Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Một số giải pháp nhằm mở rộng thị trường cho công ty CP Xăng Dầu Tín Nghĩa tại Đồng Nai đến năm 2020

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Một số giải pháp nhằm mở rộng thị trường cho công ty CP Xăng Dầu Tín Nghĩa tại Đồng Nai đến năm 2020

  Luận văn thạc sĩ năm 2012
  Đề tài: Một số giải pháp nhằm mở rộng thị trường cho công ty CP Xăng Dầu Tín Nghĩa tại Đồng Nai đến năm 2020


  PHẦN MỞ ĐẦU
  1. Lý do thực hiện đề tài
  Việt Nam bước vào hội nhập kinh tế toàn cầu với các diễn biến phức tạp của thị trường,
  các Doanh nghiệp Việt Nam có những cơ hội lớn từ quá trình hội nhập quốc tế, mặt khác
  cũng đương đầu với không ít những khó khăn thách thức.
  Là một công ty nhà nước vừa mới được cổ phần hóa từ năm 2009, công ty CP Xăng
  dầu Tín Nghĩa cũng không đứng ngoài xu thế hội nhập và buộc phải chấp nhận sự cạnh tranh
  gay gắt với các Doanh nghiệp khác trong khi kinh doanh xăng dầu là một ngành kinh doanh
  có điều kiện và chịu sự kiểm soát của các Bộ ngành liên quan được qui định bởi Nghị định
  84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 và Nghị định 104/2011/NĐ-CP ngày 16/11/2011.
  Trong những năm vừa qua, công ty đã đạt được những kết quả khả quan trong hoạt
  động kinh doanh, thiết lập và mở rộng hệ thống phân phối ở một số địa phương trong tỉnh
  với hai hệ thống phân phối chính là các trạm kinh doanh bán lẻ xăng dầu trực thuộc công ty
  và các đại lý kinh doanh xăng dầu bên ngoài. Tuy nhiên, so với tiềm năng thực tế trên thị
  trường thì mức độ tăng trưởng thị phần của công ty vẫn còn thấp và chưa thật sự đạt hiệu quả
  như mong muốn. Mặt khác hiện nay công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa ngày càng phải cạnh
  tranh với nhiều doanh nghiệp khác kinh doanh cùng ngành nghề với các chiêu thức mở rộng
  thị trường vô cùng phong phú, đa dạng. Đứng trước tình hình đó, việc tăng cường mở rộng
  thị trường tiêu thụ sản phẩm là một đòi hỏi cấp bách và được đặt ở vị trí quan trọng trong
  chiến lược kinh doanh của công ty.
  Trong bối cảnh toàn cầu hóa, cho dù có gia nhập WTO hay không, các Doanh nghiệp
  vẫn phải tham gia thị trường và theo luật chơi chung. Đối với các doanh nghiệp hoạt động
  trong lĩnh vực phân phối hàng hóa cung cấp dịch vụ làm thế nào để giành được thị trường,
  làm thế nào để chiến thắng các đối thủ, tìm diệt đối thủ hay cùng hợp tác, thực hiện các chiến
  lược cạnh tranh theo kiểu “dẫn đầu thị trường”, “đa dạng hóa”, “hạ thấp chi phí” hay chiến
  lược “đại dương xanh”.
  Nhận thấy tầm quan trọng của vấn đề, tôi chọn nghiên cứu đề tài “Một số giải pháp
  nhằm mở rộng thị trường cho công ty CP Xăng Dầu Tín Nghĩa tại Đồng Nai đến năm
  2020” để thực hiện luận văn tốt nghiệp Thạc sỹ.
  2. Mục tiêu đề tài:
  Căn cứ vào tình hình hoạt động và chiến lược phát triển của công ty, đề tài được thực
  hiện với những mục tiêu sau:
  - Đánh giá thực trạng kinh doanh xăng dầu của công ty Xăng dầu Tín Nghĩa hiện nay.
  - Đề xuất các giải pháp nhằm mở rộng thị trường từ nay đến năm 2020.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
  - Đối tượng nghiên cứu: Thị trường xăng dầu hiện nay, mạng lưới phân phối xăng dầu
  của công ty Xăng dầu Tín Nghĩa thời gian qua.
  2
  - Đối tượng khảo sát: Một số trạm xăng dầu trưc thuộc công ty CP Xăng dầu Tín
  Nghĩa, công ty Xăng dầu Đồng Nai, công ty Chất Đốt Đồng Nai, các cty tư nhân kinh doanh
  mặt hàng xăng dầu với nhiều trạm xăng đang hoạt động trên địa bàn.
  - Phạm vi nghiên cứu: Các doanh nghiệp, khách hàng của công ty.
  -Thời gian nghiên cứu: Đánh giá thực trạng ở giai đoạn 2009 - 2011. Đề xuất giải pháp
  tập trung giai đoạn 2012- 2020.
  4. Phương pháp nghiên cứu.
  Các phương pháp nghiên cứu cơ bản được sử dụng trong quá trình thực hiện đề tài này
  gồm: phương pháp nghiên cứu tại bàn, phương pháp nghiên cứu tại hiện trường (quan sát, sử
  dụng bảng câu hỏi, phỏng vấn), phương pháp nghiên cứu chuyên gia. Chi tiết như sau:
  4.1. Phương pháp nghiên cứu tại bàn
  Phương pháp nghiên cứu tại bàn được áp dụng để:
  - Hệ thống hóa lý luận, kinh nghiệm trong nước, xác định cơ sở lý luận và thực tiễn của
  luận văn.
  - Phân tích đánh giá các giải pháp phát triển nói chung và phát triển mở rộng thị trường
  kinh doanh xăng dầu nói riêng tại cty Xăng dầu Tín Nghĩa.
  - Xử lý, phân tích các thông tin, số liệu thu được qua bảng câu hỏi và phỏng vấn.
  - Xây dựng các kết luận về một số giải pháp nhằm mở rộng thị trường của cty xăng dầu
  Tín Nghĩa đến năm 2020.
  - Xây dựng các định hướng, mục tiêu, các giải pháp và các kiến nghị nhằm mở rộng thị
  trường của công ty xăng dầu Tín Nghĩa đến năm 2020.
  Các phương pháp cụ thể gồm: phương pháp phân tích, phương pháp tổng hợp, phương
  pháp so sánh và phương pháp nghiên cứu tình huống
  4.2. Phương pháp sử dụng bảng câu hỏi:
  Bảng câu hỏi được sử dụng để thu thập thông tin, số liệu về thực trạng tình hình kinh
  doanh tại các công ty xăng dầu trong tỉnh qua việc lấy ý kiến từ người tiêu dùng, các doanh
  nghiệp, công ty có nhu cầu sử dụng xăng dầu chất đốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh,
  cấp quản lý, các doanh nghiệp đầu mối cung cấp hàng cho các cty xăng dầu hiện nay.
  Mẫu điều tra: Đối tượng được gửi mẫu điều tra là các trạm bán lẻ xăng dầu, các công
  ty Xăng dầu tại tỉnh ĐN, khách hàng vãng lai và khách hàng Đ ại lý, khách hàng công
  nghiệp. Số lượng này được xác định trên cơ sở tổng hợp danh sách thu thập từ Hiệp hội
  Xăng Dầu Đồng Nai, Cục thuế, Cục Thống kê và Sở Công Thương.
  Xử lý kết quả điều tra: bằng bảng câu hỏi được tác giả thực hiện bằng chương trình
  EXCEL.
  4.3. Phương pháp phỏng vấn:
  Phương pháp phỏng vấn được sử dụng để thu thập thông tin về môi trường đầu tư, các
  chính sách và biện pháp để đưa ra giải pháp mở rộng thị trường bán lẻ xăng dầu trong tỉnh
  Đồng Nai.
  3
  - Đại diện các công ty Kinh doanh xăng dầu. Cách thức thu thập thông tin là đến tận
  doanh nghiệp để phỏng vấn.
  - Đại diện Hiệp hội xăng dầu Đồng Nai.
  - Đại diện Sở Công Thương Đồng Nai.
  5. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài
  Kết quả nghiên cứu là cơ sở phục vụ cho việc triển khai các sản phẩm dịch vụ mới đáp
  ứng nhu cầu khách hàng.
  Đánh giá được toàn diện điểm mạnh, điểm yếu để từ đó đưa ra các giải pháp pháp triển
  mạng lưới thị trường của công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa đến năm 2020.
  Đánh giá nguy cơ và cơ hội của công ty CP Xăng dầu Tín Nghĩa trong những năm qua
  từ đó đưa ra các kiến nghị giúp phát triển công ty.
  6. Nội dung đề tài

  Chương 1: Cơ sở lý luận về mở rộng thị trường.
  Chương 2: Thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty CP xăng dầu Tín Nghĩa trong
  thời gian qua.
  Chương 3: Một số giải pháp nhằm mở rộng thị trường cho công ty CP Xăng dầu Tín
  Nghĩa đến năm 2020.

  Xem Thêm: Một số giải pháp nhằm mở rộng thị trường cho công ty CP Xăng Dầu Tín Nghĩa tại Đồng Nai đến năm 2020
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nhằm mở rộng thị trường cho công ty CP Xăng Dầu Tín Nghĩa tại Đồng Nai đến năm 2020 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status