Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Giáo dục tính kỷ luật học tập cho sinh viên cao đắng sư phạm trong đào tạo theo học chế tín chỉ

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giáo dục tính kỷ luật học tập cho sinh viên cao đắng sư phạm trong đào tạo theo học chế tín chỉ

  Luận án tiến sĩ năm 2013
  Đề tài: Giáo dục tính kỷ luật học tập cho sinh viên cao đắng sư phạm trong đào tạo theo học chế tín chỉ
  Định dạng file word


  MỤC LỤC
  Trang phụ bìa
  Lời cam đoan. i
  Mục lục. ii
  Danh mục những chữ viết tắt sử dụng trong luận án. vi
  Danh mục các bảng. vii
  MỞ ĐẦU 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  2. Mục đích nghiên cứu. 2
  3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu. 2
  4. Phạm vi nghiên cứu. 3
  5. Giả thuyết khoa học. 3
  6. Nhiệm vụ nghiên cứu. 3
  7. Phương pháp nghiên cứu. 3
  8. Luận điểm bảo vệ. 6
  9. Đóng góp mới của luận án. 6
  10. Cấu trúc của luận án. 7
  Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA GIÁO DỤC TÍNH KỈ LUẬT HỌC TẬP CHO SINH VIÊN CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRONG ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ. 8
  1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu vấn đề. 8
  1.1.1. Những nghiên cứu về giáo dục tính kỷ luật học tập ở nước ngoài 8
  1.1.2. Những công trình nghiên cứu về giáo dục tính kỉ luật học tập ở Việt Nam 13
  1.2. Một số khái niệm công cụ của đề tài 16
  1.2.1. Tính kỷ luật 16
  1.2.2. Kỷ luật học tập và tính kỉ luật học tập. 18
  1.2.3. Tín chỉ và đào tạo theo tín chỉ 23
  1.2.4. Tính kỉ luật học tập của sinh viên cao đẳng sư phạm trong đào tạo theo học chế tín chỉ 24
  1.3. Giáo dục tính kỷ luật học tập cho sinh viên cao đẳng sư phạm trong đào tạo theo học chế tín chỉ 34
  1.3.1. Quan niệm về giáo dục tính kỷ luật học tập cho sinh viên cao đẳng sư phạm trong đào tạo theo học chế tín chỉ 34
  1.3.2. Mục tiêu giáo dục tính kỷ luật học tập cho sinh viên cao đẳng sư phạm trong đào tạo theo học chế tín chỉ 36
  1.3.3. Nhiệm vụ giáo dục tính kỷ luật học tập cho sinh viên cao đẳng sư phạm trong đào tạo theo học chế tín chỉ 37
  1.3.4. Nội dung giáo dục tính kỷ luật học tập cho sinh viên cao đẳng sư phạm trong đào tạo theo học chế tín chỉ 37
  1.3.5. Các hình thức giáo dục tính kỷ luật học tập cho sinh viên cao đẳng sư phạm trong đào tạo theo học chế tín chỉ 42
  1.3.6. Phương pháp giáo dục tính kỷ luật học tập cho sinh viên cao đẳng sư phạm trong đào tạo theo học chế tín chỉ 46
  1.3.7. Đánh giá kết quả giáo dục tính kỷ luật học tập cho sinh viên cao đẳng sư phạm trong đào tạo theo học chế tín chỉ 48
  1.3.8. Điều kiện cơ bản của giáo dục tính kỷ luật học tập cho sinh viên cao đẳng sư phạm trong đào tạo theo học chế tín chỉ 52
  Kết luận chương 1. 56
  Chương 2: CƠ SỞ THỰC TIỄN GIÁO DỤC TÍNH KỈ LUẬT HỌC TẬP
  CHO SINH VIÊN Ở MỘT SỐ TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ. 59
  2.1. Kinh nghiệm tổ chức đào tạo trong học chế tín chỉ nhằm phát huy tính kỷ luật học tập tự giác của sinh viên của một số nước trên thế giới 59
  2.2. Một số chủ trương chuyển đổi sang đào tạo theo học chế tín chỉ và vai trò của việc phát huy tính tích cực, tự giác học tập của sinh viên trong các trường Cao đẳng, Đại học hiện nay 61
  2.3. Thực trạng tính kỷ luật học tập và giáo dục tính kỷ luật học tập cho sinh viên trong các trường cao đẳng sư phạm hiện nay. 62
  2.3.1. Giới thiệu về khảo sát thực trạng. 62
  2.3.2. Mục tiêu, nội dung, đối tượng và phương pháp khảo sát thực trạng. 62
  2.3.3. Phân tích kết quả nghiên cứu thực trạng tính kỷ luật học tập của sinh viên cao đẳng sư phạm của khi thực hiện đào tạo theo học chế tín chỉ 69
  2.4. Phân tích kết quả thực trạng giáo dục tính kỷ luật học tập cho sinh viên ở các trường cao đẳng sư phạm trong đào tạo theo học chế tín chỉ 88
  2.4.1. Đánh giá của các lực lượng giáo dục và tự đánh giá của sinh viên về việc thực hiện mục tiêu, nội dung giáo dục kỷ luật học tập cho sinh viên. 88
  2.4.2. Đánh giá của các lực lượng giáo dục và đánh giá của sinh viên về các lực lượng tham gia giáo dục tính kỷ luật học tập cho sinh viên cao đẳng sư phạm 90
  2.4.3. Thực trạng đánh giá của các lực lượng giáo dục và sinh viên về các biện pháp giáo dục tính kỷ luật học tập cho sinh viên cao đẳng sư phạm trong đào tạo theo học chế tín chỉ 92
  Kết luận chương 2. 101
  Chương 3: BIỆN PHÁP GIÁO DỤC TÍNH KỈ LUẬT HỌC TẬP CHO SINH VIÊN CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRONG ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ. 103
  3.1. Nguyên tắc đề xuất biện pháp giáo dục tính kỷ luật học tập cho sinh viên cao đẳng sư phạm trong đào tạo theo học chế tín chỉ 103
  3.2. Biện pháp giáo dục tính kỷ luật học tập cho sinh viên cao đẳng sư phạm trong đào tạo theo học chế tín chỉ 106
  3.2.1. Nhóm biện pháp xây dựng ý thức kỷ luật học tập cho sinh viên cao đẳng sư phạm 107
  3.2.2. Nhóm biện pháp tổ chức rèn luyện hành vi thói quen chấp hành kỷ luật học tập 116
  3.2.3. Nhóm biện pháp kích thích và điều chỉnh nhận thức, thái độ, hành vi chấp hành kỷ luật học tập của sinh viên cao đẳng sư phạm trong đào tạo theo học chế tín chỉ 122
  3.2.4. Nhóm biện pháp xây dựng môi trường giáo dục tính kỷ luật học tập cho sinh viên cao đẳng sư phạm trong đào tạo theo học chế tín chỉ 124
  3.3. Thực nghiệm sư phạm về biện pháp giáo dục tính kỷ luật học tập cho sinh viên cao đẳng sư phạm trong đào tạo theo học chế tín chỉ128
  3.3.1. Khái quát chung về quá trình thực nghiệm 128
  3.3.2. Tiến hành thực nghiệm 130
  3.4. Kết quả và phân tích kết quả thực nghiệm . 133
  3.4.1. Kết quả thực nghiệm tác động lần 1. 133
  3.4.2. Kết quả thực nghiệm tác động lần 2. 139
  3.4.3. Hiệu quả của các tác động trong thực nghiệm trên lớp thực nghiệm 144
  Kết luận chương 3. 145
  KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ. 147
  DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ 151
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 152
  PHỤ LỤC 1PL

  Xem Thêm: Giáo dục tính kỷ luật học tập cho sinh viên cao đắng sư phạm trong đào tạo theo học chế tín chỉ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giáo dục tính kỷ luật học tập cho sinh viên cao đắng sư phạm trong đào tạo theo học chế tín chỉ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status