều lượng phân bón giống chuối Tiêu hồng
  trồng bằng cây nuôi cấy mô 62
  4.4 Nghiên cứu xác ñịnh biện pháp kỹ thuật sản xuất chuối Tiêu
  hồng trồng bằng cây nuôi cấy mô thu hoạch vụ ñông 75
  5 KẾT LUẬN VÀ ðỀ NGHỊ 86
  5.1 Kết luận 86
  5.2 ðề nghị 86
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 87


  1. MỞ ðẦU
  1.1. Tính cấp thiết của ñề tài
  Chuối là cây thân thảo lớn ñược trồng trọt và là loại cây mang lại
  nguồn thu chủ yếu cho phần ñông cư dân tại các vùngẩm trên thế giới. ðại ña
  số các giống chuối trồng thuộc thể tam bội, loài Eumusa, họ Musa do lai giữa
  2 loài tổ tiên dạng nhị bội là Musa.acuminata mang kiểu gen AA và
  Musa.balbisiana mang kiểu gen BB. Musa.acuminata có nguồn gốc từ
  Malaysia và Musa.balbisiana có nguồn gốc từ Ấn ðộ. Do tái tổ hợp nhiễm sắc
  thể, quá trình lai ñã tạo ra các thể bội ñồng nhất mang kiểu gen AAA thích
  hợp ăn tươi và làm rượu bia và các thể bội không ñồng nhất mang kiểu gen
  AAB bao gồm các giống chuối lá hoặc mang kiểu gen ABB bao gồm các
  giống chuối nấu.
  Chuối ăn tươi ñã mang lại lợi ích hiển nhiên trên thị trường quốc tế và
  ñã trở thành ñối tượng cạnh tranh của các công ty xuất khẩu chính. Trong khi
  ñó, các nhóm chuối khác hầu như vắng bóng trên thị trường quốc tế, chủ yếu
  tiêu thụ ở chợ ñịa phương. Chuối ăn tươi có thể ăn khi chín không cần chế
  biến do ngọt và dễ tiêu hoá, không giống các nhóm chuối khác có vị chát và
  nhất thiết phải nấu hoặc làm cho lên men trước khi tiêu thụ.
  Chuối là cây ăn quả ngắn ngày, có quy mô sản xuất lớn nhất nước ta.
  Những năm gần ñây, sản xuất chuối có xu hướng tăng với tổng diện tích 105-110 ngàn ha và tổng sản lượng hàng năm 1,4-1,6 triệu tấn. Chuối còn là một

  Xem Thêm: Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật sản xuất chuối Tiêu hồng bằng cây nuôi cấy mô vùng Đồng bằng sô
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật sản xuất chuối Tiêu hồng bằng cây nuôi cấy mô vùng Đồng bằng sô sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status