Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Tổ chức công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hưng Gia

  Mit Barbie Mit Barbie Đang Ngoại tuyến (2263 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tổ chức công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hưng Gia

  MỞ ĐẦU

  Trong nền kinh tế thị trường, để khẳng định sự tồn tại và phát triển của mình, mỗi doanh nghiệp cần phải có những chiến lược kinh doanh riêng. Tổ chức tốt khâu tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá là một trong những vấn đề chủ yếu trong chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.
  Trên phạm vi toàn bộ nền kinh tế, tiêu thụ được coi là mạch máu trong quá trình lưu thông hàng hoá. Có tiêu thụ sản phẩm mới có vốn để tiến hành tái sản xuất mở rộng, tăng nhanh tốc độ luân chuyển vốn, nâng cao hiệu quả của việc sử dụng vốn. Nhờ tiêu thụ, doanh nghiệp không những thu hồi được những chi phí vật chất trong quá trình sản xuất kinh doanh mà còn tạo ra lợi nhuận. Đây là nguồn quan trọng nhằm tích luỹ vào Ngân sách Nhà nước, vào các quỹ của doanh nghiệp nhằm mở rộng quy mô sản xuất và nâng cao đời sống cán bộ công nhân viên.
  Là một doanh nghiệp thương mại hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh hàng hoá các loại, Công ty TNHH TM & DV Hưng Gia luôn quan tâm đến công tác tổ chức tiêu thụ hàng hoá nhằm thu được lợi nhuận lớn nhất cho công ty. Với tư cách là công cụ quản lý, kế toán tiêu thụ hàng hoá đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin để đánh giá đúng chất lượng và hiệu quả của quá trình hoạt động kinh doanh.
  Trong giai đoạn thực tập tại Công ty TNHH TM & DV Hưng Gia, dưới sự hướng dẫn tận tình của cô giáo Nguyễn Thị Vân và sự giúp đỡ nhiệt tình của các cán bộ phòng kế toán trong công ty, em đã chọn đề tài: "Tổ chức công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tại Công ty TNHH thương mại và Dịch vụ Hưng Gia".
  Kết cấu chuyên đề thực tập tốt nghiệp của em gồm 3 phần chính:
  Phần I: Cơ sở lý luận của việc hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả trong doanh nghiệp thương mại.
  Phần II: Thực trạng kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tại Công ty TNHH TM & DV Hưng Gia.
  Phần III: Một số ý kiến, đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tại công ty Công ty TNHH TM & DV Hưng Gia.
  Do kinh nghiệm thực tế còn hạn chế nên Chuyên đề thực tập này chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong được sự góp ý và hướng dẫn của cô giáo Nguyễn Thị Vân cùng các cán bộ kế toán của Công ty TNHH TM & DV Hưng Gia để bài viết của em được hoàn thiện hơn.
  Em xin chân thành cảm ơn.  LỜI MỞ ĐẦU
  Phần thứ nhất: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN HÀNG HOÁ, TIÊU THỤ HÀNG HOÁ3 VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI
  I. Ý nghĩa, vai trò, nhiệm vụ của kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá trong doanh nghiệp thương mại
  1.1. Đặc điểm của hoạt động kinh doanh thương mại
  1.2. Ý nghĩa, vai trò của kế toán tiêu thụ trong doanh nghiệp
  1.3. Nhiệm vụ của kế toán tiêu thụ trong doanh nghiệp thương mại
  II. Nội dung chủ yếu của công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tại doanh nghiệp thương mại
  1. kế toán tiêu thụ hàng hoá
  1.1.Kế toán kho hàng
  1.1.1.Đánh giá hàng hoá
  1.1.2. kế toán chi tiết hàng hoá
  1.1.2.1. Chứng từ kế toán sử dụng
  1.1.2.2. Phương pháp kế toán chi tiết hàng hoá
  1.1.3. kế toán tổng hợp hàng hoá
  1.1.3.1. kế toán tổng hợp hàng hoá theo phương pháp kê khai thường xuyên
  1.1.3.2. kế toán tổng hợp hàng hoá theo phương pháp KKĐK
  1.2. kế toán doanh thu bán hàng
  1.2.1. Khái niệm doanh thu, điều kiện ghi nhận doanh thu và các phương thức bán hàng
  1.2.2. kế toán tổng hợp doanh thu bán hàng
  1.2.3. kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
  2. kế toán xác định kết quả
  2.1. kế toán chi phí bán hàng
  2.2. kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
  2.3. kế toán xác định kết quả kinh doanh
  III. Các hình thức tổ chức sổ kế toán sử dụng trong kế toán hàng hoá, tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả

  Phần thứ hai: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN HÀNG HOÁ, TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TẠI CÔNG TY TNHH TM & DV HƯNG GIA
  I. Khái quát chung về Công ty TNHH TM & DV Hưng Gia
  1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty
  2. Đặc điểm về tổ chức bộ máy quản lý
  3. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty
  4. Đặc điểm công tác kế toán tại Công ty TNHH TM&DV Hưng Gia
  4.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty
  4.2.Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH TM & DV Hưng Gia
  4.2.1 Chính sách kế toán
  4.2.3 Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng30
  II. Thực trạng kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tại Công ty TNHH TM&DV Hưng Gia
  1. Đặc điểm về hàng hoá và đánh giá hàng hoá tại Công ty TNHH TM&DV Hưng Gia
  2. kế toán tiêu thụ hang hoá và xác định kết quả tại Công ty TNHH TM & DV Hưng Gia
  2.1.Quy trình nhập kho hàng hoá
  2.2.Quy trình xuất kho hàng hóa
  2.3.Kế toán chi tiết hàng hoá
  2.4 kế toán tổng hợp hàng hoá tại Công ty TNHH TM&DV Hưng Gia
  2.5. kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tại Công ty TNHH TM&DV Hưng Gia
  a. kế toán doanh thu bán hàng
  b. kế toán giá vốn hàng bán
  3.3. kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
  3.3.1.Kế toán doanh thu hàng bán bị trả lại
  3.4. kế toán xác định kết quả kinh doanh
  3.4.1. kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp
  3.4.1.1. kế toán chi phí bán hàng
  3.4.1.2. kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
  3.4.2. kế toán xác định kết quả kinh doanh

  Phần thứ ba: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN HÀNG HOÁ, TIÊU THỤ HÀNG HOÁ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TẠI CÔNG TY TNHH TM & DV HƯNG GIA
  I. Đánh giá chung về công tác kế toán hàng hoá, tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tại Công ty TNHH TM&DV Hưng Gia
  1. Đánh giá chung về công tác kế toán
  2. Về công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả
  2.1 Ưu điểm
  2.2 Nhược điểm
  II. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tại Công ty TNHH TM&DV Hưng Gia
  1. Về hạch toán chi tiết hàng hoá xuất kho
  2. Sử dụng tài khoản kế toán 151 đối với hàng mua đi đường
  3. Sử dụng tài khoản kế toán 157 đối với hàng gửi bán
  4. Đối với việc xây dựng bộ phận kế toán quản trị
  KẾT LUẬN

  Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hưng Gia
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hưng Gia sẽ giúp ích cho bạn.
  ♂ + ♂ = ✖:frown:
  ♀ + ♀ = ✔:eek:
  ♀ + ♂ = ✔:wink:
  ♂ + ♀ + ♀ = ✔✔:smoke: ( Best Choice !)
  ♂ + ♀ + ♂ = DP
  :rolleyes: (NO! Sword Crossing!)
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status