Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Ảnh hưởng của ngôn ngữ nói đến ngôn ngữ viết của học sinh trung học phổ thông

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Ảnh hưởng của ngôn ngữ nói đến ngôn ngữ viết của học sinh trung học phổ thông

  Luận văn thạc sĩ
  Đề tài: ẢNH HƯỞNG CỦA NGÔN NGỮ NÓI ĐẾN NGÔN NGỮ VIẾT CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG (TRÊN CỨ LIỆU NHỮNG BÀI LÀM VĂN CỦA HỌC SINH TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN)


  MỤC LỤC
  Trang
  PHẦN MỞ ĐẦU 3
  1. Lý do chọn đề tài . 3
  2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 5
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 5
  4. Phương pháp nghiên cứu . 6
  Chương 1. CƠ SỞ LÍ THUYẾT 7
  1.1 Khái quát về ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết . 7
  1.1.1 Ngôn ngữ nói 7
  1.1.2 Ngôn ngữ viết . 11
  1.1.3 Những khác biệt giữa ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết 14
  1.1.4 Mối quan hệ giữa ngôn ngữ nói và viết 16
  1.2 Giới thiệu cảnh huống ngôn ngữ của trường THPT Lương Thế Vinh . 20
  Tiểu kết . 21
  Chương 2. KHẢO SÁT NĂNG LỰC VIẾT TIẾNG VIỆT CỦA HỌC
  SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LƯƠNG THẾ VINH DƯỚI TÁC
  ĐỘNG CỦA NGÔN NGỮ NÓI 23
  2.1 Khái niệm về năng lực ngôn ngữ . 23
  2.1.1 Năng lực ngôn ngữ 23
  2.1.2 Năng lực giao tiếp . 24
  2.2 Khảo sát thực tế về ảnh hưởng của ngôn ngữ nói đến ngôn ngữ viết
  của học sinh THPT Lương Thế Vinh . 25
  2.2.1 Về phương diện chữ viết . 25
  2.2.2 Về phương diện từ vựng- ngữ nghĩa 29
  2.2.3 Về phương diện ngữ pháp . 34
  Tiểu kết . 43
  2
  Chương 3. NHỮNG NHÂN TỐ TẠO RA ẢNH HƯỞNG CỦA NGÔN
  NGỮ NÓI ĐỐI VỚI NGÔN NGỮ VIẾT VÀ CÁCH KHẮC PHỤC . 45
  3.1 Những nhân tố tạo ra ảnh hưởng của ngôn ngữ nói đối với ngôn ngữ viết . 45
  3.1.1 Học sinh không phân biệt được ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết . 45
  3.2.2 Môi trường giao tiếp 48
  3.2.3 Ảnh hưởng của ngôn ngữ chat . 51
  3.2 Cách khắc phục . 53
  3.2.1 Giúp học sinh nhận biết được sự khác biệt giữa ngôn ngữ nói và
  viết . 53
  3.2.3 Dạy học tiếng Việt hướng vào hoạt động giao tiếp 55
  Tiểu kết 57
  KẾT LUẬN 59
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 62
  PHỤ LỤC .


  PHẦN MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài
  Ngôn ngữ giao tiếp của con người tồn tại ở hai dạng cơ bản là nói và
  viết. Về mặt thuật ngữ, trước đây chúng ta vẫn thường gặp các tên gọi “phong
  cách nói” hoặc “phong cách khẩu ngữ” đặt trong thế đối lập với “phong cách
  viết” hoặc “phong cách sách vở”. Xét về mặt lịch sử, tình hình nghiên cứu về
  ngôn ngữ nói bắt đầu có sự chuyển biến tích cực từ thế kỷ XIX đầu thế kỷ
  XX, một số nhà ngôn ngữ học đã đạt được sự nhất trí rằng, lời nói mới là sự
  hoạt động chính của ngôn ngữ còn dạng viết chỉ là thứ cấp. Trên thực tế, ngôn
  ngữ nói cũng từng bị xếp ở vị trí thứ yếu do bị quy vào bản chất không cố
  định, không có hệ thống và không có cấu trúc.
  Từ những tồn tại trong nghiên cứu ngôn ngữ cần thiết phải có cái nhìn
  đầy đủ, toàn diện không thể áp đặt cái nhìn phiến diện đối với ngôn ngữ nói
  hoặc ngôn ngữ viết. Việc nghiên cứu về ngôn ngữ nói và viết không chỉ giúp
  xác định lại một cách đúng đắn những nhận định đã có về ngôn ngữ nói và
  viết trong phạm vi ngôn ngữ học cơ bản và phân tích diễn ngôn, mà còn có ý
  nghĩa thiết thực đối những bộ môn khoa học khác như phong cách khoa học
  ngôn ngữ, lý thuyết dạy và học tiếng.
  Trong giao tiếp bằng ngôn ngữ, dù nói hay viết con người không chỉ
  cần xác định nội dung giao tiếp tức nói, viết cái gì mà còn quan tâm đến việc
  nói như thế nào, viết như thế nào. Sự lựa chọn các phương tiện ngôn ngữ của
  chủ thể giao tiếp không ngừng bị chi phối bởi các nhân tố như: mục đích giao
  tiếp, hoàn cảnh giao tiếp, nội dung giao tiếp và đối tượng giao tiếp hoặc kênh
  giao tiếp. Sự lựa chọn này thể hiện năng lực giao tiếp ở mỗi người.
  Nghiên cứu về ngôn ngữ nói và viết còn có ý nghĩa quan trọng đối với
  sự phát triển ngôn ngữ của dân tộc. Đặc biệt trong tình hình hiện nay khi mà
  việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt được đặt ra cấp thiết thì cần thiết
  4
  phải giáo dục cho thế hệ trẻ thói quen nói đúng và viết đúng tiếng Việt. Vấn
  đề này được nhiều nhà ngôn ngữ học quan tâm và một trong số đó là Cao
  Xuân Hạo, người đã từng nhắc đến thực trạng này như sau:
  “Đặc biệt những lỗi về tiếng Việt, những cách dùng từ sai, những câu
  bất thành cú (thường là vì cách dịch sát từng chữ do tính cẩu thả của những
  người dịch tin nước ngoài truyền bá), đã được nêu lên không biết bao nhiêu
  lần từ hơn nửa thế kỷ nay mà các biên tập viên cũng cứ lặp lại hàng mấy chục
  lần trong một buổi truyền hình hay phát thanh, và mỗi năm lại được bổ sung
  thêm hàng chục kiểu lỗi mới phát minh. Những người lớn có văn hoá chỉ
  khinh bỉ, nhún vai, nhưng thế hệ trẻ nhất là học sinh phổ thông lại tưởng đâu
  đó lại là một kiểu nói “ hiện đại” hơn, vội vàng bắt chước hoặc tuy không cố
  bắt chước nhưng nghe nhiều lần đâm quen, không thấy chướng tai nữa, và cứ
  thế nói ẩu, viết ẩu dần dần phổ biến và rốt cục tiếng Việt trở thành một thứ
  tiếng tạp nham không còn quy tắc ngữ pháp gì nữa.” [ 7, tr.340]
  Nghiên cứu ngôn ngữ nói và viết sẽ góp phần vào việc phát triển, nâng
  cao năng lực ngôn ngữ, năng lực giao tiếp của học sinh trong nhà trường.
  Thực trạng của học sinh phổ thông hiện nay là năng lực phân tích còn yếu
  kém. Các em chỉ có thể mô tả lại sự vật, hiện tượng, còn khi được yêu cầu
  phân tích, đánh giá lập tức các em sẽ gặp khó khăn và thường là không thể
  làm được. Hơn thế nữa, kĩ năng sử dụng ngôn ngữ của các em rất yếu. Tiếng
  Việt là ngôn ngữ mẹ đẻ của các em và đã được học rất nhiều năm qua, thế mà
  khi sử dụng, các em vẫn mắc nhiều lỗi về dùng từ, viết câu, dựng đoạn, liên
  kết ý, diễn đạt Đa phần các em viết lung tung, lộn xộn, không có cấu trúc rõ
  ràng, ý nghĩa tối tăm, nhiều khi không thể diễn đạt rõ ràng suy nghĩ của mình
  khi được giáo viên hỏi
  Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đó, luận văn này tiến hành khảo sát sự
  ảnh hưởng của tiếng Việt nói tới tiếng Việt viết ở một trường học cụ thể - nơi
  5
  mà chúng tôi đang làm công tác giảng dạy, đó là trường trung học phổ thông
  Lương Thế Vinh, thành phố Thái Nguyên.
  2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
  - Mục đích nghiên cứu: Thông qua khảo sát việc sử dụng tiếng Việt của
  học sinh trường THPT Lương Thế Vinh, Thành Phố Thái Nguyên, luân văn
  mong muốn góp phần vào làm rõ thêm mối quan hệ giữa ngôn ngữ nói và
  ngôn ngữ viết, đặc biệt là những ảnh hưởng của ngôn ngữ nói tới ngôn ngữ
  viết của học sinh phổ thông. Qua đó, luận văn đưa ra những ý kiến đóng góp
  vào việc giảng dạy môn ngữ văn nói chung, tiếng Việt nói riêng trong nhà
  trường nhằm nâng cao khả năng nói và viết tiếng Việt của học sinh.
  - Nhiệm vụ nghiên cứu: Để đạt được mục đích trên, luận văn đề ra
  những nhiệm vụ như sau:
  1). Nêu được cơ sở lý thuyết có liên quan đến đề tài, cụ thể là liên quan
  đến ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết.
  2). Giới thiệu những nét cơ bản về môi trường dạy học của trường
  THPT Lương Thế Vinh, Thành Phố Thái Nguyên (Có tác động đến tiếng Việt
  của học sinh).
  3). Khảo sát đặc điểm sử dụng tiếng Việt của học sinh Trường THPT
  Lương Thế Vinh khi viết, chú trọng tác động của ngôn ngữ nói tới ngôn
  ngữ viết.
  4) Chỉ ra những nhân tố tạo ra những ảnh hưởng của ngôn ngữ nói đến
  ngôn ngữ viết và đề ra cách khắc phục.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  - Đối tượng nghiên cứu là tiế ng Việt học sinh sử dụng ở trường THPT
  Lương Thế Vinh – nơi mà chúng tôi đang tham gia giảng dạy .
  - Phạm vi nghiên cứu: Giới hạn trong các bài kiểm tra, các bài thi
  của học sinh và quan sát tiếng Việt các em học sinh sử dụng khi phát biểu
  trong lớp.
  6
  4. Phương pháp nghiên cứu
  Các phương pháp nghiên cứu chủ yếu được sử dụng trong luận văn là
  phương pháp của ngôn ngữ học xã hội và phương pháp phân tích lỗi của dụng
  học.
  Phương pháp của ngôn ngữ học nhằm điều tra thực tế ảnh hưởng của
  tiếng Việt nói đến tiếng Việt viết của học sinh.
  Phương pháp phân tích lỗi của dụng học nhằm thống kê, phân loại
  những lỗi xuất hiện trong bài văn của học sinh
  5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài
  - Về mặt lý luận: đề tài góp phần chứng minh cho luận điểm: giữa ngôn
  ngữ nói và ngôn ngữ viết có sự tác động qua lại với nhau.
  - Về mặt thực tiễn: Từ việc chỉ ra năng lực ngôn ngữ của học sinh
  THPT hiện nay và năng lực vận dụng chúng như thế nào, luận văn bước đầu
  khái quát hướng sử dụng ngôn ngữ của học sinh THPT, hy vọng sẽ giúp cho
  việc dạy - học tiếng Việt có hiệu quả hơn.
  6. Cấu trúc của luận văn
  Ngoài phần mở đầu, phần kết luận và phần phụ lục, luận văn gồm 03
  chương:
  Chương 1: Cơ sở lý luận của đề tài.
  Chương 2: Khảo sát năng lực sử dụng tiếng Việt khi viết của học sinh
  trường THPT Lương Thế Vinh dưới tác động của ngôn ngữ nói.
  Chương 3: Những nhân tố tạo ra ảnh hưởng của ngôn ngữ nói đến ngôn
  ngữ viết của học sinh THPT Lương Thế Vinh và cách khắc phục.


  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Diệp Quang Ban, Giao tiếp văn bản mạch lạc liên kết đoạn văn, Nxb.
  KHXH, 2002.
  2. Diệp Quang Ban, Văn bản và liên kết trong tiếng Việt, Nxb. Giáo dục,
  1998.
  3. Bùi Đăng Bình, Năng lực chính tả của học sinh tiểu học và trung học cơ
  sở hiện nay, TCNN số 9/2006.
  4. Nguyễn Thị Thanh Bình, Một số xu hướng lí thuyết của việc dạy tiếng mẹ
  đẻ trong nhà trường, TCNN số 4/2006.
  5. Nguyễn Thị Thanh Bình, Tác động của hoàn cảnh giao tiếp đến ngôn ngữ
  trẻ em 2 – 3 tuổi ở Hà Nội: Ứng xử ngôn ngữ trong giao tiếp gia đình
  người Việt, Nxb. Văn hóa – Thông tin, 1996.
  6. Vũ Kim Bảng, Về năng lực sử dụng dấu câu tiếng Việt của học sinh trung
  học cơ sở hiện nay, TCNN số 4/2006.
  7. Đỗ Hữu Châu, Đại cương ngôn ngữ học tập hai: Ngữ dụng học, Nxb. Giáo
  dục, 2001.
  8. Đỗ Hữu Châu, Từ vựng – ngữ nghĩa tiếng Việt, Nxb. Giáo dục, 198
  9. Hoàng Thị Châu, Phương ngữ học tiếng Việt, Nxb. KHXH, 1989.
  10. Mai Ngọc Chừ - Vũ Đức Nghiệu – Hoàng Trọng Phiến, Cơ sở ngôn ngữ
  học và tiếng Việt, Nxb. Giáo dục, 2006.
  11. Nguyễn Đức Dân, Ngữ dụng học, Nxb. Đại học và Trung học chuyên
  nghiệp, 1998.
  12. Đinh Văn Đức, Vài suy nghĩ bước đầu về ngữ pháp lí thuyết và ngữ pháp
  thực hành trong dạy tiếng Việt, TCNN số 4/1991
  13. Nguyễn Thiện Giáp, Dụng học Việt ngữ, Nxb.ĐHQGHN, 2004.
  14. Cao Xuân Hạo, Tiếng Việt - văn Việt - người Việt, Nxb Trẻ, 2001.
  63
  15. Đỗ Việt Hùng, Từ khái niệm năng lực ngôn ngữ đến vấn đề dạy học tiếng
  Việt trong nhà trường phổ thông, Nxb. Giáo dục, 1999.
  16. Vũ Thị Thanh Hương, Từ khái niệm “năng lực giao tiếp” đến vấn đề dạy
  và học tiếng Việt Trong nhà trường phổ thông hiện nay, TCNN số 4/2006.
  17. Nguyễn Văn Khang, Ngôn ngữ học xã hội, Nxb. KHXH, 1999.
  18. Nguyễn Văn Khang, Từ ngoại lai trong tiếng Việt, Nxb. Giáo dục, 2007.
  19. Nguyễn Văn Khang, Tiếng lóng Việt Nam, Nxb. KHXH, 2001.
  20. Đinh Trọng Lạc-Nguyễn Thái Hòa, Phong cách học tiếng Việt, Nxb. Giáo
  dục, 1998.
  21. Trần Thị Nhàn, Vấn đề dạy và học kiểu câu đặc biệt, câu rút gọn trong
  trường phổ thông hiện nay, TCNN số 4/2006.
  22. Nguyễn Khắc Phi, Dạy học tiếng Việt trong nhà trường phổ thông,
  TCNN, số 8/2001.
  23. Bùi Minh Toán- Lê A- Nguyễn Quang Ninh, Phương pháp dạy học tiếng
  Việt, Nxb. Giáo dục, 2008.
  24. Bùi Minh Toán- Lê A- Đỗ Việt Hùng, Tiếng Việt thực hành, Nxb Giáo
  dục, 2008.
  25. Trần Ngọc Thêm, Hệ thống liên kết văn bản tiếng Việt, Nxb. Giáo dục,
  2002.
  26. Cù Đình Tú, Phong cách học và đặc điểm tu từ tiếng Việt, Nxb. Giáo dục,
  2002.
  27. Nguyễn Thị Thìn, Câu tiếng Việt và nội dung dạy – học câu ở trường phổ
  thông, Nxb. ĐHQGHN, 2003.
  28. Nguyễn Đức Tồn, Mấy vấn đề lí luận và phương pháp dạy-học từ ngữ
  tiếng Việt trong nhà trường, Nxb ĐHQGHN, 2003.
  29. Ferdinand de Sausure, Giáo trình ngôn ngữ học đại cương (bản dịch tiếng
  Việt của Cao Xuân Hạo), Nxb.KHXH, 2005.
  30. Gllian Brown- George Yle, Phân tích diễn ngôn, Nxb. ĐHQGHN, 2002.

  Xem Thêm: Ảnh hưởng của ngôn ngữ nói đến ngôn ngữ viết của học sinh trung học phổ thông
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Ảnh hưởng của ngôn ngữ nói đến ngôn ngữ viết của học sinh trung học phổ thông sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status