Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Nghiên cứu khả năng điều khiển tần số và biên độ cộng hưởng của vật liệu biến hóa (Metamaterial)

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu khả năng điều khiển tần số và biên độ cộng hưởng của vật liệu biến hóa (Metamaterial)

  i
  MỤC LỤC
  LỜI CAM ĐOAN . iv
  LỜI CẢM ƠN . v
  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT vi
  DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU vii
  DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ . viii
  MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VẬT LIỆU BIẾN HÓA . 5
  1.1. Vật liệu biến hóa .5
  1.1.1. Khái niệm vật liệu biến hóa . 5
  1.1.2. Phân loại vật liệu biến hóa . 7
  1.1.3. Một số ứng dụng của vật liệu biến hóa 16
  1.2. Tổng quan về vật liệu biến hóa hấp thụ sóng điện từ 18
  1.2.1. Sự hấp thụ của vật liệu truyền thống 18
  1.2.2. Cơ chế hấp thụ của vật liệu biến hóa . 21
  1.2.3. Một số phương pháp thiết kế vật liệu biến hóa 24
  1.3. Khái quát về cộng hưởng điện và cộng hưởng từ 25
  1.3.1. Phương pháp xác định cộng hưởng điện và cộng hưởng từ . 25
  1.3.2. Đặc điểm về cộng hưởng từ bậc 1 và cộng hưởng từ bậc 3 . 28
  1.4. Kết luận chương 1: 30
  CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31
  2.1. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu vật liệu biến hóa 31
  2.2. Lựa chọn cấu trúc và vật liệu . 32

  ii
  2.3. Phương pháp mô hình vật lí dựa trên mạch LC tương đương 33
  2.4. Phương pháp mô phỏng vật lý . 36
  2.4.1. Phương pháp mô phỏng sử dụng phần mềm CST . 37
  2.5. Phương pháp thực nghiệm . 42
  2.5.1. Công nghệ chế tạo mẫu 44
  2.5.2. Phương pháp đo đạc . 48
  2.6. Phương pháp tính toán tham số hiệu dụng . 50
  2.7. Kết luận chương 2: 51
  CHƯƠNG 3: ẢNH HƯỞNG CỦA THAM SỐ CẤU TRÚC LÊN ĐỘ RỘNG
  VÙNG TỪ THẨM ÂM CỦA VẬT LIỆU BIẾN HÓA 52
  3.1. Cộng hưởng từ của vật liệu biến hóa dựa trên cấu trúc CWP 53
  3.2. Vai trò của độ dày lớp điện môi lên mở rộng vùng từ thẩm âm . 54
  3.2.1. Mô hình lí thuyết 54
  3.2.2. Kết quả mô phỏng và thực nghiệm 57
  3.3. Ảnh hưởng của tính bất đối xứng lên độ mở rộng vùng từ thẩm âm của vật liệu cấu
  trúc CWP 61
  3.3.1. Mô hình mạch LC tương đương . 61
  3.3.2. Ảnh hưởng của tính bất đối xứng cấu trúc theo phương điện trường 64
  3.3.3. Ảnh hưởng của tính bất đối xứng cấu trúc theo phương từ trường 69
  3.3.4. Ảnh hưởng của tính bất đối xứng cấu trúc theo hai phương 70
  3.3.5. Ảnh hưởng của phân cực sóng điện từ lên vật liệu có cấu trúc CWP 72
  3.4. Ảnh hưởng tính bất đối xứng cấu trúc lên độ mở rộng vùng từ thẩm âm của vật liệu
  biến hóa dựa trên cấu trúc vòng xuyến . 72
  3.5. Kết luận chương 3: 75

  iii
  CHƯƠNG 4: VẬT LIỆU BIẾN HÓA HẤP THỤ ĐẲNG HƯỚNG . 77
  SÓNG ĐIỆN TỪ . 77
  4.1. Vật liệu biến hóa hấp thụ một chiều sóng điện từ 77
  4.1.1. Vật liệu biến hóa hấp thụ cấu trúc CW 77
  4.1.2. Cấu trúc hình vuông . 79
  4.1.3. Cấu trúc vòng xuyến 81
  4.2. Vật liệu biến hóa hấp thụ đẳng hướng sóng điện từ 84
  4.2.1. Vật liệu biến hóa hấp thụ dựa trên cấu trúc CWP 84
  4.2.2. Vật liệu biến hóa cấu trúc cặp hình vuông . 86
  4.2.3. Vật liệu biến hóa cấu trúc cặp vòng xuyến 97
  4.3. Kết luận chương 4: 102
  KẾT LUẬN CHUNG 103
  HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO . 105
  DANH MỤC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ CỦA LUẬN ÁN 106
  DANH MỤC NGHIÊN CỨU KHÁC . 107
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 108
  PHỤ LỤC 114


  iv
  LỜI CAM ĐOAN

  Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi dưới sự
  hướng dẫn của PGS. TS. Vũ Đình Lãm và PGS. TS. Lê Văn Hồng. Các số liệu,
  kết quả nêu trong luận án là trung thực và chưa được công bố trong các công
  trình khác.

  NGHIÊN CỨU SINH

  Phạm Thị Trang  v
  LỜI CẢM ƠN
  Trước tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới PGS. TS. Vũ
  Đình Lãm và PGS. TS. Lê Văn Hồng. Các thầy đã luôn tận tình hướng dẫn, định
  hướng kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi nhất để tôi hoàn thành luận án này.
  Tôi xin chân thành cảm ơn TS. Nguyễn Thanh Tùng đã giúp đỡ và động viên
  tôi trong quá trình thực hiện luận án.
  Tôi xin chân thành cảm ơn các thành viên nhóm nghiên cứu Metamaterial –
  Viện Khoa học Vật liệu – Viện Hàn lâm KH &CN Việt Nam: NCS. Bùi Sơn Tùng,
  ThS. Nguyễn Hoàng Tùng, NCS. Bùi Xuân Khuyến, NCS. Phạm Văn Tưởng, NCS.
  Đặng Hồng Lưu, TS. Nguyễn Thị Hiền, TS. Đỗ Thành Việt, TS. Lê Đắc Tuyên, ThS.
  Nguyễn Văn Cường, KS. Bùi Hữu Nguyên, ThS. Lương Minh Anh, CN. Trịnh Thị
  Giang, CN. Vũ Đình Quý, CN. Lê Đình Hải, đã giúp đỡ, tương trợ tôi trong suốt
  thời gian tôi thực hiện đề tài nghiên cứu tại nhóm.
  Tôi xin được gửi những tình cảm, sự yêu mến và lòng biết ơn đến các thầy cô,
  anh, chị, em trong Phòng Vật lý Vật liệu từ và Siêu dẫn đã hết lòng giúp đỡ, chia sẻ,
  động viên tinh thần trong suốt thời gian tôi làm luận án.
  Tôi xin chân thành cảm ơn Viện Khoa học Vật liệu, Phòng thí nghiệm trọng
  điểm – Viện Khoa học Vật liệu, Viện KH&CN đã tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật
  chất, thủ tục hành chính, hỗ trợ kinh phí giúp tôi có thể hoàn thành luận án này.
  Tôi xin chân thành cảm ơn Trường Đại học Mỏ - Địa chất, bộ môn Vật lý,
  Khoa Khoa học Cơ bản nơi tôi đang công tác đã tạo điều kiện cho tôi về thời gian và
  công việc tại cơ quan, tạo thuận lợi để tôi thực hiện luận án này. Xin cảm ơn các anh
  chị đồng nghiệp trong Bộ môn, Khoa đã giúp đỡ, động viên tinh thần, chia sẻ gánh
  vác công việc ở trường trong suốt thời gian tôi thực hiện luận án.
  Cuối cùng, tôi xin cảm ơn gia đình mình, các cơ quan, cá nhân, đã giúp đỡ, tạo
  điều kiện tốt để tôi thực hiện đề tài nghiên cứu này.
  NGHIÊN CỨU SINH
  Phạm Thị Trang

  vi
  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT

  Ký hiệu Tên tiếng Anh Tên tiếng Việt
  CW Cut – Wire Dây bị cắt
  CWP Cut – Wire Pair Cặp dây bị cắt
  CST Computer Simulation Technology Bằng công nghệ mô phỏng
  FIT Finite Integration Technique Kỹ thuật tích phân hữu hạn
  FN Fishnet Cấu trúc dạng lưới
  LHM Left - Handed Metamaterial Vật liệu chiết suất âm
  MM Metamaterial Vật liệu biến hóa
  MA Metamaterial Absorber Vật liệu biến hóa hấp thụ
  MPA Metamaterial Perfect Absorber Vật liệu biến hóa hấp thụ tuyệt đối
  NRI Negative Refractive Index Chiết suất âm
  NIM Negative Index Material Vật liệu chiết suất âm
  NIR Near Infrared Hồng ngoại gần
  SRR Split – Ring Resonator Vòng cộng hưởng
  vii
  DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
  Bảng 3.1: Kết quả so sánh sự phụ thuộc tần số cộng hưởng từ theo độ dày điện môi
  ứng với mô phỏng, thực nghiệm, tính toán lý thuyết. . 58
  Bảng 3.2: Số liệu sự phụ thuộc độ mở rộng vùng từ thẩm âm trên tần số cộng
  hưởng với các giá trị độ dày điện môi t d . 61
  Bảng 4.1: Tần số cộng hưởng từ theo giá trị m. . 89
  viii
  DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ
  Hình 1.1: Cấu trúc vật liệu truyền thống và vật liệu biến hóa 6
  Hình 1.2: Giản đồ biểu diễn mối liên hệ giữa µ và ε. 7
  Hình 1.3: (a) Cấu trúc các dây kim loại sắp xếp tuần hoàn với bán kính dây là r và
  khoảng cách giữa các dây là a, (b) Sự phụ thuộc của độ điện thẩm vào tần số . 9
  Hình 1.4: (a) Cấu trúc vòng cộng hưởng có rãnh (SRR), cấu trúc dây kim loại bị cắt
  và định hướng của điện trường ngoài, (b) Mô hình mạch điện LC tương đương . 9
  Hình 1.5: Sơ đồ cấu trúc SRR và các cấu trúc SRR trong dãy tuần hoàn . 10
  Hình 1.6: (a) Nguyên lý hoạt động của SRR để tạo ra µ < 0, (b) Độ từ thẩm hiệu
  dụng cho mô hình SRR với giả thiết là vật liệu không có tổn hao . 11
  Hình 1.7: (a) Cấu trúc SRR và phân cực sóng điện từ; (b) Sự biến đổi từ cấu trúc
  SRR thành cấu trúc CWP. . 12
  Hình 1.8: (a) Vật liệu có chiết suất âm hoạt động ở tần số GHz, (b) Phổ phản xạ và
  truyền qua của vật liệu có cấu trúc ở hình (a) 14
  Hình 1.9: a) Sự kết hợp giữa thanh kim loại liên tục và CWP tạo ra cấu trúc . 14
  kết hợp cho n < 0, b) Cấu trúc dạng lưới - FN một cấu trúc biến đổi của 14
  cấu trúc kết hợp. 14
  Hình 1.10: (a) Cấu trúc CWP, (b) Cấu trúc hình hoa. 15
  Hình 1.11: (a) Các thành phần cấu trúc, (b) Phổ phản xạ, phổ truyền qua, phổ hấp
  thụ của MPA đầu tiên được tìm ra bởi Landy năm 2008 . 16
  Hình 1.12: Nguyên tắc hoạt động của siêu thấu kính . . 17
  Hình 1.13: (a) Nguyên lý hoạt động của áo choàng tàng hình (b) Ánh sáng có thể
  bị bẻ cong không phản xạ vì vậy vật thể được “tàng hình”. . 17
  Hình 1.14: Mô phỏng tiêu tán năng lượng sóng điện từ trong cấu trúc Landy . 22

  ix
  Hình 1.15: Mô hình đường truyền ánh sáng đến MPA . 23
  Hình 1.16: (a) Ô cơ sở cấu trúc CWP và phân cực của sóng điện từ, (b) Phổ truyền
  qua của vật liệu biến hóa có cấu trúc CWP và cấu trúc CWP nối tắt. 26
  Hình 1.17: (a) Cấu trúc CWP được nối tắt, (b) Mô hình mạch LC tương đương. . 26
  Hình 1.18: Sự phụ thuộc của độ từ thẩm vào tần số. . 27
  Hình 1.19: Phân bố dòng tại tần số cộng hưởng (a) f 1 = 13.9 GHz, . 28
  (b) f 2 = 29.4 GHz. 28
  Hình 2.1: Sơ đồ phương pháp nghiên cứu của luận án. . 31
  Hình 2.2: Ô cơ sở của cấu trúc CWP. 32
  Hình 2.3: Một số cấu trúc nghiên cứu trong luận án, (a) Cấu trúc cặp hình vuông, 32
  (b) Cấu trúc cặp kim cương, (c) Cấu trúc cặp vòng xuyến. 32
  Hình 2.4: (a) Ô cơ sở của vật liệu biến hóa có cấu trúc cặp dây bị cắt 34
  (b) Mạch tương đương LC của cấu trúc 34
  Hình 2.5: (a) Mô hình MM cấu trúc CWP, (b) Mạch điện tương đương LC có thể
  mô tả cho một ô cơ sở; điểm 1, 2 tương đương do tính tuần hoàn, (c) và (d) Các
  mode đối song và song song tương ứng với cộng hưởng từ và cộng hưởng điện. . 34
  Hình 2.6: Giao diện chương trình mô phỏng – CST Microwave Studio 2016 38
  Hình 2.7: Kết quả (a) Mô phỏng phổ truyền qua của cấu trúc CWP, CB và các các
  dây lim loại liên tục, (b) Tính toán độ điện thẩm, độ từ thẩm và chiết suất từ dữ liệu
  mô phỏng của cấu trúc CB tương ứng 40
  Hình 2.8: Mô phỏng: (a) Dòng mặt trước, (b) Dòng mặt sau và (c) Mật độ tiêu tán
  năng lượng trên đĩa tròn, điện môi, tấm đồng mặt sau tại tần số f m =13.8 GHz. 41
  Hình 2.9: Đường truyền sóng điện từ tới lăng kính có chiết suất âm ứng với các góc
  tới khác nhau. 41
  Hình 2.10: (a) MPA hoạt động ở vùng vi ba, (b) MPA hoạt động ở vùng THz . 43

  x
  Hình 2.11: Hình ảnh một số MPA khác nhau được chế tạo . . 43
  Hình 2.12: Hệ thiết bị chế tạo vật liệu biến hoá. 44
  Hình 2.13: Quy trình chế tạo vật liệu biến hóa. . 45
  Hình 2.14: (a) Ô cơ sở của cấu trúc CWP, (b) Mẫu chế tạo cấu trúc CWP với: 47
  a x = 3.6 mm, a y = 7.2 mm, l = 5.0 mm, w = 1.0 mm. 47
  l = 4.2 mm, t s = 0.036 mm. 47
  Hình 2.16: Hệ thiết bị Vector Network Analyzer đặt tại Viện Khoa học và . 48
  Công nghệ Quân sự - Việt Nam. . 48
  Hình 3.1: (a) Ô cơ sở của cấu trúc CWP, (b) MM chế tạo có cấu trúc CWP với: . 53
  a x = 3.6 mm, a y = 7.2 mm, l = 5.5 mm, w = 1.0 mm, t d = 0.4 mm, t s = 0.036 mm 53
  Hình 3.2: (a) Phổ truyền qua mô phỏng và thực nghiệm của vật liệu biến hóa có cấu
  trúc CWP; (b) Sự phụ thuộc của độ từ thẩm vào tần số, (c) Phân bố dòng tại tần số
  cộng hưởng f m = 13.392 GHz. . 54
  Hình 3.3: Đồ thị sự phụ thuộc của độ rộng tương đối vùng tần số ứng với độ từ
  thẩm âm vào bề dày t d dựa theo mô hình lý thuyết. 57
  Hình 3.4: Phổ truyền qua theo bề dày t d = 0.4, 0.8, 1.0 mm 58
  (a) Mô phỏng, (b) Thực nghiệm. . 58
  Hình 3.5: Phổ truyền qua phụ thuộc bề dày điện môi. . 59
  Hình 3.6: (a) Sự phụ thuộc độ từ thẩm tại t d = 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0 mm, 60
  (b) Độ rộng tương đối vùng từ thẩm âm theo mô phỏng và lý thuyết tại . 60
  t d = 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0 mm. . 60
  Hình 3.7: (a) Cấu trúc CWP chuyển từ đối xứng sang bất đối xứng (theo phương . 62
  điện trường E), (b) Mạch điện tương đương của cấu trúc CWP bất đối xứng. . 62

  xi
  Hình 3.8: Sự phụ thuộc của , d
  d
  t f
  f t
   
  vào tỉ số
  d
  l
  t

  . . 63
  Hình 3.9: Cấu trúc CWP bất đối xứng theo phương từ trường. 64
  Hình 3.10: Phổ truyền qua mô phỏng và thực nghiệm của cấu trúc CWP khi phá vỡ
  tính đối xứng cấu trúc với l = 0, 0.5, 1 mm 65
  Hình 3.11: Phổ truyền qua của cấu trúc CWP bất đối xứng khi ∆l thay đổi . 66
  từ 0 – 1.2 mm. . 66
  Hình 3.12: Độ từ thẩm khi ∆l có giá trị lần lượt là 0.125t d , 1.5t d , 2t d , 2.5t d. 66
  Hình 3.13: Phân bố điện trường tại tần số cộng hưởng từ trên cấu trúc CWP tại vị
  trí: (a) 0 l  , (b) 1.5
  d
  l t   , (c) 2.5
  d
  l t   . . 67
  Hình 3.14: Kết quả mô phỏng phổ truyền qua của cấu trúc CWP bất đối xứng với
  hệ số kích thước S = 1, 0.1, 0.01, 0.001. . 68
  Hình 3.15: Phổ truyền qua của cấu trúc CWP bất đối xứng khi w tăng, 69
  (a) Mô phỏng, (b) Thực nghiệm. . 69
  Hình 3.16: (a) Kết quả mô phỏng phổ truyền qua theo các giá trị w , (b) Độ từ
  thẩm khi ∆w = 0, t d , 2.5t d . . 70
  Hình 3.17: Phổ truyền qua của cấu trúc CWP bất đối xứng khi ,w l   tăng, 71
  (a) Mô phỏng, (b) Thực nghiệm. . 71
  Hình 3.18: Tổng quát hóa sự phụ thuộc độ rộng vùng cộng hưởng từ vào w, l   . 71
  Hình 3.19: (a) Sự phân cực sóng điện từ, (b) Kết quả mô phỏng sự phụ thuộc phổ
  truyền qua vào góc phân cực của vật liệu biến hóa cấu trúc CWP. 72
  Hình 3.20: (a) Ô cơ sở của cấu trúc vòng xuyến chuyển từ đối xứng sang bất đối
  xứng, (b) Mẫu chế tạo cấu trúc vòng xuyến bất đối xứng tại ∆w = 0.3 mm. 73
  Hình 3.21: Phổ truyền qua của cấu trúc vòng xuyến bất đối xứng khi w tăng từ . 74

  xii
  0-1.0 mm, (a) Mô phỏng, (b) Thực nghiệm. . 74
  Hình 3.22: Sự phụ thuộc độ từ thẩm theo bề rộng ∆w = 0, 0.6, 1.0 mm. 74
  Hình 3.23: Sự phụ thuộc phổ truyền qua vào góc phân cực của vật liệu biến hóa cấu
  trúc vòng xuyến tại bề rộng ∆w = 0.4 mm. . 75
  Hình 4.1: Kết quả mô phỏng phổ hấp thụ của cấu trúc cặp CW bất đối xứng với
  ∆w, ∆l thay đổi từ 0 đến 1.25 mm . 78
  Hình 4.2: (a) Cấu trúc ô cơ sở a x = 3.5 mm, a y = 9 mm, w = 1 mm, l = 5.5 mm, 78
  t d = 0.4 mm, t c = 0.036 mm, (b) Phổ hấp thụ của vật liệu biến hóa cấu trúc CW. . 78
  Hình 4.3: Kết quả mô phỏng phổ hấp thụ phụ thuộc vào góc phân cực. . 79
  Hình 4.4: Vật liệu biến hóa chuyển từ cấu trúc CW sang cấu trúc hình vuông. 79
  Hình 4.5: (a) Cấu trúc ô cơ sở, Kết quả mô phỏng: (b) Phổ hấp thụ (c) Phổ hấp thụ
  phụ thuộc góc phân cực cấu trúc hình vuông. . 80
  Hình 4.6: MPA cấu trúc vòng xuyến: (a) Ô cơ sở, sự phân cực sóng điện từ 81
  (b) Mẫu chế tạo với các tham số cấu trúc: a = 10 mm, R i = 1mm, . 81
  w = 1.7mm, t d = 0.4mm, t s = 0.036mm. . 81
  Hình 4.7: (a) Phổ hấp thụ mô phỏng và thực nghiệm của MPA cấu trúc vòng
  xuyến, (b) Sự phụ thuộc của độ hấp thụ vào góc phân cực. . 82
  Hình 4.8: Phần thực của phối hợp trở kháng giữa toàn cấu trúc và không khí. . 82
  Hình 4.9: Phân bố dòng cảm ứng trên: (a) Cấu trúc vòng xuyến, (b) Tấm kim loại
  đồng mặt sau tại tần số cộng hưởng f m = 13.73 GHz. 83
  Hình 4.10: Mô phỏng mật độ tiêu tán năng lượng sóng điện từ trong (a) Lớp đồng
  vòng xuyến, (b) Lớp điện môi, (c) Lớp đồng phía sau của cấu trúc. 83
  Hình 4.11: Ô cơ sở của cấu trúc CWP và sự phân cực sóng điện từ với w = 1mm, 85
  l = 6 mm, a x = a y = a = 14.5 mm, t d = 1.2 mm, t s = 0.036 mm. 85

  xiii
  Hình 4.12: Kết quả mô phỏng: (a) Phổ truyền qua, (b) Phổ hấp thụ của cấu trúc
  CWP. . 85
  Hình 4.13: Biến đổi cấu trúc CWP sang cấu trúc hình vuông. 86
  Hình 4.14: Phổ hấp thụ của vật liệu biến hóa cấu trúc hình vuông theo mô phỏng.86
  Hình 4.15: Cấu trúc CWP chuyển sang cấu trúc hình kim cương. 87
  Hình 4.16: Phổ hấp thụ tương ứng với các cấu trúc: hình vuông (m = 6 mm) sang
  cấu trúc bát giác (m = 4 mm và m = 2 mm) và cấu trúc kim cương (m = 0 mm). 90
  Hình 4.17: Phổ hấp thụ mô phỏng của cấu trúc kim cương với giá trị m thay đổi 91
  Hình 4.18: (a) Ảnh chụp mẫu chế tạo, (b) Kết quả mô phỏng và thực nghiệm phổ
  hấp thụ cấu trúc kim cương. 91
  Hình 4.19: Kết quả mô phỏng phổ hấp thụ của cấu trúc kim cương (màu đen), phần
  ảo của độ điện thẩm ''

  (màu cam), độ từ thẩm
  ''
  (màu xanh). 92
  Hình 4.20: Kết quả mô phỏng: (a) Phổ hấp thụ cấu trúc hình vuông khi thay đổi
  hằng số mạng a, các tham số khác được giữ nguyên như mục 4.2, (b) Phổ hấp thụ
  của cấu trúc hình vuông với a = 14.5 mm, 18 mm, 21 mm. 94
  Hình 4.21: (a) Sự phụ thuộc độ từ thẩm, (b) Sự phụ thuộc độ điện thẩm vào hằng số
  mạng a, các tham số khác giữ không đổi. . 94
  Hình 4.22: Kết quả mô phỏng phổ hấp thụ của cấu trúc kim cương theo góc tới, (a)
  Theo mode TE, (b) Theo mode TM. . 95
  Hình 4.23: Kết quả mô phỏng phổ hấp thụ cấu trúc kim cương với hệ số tỉ lệ giảm
  dần: s = 0.1, 0.01, 0.001 tương ứng. . 96
  Hình 4.24: (a) Ô cơ sở và sự phân cực sóng điện từ, (b) Kết quả mô phỏng phổ hấp
  thụ cấu trúc cặp vòng xuyến 98
  Hình 4.25: Phổ hấp thụ cấu trúc cặp vòng xuyến với hằng số mạng thay đổi. 98

  xiv
  Hình 4.26: Kết quả mô phỏng: (a) Phổ truyền qua của cấu trúc cặp vòng xuyến ứng
  với bề rộng w = 4.3 mm, (b) Phân bố dòng bề mặt tại mặt trước (dòng trên), mặt sau
  (dòng dưới) ứng với mỗi tần số cộng hưởng, các cột từ trái sang phải tương ứng với
  tần số f 1 , f 2 , f 3 . 100
  Hình 4.27: (a) Kết quả mô phỏng, (b) Thực nghiệm phổ truyền qua, phổ phản xạ,
  phổ hấp thụ cấu trúc cặp vòng xuyến. . 101
  Hình 4.28: Phối hợp trở kháng hiệu dụng với bề rộng vòng xuyến w thay đổi. 101

  Xem Thêm: Nghiên cứu khả năng điều khiển tần số và biên độ cộng hưởng của vật liệu biến hóa (Metamaterial)
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu khả năng điều khiển tần số và biên độ cộng hưởng của vật liệu biến hóa (Metamaterial) sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status