Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nâng cao chất lượng nhân lực Cục Hải quan Thành phố Hà Nội trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

  webtailieu webtailieu Đang Ngoại tuyến (2053 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  2
 5. Công cụ
 6. Nâng cao chất lượng nhân lực Cục Hải quan Thành phố Hà Nội trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

  MỤC LỤC

  MỞ ĐẦU 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu. 1
  2. Tình hình nghiên cứu của đề tài. 2
  3. Mục đích nghiên cứu và nhiệm vụ của đề tài. 4
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 4
  6. Đóng góp mới của đề tài. 5
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NHÂN LỰC HẢI QUAN TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 6
  1.1. Những vấn đề cơ bản về nhân lực và chất lượng nhân lực. 6
  1.1.1. Quan niệm về nhân lực và vai trò của nhân lực đối với sự phát triển kinh tế - xã hội: 6
  1.1.1.1. Quan niệm về nguồn nhân lực và nhân lực: 6
  1.1.2. Chất lượng nhân lực và tiêu chí đánh giá chất lượng nhân lực: 11
  1.2. Nội dung, nhân tố ảnh hưởng và sự cần thiết nâng cao chất lượng nhân lực Hải quan 14
  1.2.1. Tổ chức Hải quan và đặc điểm nhân lực Hải quan: 14
  1.2.2. Nội dung nâng cao chất lượng nhân lực Hải quan: 19
  1.2.3. Những nhân tố ảnh hưởng tới nâng cao chất lượng nhân lực Hải quan trong hội nhập kinh tế quốc tế 24
  1.2.4. Sự cần thiết nâng cao chất lượng nhân lực Hải quan trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế: 29
  1.3. Kinh nghiệm về nâng cao chất lượng nhân lực của một số quốc gia trên thế giới: 33
  1.3.1. Kinh nghiệm của Hải quan Nhật Bản: 33
  1.3.2. Kinh nghiệm của Pháp. 35
  1.3.3. Kinh nghiệm của Malaysia. 35
  1.3.4. Bài học kinh nghiệm rút ra trong việc nâng cao chất lượng nhân lực Cục Hải quan TP Hà Nội trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế: 36
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG NHÂN LỰC HẢI QUAN HÀ NỘI TRONG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 38
  2.1. Tổng quan về Hải quan Hà Nội 38
  2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển Hải quan Hà Nội. 38
  2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ, và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan TP Hà Nội 39
  2.2. Hiện trạng chất lượng nhân lực của Cục Hải quan TP Hà Nội 44
  2.2.1. Về quy hoạch nhân lực. 44
  2.2.2. Hiện trạng về thể lực của cán bộ nhân viên: 50
  2.2.3. Hiện trạng về trình độ, chuyên môn nghiệp vụ. 51
  2.2.4. Về phẩm chất đạo đức, tác phong, ý thức nghề nghiệp của cán bộ, công chức. 59
  2.3. Đánh giá chất lượng nhân lực của Hải quan Thành phố Hà Nội 62
  2.3.1. Những thành tựu đạt được. 62
  2.3.2. Những tồn tại, hạn chế. 66
  2.3.3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế. 68
  CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NẦNG CAO CHẤT LƯỢNG NHÂN LỰC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 70
  3.1. Phương hướng nâng cao chất lượng nhân lực Hải quan Hà Nội trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế:. 70
  3.1.1. Cơ sở để xác định phương hướng nâng cao chất lượng nhân lực Hải quan Hà nội trong thời gian tới: 70
  3.1.2. Phương hướng, mục tiêu, yêu cầu nâng cao chất lượng nhân lực của Cục Hải quan TP Hà nội trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế: 75
  3.1.2.1. Phương hướng nâng cao chất lượng nhân lực Hải quan Thành phố Hà Nội 75
  3.1.2.2. Mục tiêu, yêu cầu nâng cao chất lượng nhân lực Hải quan Thành phố Hà Nội 78
  3.2. Những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng nhân lực Hải quan Thành phố Hà Nội trong thời gian tới:. 80
  3.2.1. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách của Nhà nước về nhân lực Hải quan: 80
  3.2.2. Hoàn thiện quy hoạch phát triển nhân lực cục Hải quan TP Hà nội 82
  3.2.3. Xây dựng cơ chế phù hợp khuyến khích cán bộ, công chức nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân: 84
  3.2.4. Nâng cao đạo đức nghề nghiệp, tác phong làm việc của cán bộ, công chức Hải quan hiện đại. 87
  3.2.5. Không ngừng tạo điều kiện tăng cường thể chất và tinh thần cho cán bộ, công chức Hải quan 88
  3.2.6. Thực hiện chế độ tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ nhân lực hợp lý. 90
  3.2.7. Thực hiện cơ chế kiểm tra, giám sát, đánh giá cán bộ, công chức khách quan và có chế độ thi đua khen thưởng thích hợp. 93
  3.3. Một số kiến nghị:. 94
  3.3.1. Một số kiến nghị với Đảng, Nhà nước: 94
  3.3.2. Một số kiến nghị với ngành Hải quan. 95
  3.3.3. Một số kiến nghị với Thành phố Hà Nội. 96
  KẾT LUẬN 97
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 99

  Xem Thêm: Nâng cao chất lượng nhân lực Cục Hải quan Thành phố Hà Nội trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao chất lượng nhân lực Cục Hải quan Thành phố Hà Nội trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status