Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Một số giải pháp góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong đến n

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số giải pháp góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong đến n

  Luận văn thạc sĩ năm 2012
  Đề tài: Một số giải pháp góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh ngân hàng TMCP Tiên Phong đến năm 2015


  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài
  Ngành ngân hàng là một lĩnh vực kinh doanh đặc thù, có tầm quan trọng đặc biệt
  trong quá trình phát triển của nền kinh tế đất nước nhưng cũng rất nhạy cảm đối với các
  biến động của môi trường kinh tế - chính trị - xã hội trong và ngoài nước
  Đến cuối năm 2010, hệ thống ngân hàng Việt Nam bao gồm 1 ngân hàng phát triển, 1
  ngân hàng chính sách xã hội, 5 ngân hàng thương mại nhà nước và ngân hàng thương mại
  có cổ phần chi phối của Nhà nước, 37 ngân hàng thương mại cổ phần, 50 chi nhánh ngân
  hàng nước ngoài, 5 ngân hàng 100% vốn nước ngoài, 5 ngân hàng liên doanh, 18 công ty
  tài chính, 12 công ty cho thuê tài chính, 1 Quỹ Tín dụng nhân dân Trung ương, hơn 1.000
  quỹ tín dụng nhân dân cơ sở và 1 tổ chức tài chính vi mô.
  Ngành Ngân hàng đang ở giai đoạn phát triển hưng thịnh. Hàng chục ngàn điểm giao
  dịch có mặt trên khắp vùng miền đất nước tạo nên mạng lưới dày đặc. Sự cạnh tranh trong
  chính ngành ngân hàng diễn ra rất khốc liệt. Bên cạnh đó, các ngân hàng nước ngoài đang
  trong giai đoạn được dỡ bỏ các hạn chế tiếp cận thị trường dịch vụ ngân hàng trong nước
  và có lợi thế về nhiều mặt như nguồn vốn, kinh nghiệm quản lý, kinh doanh, công nghệ kỹ
  thuật, loại hình dịch vụ, hứa hẹn sẽ thâm nhập ngày càng sâu và rộng.
  Sự cạnh tranh trong ngành Ngân hàng ngày càng gay gắt và áp lực lớn cho mỗi một
  ngân hàng đang đứng trong thị trường mỗi ngày một tăng. Các ngân hàng một mặt đang
  đứng trước những cơ hội lớn từ quá trình phát triển nhanh của nền kinh tế, mặt khác phải
  đối mặt với không ít thách thức .
  Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPB) là một trong những ngân hàng thương mại ra đời
  muộn nhất tại Việt Nam, thành lập tháng 05/2008 bởi Công ty cổ phần FPT, Công ty thông
  tin di động VMS (MobiFone), Tổng công ty cổ phần tái bảo hiểm Quốc gia Việt Na m
  (Vinare) và một số cổ đông khác. TPB không đứng ngoài xu thế chung là buộc phải chấp
  nhận cạnh tranh gay gắt từ các ngân hàng trong và ngoài nước.
  Mặc dù mới ra đời nhưng TPB đã xác định phương hướng và lộ trình phát triển rõ
  ràng, đó là phải vươn lên top 15 trong khối ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam vào
  - 2 -năm 2015, do vậy ban lãnh đạo TPB rất quan tâm đến vấn đề nâng cao năng lực cạnh tranh
  của ngân hàng.
  Chỉ sau ba năm ra đời, TPB đã đạt được những kết quả khả quan, mạng lưới giao dịch
  có mặt tại 07 tỉnh thành lớn của Việt Nam là các khu vực trọng tâm làm nền tảng để phát
  triển rộng ra các khu vực lân cận và rộng khắp Việt Nam trong đó có tỉnh Đồng Nai. Số
  lượng và chất lượng khách hàng của TPB đang ngày một tăng thêm nhanh chóng.
  Mặc dù tốc độ phát triển của TPB khá khả quan, nhưng đặt trong bối cảnh các NHTM
  trong nước đang có bước tăng trưởng lớn về tài sản, quy mô hoạt động, mạng lưới, chất
  lượng sản phẩm dịch vụ, . Đứng trước những cơ hội và thách thức đó, TPB cần phải đánh
  giá lại thực trạng hoạt động kinh doanh của mình để xác định những thế mạnh, điểm yếu
  cũng như những cơ hội và thách thức phải đối diện; đồng thời cần phải xác định vị trí của
  mình trên bản đồ cạnh tranh trong ngành ngân hàng Việt Nam hiện nay. Trên cơ sở đó đưa
  ra những định hướng, giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh của mình trong thời gian
  tới.
  Từ những lý do đã nêu, tác giả xin chọn đề tài: “Một số giải pháp góp phần nâng cao
  năng lực cạnh tranh ngân hàng TMCP Tiên Phong đến năm 2015” với hy vọng dựa trên
  những kiến thức đã được học cùng với những kinh nghiệm thực tế trong quá trình công tác
  tại TPB, tác giả xây dựng giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh, đưa TPB phát
  triển nhanh chóng và bền vững trong thời gian tới.
  2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
  Hệ thống lại các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh và đặc điểm hoạt động
  kinh doanh của NHTM
  Đánh giá thực trạng hoạt động và năng lực cạnh tranh của TPB trong thời gian từ khi
  ra đời đến năm 2010
  Tìm ra một số giải pháp góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của TPB đến năm
  2015.
  3. Đối tượng và pham vi nghiên cứu
  3.1. Đối tượng nghiên cứu
  Đề tài nghiên cứu hoạt động của ngân hàng TMCP Tiên Phong trong mối tương quan
  với các ngân hàng thương mại cổ phần trong nước.
  3.2. Phạm vi nghiên cứu
  - 3 -Phạm vi nghiên cứu của luận văn này chỉ giới hạn trong ngành ngân hàng. Đồng thời,
  các số liệu phân tích chủ yếu là tại TPB và một số ngân hàng thương mại cổ phần khác.
  Thời gian nghiên cứu: từ năm 2008 đến nay, thời điểm TPB chính thức ra đời, tham
  gia vào thị trường.
  4. Phương pháp nghiên cứu
  4.1. Phương pháp thu thập thông tin
  Thu thập dựa trên nền tảng lý thuyết của các môn học: Quản trị chiến lược, Quản trị
  học, Quản trị Marketing, Phương pháp nghiên cứu khoa học và một số sách liên quan của
  các tác giả nổi tiếng kết hợp kiến thức thực tế của tác giả.
  Thu thập thông tin từ các luận văn, công trình nghiên cứu về lĩnh vực ngân hàng
  Điều tra, khảo sát thực tế từ các chuyên gia ngân hàng
  4.2. Phương pháp xử lý thông tin
  Phương pháp chủ đạo là thống kê mô tả kết hợp với việc phân tích, tổng hợp, so sánh,
  đối chiếu, phương pháp chuyên gia . để làm sáng tỏ và cụ thể hoá nội dung nghiên cứu của
  luận văn.
  4.3. Công cụ tổng hợp, xử lý dữ liệu
  Phần mềm Excel; Ma trận các yếu tố bên trong (IFE); Ma trận các yếu tố bên ngoài
  (EFE); Ma trận hình ảnh cạnh tranh; Ma trận kết hợp SWOT để xây dựng các giải pháp
  nhằm góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của TPB
  5. Kết quả đạt được dự kiến
  Hệ thống được các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh và đặc điểm hoạt động
  kinh doanh của NHTM
  Đánh giá tổng quan được thực trạng hoạt động và năng lực cạnh tranh của TPB trong
  thời gian từ khi ra đời đến năm 2010
  Tìm ra một số giải pháp góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của TPB đến năm
  2015 và đưa ra một số kiến nghị của tác giả
  6. Kết cấu của luận văn

  Chương 1: Tổng quan về ngân hàng thương mại và cạnh tranh trong lĩnh vực
  ngân hàng
  - 4 -Chương 2: Phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Tiên
  Phong
  Chương 3: Một số giải pháp góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh Ngân hàng
  TMCP Tiên Phong đến năm 2015
  7. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn
  Xác định vị thế cạnh tranh của TPB trong giai đoạn hiện nay, rút kinh nghiệm trong
  hoạt động thời gian qua, nghiên cứu vận dụng vào hoàn cảnh cụ thể trong tình hình mới, từ
  đó đưa ra những giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của TPB đến năm 2015

  Xem Thêm: Một số giải pháp góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong đến n
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong đến n sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status