Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Giải pháp hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính tại Tổng công ty Sông Đà

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính tại Tổng công ty Sông Đà

  MỤC LỤC
  PHẦN MỞ ĐẦU 1
  1. Tính cấp bách của đề tài 1
  2. Mục đích nghiên cứu của Luận văn 2
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của Luận văn 2
  4. Cơ sở nghiên cứu và các phương pháp nghiên cứu 2
  5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của Luận văn 2
  6. Tên và bố cục của Luận văn 2
  Chương I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH 4
  ĐỐI VỚI TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC 4
  1.1. Tổng công ty Nhà nước và mô hình công ty mẹ - công ty con 4
  1.1.1. Tổng công ty nhà nước 4
  1.1.2. Mô hình công ty mẹ - công ty con 5
  1.2. Cơ chế quản lý tài chính. 8
  1.2.1. Khái niệm về cơ chế quản lý tài chính 8
  1.2.2. Vai trò của cơ chế quản lý tài chính trong các tổng công ty. 9
  1.3. Nội dung cơ chế quản lý tài chính trong Tổng công ty Nhà nước 13
  1.3.1. Cơ chế huy động vốn, quản lý và sử dụng vốn và tài sản 13
  1.3.1.1. Cơ chế huy động vốn 13
  1.3.1.2. Cơ chế quản lý và sử dụng vốn và tài sản của doanh nghiệp 20
  1.3.2. Cơ chế quản lý chi phí 21
  1.3.3. Cơ chế quản lý doanh thu 24
  1.3.4. Cơ chế phân phối lợi nhuận 25
  1.3.5. Quản lý việc thực hiện chế độ kế toán và tổ chức quản lý tài chính đối với Tổng công ty Nhà nước. 28
  1.3.5.1. Quản lý việc thực hiện chế độ kế toán 28
  1.3.5.2. Tổ chức quản lý tài chính 29
  Chương II THỰC TRẠNG CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH 31
  CỦA TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ 31
  2.1. Tổng quan về Tổng công ty Sông Đà. 31
  2.1.1. Giới thiệu về Tổng công ty Sông Đà 31
  2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Tổng công ty Sông Đà 33
  2.1.2.1. Chức năng 33
  2.1.2.2. Nhiệm vụ 34
  2.1.3. Hình thức tổ chức của Tổng công ty Sông Đà 35
  2.1.3.1. Cơ cấu tổ chức hoạt động của Tổng công ty Sông Đà 35
  2.1.3.2. Các đơn vị thành viên Tổng công ty 36
  2.1.4. Những đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu của Tổng công ty Sông Đà 40
  2.1.5. Tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Sông Đà 41
  2.2.1. Cơ chế huy động, quản lý và sử dụng vốn và tài sản tại Tổng công ty Sông Đà 45
  2.2.1.1. Cơ chế huy động, quản lý và sử dụng vốn 45
  2.2.1.2. Cơ chế quản lý và sử dụng tài sản 54
  2.2.1.3. Đánh giá chung về cơ chế quản lý, sử dụng vốn và tài sản tại Tổng công ty Sông Đà 59
  2.2.2. Cơ chế quản lý chi phí tại Tổng công ty Sông Đà 63
  2.2.2.1. Cơ chế quản lý chi phí 63
  2.2.2.2. Đánh giá cơ chế quản lý chi phí tại Tổng công ty Sông Đà. 73
  2.2.3. Cơ chế quản lý doanh thu tại Tổng công ty Sông Đà 76
  2.2.3.1. Quản lý doanh thu 76
  2.2.4. Lợi nhuận, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ 83
  2.2.4.1. Lợi nhuận 83
  2.2.4.2. Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ. 83
  2.2.4.3. Đánh giá tình hình phân phối lợi nhuận, quản lý và sử dụng các quỹ tại Tổng công ty Sông Đà. 85
  2.2.5. Công tác kế toán, thống kê, kiểm toán và kế hoạch hóa tài chinh 87
  2.2.5.1. Công tác kế toán, thống kê, kiểm tra và kiểm toán. 87
  2.2.5.2. Công tác kế hoạch tài chính 91
  2.2.5.3. Đánh giá về công tác kế toán, thống kê, kiểm toán và kế hoạch tài chính. 92
  Chương III 94
  GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠ CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH 94
  CỦA TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ 94
  3.1. Căn cứ đề xuất giải pháp hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính tại Tổng công ty Sông Đà. 94
  3.1.1. Định hướng của Nhà nước. 94
  3.1.2. Định hướng phát triển của Tổng công ty Sông Đà 95
  3.2. Đề suất các giải pháp hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính tại Tổng công ty Sông Đà 97
  3.2.1. Giải pháp quản lý vốn, tài sản và nguồn vốn 97
  3.2.2. Giải pháp quản lý doanh thu và chi phí 98
  3.2.2.1. Đổi mới cơ chế quản lý chi phí 98
  3.2.2.2.Đổi mới cơ chế quản lý doanh thu 101
  3.2.3. Giải pháp về phân phối lợi nhuận và sử dụng các quỹ. 103
  3.2.4 Giải pháp về kế hoạch tài chính, công tác kế toán, kiểm tra, kiểm toán và thống kê. 104
  3.2.4.1. Kế hoạch tài chính 104
  3.2.4.2. Về công tác lập báo cáo kế toán tài chính, thống kê, kiểm toán. 105
  3.2.5. Một số giải pháp khác có liên quan. 106
  3.3. Những khó khăn và thuận lợi khi áp dụng cơ chế quản lý tài chính đã hoàn thiện của Tổng công ty. 107
  3.3.1. Khó khăn 107
  3.3.2. Thuận lợi: 107
  3.4. Các đề xuất để thực hiện thành công giải pháp hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính. 107
  3.4.1. Với Tổng công ty Sông Đà 107
  3.4.2. Với các cơ quan quản lý Nhà nước: 108
  KẾT LUẬN 110
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 112


  Xem Thêm: Giải pháp hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính tại Tổng công ty Sông Đà
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính tại Tổng công ty Sông Đà sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status