Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng và ra hoa của lan Hồ Điệp Phalaennopsis

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng và ra hoa của lan Hồ Điệp Phalaennopsis

  PHẦN MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Việt Nam nằm trong khu vực nhiệt đới ẩm gió mùa và có nhiều loài hoa lan quý được thế giới biết đến. Theo thống kê của các nhà nghiên cứu, Việt Nam có tới trên 1100 loài lan và còn có thể có nhiều hơn nữa. Ở nước ta, ngành trồng hoa lan đang bước đầu phát triển và vươn lên chiếm lĩnh thị trường. Trồng hoa lan vừa là một thú chơi tao nhã mà cũng vừa đem lại lợi ích kinh tế cho người trồng lan để không những phục vụ nhu cầu trong nước mà còn cả cho xuất khẩu. Nhưng hiện nay trong thực tế sản xuất hoa ở của chúng còn ít về số lượng và chủng loại, sản xuất thì nhỏ lẻ, diện tích lại chưa nhiều, thiếu các giống hoa đẹp, lạ mắt nhất là cây hoa lan Hồ Điệp, các biện pháp kỹ thuật đồng bộ chưa được áp dụng nhiều vào trong sản xuất. Các loại hoa đẹp lạ mắt chủ yếu phải nhập từ Trung Quốc với giá thành cao. Thái Nguyên cũng là một trong những tỉnh có điều kiện tự nhiên để phát triển ngành trồng lan. Trong quá trình điều tra và nuôi trồng thử nghiệm các loại lan tại tỉnh Thái Nguyên, chúng tôi nhận thấy lan Hồ Điệp có khả năng phát triển thuận lợi về điều kiện tự nhiên việc phát triển lan tại tỉnh Thái Nguyên còn nhiều khó khăn: chưa có đơn vị chuyên sâu nghiên cứu về lan, chưa cung cấp được nguồn lan tại chỗ, kỹ thuật chăm sóc còn yếu kém, đặc biệt chưa quan tâm nhiều đến điều kiện nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm làm cho chất lượng của hoa lan Hồ Điệp chưa cao. Tình trạng trên đặt ra vấn đề cần giải quyết trước mắt và lâu dài là tìm hiểu kỹ thuật tác động đến quá trình sinh trưởng và phát triển để tạo cho cây hoa lan hồ điệp có màu sắc đẹp, có độ bền cao. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn 2 Cần điều tra, phân loại và đánh những biện pháp kỹ thuật phù hợp cho cây hoa, giống hoa thích hợp với điều kiện sản xuất tại địa phương. Trên cơ sở đó có thể tìm ra những biện pháp kỹ thuật phù hợp với điều kiện sản xuất, nhằm nâng cao giá trị kinh tế và tăng thu nhập cho người trồng hoa. Xuất phát từ tình hình đó, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài “ Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng và ra hoa của lan Hồ Điệp Phalaennopsis ” để đáp ứng nhu cầu về hoa ngày càng cao của người tiêu dùng.

  2. Mục đích nghiên cứu
  - Xác định ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng và ra hoa của cây lan Hồ Điệp.
  3. Yêu cầu nghiên cứu
  - Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến sinh trưởng và ra hoa của cây lan Hồ Điệp. - Nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể đến sinh trưởng và ra hoa của cây lan Hồ Điệp. - Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ che ánh sáng đến sinh trưởng và ra hoa của cây lan Hồ Điệp.
  4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn
  4.1. Ý nghĩa khoa học
  - Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ cung cấp các dẫn liệu khoa học về khả năng sinh trưởng và ra hoa của cây lan Hồ Điệp tại Thái Nguyên. - Kết quả nghiên cứu là tài liệu tham khảo trong giảng dạy, nghiên cứu về hoa lan Hồ Điệp.
  2. Mục đích nghiên cứu
  - Xác định ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng và ra hoa của cây lan Hồ Điệp.
  3. Yêu cầu nghiên cứu
  - Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến sinh trưởng và ra hoa của cây lan Hồ Điệp. - Nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể đến sinh trưởng và ra hoa của cây lan Hồ Điệp. - Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ che ánh sáng đến sinh trưởng và ra hoa của cây lan Hồ Điệp.
  4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 4.1. Ý nghĩa khoa học
  - Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ cung cấp các dẫn liệu khoa học về khả năng sinh trưởng và ra hoa của cây lan Hồ Điệp tại Thái Nguyên. - Kết quả nghiên cứu là tài liệu tham khảo trong giảng dạy, nghiên cứu về hoa lan Hồ Điệp.

  LUẬN VĂN THẠC SĨ NÔNG NGHIỆP
  NĂM 2011

  MỤC LỤC
  Trang
  PHẦN MỞ ĐẦU 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài . 1
  2. Mục đích nghiên cứu . 2
  3. Yêu cầu nghiên cứu . 2
  4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn . 2
  4.1. Ý nghĩa khoa học . 2
  4.2. Ý nghĩa thực tiễn 3

  Chương 1 4
  TỔNG QUAN TÀI LIỆU 4
  1.1 Giới thiệu chung về cây hoa lan . 4
  1.1.1 Nguồn gốc của hoa lan . 4
  1.1.2 Vị trí phân bố cây hoa lan . 6
  1.1.3 Phân loại hoa lan 7
  1.1.4 Giá trị kinh tế và sử dụng cây lan 8
  1.2 Điều kiện trong nuôi trồng hoa lan 9
  1.2.1 Yêu cầu nhiệt độ . 9
  1.2.2 Ánh sáng 10
  1.2.3 Yêu cầu về độ ẩm . 10
  1.2.4 Yêu cầu về độ thông thoáng 11
  1.2.5 Yêu cầu dinh dưỡng 11
  1.3 Đặc điểm thực vật học của cây hoa lan 11
  1.3.1 Rễ cây 11
  1.3.2 Thân cây 12
  1.3.3 Lá cây 13
  1.3.4 Hoa 13
  1.3.5 Quả 14
  1.3.6 Hạt . 15
  1.4 Tình hình sản xuất hoa lan trên thế giới và ở Việt Nam . 15
  1.4.1 Tình hình sản xuất hoa lan trên toàn thế giới 15
  1.4.2 Tình hình sản xuất hoa lan ở Việt Nam 17
  1.5 Một số kết quả nghiên cứu về hoa lan trên thế giới và ở Việt Nam 19
  1.5.1 Một số kết quả nghiên cứu về hoa lan trên thế giới . 19
  1.5.2 Một số kết quả nghiên cứu về hoa lan ở Việt Nam 20
  1.6 Một số kết quả nghiên cứu về điều kiện để nuôi trồng hoa lan ở Việt Nam
  1.6.1 Thiết kế vườn . 21
  1.6.2 Cây giống 22
  1.6.3 Chậu và giá thể . 22
  1.6.4 Tưới nước 22
  1.6.5 Bón phân 23
  1.7 Giới thiệu về lan Hồ Điệp Phalaennopsis 24
  1.7.1 Giới thiệu . 24
  1.7.2 Đặc điểm thực vật học của lan Hồ Điệp . 26
  1.7.2.1 Rễ 26
  1.7.2.2 Thân 26
  1.7.2.3 Lá 27
  1.7.2.4 Hoa 28
  1.7.2.5 Quả và hạt . 28
  1.7.3 Điều kiện trồng lan Hồ Điệp . 29
  1.7.3.1 Giá thể . 29
  1.7.3.2 Chậu trồng . 31
  1.7.3.3 Nhiệt độ . 31
  1.7.3.4 Ánh sáng 32
  1.7.3.5 Nước tưới . 32
  1.7.4 Phân bón 33
  1.7.5 Các thiết bị trồng 38
  1.7.6 Trồng hoa lan Hồ Điệp để cung cấp vào dịp Tết Nguyên đán 40
  1.7.7 Phòng trừ rụng hoa, rụng nụ 42
  1.7.8 Phòng trừ sâu bệnh hại cây lan Hồ Điệp 43

  Chương 2 45
  NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 45
  2.1 Đối tượng nghiên cứu 45
  2.2 Vật liệu sử dụng 45
  2.3 Địa điểm và thời gian nghiên cứu 45
  2.4 Nội dung nghiên cứu . 46
  2.5 Phương pháp nghiên cứu . 46
  2.5.1 Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến sinh trưởng và ra hoa
  của cây hoa lan Hồ Điệp 46
  2.5.1.1 Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến sinh trưởng bộ lá của cây
  hoa lan Hồ Điệp 46
  2.5.1.2 Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến sự ra hoa của cây hoa lan
  Hồ Điệp . 48
  2.5.2 Nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể đến khả năng sinh trưởng và ra
  hoa của lan Hồ Điệp 50
  2.5.3 Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ che ánh sáng đến khả năng
  sinh trưởng và ra hoa của lan Hồ Điệp . 51
  2.6 Phương pháp theo dõi 52
  2.7 Kỹ thuật chăm sóc . 53
  2.8 Phương pháp xử lý số liệu . 54

  Chương 3 55
  KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN . 55
  3.1 Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến sinh trưởng và ra hoa
  của cây lan Hồ Điệp 55
  3.1.1 Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến sinh trưởng bộ
  lá của cây lan Hồ Điệp 55
  3.1.1.1 Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của loại phân bón đến sinh trưởng bộ
  lá của cây lan Hồ Điệp 55
  3.1.1.2 Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân bón đến sinh
  trưởng bộ lá của cây lan Hồ Điệp . 59
  3.1.2 Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng phân bón đến sự ra hoa của cây
  lan Hồ Điệp 63
  3.1.2.1 Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của loại phân bón đến sự ra hoa của
  lan Hồ Điệp . 63
  3.1.2.2 Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân bón đến sự ra
  hoa của lan Hồ Điệp . 66
  3.2 Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại giá thể đến sinh trưởng và
  ra hoa của lan Hồ Điệp 70
  3.2.1 Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của loại giá thể đến sự tăng
  trưởng kích thước bộ lá của cây lan Hồ Điệp 70
  3.2.2 Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của loại giá thể đến sự sinh
  trưởng, phát triển hoa của cây lan Hồ Điệp 72
  3.3 Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của ánh sáng đến sinh trưởng và ra hoa
  của cây lan Hồ Điệp 75

  Chương 4 81
  KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 81
  4.1 Kết luận . 81
  4.2 Đề nghị 82
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 83
  I. Tài liệu tiếng Việt 83
  II. Tài liệu tiế ng Anh . 85

  Xem Thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng và ra hoa của lan Hồ Điệp Phalaennopsis
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng và ra hoa của lan Hồ Điệp Phalaennopsis sẽ giúp ích cho bạn.
  Lần sửa cuối bởi webtailieu, ngày 14-08-2014 lúc 17:44.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status