1013117738839012 has reported a post.

Reason:
sao không tải được vậy ad
Post: Đồ Án Thiết kế kỹ thuật bến container 80.000 dwt cảng container cmit cái mép
Forum: Kiến Trúc - Xây Dựng
Assigned Moderators: N/A

Posted by: Mit Barbie
Original Content:
LỜI MỞ ĐẦU.

PHẦN I: QUY HOẠCH CẢNG .

Chương I: SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CẢNG. 10
I.1. Vùng hấp dẫn của cảng. 10
I.2. Tình trạng hiện hữu của cảng biển Việt Nam. 11
I.3. Dự báo lượng hàng thông qua cảng Cái Mép CMIT. 12
I.4. Dự báo đội tầu đến cảng. 14
I.5. Sự cần thiết đầu tư xây dựng cảng. 14
Chương II: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KHU VỰC XÂY DỰNG CẢNG 15
II.1. Điều kiện địa hình 15
II.2. Điều kiện địa chất. 15
II.3. Điều kiện thủy văn. 19
II.4. Điều kiện khí tượng. 20
II.4.1. Nhiệt độ. 20
II.4.2. Lượng mưa. 20
II.4.3. Độ ẩm. 20
II.4.4. Tầm nhìn. 20
II.4.5. Gió. 21
II.4.6. Áp suất không khí 21
II.4.7. Thủy chiều. 21
Chương III: PHƯƠNG ÁN CÔNG NGHỆ BỐC XẾP HÀNG HÓA 22
III.1. Phương án công nghệ bốc xếp container. 22
III.1.1. phương án. 22
III.2. Thông số kỹ thuật thiết bị bốc xếp. 22
III.3. Tính toán nhu cầu thiết bị bốc xếp. 27
III.3.1. Cần trục chuyên dụng SSG. 27
III.3.2. Xe chở container. 29
III.3.3. Cần trục RTG 30
III.3.4. Xe nâng thủy lực. 30
III.3.5. Đầu kéo 31
III.4. Tính toán số lượng bến container. 31
Chương IV: Quy hoạch tổng mặt bằng. 32
IV.1. Kích thước khu bến. 32
IV.1.1. chiều rộng công trình bến. 32
IV.1.2. Chiều dài công trình bến 32
IV.2. Cao trình bến. 33
IV.2.1. Mực nước thấp thiết kế. 33
IV.2.2. Mực nước cao thiết kế. 33
IV.2.3. Cao trình đỉnh bến. 33
IV.2.4. Cao trình đái bến. 34
IV.3. Tính toán nhu cầu bố trí kho bãi. 35
IV.3.1. Bãi xuất, nhập container. 35
IV.3.2. Nhu cầu bãi chứa container rỗng. 35
IV.3.3. Nhu cầu bãi chứa container lạnh. 36
IV.3.4. Nhu cầu kho chất rút container(kho CFS). 36
IV.3.5. Nhu cầu bãi chất rút container. 37
IV.3.6. Nhà văn phòng cảng. 37
IV.4. Bố trí khu nước. 38
IV.4.1. Kích thước vũng đợi tầu. 38
IV.4.2. Kích thước vũng quay tầu. 38
IV.4.3. Chiều dài đường hãm tầu. 38
IV.5. Quy hoạch mặt bằng tổng thể và lựa chọn phương án. 38
IV.5.1. Nguyên tắc bố trí. 38
IV.5.2. Phương án 1. 39
IV.5.3. Phương án 2. 39
IV.5.4. So sánh hai phương án. 39

PHẦN II: THIẾT KẾ KẾT CẤU. 41
Chương I: Số liệu đầu vào. 41
Chương II: Tải trọng tác dụng lên công trình bến. 41
II.1. Tải trọng do trọng lượng bản thân công trình bến. 41
II.2. Tải trọng do hàng háo và thiết bị. 41
II.3. Tải trọng do tầu tác dụng lên công trình bến. 42
II.3.1. Lực neo tầu. 42
II.3.2. Lực va tầu. 46
II.3.2.1. Năng lượng va. 46
II.3.2.2. Lựa chọn và bố trí đệm va. 47
II.3.2.3. Tính toán lực va. 49
II.3.2.4. Kiểm tra khoảng cách đệm. 49
II.3.3. Lực tựa tầu. 50

Chương III : Giải pháp kết cấu bến. 51
III.1. Phương án 1. 51
III.1.1 Cầu chính. 51
III.1.2. Cầu dẫn. 53
III.2. Phương án 2 53
III.3. Dặc chưng vật liệu. 53

Chương IV : Tính toán cọc. 55
IV.1. Thông số cọc. 55
IV.2. Tính toán sức chịu tải nén dọc trục. 56
IV.2.1. Sức chịu tải nén theo cường độ vật liệu. 56
IV.2.2. Sức chịu tải theo đất nền. 56
IV.3. Sức chịu nhổ. 60
IV.4. Chiều dài tính toán của cọc. 60

Chương V : Tính toán nội lực kết cấu. 63
V.1. Phân phối lực ngang. 63
V.1.1. Phương án 1. 63
V.1.1.1. xây dựng hệ tọa độ và xác định tọa độ đầu cọc. 63
V.1.1.2. Xác định phản lực đầu cọc do chuyển vị đơn vị. 63
V.1.1.3. Xác định tọa độ tâm đàn hồi. 64
V.1.1.4. Xác định chuyển vị tâm đàn hồi. 64
V.1.1.5. Xác định phản lực đầu cọc. 65
V.1.1.6. Phân phối lực ngang lên khung dọc và khung ngang. 67
V.1.2. Phương án 2. 68
V.1.2.1. xây dựng hệ tọa độ và xác định hệ tọa độ đầu cọc. 68
V.1.2.2. Xác định phản lực đầu cọc do chuyển vị đơn vị. 69
V.1.2.3. Xác định tọa độ tâm đàn hồi. 69
V.1.2.4. Xác định chuyển vị tâm đàn hồi. 70
V.1.2.5. xác định phản lực đầu cọc. 70
V.1.2.6. Phân phối lực ngang lên khung dọc và khung ngang. 70
V.2. Xác định tải trọng. 71
V.2.1. Phương án 1. 71
V.2.1.1. Khung dọc ngoài ray cần trục. 71
1. Tĩnh tải. 71
1.1. Trọn lượng bản thân sàn, dầm ngang tác dụng vào khung dọc. 72
1.1.1. Tải phân bố. 72
1.1.2. Tải tập chung. 73
2. Hoạt tải. 74
2.1. Tải phân bố. 74
2.2. Tải tập trung. 74
2.3. Tải cần trục . 77
3. Sơ đồ chất tải lên khung dọc ngoài ray. 74
4. Biểu đồ bao nội lực. 79
V.2.1.2. Các khung còn lại(Khung ray cần truc, khung ngang,cầu dẫn). 81
1. Tải trọng tác dụng. 81
2. Sơ đồ chất tải. 82
2.1. Khung ray cần trục. 82
2.2. Khung ngang. 86
3. Kết quả biểu đồ 90
3.1. Khung dọc ray can trục. 90
3.2. Khung ngang. 93
V.2.2. Phương án 2. 97
V.2.2.1. Khung dọc ngoài ray cần trục. 99
V.2.2.2. Khung dọc ray can trục.
V.2.2.3. Khung ngang. 108
V.2.3. Cầu dẫn. 114
V.3. Nội lực bản mặt cầu chính. 122
V.3.1. Phương án 1. 122
V.3.2. Phương án 2. 123

Chương VI: Thiết kế bê tông cốt thép. 123
VI. Thiết kế cốt thép cho cấu kiện dầm. 123
VI.1.1. Tinh toán bê tông cốt thép theo TTGH1. 124
1. Thiết kế với rầm ray cần trục phương án 1. 124
VI.1.2. Tinh toán bê tông cốt thép theo TTGH2. 125
VI.1.3. Kiểm tra hàm lượng cốt thép. 126
VI.1.3.1. Thiết kế dầm dọc phụ phương án 1. 127
VI.1.3.2. Thiết kế dầm ngang phương án 1. 129
VI.1.3.4. Thiết kế dầm dọc phụ phương án 2. 133
VI.1.1.6. Thiết kế dầm ngang phương án 2. 135
VI.1.3.3. Thiết kế với rầm ray cần trục phương án 2. 137
VI.1.1.7. Thiết kế dầm cầu dẫn. 139
VI.1.4. Tính cốt đai. 143
VI.1.5. Thiết kế thép cho bản mặt cầu. 144
VI.1.6. Kiểm tra điều kiện chọc thủng với bản. 144

Chương VII: Kiểm tra điều kiện biến dàng chuyển vị của cọc. 145
VII.1. Kiểm tra cọc chịu lực ngang. 145
VII.1.1 Đối với cọc dưới cầu chính. 145
VII.2. Kiểm tra cẩu lắp cọc. 152
VII.3. Kiểm tra cọc xiên ray can trục đụng tầu. 153
VII.4. Kiểm tra cọc chịu lực dọc. 154
Chương VIII: So sánh phương án kết cấu. 154
Chương IX: Trình tự thi công. 155
Tài liệu tham khảo.


Xem Thêm: Báo cáo bài viết vi phạm bởi 1013117738839012
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Báo cáo bài viết vi phạm bởi 1013117738839012 sẽ giúp ích cho bạn.