Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Xây dựng mô hình kế toán trách nhiệm trong các doanh nghiệp sản xuất sữa Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Xây dựng mô hình kế toán trách nhiệm trong các doanh nghiệp sản xuất sữa Việt Nam

  Luận án tiến sĩ năm 2013
  Đề tài: Xây dựng mô hình kế toán trách nhiệm trong các doanh nghiệp sản xuất sữa Việt Nam

  MỤC LỤC
  LỜI CAM ĐOAN i
  MỤC LỤC ii
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT V
  DANH MỤC Sơ ĐỔ vi
  DANH MỤC BẢNG vii
  DANH MỤC ĐỎ THỊ viii
  LỜI MỜ ĐÀU 1
  CHƯƠNG li TỎNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN cứu VÀ
  PHỮƠNGPHÁP NGHIÊN cứu CỦA LUẬN ÁN 5
  1.1. Tồng quan các công trinh nghiên cứu nước ngoài 5
  1.2. Tồng quan các công trinh nghiên cứu trong nước 14
  1.3. Phương pháp nghiên cứu của luận án 19
  1.3.1. Thiết kể nghiên cửu 19
  1.3.2. Phương pháp thu thâp số liệu 20
  1.3.3. Hệ thống dữ liệu thu thập 21
  KẾT LUẬN CHỮƠNG1 23
  CHƯƠNG 2: cơ SỜ LÝ LUẬN VÈ KÉ TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG
  CÁC DOANH NGHIỆP 24
  2.1. Bàn chất, vai trò và nhiệm vụ ké toán trách nhiệm trong doanh nghiệp .24
  2.1.1. Bản chất của kế toán trách nhiêm trong doanh nghiệp 24
  2.1.2. Vai trò và nhiêm vụ của kế toán trách nhiệm trong các doanh nghiệp 27
  2.2. Sự phân cấp quàn lý và mối quan hệ với kế toán trách nhiệm 29
  2.2.1. Sự phân cap quản lý và các mô hinh phân cấp quản lý 29
  2.2.2. Hê thống kể toán trách nhiệm trong mối quan hệ với cơ cấu tồ chức quản
  lý kinh doanh 41
  2.3. Hệ thảng phương pháp sử dụng trong kế toán trách nhiệm 43
  2.3.1. Hệ thống phương pháp dự toán 43
  2.3.2. Hệ thống phương pháp cung cấp các thông tin thực hiện của các trung tâm
  trách nhiệm 46
  2.3.3. Hệ thống phương pháp phân tích, đánh giả trách nhiệm của cảc trung tâm
  trách nhiệm 47 
  .55 .59 .61 .64
  2.5. Ke toán trách nhiệm của một số nước trên thế giới và bài học kinh nghiêm cho doanh nghiệp Việt Nam 66
  2.5.1. Ke toán ừách nhiệm của một số nước ừên thế giới 66
  2.5.2. Bãi học kinh nghiệm cho cảc doanh nghiệp Việt Nam 71
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 73
  CHƯƠNG 3: THỮC TRẠNG KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SÀN XUẤT SỮA VIỆT NAM 74
  3.1. Thực trạng kế toán trách nhiệm trong các doanh nghiệp sàn xuất sữa
  Việt Nam 74
  3.1.1. Giới thiệu tồng quan vể ngành sản xuất sữa Việt Nam 74
  3.1.2. Đặc điềm cơ cấu tồ chức và phân cấp quản lý trong các doanh nghiệp sản
  xuất sữa Việt Nam 84
  3.1.3. Thực trạng vận dụng cảc phương pháp kể toán trảch nhiệm tại các doanh
  nghiệp sản xuất sữa Việt Nam 89
  3.1.4. Thực ừang kế toản trách nhiệm các trung tâm trong doanh nghiệp sản xuất
  sữa Việt Nam 90
  3.2. Đánh giá thực trạng kế toán trách nhiệm trong các doanh nghiệp sàn xuất
  sữa Việt Nam 95
  3.2.1. Đảnh giá cơ cấu tồ chức vã phân cấp quản lý tại các doanh nghiệp sản xuất
  sữa Việt Nam 95
  3.2.2. Đảnh giả hệ thống phương pháp kể toán trách nhiêm tại cảc doanh nghiệp
  sản xuất sữa Việt Nam 97
  3.2.3. Đánh giá thực trạng kể toán trách nhiệm các trung tằm tại cảc doanh
  nghiệp sản xuất sữa Việt Nam 98
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 100
  CHƯƠNG 4: GIÃI PHÁP XÂY DỤTNG MỎ HÌNH KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM
  TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT SỮA VIỆT NAM 101
  4.1. Sự cần thiết xây dựng mô hình kế toán trách nhiệm trong các doanh
  nghiệp sàn xuất sữa Việt Nam 101
  4.2. Các nguyên tắc xây dựng mô hình kế toán trách nhiệm trong các doanh
  nghiệp sàn xuất sữa Việt Nam 103
  4.2.1. Phù họp VỚI mô hình tồ chức quản lý 103
  4.2.2. Phù họp VỚI yêu cằu vả trinh độ quản lý 103
  4.2.3. Phù họp và hài hòa giữa chi phí và lợi ich 104
  4.2.4. Phù họp VỚI cơ chể quản lý của nển kinh tể 104
  4.2.5. Phù hợp trong quá trình toàn cầu hóa 105
  4.3. Vận dụng phương pháp kế toán trách nhiệm trong các doanh nghiệp sàn
  xuất sữa Việt Nam 105
  4.3.1. Xây dựng hệ thống đinh mức 105
  4.3.2. Xây dựng hệ thống dự toán tương ứng các trung tâm ừách nhiệm 110
  4.3.3. Xây dưng hệ thống ghi chép chững từ ban đâu, tài khoản và sổ kể toán phù
  họp VỚI hệ thống kế toán trách nhiệm 111
  4.3.4. Ảp dụng phương pháp bảng điềm cân bằng trong các doanh nghiệp sản
  xuẩt sữa Việt Nam 114
  4.4. Xây dụng hệ thống kế toán trách nhiệm cho các trung tâm trong doanh
  nghiệp sản xuất sữa Việt Nam 117
  4.4.1. Ke toán trách nhiệm trung tâm chi phi 117
  4.4.2. Ke toán trách nhiệm trung tâm doanh thu 127
  4.4.3. Ke toán trách nhiệm trung tâm lợi nhuận 129
  4.4.4. Ke toán trách nhiệm trung tâm đầu tư 13Ố
  4.5. Điều kiện xây dựng hệ thống kế toán trách nhiệm trong các doanh nghiệp
  sàn xuất sữa Việt Nam 142
  4.5.1. Đối với nhà nưỡcvả cảc cơ quan chửc năng 142
  4.5.2. Đối VỚI các doanh nghiệp sản xuất sữa Việt Nam 143
  KẾT LUẬN CHƯƠNG 4 148
  KẾT LUẬN 149
  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN cứu CỬA TÁC GIÀ 151
  DANH MỰC TẢI LIỆU THAM KHẢO 151
  LỜI MỜ ĐÀU
  1. Lý do lụa chọn đề tài
  Ke toán ừách nhiệm là một trong những nội dung cơ bản của kế toán quản trị, nó là môt trong những công cụ quản lý kinh tể tài chính có vai ừò quan trong trong việc quản lý, điều hành vã kiềm soát các hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp. KTTN giủp nhà quản trị kiểm soát vã đánh giá hoạt động của những bộ phận trong doanh nghiệp, đổng thời đánh giá trách nhiệm quản lý của nhã quản trị các cấp Từ đó, giúp các nhã quản trị các cấp có những thông tin hữu ích ừong việc ra quyểt định đề đạt được mục tiêu chung. Đổng thời KTTN cũng thúc đằy, khuyến khích các nhã quản trị phát huy năng lực quản lý của minh góp phần nâng cao hiệu quả quản lý của doanh nghiệp. KTTN có vai trò quan trọng trong công tác quản lý của doanh nghiêp nhưng vẫn còn là nội dung tương đối mới không chỉ trong thực tế mà cả trong nghiên cứu đối VỠ1 Việt Nam, mặc dủ KTQT và KTTN đã được các nưỡc ừên thể giỡi để cập và phát triền tương đối lâu
  Thị trường sữa tại Việt nam được đánh giá là thị trường có nhiểu tiểm năng tăng trưởng trong tương lai, thống kê cho thấy giai đoạn 1997-2009, ngành sữa Việt Nam cỏ tỷ lệ tăng trường cao nhất khu vực Đông Nam Ả VỚI mức tăng bình quân 24,7%/năm. Tuy nhiên, mức tiêu dũng sữa của người dàn còn khá thấp chỉ khoảng

  Xem Thêm: Xây dựng mô hình kế toán trách nhiệm trong các doanh nghiệp sản xuất sữa Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xây dựng mô hình kế toán trách nhiệm trong các doanh nghiệp sản xuất sữa Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status