leha210910 has reported a post.

Reason:
sao tai ve khong cotai lieu
Post: Báo Cáo ĐTM khu du lịch sinh thái Phi Trường
Forum: Du Lịch
Assigned Moderators: N/A

Posted by: webtailieu
Original Content:
MỞ ĐẦU
1. XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN
Tỉnh Quảng Nam nằm trong không gian vùng Bắc Trung Bộ với những tiềm năng và lợi thế rất lớn về du lịch. Quảng Nam có Đô thị cổ Hội An, thánh địa Mỹ Sơn là điểm du lịch nổi tiếng thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, Quảng Nam còn nằm trong khu vực phát triển của hành lang kinh tế Đông Tây nối miền Trung với các nước Lào, Thái Lan, Mianma nên hoạt động lưu thông giữa các vùng rất thuận lợi.
Ngày 05/06/2003 Thủ tướng chính phủ đã ban hành Quyết định 108/2003/QĐ-TTg về việc thành lập Khu kinh tế mở Chu Lai nhằm tạo đà phát triển kinh tế cho tỉnh Quảng Nam và khu vực miền Trung. Hoạt động của Khu kinh tế đã và đang thu hút nhiều dự án đầu tư; trong đó việc đầu tư loại hình du lịch sinh thái ven biển rất được quan tâm.
Với lượng du khách du lịch, các chuyên gia đến tham quan, nghỉ dưỡng và làm việc tại khu kinh tế mở Chu Lai, khu kinh tế Dung Quất ngày càng nhiều thì việc đầu tư xây dựng các khu Resort càng trở nên cấp thiết.
Nắm bắt được những nhu cầu trên cùng với những thuận lợi về vị trí xây dựng, các chính sách đãi ngộ đầu tư, . Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Chu Lai quyết định đầu tư xây dựng dự án Khu du lịch sinh thái Phi trường tại Khu kinh tế mở Chu Lai, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.
Dự án được Ban quản lý khu kinh tế mở Chu Lai thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái.
2. CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM)
- Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005 và Chủ tịch nước Công bố ngày 12/12/2005.
- Nghị định số 21/2008/NĐ-CP của Chính Phủ ban hành ngày 28/02/2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính Phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
- Thông tư 08/2006/TT-BTNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006 của Bộ Tài nguyên & Môi trường về việc hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.
- Thông tư số 09/2000/TT-BXD ngày 17/07/2000 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư và thông tư số 07/2003/TT-BXD ngày 17/06/2003 về việc sửa đổi, bổ sung thông tư số 09/2000/TT-BXD.
- Thông báo số 232/TB-KTM ngày 26/12/2007 của Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai về việc thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái Phi Trường.
- Biên bản bàn giao mốc của Trung tâm Dịch vụ và Phát triển quỹ đất và phòng xây dựng Tài nguyên và Môi trường với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Chu Lai.
- Thuyết minh quy hoạch chi tiết 1/500 khu du lịch sinh thái Phi Trường.
- Số liệu đo đạc phân tích chất lượng môi trường nền do Công ty Cổ phần Tư vấn Công nghệ Môi trường Quảng Nam và Đài Khí tượng Thủy văn Trung Trung bộ phối hợp thực hiện.
- Các tài liệu, số liệu liên quan đến khu vực dự án.
- Các tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành.
3. NỘI DUNG CỦA BÁO CÁO ĐTM
- Mô tả tóm tắt dự án.
- Điều kiện tự nhiên, môi trường và KT - XH khu vực thực hiện dự án.
- Đánh giá các tác động đối với môi trường.
- Các biện pháp giảm thiểu tác động xấu, phòng ngừa sự cố môi trường.
- Cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường.
- Dự toán kinh phí cho các công trình môi trường.
- Chương trình quản lý và giám sát môi trường.
- Tham vấn ý kiến cộng đồng.
- Nguồn cung cấp số liệu và phương pháp đánh giá.
- Kết luận và kiến nghị.
4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐTM
Báo cáo ĐTM dự án đầu tư xây dựng Khu du lịch sinh thái Phi Trường do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Chu Lai chủ trì thực hiện.
Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Chu Lai
+ Địa chỉ liên hệ: Khu kinh tế mở Chu Lai, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.
+ Đại diện:
1. Ông: Nguyễn Minh Sửu - Giám đốc.
2. Bà: Bùi Thị Thu Thủy - Nhân viên kế hoạch.
Với sự tư vấn của Công ty Cổ phần Tư vấn Công nghệ Môi trường Quảng Nam.
+ Địa chỉ liên hệ: 241 Trần Quý Cáp - Tam Kỳ - Quảng Nam.
+ Đại diện:
1. Ông: Vũ Đình Mai - Giám Đốc.
2. Ông: Võ Đình Tường - Kế toán công ty.
3. Ông: Lê Văn Vinh - Trưởng phòng Kỹ thuật
Quá trình thực hiện lập báo cáo được triển khai như sau:
- Xây dựng đề cương báo cáo đánh giá tác động môi trường.
- Thu thập thông tin: Thu thập các thông tin về đất đai, các đặc điểm về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng, . tại khu vực thực hiện dự án và các vùng lân cận.
- Khảo sát thực địa: Đơn vị tư vấn phối hợp với chủ đầu tư, tiến hành khảo sát hiện trường, đánh giá sơ bộ các điều kiện về tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, kinh tế - xã hội; hiện trạng môi trường, đồng thời lấy mẫu, phân tích mẫu, đo đạc các thông số môi trường.
- Tổ chức xây dựng các chuyên đề đánh giá tác động môi trường: Trên cơ sở nội dung, quy mô của dự án, xác định các nguồn phát sinh ô nhiễm, đánh giá mức độ và phạm vi tác động của các nguồn gây ô nhiễm trong các giai đoạn xây dựng và khi dự án đi vào hoạt động; từ đó đề ra các biện pháp xử lý hiệu quả, phù hợp.
- Tổng hợp báo cáo đánh giá tác động môi trường.
- In ấn văn bản, gửi trình báo cáo cho cơ quan quản lý.


Xem Thêm: Báo cáo bài viết vi phạm bởi leha210910
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Báo cáo bài viết vi phạm bởi leha210910 sẽ giúp ích cho bạn.