Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Giải pháp chiến lược để phát triển công ty cổ phần Cảng Đồng Nai đến năm 2020

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Giải pháp chiến lược để phát triển công ty cổ phần Cảng Đồng Nai đến năm 2020

  Luận văn thạc sĩ năm 2012
  Đề tài: Giải pháp chiến lược để phát triển công ty cổ phần Cảng Đồng Nai đến năm 2020


  MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài
  - Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai tiền thân được thành lập như một doanh
  nghiệp Nhà nước thuộc sở hữu của Ủy ban nhân dân Tỉnh Đồng Nai, giao cho Sở
  Giao thông Vận tải Đồng Nai quản lý từ năm 1989, Cảng Đồng Nai được chuyển
  đổi thành Công ty cổ phần cảng Đồng Nai (gọi tắt là công ty PDN) vào cuối năm
  2005 theo nghị định số 153/2004/ND-CP của Chính phủ ngày 09 tháng 08 năm
  2004.
  - Mặc dù công ty PDN đã được thành lập như là một công ty cổ phần nhưng
  công ty vẫn được một sự hỗ trợ mạnh mẽ và kiểm soát từ Tổng công ty phát triển
  khu công nghiệp Biên Hòa (viết tắt là SONADEZI), là cổ đông chi phối nắm giữ
  51% vốn điều lệ của công ty.
  - Công ty PDN nằm trong vùng kinh tế trọng điểm ở miền Nam Việt Nam
  gồm thành phố Hồ Chí Minh, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương và Đồng Nai, vì
  vậy, tỉnh Đồng Nai là một tỉnh có khu công nghiệp phát triển và tăng trưởng kinh tế
  nhanh với tốc độ cao, đặc biệt đối với vận chuyển hàng hóa.
  - Về vận tải hàng hóa bằng đường biển, đường sông khu vực miền Nam Việt
  Nam với sản lượng rất lớn nhưng công ty PDN chiếm thị phần rất nhỏ, điển hình
  như năm 2011, hàng hóa thông qua tổng số 15 cảng tại miền Nam Việt Nam là 68
  triệu tấn, trong khi đó công ty PDN chỉ chiếm gần 3 triệu tấn, điều này có nghĩa
  rằng thị phần của công ty PDN chỉ đạt 4,4%, mặc dù công ty có lợi thế địa lý so với
  một số đối thủ cạnh tranh khu vực.
  - Tại thị trường phía Nam hiện nay, Tân Cảng Sài Gòn, Cảng Sài Gòn, Bến
  nghé, Cái Mép, tất cả được biết đến như là công ty xếp dỡ hàng hóa chuyên nghiệp.
  Ngoài ra, có một số cảng tiên tiến có hợp tác với các đối tác nước ngoài về dịch vụ
  xếp dỡ chất lượng cao như Cảng Phú Mỹ, VICT.
  - Kế hoạch hoạt động của công ty PDN làm sao nâng thị phần từ 4,4% lên
  10% vào năm 2015 và lên 15% vào năm 2020 là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn
  trong khi công ty PDN vẫn chưa có chương trình, mục tiêu tiếp thị rõ ràng và hiệu
  quả.
  2
  - Mục đích của nghiên cứu này là phân tích điểm mạnh và điểm yếu của hoạt
  động tiếp thị cũng như của những đối thủ cạnh tranh hiện đang thống trị về xếp dỡ
  hàng hóa, đồng thời đề xuất giải pháp chiến lược để phát triển của công ty.
  - Chức năng chính của công ty PDN bao gồm xếp dỡ hàng hóa, cho thuê cầu
  cảng, kho bãi và dịch vụ hàng hải khác. Thị phần của công ty hiện nay chỉ là 4,4%,
  trong khi đó thị trường hàng hóa phía Nam là rất hấp dẫn.
  - Với sức mạnh về lợi thế địa lý và sử dụng có hiệu quả năng lực sẳn có của
  mình, công ty PDN có thể tăng sản lượng hàng hóa thông qua cảng, tăng thị phần
  khu vực phía Nam lên 15% vào năm 2020.
  Hiện nay, công ty PDN chưa có mạng lưới marketing hoạt động tiếp thị hiệu
  quả và thiếu một đội ngũ tiếp thị chuyên nghiệp. Vì vậy, để đạt được mục tiêu nâng
  thị phần 15% vào năm 2020, công ty PDN cần phải có giải pháp chiến lược để phát
  triển.
  2. Tổng quan các vấn đề nghiên cứu có liên quan
  - Các số liệu và chuyên đề nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực xếp dỡ hàng
  hóa thông qua các cảng khu vực miền Nam Việt Nam.
  - Các số liệu và đặt vấn đề nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực xếp dỡ thông
  qua công ty PDN.
  3. Mục tiêu nghiên cứu của luận văn
  Mục tiêu nghiên cứu chủ yếu sau đây:
  ã Phân tích mạnh và điểm yếu của công ty PDN.
  ã Phân tích tình hình thị trường phía Nam hiện nay để tìm hiểu cơ hội và
  thách thức công ty.
  ã Phân tích hoạt động tiếp thị của công ty PDN hiện tại để xác định điểm
  mạnh và điểm yếu của mình tại thị trường phía Nam.
  ã Kiến nghị giải pháp chiến lược để phát triển của công ty PDN.
  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài
  - Đối tượng nghiên cứu: giải pháp chiến lược để phát triển công ty PDN đến
  năm 2020.
  - Đối tượng khảo sát: công ty PDN, các công ty khác hoạt động trong lĩnh
  vực có liên quan.
  ã Phạm vi nghiên cứu
  3
  Nghiên cứu này tập trung vào phân tích tình hình tại công ty PDN về mục
  tiêu, doanh thu, chi phí, sản phẩm, công nghệ, lực lượng lao động và hoạt động tiếp
  thị để tìm ra điểm mạnh và điểm yếu cũng như các hoạt động tiếp thị hiện nay, phân
  tích các cơ hội và thách thức của thị trường hàng hóa khu vực phía Nam Việt Nam.
  + Không gian nghiên cứu: khu vực phía Nam Việt Nam.
  + Thời gian nghiên cứu: đánh giá thực trạng hiện nay, đề xuất giải pháp
  chiến lược để phát triển của công ty đến năm 2020.
  5. Phương pháp nghiên cứu đề tài
  Các phương pháp nghiên cứu cơ bản được sử dụng trong quá trình thực hiện
  đề tài gồm phương pháp nghiên cứu tại bàn, phương pháp thu thập và phương pháp
  thống kê số liệu, cụ thể như phương pháp nghiên cứu tại bàn bao gồm phương pháp
  tổng hợp, phương pháp nghiên cứu tình huống, phương pháp phân tích và so sánh
  với mục đích:
  - Hệ thống hoá lý luận, kinh nghiệm của các lĩnh vực và đối tượng nghiên
  cứu, xác định lý luận thực tiễn của luận văn.
  - Phân tích và đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của công ty PDN.
  - Xây dựng định hướng, mục tiêu cũng như các giải pháp chiến lược để phát
  triển công ty PDN đến năm 2020.
  6. Dự kiến kết quả đạt được của đề tài
  - Đánh giá được thực trạng phát triển của công ty PDN trong giai đoạn trước
  và định hướng phát triển sản xuất kinh doanh của công ty PDN đến năm 2020.
  - Tìm hiểu kinh nghiệm của một số công ty, Tổng công ty trong ngành đang
  sản xuất kinh doanh có hiệu quả trong giai đoạn trước đây.
  - Đề xuất giải pháp chiến lược để phát triển của công ty PDN đến năm 2020.
  7. Kết cấu đề tài: Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài được bố cục với 3
  chương:
  - Chương 1: Cơ sở lý luận về chiến lược để phát triển.
  - Chương 2: Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty PDN trong
  thời gian vừa qua.
  - Chương 3: Một số giải pháp chiến lược để phát triển của công ty PDN đến
  năm 2020.
  4
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƯỢC ĐỂ PHÁT TRIỂN
  1.1. Khái niệm chiến lược và quản trị chiến lược
  1.1.1. Khái niệm chiến lược
  Chiến lược là tập hợp các quyết định (đường hướng, chính sách, phương
  thức, nguồn lực, ) và hành động để hướng tới mục tiêu dài hạn, để phát huy được
  những điểm mạnh, khắc phục được những điểm yếu của tổ chức, giúp tổ chức đón
  nhận được những cơ hội và vượt qua các nguy cơ từ bên ngoài một cách tốt nhất.
  Theo Johnson và Scholes: “chiến lược là việc xác định định hướng và phạm
  vi hoạt động của một tổ chức trong dài hạn, ở đó tổ chức phải giành được lợi thế
  thông qua việc kết hợp các nguồn lực trong một môi trường nhiều thử thách nhằm
  thỏa mãn tốt nhất nhu cầu của thị trường và đáp ứng mong muốn của các tác nhân
  có liên quan đến tổ chức”. Theo định nghĩa này, chiến lược của một doanh nghiệp
  được hình thành để trả lời các câu hỏi sau:
   Hoạt động kinh doanh sẽ diễn ra ở đâu trong dài hạn? (định hướng).
   Hoạt động kinh doanh sẽ cạnh tranh trên thị trường sản phẩm nào và phạm
  vi các hoạt động? (thị trường, phạm vi hoạt động).
   Bằng cách nào hoạt động kinh doanh được tiến hành tốt hơn so với đối thủ
  cạnh tranh trên thị trường? (lợi thế).
   Nguồn lực nào (kỹ năng, tài sản, tài chính, nhân sự, công nghệ, thương
  hiệu ) cần thiết để tạo ra lợi thế cạnh tranh? (nguồn lực).
   Các nhân tố thuộc môi trường bên ngoài tác động đến khả năng cạnh tranh
  của doanh nghiệp? (môi trường).
  Theo Michael Porter (1996), “Chiến lược là việc tạo ra một sự hài hòa giữa
  các hoạt động của một công ty. Sự thành công của chiến lược chủ yếu dựa vào việc
  tiến hành tốt nhiều việc và kết hợp chúng với nhau, cốt lõi của chiến lược là “lựa
  chọn cái chưa được làm”. Theo cách tiếp cận này, chiến lược là tạo ra sự khác biệt
  trong cạnh tranh, tìm và thực hiện cái chưa được làm (what not to do). Bản chất của
  chiến lược là xây dựng được lợi thế cạnh tranh (competitive advantages), chiến lược
  chỉ tồn tại trong các hoạt động duy nhất (unique activities). Chiến lược là xây dựng
  một vị trí duy nhất và có giá trị tác động một nhóm các hoạt động khác biệt.
  1.1.2. Quản trị chiến lược

  Xem Thêm: Giải pháp chiến lược để phát triển công ty cổ phần Cảng Đồng Nai đến năm 2020
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp chiến lược để phát triển công ty cổ phần Cảng Đồng Nai đến năm 2020 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status