Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Xây dựng chiến lược phát triển trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến đến năm 2017

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Xây dựng chiến lược phát triển trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến đến năm 2017

  Luận văn thạc sĩ năm 2012
  Đề tài: Xây dựng chiến lược phát triển trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến đến năm 2017


  PHẦN MỞ ĐẦU
  1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
  Từ một đất nước trải qua giai đoạn chiến tranh khốc liệt đã tàn phá nặng nề
  về con người, vật chất, tinh thần . Sau chiến tranh, Việt Nam lại phải đối đầu với
  “Giặc dốt, giặc đói”. Vì vậy, giáo dục được coi là quốc sách trong việc xây dựng
  và phát triển đất nước.
  Trong giai đoạn hiện đại hóa đất nước và hội nhập thế giới, giáo dục và đào
  tạo đóng vai trò then chốt trong công cuộc nâng cao trình độ dân trí, đào tạo và
  phát triển nguồn nhân lực phục vụ nhu cầu phát triển đất nước. Những thành tựu
  của giáo dục đã và đang góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã
  hội, giữ vững an ninh chính trị của đất nước.
  Tuy nhiên, để đáp ứng các nhiệm vụ này đòi hỏi giáo dục phải có chiến lược,
  giải pháp phát triển đúng hướng, hợp quy luật và xứng tầm. Thực tiễn cho thấy cần
  phải có sự điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế xã hội.
  Mặc dù đạt được một số thành tựu về giáo dục nhưng bên cạnh đó vẫn còn
  tồn tại một số nhược điểm như: Chất lượng giáo dục còn thấp và chậm đổi mới,
  chưa đáp ứng được mục tiêu giáo dục; đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý chưa đáp
  ứng được yêu cầu còn nhiều, cơ sở vật chất kỹ thuật còn thiếu, lạc hậu
  Với chính sách xã hội hóa giáo dục, nhà nước có chính sách đa dạng các loại
  hình giáo dục nhằm đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng nhiều của người dân. Thực
  hiện chính sách đó, nhiều trường phổ thông tư thục đã được xây dựng và phát triển
  trong giai đoạn hiện nay.
  Hiện nay, với mô hình trường tư thục có học sinh nội trú lẫn bán trú tại
  thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) rất phát triển, thu hút lượng học sinh tại địa
  phương cũng như các tỉnh lân cận theo học rất nhiều. Để đáp ứng nhu cầu đó các
  trường cũng đua nhau thành lập. Tuy nhiên, không phải trường nào cũng đáp ứng
  đủ nhu cầu về chất lượng, cơ sở vật chất lẫn quy mô hoạt động cũng như hiệu quả
  kinh tế.
  2
  Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Nguyễn Khuyến (THCS và
  THPT Nguyễn Khuyến) được thành lập theo quyết định số 01/GD/QĐ ngày
  25/5/1992 của Giám Đốc Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD và ĐT) TP.HCM. Năm
  2011, trường đã tổ chức lễ 20 năm thành lập trường. Với một quá trình hình thành
  từ những bước đầu khó khăn về quy mô, chất lượng, cơ sở vật chất .Đến nay, với
  câu khẩu hiệu “Trường Nguyễn Khuyến cất cánh bay cao” – nhà trường đã không
  ngừng mở rộng về quy mô, nâng cao chất lượng giáo dục, cơ sở vật chất, áp dụng
  các phương pháp giảng dạy mới để phát triển trường. Tuy nhiên, để có thể đạt
  được những hiệu quả hoạt động trong môi trường giáo dục cạnh tranh hiện nay,
  nhà trường cần phải có chiến lược cũng như những giải pháp phát triển thích hợp
  để có thể tồn tại và đạt được kết quả hoạt động như mong muốn.
  Chính vì vậy, tôi chọn đề tài “Xây dựng chiến lược phát triển trường THCS và
  THPT Nguyễn Khuyến đến năm 2017” để nghiên cứu. Với mong muốn góp một
  phần trong sự phát triển của nhà trường, cũng như có một số kiến nghị nhằm phát
  triển mô hình trường phổ thông tư thục hiện nay.
  2. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI
  Việc nghiên cứu đề tài này nhằm vào các mục tiêu sau:
  - Nghiên cứu và hình thành cơ sở lý luận về xây dựng chiến lược một tổ chức giáo
  dục phổ tư thục
  - Đánh giá tổng quan thực trạng hoạt động của hệ thống trường phổ thông tư thục
  trên địa bàn TP.HCM hiện nay.
  - Đánh giá lại quá trình 20 năm phát triển của trường THCS và THPT Nguyễn
  Khuyến, nhận định những thành quả đạt được cũng như những mặt còn tồn tại và
  nguyên nhân.
  - Đánh giá được những ảnh hưởng của môi trường đến phát triển trường THCS và
  THPT Nguyễn Khuyến.
  - Xây dựng những chiến lược phát triển trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến
  đến năm 2017.
  3
  3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
   Đối tượng nghiên cứu:
  Luận văn nghiên cứu đối tượng cụ thể như sau:
  - Môi trường hoạt động của các trường phổ thông tư thục hiện nay
  - Thực trạng hoạt động của một số trường tư thục
  - Thực trạng hoạt động của trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến những
  năm gần đây.
   Phạm vi nghiên cứu:
  Phạm vi nghiên cứu của đề tài:
  Phân tích thực trạng hoạt động của trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến
  từ năm 2008 đến 2012 và đề ra các chiến lược để phát triển đến năm 2017.
  4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  Luận văn sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau:
   Phần lý thuyết, tác giả tham khảo các tài liệu liên quan đến đề tài như: Sách
  “Chiến lược và chính sách kinh doanh” của tác giả Nguyễn Thị Liên Diệp, sách
  “Luật giáo dục” của Nguyễn Đình Thiêm, sách “Môi trường giáo dục” của Phạm
  Hồng Quang, sách “Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục” của Nguyễn Văn
  Tuấn Nhằm chọn lọc và hệ thống hóa để làm cơ sở lý luận cho đề tài.
   Phần phân tích thực trạng thực hiện từ nguồn thông tin thứ cấp và thông tin
  sơ cấp.
  . Thông tin thứ cấp: Gồm thông tin từ các báo cáo hoạt động của trường
  Nguyễn Khuyến, các nguồn từ sở GD-ĐT TP.HCM, các báo cáo về hoạt động
  trường tư thục, từ internet .
  . Thông tin sơ cấp: Bằng cách lập bảng câu hỏi, phát phiếu điều tra trực tiếp
  cho học sinh, cho phụ huynh, cho các chuyên gia trong ngành giáo dục. (Cho học
  sinh 150 phiếu, cho Phụ Huynh 120 phiếu, cho các chuyên gia 60 phiếu), sau đó sử
  dụng phần mềm Exel để tổng hợp số liệu thu thập.
  . Tham khảo ý kiến chuyên gia: Bằng cách trao đổi với một số lãnh đạo của
  trường, các chuyên gia trong giáo dục trường tư, Sở giáo dục để làm cơ sở cho xây
  dựng ma trận hình ảnh cạnh tranh, ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài, các yếu tố
  bên trong, ma trận SWOT, QSPM.
  4
  Trên cơ sở phân tích những yếu tố trên, đưa ra được các chiến lược phát triển
  trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến đến năm 2017, cũng như các giải pháp để
  thực hiện các chiến lược đó.
  5. BỐ CỤC CỦA ĐỀ TÀI
  Với mục đích và phạm vi nghiên cứu trên, nội dung của luận văn
  có bố cục như sau:
  Chương 1: Cơ sở lý luận về xây dựng chiến lược phát triển một tổ chức
  giáo dục – Phổ thông tư thục
  Chương 2: Phân tích thực trạng hoạt động của trường THCS và THPT
  Nguyễn Khuyến từ năm học 2007 - 2008 đến năm học 2011 - 2012
  Chương 3: Xây dựng chiến lược phát triển trường THCS và THPT Nguyễn
  Khuyến đến năm 2017

  Xem Thêm: Xây dựng chiến lược phát triển trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến đến năm 2017
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xây dựng chiến lược phát triển trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến đến năm 2017 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

tieu luan phan tich ma tran swot trong truong thcs

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status