le tuan anh 17 has reported a post.

Reason:
không đủ file, file bị trùng lặp
Post: Đồ Án Mẫu kiến trúc Cafe (file autocad)
Forum: Kiến Trúc - Xây Dựng
Assigned Moderators: N/A

Posted by: dream
Original Content:
Mẫu kiến trúc Cafe
Bao gồm 6 mẫu thiết kế siêu đẹp
Bản vẽ kiến trúc
Bản vẽ kết cấu

Pass giải nén: congchiendb


Xem Thêm: Báo cáo bài viết vi phạm bởi le tuan anh 17
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Báo cáo bài viết vi phạm bởi le tuan anh 17 sẽ giúp ích cho bạn.