0968742987 has reported a post.

Reason:
tôi muốn xem đề hộp giảm tốc con trụ 2 cấp, 2 xích, 2 băng tải, 1 khớp nối
Post: Luận Văn đồ án chi tiết máy THIẾT KẾ HỘP GIẢM TỐC CÔN TRỤ - 2 CẤP, 2 BĂNG TẢI
Forum: Cơ Khí
Assigned Moderators: N/A

Posted by: Kòi Xinh
Original Content:
THIẾT KẾ HỘP GIẢM TỐC CÔN TRỤ 2 CẤP, đồ án này gồm :
2 băng tải, 2 bộ truyền xích, 1 khớp nối, 2 bánh răng.


Xem Thêm: Báo cáo bài viết vi phạm bởi 0968742987
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Báo cáo bài viết vi phạm bởi 0968742987 sẽ giúp ích cho bạn.