Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Nén ảnh trong thông tin số thế hệ sau

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nén ảnh trong thông tin số thế hệ sau

  Luận án tiến sĩ năm 2013
  Đề tài: Nén ảnh trong thông tin số thế hệ sau


  MỤC LỤC
  LỜI CAM ĐOAN . i
  LỜI CẢM ƠN ii
  MỤC LỤC . iii
  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT v
  DANH MỤC CÁC BẢNG . vii
  DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ . viii
  MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NÉN VIDEO 7
  1.1. Giới thiệu 7
  1.2. Độ dư trong tín hiệu video, nhu cầu cần thiết nén video . 8
  1.2.1. Độ dư trong tín hiệu video . 8
  1.2.2. Nhu cầu cần thiết nén video . 13
  1.3. Khái niệm về nén video . 13
  1.4. Yêu cầu về ứng dụng nén video, một số kỹ thuật nén video . 18
  1.4.1. Yêu cầu về ứng dụng nén video . 18
  1.4.2. Một số kỹ thuật nén video 21
  1.5. Kết luận 33
  CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ ƯỚC LƯỢNG CHUYỂN ĐỘNG CỦA ẢNH 34
  2.1. Giới thiệu 34
  2.2. Ước lượng chuyển động và các phương pháp ước lượng chuyển động 34
  2.2.1. Ước lượng chuyển động . 34
  2.2.2. Các phương pháp ước lượng chuyển động . 39
  2.3. Kết luận 62
  CHƯƠNG 3: ƯỚC LƯỢNG CHUYỂN ĐỘNG BẰNG CÁC GIẢI PHÁP MỚI . 64
  3.1. Giới thiệu 64
  3.2. Ước lượng chuyển động bằng Kalman 65
  3.2.1. Đặt bài toán . 65
  3.2.2. Ước lượng chuyển động của ảnh bằng thuật toán Kalman 66
  3.3. Ước lượng chuyển động tối ưu của ảnh trong video 72
  3.3.1. Đặt bài toán . 72
  3.3.2. Ước lượng chuyển động tối ưu của ảnh trong video 73
  iv
  3.4. Ước lượng chuyển động của ảnh bằng phương pháp mù 76
  3.4.1. Đặt bài toán . 76
  3.4.2. Ước lượng chuyển động của ảnh bằng phương pháp mù . 77
  3.5. Kết luận 92
  CHƯƠNG 4: MỘT SỐ KẾT QUẢ TÍNH TOÁN SỐ 94
  4.1. Giới thiệu 94
  4.2. Thiết lập mô phỏng 94
  4.2.1. Phương pháp Bayes 94
  4.2.2. Phương pháp Kalman . 97
  4.3. Kết quả và bàn luận 100
  4.4. Kết luận 109
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 110
  DANH MỤC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ 113
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 114


  MỞ ĐẦU
  Giới thiệu
  Nén video là chủ đề đã và đang thu hút sự quan tâm của các nhà nghiên cứu
  trên thế giới. Việc tìm giải pháp nén video luôn hướng tới mục tiêu làm sao tăng
  hiệu quả nén trong khi giảm thiểu sự biến dạng hình ảnh mà quá trình nén gây ra.
  Hai yêu cầu này thường mâu thuẫn với nhau. Vì vậy, tùy ứng dụng cụ thể mà người
  ta chọn giải pháp nén phù hợp để dung hòa giữa hai yếu tố.
  Hiện nay trên thế giới cũng như ở Việt Nam đã triển khai mạng thông tin thế
  hệ sau. Một trong các đặc điểm của mạng thông tin thế hệ sau là truyền tải tất cả các
  thông tin và các dịch vụ trên cơ sở sử dụng công nghệ chuyển mạch mềm, cho phép
  cung cấp các dịch vụ đa phương tiện đến người sử dụng. Trong đó, các dịch vụ đa
  phương tiện sử dụng video bao gồm: điện thoại video, hội nghị truyền hình, y tế từ
  xa, đào tạo từ xa, xem các chương trình video phát quảng bá hoặc theo yêu cầu
  Các dịch vụ của mạng thông tin thế hệ sau không chỉ trong suốt trên mạng cố định
  mà với xu thế hội tụ cố định - di động thì chúng cũng phải trong suốt đến tận máy
  đầu cuối di động. Để đáp ứng yêu cầu đó, cần tìm ra các phương pháp nén video
  hiệu quả để giải quyết một số bài toán đặt ra ở đây là:
  - Nguồn tài nguyên tần số của môi trường vô tuyến là hữu hạn, vì vậy có giải
  pháp gì để tăng hiệu suất sử dụng tài nguyên đó.
  - Kênh truyền dẫn vô tuyến có tác động tiềm tàng của nhiễu, vì vậy có thuật
  toán xử lý tín hiệu mà chống được ảnh hưởng đó không.
  - Thiết bị đầu cuối di động có kích thước bé, nguồn năng lượng pin cung cấp
  cho nó hạn chế, vì vậy có giải pháp nào để tăng tốc độ xử lý nhằm tiết kiệm
  nguồn điện.
  Nhiều công trình nghiên cứu đã được công bố tập trung vào giải pháp nén tín
  hiệu video với mục tiêu là giảm băng tần cần thiết giành cho phổ tần tín hiệu video.
  2
  Trong đó đặc trưng là các công trình mã tốc độ thấp [4], [15], [24], [35], [64], [68]
  hoặc là giải pháp ước lượng chuyển động của ảnh trong video.
  Trong hệ thống nén video thì bù chuyển động là một bộ phận rất quan trọng,
  đóng vai trò then chốt, được Netravali và Robbins đưa ra năm 1997. Bù chuyển
  động là một kỹ thuật dự đoán hướng theo thời gian, nó ước lượng độ dịch chuyển
  của mục tiêu chuyển động từ khung tham chiếu đến khung hiện tại. Ước lượng
  chuyển động thu được dự đoán bù chuyển động bằng cách tìm véctơ chuyển động
  giữa khung tham chiếu và khung hiện tại.
  Giai đoạn đầu người ta sử dụng phương pháp Bayes để ước lượng chuyển
  động của ảnh. Phương pháp Bayes xét đặc điểm tự nhiên của nội dung ảnh và hiệu
  giữa các khung liên tiếp, mô tả được bản chất xuất hiện của ảnh nhưng việc tính
  toán phức tạp, đặc biệt khi phân bố nhiều chiều. Đồng thời, chúng ta cũng biết rằng
  để sử dụng được công thức Bayes thì điều kiện tiên quyết là dãy ảnh phải là dãy xác
  suất đầy đủ. Đó là điều kiện tính toán khó vì phải nhận biết được dãy ảnh có thỏa
  mãn điều kiện “đầy đủ” hay không, nếu không thì quá trình ước lượng sẽ phạm phải
  sai số đáng kể.
  Trong những năm gần đây, một số tác giả đã mở rộng phương pháp Bayes
  cho ước lượng ảnh [57]. Rất nhiều nỗ lực đã được thực hiện trong ước lượng IBM
  thông qua phương pháp học thống kê bằng Bayes. Tuy nhiên, nhược điểm của nó là
  mặt nạ được ước lượng cho từng đơn vị thời gian - tần số một cách độc lập mà
  không tính đến mối tương quan giữa chúng. Trong [57], Shan Liang, Wenju Liu và
  Wei Jiang đã đề cập đến mối tương quan đó bằng thông tin tương quan địa phương.
  Họ đã sử dụng những biến phụ để chỉ ra mối tương quan. Phương pháp này đã
  chứng tỏ có độ chính xác cao hơn phương pháp Bayes thông thường. Tuy vậy,
  phương pháp này đã bỏ qua một số tham số thống kê bậc hai vì vậy làm hạn chế độ
  chính xác trong ước lượng chuyển động.
  Bên cạnh những ưu điểm của phương pháp Bayes thì bản thân nó bộc lộ
  những điều kiện ứng dụng mà không phải dãy ảnh chuyển động nào cũng thỏa mãn,
  3
  đó là tính độc lập, tính đầy đủ. Vì vậy, những năm gần đây đã xuất hiện ước lượng
  chuyển động của ảnh bằng lọc Kalman làm tăng tốc độ xử lý. Điển hình năm 2009,
  Nai-Chung Yang, Chaur Heh Hsieh và Chung Ming Kuo [50] đã công bố công trình
  ước lượng chuyển động trong mã hóa video bằng lọc Kalman. Trong [50], các tác
  giả đã sử dụng mô hình ước lượng ba chiều. Tuy nhiên, các tác giả đã không tính
  trực tiếp ba chiều trong các thuật toán Kalman mà đã giả thiết về tính độc lập để đưa
  về tính trong không gian một chiều bằng phương pháp hồi qui và lọc Kalman địa
  phương. Vì vậy, [50] còn có những hạn chế sau:
  - Mô hình địa phương chỉ trợ giúp cho biến đổi không gian và thời gian sau đó
  phải cải tiến biểu diễn không gian trạng thái. Biểu diễn không gian trạng thái
  của mô hình địa phương không gian và thời gian một cách riêng biệt.
  - Ước lượng chuyển động có ràng buộc tốc độ bằng lọc Kalman, mới đưa ra
  hàm mục tiêu bằng cách cực tiểu hàm Lagrange, chưa chỉ ra thuật toán.
  - Mới đưa ra sơ đồ khối thuật toán ước lượng chuyển động nâng cao kết hợp
  lọc Kalman với thuật toán BMA để nâng cao độ chính xác ước lượng, chưa
  chỉ ra thuật toán cụ thể.
  Để tăng tốc độ xử lý, cải tiến độ bám chuyển động, người ta đã đưa ra các
  phương pháp ước lượng chuyển động có tốc độ nhanh hơn, có độ phối hợp tốt giữa
  các khung ảnh [28], [36], [37], [43], [47], [58], [70]. Tuy vậy, việc ước lượng
  chuyển động vẫn chủ yếu dựa trên không gian hai chiều còn trong không gian ba
  chiều thì họ vẫn phải chuyển từ không gian ba chiều sang hai chiều [26].
  Trong luận án này, nghiên cứu sinh sẽ tiếp tục nghiên cứu áp dụng lọc
  Kalman để ước lượng chuyển động của ảnh với các giải pháp mở rộng hơn:
  - Ước lượng chuyển động của ảnh bằng Kalman một bước.
  - Ước lượng chuyển động của ảnh bằng Kalman nhiều bước, nhiều chiều.
  - Ước lượng chuyển động tối ưu của ảnh trong video bằng lọc Kalman.
  4
  Để giải quyết bài toán nâng cao hiệu quả sử dụng băng tần hơn nữa, đồng
  thời tăng độ chính xác ước lượng trong môi trường kênh có nhiễu lớn và fading ,
  luận án đã nghiên cứu, đề xuất ứng dụng thuật toán mù.
  Tính cấp thiết của đề tài
  Hiện nay, với việc triển khai mạng thông tin thế hệ sau đã mở đường cho
  nhiều ứng dụng mới ra đời như truyền tín hiệu video trên các phương tiện thông tin
  di động, đa môi trường. Nhưng làm sao để nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên
  băng tần, hạn chế tối đa tác động tiềm tàng của nhiễu trong môi trường truyền dẫn
  vô tuyến thì bài toán đặt ra là phải nén tín hiệu video sao cho hiệu quả nhất mà vẫn
  đảm bảo chất lượng hình ảnh với sự trợ giúp đắc lực của công nghệ thông tin. Vì
  vậy, đề tài này là một chủ đề cấp thiết cho ứng dụng truyền video trên các mạng
  viễn thông đa môi trường thế hệ mới.
  Mục tiêu nghiên cứu
  Luận án tìm các thuật toán hợp lý để ước lượng chuyển động của ảnh trong
  video sao cho dễ tính toán, đảm bảo độ bám chuyển động của ảnh một cách tốt nhất.
  - Nghiên cứu đề xuất ứng dụng thuật toán ước lượng chuyển động trong không
  gian nhiều chiều với nghiệm ước lượng chuyển động tối ưu, độ bám tốt.
  - Tăng hiệu quả sử dụng băng tần truyền dẫn bằng các thuật toán không cần sử
  dụng tín hiệu đào tạo.
  - Thuật toán ước lượng làm việc ổn định trong điều kiện kênh có nhiễu.
  Đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu
  Luận án nghiên cứu các phương pháp nén video số, ứng dụng truyền video
  trong mạng thông tin di động thế hệ mới. Đây là một phạm vi rộng, bao gồm: lượng
  tử hóa, ước lượng chuyển động của ảnh, mã hóa - giải mã.
  Luận án tập trung vào việc nghiên cứu các thuật toán ước lượng chuyển động
  của ảnh, phân tích các kết quả nghiên cứu chuyển động ảnh đã có trước đây; nghiên
  cứu các thuật toán ước lượng về mặt toán học từ đó tìm ra thuật toán ước lượng hợp
  5
  lý để đạt mục tiêu đề ra. Từ phân tích toán học, luận án dùng công cụ mô phỏng để
  kiểm chứng.
  Ý nghĩa khoa học và thực tiễn
  Ý nghĩa khoa học: Làm phong phú hơn về lý luận ước lượng chuyển động
  của ảnh bằng các thuật toán lặp, đó là:
  - Dùng thuật toán Kalman: Đây là phương pháp lặp, sử dụng trong không gian
  nhiều chiều và chỉ ra nghiệm tối ưu của ước lượng chuyển động.
  - Dùng thuật toán mù: Đây là phương pháp lặp, không cần sử dụng tham chiếu
  trước mà chỉ cần mối tương quan giữa hai khung ảnh là ước lượng được
  chuyển động của ảnh.
  Ý nghĩa thực tiễn: Mở ra khả năng tính toán mới để ước lượng ảnh nhanh
  hơn, có độ bám chuyển động tốt hơn, tránh được những thông tin dư thừa do độ
  bám chuyển động không tốt gây ra; ứng dụng trong môi trường có nhiễu.
  Nội dung luận án
  Nội dung của luận án được bố cục với các phần chính như sau:
  Mở đầu: Giới thiệu bài toán và phương pháp nghiên cứu.
  Chương 1 - Tổng quan về nén video: Giới thiệu vai trò, vị trí, yêu cầu, mô
  hình hệ thống và một số kỹ thuật nén video.
  Chương 2 - Tổng quan về ước lượng chuyển động của ảnh: Đây là chương
  đưa ra những kiến thức cơ bản về ước lượng chuyển động của ảnh, những thuật toán
  hiện có, đánh giá ưu điểm và nhược điểm của những thuật toán hiện có.
  Chương 3 - Ước lượng chuyển động bằng các giải pháp mới: Chương này đề
  xuất áp dụng những thuật toán mới cho việc ước lượng chuyển động của ảnh, đó là
  thuật toán Kalman và thuật toán mù.


  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  [1] Aggarwal J. K. and N. Nandhakumar (1988), “On the Computation of
  Motion from Sequences of Images - a Review”, Proceedings of the IEEE,
  76(8), pp. 917-935.
  [2] Aizawa K. and T. S. Huang (1995), “Model-Based Image Coding: Advanced
  Video Coding Techniques for Very Low Bit Rate Applications”,
  Proceedings of the IEEE, 83(2), pp. 259-271.
  [3] Akram M. and Izquierdo E. (2010), “A Multi-Pattern Search Algorithm for
  Block Motion Estimation in Video Coding”, International Asia-Pacific Web
  Conference, pp. 407-410.
  [4] Al Bovik (2000), Handbook of Image and Video Processing, Academic
  Press, New York.
  [5] A. Hyvarinen, J. Karhunen and E. Oja (2001), Independent Component
  Analysis, John Wiley & Sons, New York.
  [6] A. Murat Telkap (1995), Digital Video Processing, Prentice Hall, Englewood
  Cliffs, NJ.
  [7] Belloulata K., Shiping Zhu, Jun Tian and Xiaodong Shen (2011), “A Novel
  Cross-Hexagon Search Algorithms for Fast Block Motion Estimation”,
  International Workshop on Systems, Signal Processing and their
  Applications, pp. 1-4.
  [8] Biemond J., L. Looijenga, D. E. Boekee and R. H. J. M. Plompen (1987), “A
  Pel Recursive Wiener-Based Displacement Estimation Algorithm”, Signal
  Processing, 13, pp. 399-412.
  [9] Bin Shen, Perry S. and Fraser D. (2010), “Adaptive Motion-Compensated
  Temporal Filtering of Sector Scan Sonar Image Sequences”, OCEANS 2010
  IEEE - Sydney, pp. 1-6.
  115
  [10] Burkhard H. and H. Moll (1979), A Modified Newton-Raphson Search for the
  Model-Adaptive Identification of Delays in Identification and System
  Parameter Identification, Pergamon Press, New York.
  [11] B. Giod (1993), “Motion Compensating Prediction with Fractional Pel
  Accuracy”, IEEE Transactions on Communications, 41(4), pp. 604-612.
  [12] B. G. Haskell (1974), “Frame to Frame Coding of Television Pictures Using
  Two-Dimensional Fourier Transforms”, IEEE Transactions on Information
  Theory, 20, pp. 119-120.
  [13] B. Liu and A. Zaccaring (1993), “New Fast Algorithms for the Estimation of
  Block Motion Vectors”, IEEE Transactions on Circuits and Systems for
  Video Technology, 3, pp. 148-157.
  [14] B. Zeng, R. Li and M. L. Liou (1997), “Optimization of Fast Block Motion
  Estimation Algorithms”, IEEE Transactions Circuits and Systems for Video
  Technology, 7(6), pp. 833-844.
  [15] Cai Zhuoyu and Zhang Licai (2010), “Video Coding Algorithm for Block
  Motion Estimation”, International Conference on E-Product E-Service and
  E-Entertainment, pp. 1-3.
  [16] Callico G. M., Lopez S., Sosa O., Lopez J. F. and Sarmiento R. (2008),
  “Analysis of Fast Block-Matching Motion Estimation Algorithms for Video
  Super-Resolution Systems”, IEEE Transactions on Consumer Electronics,
  54(3), pp. 1430-1438.
  [17] Chatterjee A. K., Mukherji R. and Tripathi S. (2007), “An Improved
  Adaptive Cross Pattern Search (IACPS) Algorithm for Block Motion
  Estimation in Video Compression”, International Conference on
  Computational Intelligence and Multimedia Applications, 3, pp. 89-96.

  Xem Thêm: Nén ảnh trong thông tin số thế hệ sau
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nén ảnh trong thông tin số thế hệ sau sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status