Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ So sánh tác dụng của hai phương pháp gây mê tĩnh mạch hoàn toàn bằng propofol có và không kiểm soát

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. So sánh tác dụng của hai phương pháp gây mê tĩnh mạch hoàn toàn bằng propofol có và không kiểm soát

  Luận án tiến sĩ năm 2013
  Đề tài: So sánh tác dụng của hai phương pháp gây mê tĩnh mạch hoàn toàn bằng propofol có và không kiểm soát nồng độ đích
  Định dạng file word


  MỤC LỤCTrang
  Trang phụ bìa
  Lời cảm ơn
  Lời cam đoan
  Những đóng góp mới của luận án
  Mục lục
  Danh mục các chữ viết tắt, ký hiệu trong luận án
  Danh mục các bảng, biểu đồ, hình, ảnh và sơ đồ
  ĐẶT VẤN ĐỀ 1
  1. Chương 1: TỔNG QUAN 3
  1.1. GÂY MÊ TĨNH MẠCH 3
  1.1.1. Định nghĩa. 3
  1.1.2. Ưu điểm 3
  1.1.3. Các hình thức của gây mê tĩnh mạch. 3
  1.2. GÂY MÊ KIỂM SOÁT NỒNG ĐỘ ĐÍCH 4
  1.2.1. Cơ sở lý thuyết 5
  1.2.2. Lược sử phát triển kỹ thuật gây mê kiểm soát nồng độ đích. 14
  1.2.3. Ưu điểm của TCI 16
  1.2.4. Ứng dụng lâm sàng. 18
  1.2.5. Nghiên cứu so sánh TCI với hình thức gây mê tĩnh mạch khác. 21
  1.3. THUỐC MÊ TĨNH MẠCH PROPOFOL. 23
  1.3.1. Sơ lược lịch sử. 23
  1.3.2. Tính chất lý hoá. 24
  1.3.3. Dược động học. 24
  1.3.4. Dược lực học. 28
  1.3.5. Sử dụng lâm sàng. 31
  1.4. GÂY MÊ TRONG PHẪU THUẬT BỤNG 33
  1.4.1. Tiền mê. 33
  1.4.2. Khởi mê. 34
  1.4.3. Duy trì mê. 34
  2. Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 36
  2.1. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 36
  2.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn. 36
  2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ. 36
  2.1.3. Tiêu chuẩn đưa ra khỏi nghiên cứu. 37
  2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 37
  2.2.1. Thiết kế nghiên cứu. 37
  2.2.2. Cỡ mẫu nghiên cứu. 37
  2.2.3. Các tiêu chí nghiên cứu. 38
  2.2.4. Các định nghĩa, tiêu chuẩn áp dụng trong nghiên cứu. 40
  2.2.5. Phương tiện nghiên cứu. 45
  2.2.6. Quy trình nghiên cứu. 50
  2.2.7. Đạo đức trong nghiên cứu. 57
  2.3. XỬ LÝ SỐ LIỆU 58
  3. Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 59
  3.1. ĐẶC ĐIỂM BỆNH NHÂN VÀ PHẪU THUẬT. 59
  3.1.1. Đặc điểm bệnh nhân. 59
  3.1.2. Đặc điểm phẫu thuật 60
  3.2. HIỆU QUẢ CỦA GÂY MÊ KIỂM SOÁT NỒNG ĐỘ ĐÍCH 63
  3.2.1. Các chỉ tiêu về thời gian. 63
  3.2.2. Tiêu thụ propofol 66
  3.2.3. Khả năng duy trì mê. 67
  3.2.4. Các tác dụng không mong muốn. 70
  3.3. ẢNH HƯỞNG HUYẾT ĐỘNG VÀ HÔ HẤP CỦA GÂY MÊ KIỂM SOÁT NỒNG ĐỘ ĐÍCH 71
  3.3.1. Ảnh hưởng huyết động. 71
  3.3.2. Ảnh hưởng hô hấp. 79
  3.4. CÁC GIÁ TRỊ NỒNG ĐỘ ĐÍCH 80
  4. Chương 4: BÀN LUẬN 82
  4.1. ĐẶC ĐIỂM BỆNH NHÂN VÀ PHẪU THUẬT. 82
  4.1.1. Tuổi 82
  4.1.2. Chiều cao, cân nặng. 83
  4.1.3. Giới 83
  4.1.4. Tình trạng sức khỏe theo ASA của các BN nghiên cứu. 83
  4.1.5. Đặc điểm phẫu thuật 84
  4.1.6. Các thuốc sử dụng phối hợp. 84
  4.2. HIỆU QUẢ CỦA GÂY MÊ KIỂM SOÁT NỒNG ĐỘ ĐÍCH 86
  4.2.1. Các chỉ tiêu về thời gian. 86
  4.2.2. Tiêu thụ propofol 94
  4.2.3. Khả năng duy trì mê. 99
  4.3. ẢNH HƯỞNG HUYẾT ĐỘNG VÀ HÔ HẤP CỦA GÂY MÊ KIỂM SOÁT NỒNG ĐỘ ĐÍCH 103
  4.3.1. Thay đổi huyết động. 103
  4.3.2. Ảnh hưởng hô hấp. 108
  4.4. CÁC GIÁ TRỊ NỒNG ĐỘ ĐÍCH 109
  4.4.1. Nồng độ đích khi khởi mê của propofol 109
  4.4.2. Nồng độ đích duy trì mê của propofol 111
  4.4.3. Nồng độ đích khi thức tỉnh của propofol 112
  KẾT LUẬN 114
  KIẾN NGHỊ 116


  ĐẶT VẤN ĐỀ Gây mê tĩnh mạch hoàn toàn (GMTMHT) là một phương pháp gây mê toàn thân, không sử dụng các thuốc mê thể khí. Phương pháp này đã được chứng minh có nhiều ưu điểm, do đó các nhà gây mê đang có xu hướng sử dụng GMTMHT nhiều hơn trong thực hành lâm sàng [40], [111], [125], [134].
  Thuốc mê tĩnh mạch propofol (Diprivan) đã được sử dụng từ năm 1983 để khởi mê và duy trì mê [53], [95]. Những nghiên cứu trong và ngoài nước cho thấy, sử dụng propofol cho phép dễ dàng kiểm soát độ mê, thời gian tiềm tàng ngắn, chất lượng thức tỉnh tốt, tỷ lệ nôn và buồn nôn sau gây mê thấp, rút ngắn thời gian nằm viện [10], [95], [105], [106]. Tại Việt Nam, propofol đã được sử dụng từ những năm 90 của thế kỷ trước với các mục đích an thần trong các thủ thuật hoặc gây mê trên nhiều đối tượng bệnh nhân (BN) khác nhau [2], [6], [8], [11], [12].
  Những hiểu biết sâu sắc hơn về dược động học của thuốc mê tĩnh mạch kết hợp với những tiến bộ về công nghệ thông tin trong điều khiển học đã cho ra đời kỹ thuật gây mê kiểm soát nồng độ đích (Target Controlled Infusion - TCI). Thiết bị gây mê kiểm soát nồng độ đích thương mại đầu tiên được đưa vào sử dụng năm 1996. Hệ thống này có khả năng giúp kiểm soát nồng độ thuốc ước đoán trong cơ quan đích là huyết tương hoặc não, nơi thuốc phát huy tác dụng lâm sàng, thông qua việc điều khiển bơm tiêm tự động của một bộ vi xử lý dựa trên cơ sở dữ liệu là các thông số dược động học của thuốc. Kỹ thuật này đã mang lại nhiều ưu điểm hơn trong kiểm soát khởi mê và duy trì mê cho những thuốc mê tĩnh mạch so với các kỹ thuật thông thường khác [19], [69], [134]. Hiện nay, tại nhiều nơi trên thế giới gây mê tĩnh mạch bằng propofol có kiểm soát nồng độ đích đã trở thành thường quy [53], [95], [105].
  Ở Việt nam, propofol thường được dùng để gây mê tĩnh mạch bằng cách tiêm từng liều cách quãng (bolus) hoặc dùng giỏ giọt liên tục hoặc là dùng bơm tiêm điện truyền liên tục (continuous infusion) . tùy theo điều kiện trang bị của từng cơ sở y tế [7], [10]. Việc lựa chọn và điều chỉnh liều thuốc, tốc độ tiêm thuốc, khoảng cách giữa các lần tiêm hoàn toàn phụ thuộc vào kinh nghiệm lâm sàng của các bác sĩ gây mê, do đó chất lượng gây mê chưa thực sự ổn định và đồng đều. Gần đây, gây mê bằng propofol sử dụng kỹ thuật kiểm soát nồng độ đích mới được giới thiệu và bước đầu ứng dụng trong thực hành gây mê tại Việt Nam. Tuy nhiên, số lượng BN trong các báo cáo nghiên cứu về gây mê kiểm soát nồng độ đích đã công bố trong nước còn hạn chế nên việc đánh giá và so sánh hiệu quả của phương pháp này với các phương pháp đang được tiến hành trên lâm sàng tại Việt nam chưa được đầy đủ [1], [2], [3], [4], [5].
  Xuất phát từ thực tế đó, chúng tôi thực hiện đề tài “So sánh tác dụng của hai phương pháp gây mê tĩnh mạch hoàn toàn bằng propofol có và không kiểm soát nồng độ đích” với các mục tiêu sau:
  1. So sánh hiệu quả gây mê bằng propofol có kiểm soát nồng độ đích với không kiểm soát nồng độ đích trên các bệnh nhân phẫu thuật bụng theo kế hoạch.
  2. So sánh ảnh hưởng huyết động và hô hấp giữa gây mê có kiểm soát nồng độ đích và không kiểm soát nồng độ đích
  3. Xác định các giá trị nồng độ đích của propofol trong quá trình mê của nhóm gây mê kiểm soát nồng độ đích.


  TÀI LIỆU THAM KHẢOTiếng Việt
  1. Châu Thị Mỹ An, Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Văn Chừng (2010), “Nghiên cứu hiệu quả gây mê tĩnh mạch toàn diện bằng propofol kiểm soát nồng độ đích trong phẫu thuật bụng”, Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh, tập 14(1), tr. 204-210.
  2. Hoàng Văn Bách, Nguyễn Quốc Kính, Công Quyết Thắng (2011), “Khởi mê tĩnh mạch bằng kỹ thuật propofol_TCI kết hợp theo dõi độ mê bằng ENTROPY”, Tạp chí Y học thực hành, số 5, tr. 11-13.
  3. Hoàng Văn Bách, Nguyễn Quốc Kính, Công Quyết Thắng (2011), “So sánh gây mê hô hấp bằng servofluran với gây mê tĩnh mạch bằng propofol truyền kiểm soát nông độ đích dưới sự điều khiển của điện não số hóa ENTROPY”, Tạp chí Y học thực hành, số 5, tr. 139-141.
  4. Ngô Văn Chấn, Phan Tôn Ngọc Vũ, Nguyễn Văn Chừng (2010), “Sử dụng gây mê tĩnh mạch kiểm soát nồng độ đích (TCI) trong phẫu thuật nội soi lồng ngực”, Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh, số 14 (1), tr. 199-203.
  5. Đặng Văn Chính, Đinh Bạch Lan (2010), “Kết quả ban đầu gây mê có kiểm soát nồng độ đích (TCI) tại Bệnh viện Thanh Nhàn”, Tạp chí Thông tin Y Dược online, số 9.
  (http://tcol.cimsi.org.vn/index.php/TCTTYD/article/view/223)
  6. Lê Nhị Hà (2002), Ảnh hưởng của propofol lên nhãn áp trong gây mê cho phẫu thuật nhãn khoa, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Y Hà Nội.
  7. Nguyễn Thị Kim Bích Liên (2002), “Gây mê toàn thân bằng đường tĩnh mạch”, Bài giảng Gây mê Hồi sức tập 1, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội, tr. 605- 610.
  8. Tào Ngọc Sơn (2006), Đánh giá tác dụng an thần bằng propofol do bệnh nhân tự điều khiển trong thủ thuật nội soi đại tràng, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Y Hà Nội.
  9. Đoàn Bá Thả (1999), “Thông khí nhân tạo”, Bài giảng Gây mê Hồi sức sau đại học, Học viện Quân y, tr. 120-137.
  10. Nguyễn Thụ, Đào Văn Phan, Công Quyết Thắng (2002), “Dược động học của các thuốc mê tĩnh mạch”, Thuốc sử dụng trong gây mê, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội, tr. 56-67.
  11. Phan Lạc Tiến (2007), Đánh giá tác dụng của propofol trong thông khí nhân tạo xâm nhập tại khoa Điều trị tích cực, Luận văn thạc sỹ, Trường Đại học Y Hà Nội.
  12. Nguyễn Hữu Trường, Chu Mạnh Khoa, Phạm Thanh (2007), “Đánh giá cảm giác đau tại chỗ tiêm khi khởi mê của Propofol – Lipuro 1%”, Y học thực hành, số 577+578, tr. 119-122.
  Tiếng Anh
  13. Abouleish E., Taylor F. H. (1976), “Effect of morphine-diazepam on signs of anesthesia, awareness and dreams of patients under N2O for cesarian section”, Anesth. Analg., 55, pp.702-706,
  14. Absalom A. R., Mani V., De Smet T., Struys M. M. R. F. (2009), “Pharmacokinetic models for propofol-defining and illuminating the devil in the detail”, British Journal of Anaesthesia, 103, pp. 26-37.
  15. Adrian W. G., Nestor A. B., John X. W., David F. C. (2002), “Propofol anesthesia compared to awake reduces infarct size in rats”, Anesthesiology, 96, pp. 1183–90.
  16. Alexandre L. V. B., Jean-Louis B. (2009), “A comparison of propofol and remifentanil Target-Controlled infusions to facilitate fiberoptic nasotracheal intubation”, Anesth. Analg., 108, pp. 852-857.

  Xem Thêm: So sánh tác dụng của hai phương pháp gây mê tĩnh mạch hoàn toàn bằng propofol có và không kiểm soát
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu So sánh tác dụng của hai phương pháp gây mê tĩnh mạch hoàn toàn bằng propofol có và không kiểm soát sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status