baohoang1906 has reported a post.

Reason:
Mã số thành viên: 66524
Mã tài liệu 156105 không thể tải về máy được. (15/11/2017)
Post: Chuyên Đề Hóa học hữu cơ bởi David R. Klein (Organic Chemistry by David R. Klein 0471756148)
Forum: Hóa Học
Assigned Moderators: N/A

Posted by: Kòi Xinh
Original Content:
tài liệu nước ngoài rất hay. Ngôn ngữ chính là tiếng anh
chú ý: do sách trên 100M không up trực tiếp được, nên mình up lên madiafie, rồi up lên file chứa link + pass
chi tiết file !


Xem Thêm: Báo cáo bài viết vi phạm bởi baohoang1906
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Báo cáo bài viết vi phạm bởi baohoang1906 sẽ giúp ích cho bạn.