Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng nhân lực Hải quan Thành phố Hà Nội trong thời gian tới

  webtailieu webtailieu Đang Ngoại tuyến (2053 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng nhân lực Hải quan Thành phố Hà Nội trong thời gian tới

  MỤC LỤC

  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NHÂN LỰC HẢI QUAN TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ. 7
  1.1. Những vấn đề cơ bản về nhân lực Hải quan: 7
  1.1.1. Tổ chức Hải quan, nhiệm vụ và vai trò của Hải quan: 7
  1.1.2. Quan niệm về nhân lực và đặc điểm nhân lực Hải quan: 13
  1.2. Nội dung, nhân tố ảnh hưởng và sự cần thiết nâng cao chất lượng nhân lực Hải quan: 20
  1.2.1. Quan niệm về chất lượng và nâng cao chất lượng nhân lực Hải quan: 20
  1.2.2. Nội dung nâng cao chất lượng nhân lực Hải quan trong hội nhập kinh tế quốc tế: 21
  1.2.3. Những nhân tố ảnh hưởng tới nâng cao chất lượng nhân lực Hải quan trong hội nhập kinh tế quốc tế 26
  1.2.4. Sự cần thiết nâng cao chất lượng nhân lực Hải quan trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế: 32
  1.3. Kinh nghiệm về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của một số quốc gia trên thế giới: 35
  1.3.1. Kinh nghiệm của Hải quan Nhật Bản: 35
  1.3.2. Kinh nghiệm của Pháp. 37
  1.3.3. Kinh nghiệm của Malayxia. 38
  1.3.4. Bài học kinh nghiệm rút ra trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế: 39
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG NHÂN LỰC HẢI QUAN HÀ NỘI TRONG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ. 41
  2.1. Tổng quan về Hải quan Hà Nội 41
  2.1.1 Qúa trình hình thành và phát triển Hải quan Hà Nội. 41
  2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan TP Hà Nội 42
  2.1.3. Tổ chức bộ máy của Cục Hải quan TP Hà Nội 44
  2.2. Hiện trạng chất lượng nhân lực của Cục Hải quan TP Hà Nội 47
  2.2.1. Hiện trạng về trình độ, chuyên môn nghiệp vụ. 47
  2.2.2. Hiện trạng cán bộ quản lý. 49
  2.2.3. Cơ cấu cán bộ theo ngạch công chức. 51
  2.2.4. Công tác tuyển dụng nhân sự. 53
  2.3. Đánh giá chất lượng nhân lực Hải quan Thành phố Hà Nội 54
  2.3.1. Những thành tựu đạt được. 54
  2.3.2. Những tồn tại, hạn chế. 57
  2.3.3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế. 60
  CHƯƠNG 3 PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NẦNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 62
  3.1. Phương hướng nâng cao chất lượng nhân lực Hải quan Hà Nội trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế: 62
  3.1.1. Cơ sở để xác định phương hướng nâng cao chất lượng nhân lực Hải quan Hà nội trong thời gian tới: 62
  3.1.2. Phương hướng, mục tiêu, yêu cầu nâng cao chất lượng nhân lực của Cục Hải quan Tp. Hà nội trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế: 67
  3.2. Những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng nhân lực Hải quan Thành phố Hà Nội trong thời gian tới: 72
  3.2.1. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách của Nhà nước liên quan đến nguồn nhân lực Hải quan: 72
  3.2.2. Hoàn thiện quy hoạch phát triển nhân lực. 74
  3.2.3. Cơ chế khuyến khích cán bộ, công chức nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân: 77
  3.2.4. Tăng cường thể chất và tinh thần cho cán bộ, công chức Hải quan. 79
  3.2.5. Thực hiện chế độ tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ nhân lực hợp lý. 81
  3.2.6. Nâng cao đạo đức nghề nghiệp, tác phong làm việc của cán bộ, công chức Hải quan hiện đại. 84
  3.2.7. Thực hiện cơ chế kiểm tra, giám sát, đánh giá cán bộ, công chức hợp lý và có chế độ thi đua khen thưởng thích hợp. 85
  3.3. Một số kiến nghị: 87
  3.3.1. Một số kiến nghị với Đảng, Nhà nước: 87
  3.3.2. Một số kiến nghị với ngành Hải quan. 87
  3.3.3. Một số kiến nghị với Thành phố Hà Nội. 88
  KẾT LUẬN. 89
  TÀI LIỆU THAM KHẢO91

  Xem Thêm: Những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng nhân lực Hải quan Thành phố Hà Nội trong thời gian tới
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng nhân lực Hải quan Thành phố Hà Nội trong thời gian tới sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status