Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học một số loài Ardisia thuộc họ Myrsinaceae ở Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học một số loài Ardisia thuộc họ Myrsinaceae ở Việt Nam

  LỜI CẢM ƠN
  Tôi xin bày tỏ sự kính trọng và lòng biết ơn sâu sắc tới GS.TS Phạm Quốc
  Long và TS Nguyễn Thị Hồng Vân – những người Thầy đã giao đề tài và hướng
  dẫn tận tình tôi trong suốt quá trình thực hiện Luận án.
  Tôi xin chân chân thành cảm ơn Lãnh đạo, tập thể các cán bộ Học viện Khoa
  học và Công nghệ đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để tôi hoàn thành Luận án.
  Tôi xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo, tập thể các Thầy, Cô, các nhà khoa học
  Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ
  Việt Nam đã giảng dạy, hướng dẫn và tạo mọi điều kiện cho tôi hoàn thành các học
  phần, các chuyên đề và làm thực nghiệm trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu tại
  Viện. Tôi xin chân thành cảm ơn các anh, chị, em công tác tại phòng Hóa sinh Nông
  nghiệp và Tinh dầu - Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên, đã luôn chân thành,
  nhiệt tình giúp đỡ và tạo mọi điều kiện thuận lợi trong suốt quá trình tôi làm thực
  nghiệm và học tập tại phòng.
  Tôi xin gửi lời cảm ơn đến TS. Nguyễn Quốc Bình – Bảo tàng Thiên nhiên
  Việt Nam – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã giúp đở tôi trong
  quá trình thu thập mẫu thực vật và giám định tên khoa học.
  Tôi xin trân trọng cảm ơn tới Lãnh đạo Trường đại học Công nghiệp thành
  phố Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong quá trình nghiên cứu và
  công tác.
  Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến gia đình, đồng nghiệp, bạn bè đã
  hỗ trợ, động viên tôi trong suốt quá trình học tập và thực hiện Luận án.
  Luận án được thực hiện với sự tài trợ kinh phí từ đề tài nghiên cứu cơ bản
  của Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED), mã số đề tài
  104.01-2011.20 do TS. Nguyễn Thị Hồng Vân làm chủ nhiệm.
  Hà Nội, ngày tháng năm 2017
  Tác giả luận án


  Trịnh Anh Viên
  MỤC LỤC
  DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT .I
  DANH MỤC BẢNG .III
  DANH MỤC HÌNH VII
  DANH MỤC PHỤ LỤC .IX
  MỞ ĐẦU .1
  Chương 1. TỔNG QUAN .3
  1.1. Đặc điểm hình thái và phân loại họ Đơn nem (Myrsinacea) và chi Ardisia ở
  Việt Nam .3
  1.1.1. Họ Đơn nem (Myrsinacea) .3
  1.1.2. Chi Ardisia 3
  1.1.2.1. Đặc điểm thực vật chung của chi Ardisia .4
  1.1.2.2. Các loài Ardisia phân bố ở Việt Nam .4
  1.2. Tình hình nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học về chi Ardisia
  trên thế giới .14
  1.2.1. Nghiên cứu thành phần hóa học về chi Ardisia trên thế giới 14
  1.2.1.1. Các hợp chất có khung tritecpen saponin 14
  1.2.1.2. Các hợp chất có khung quinone .20
  1.2.1.3. Các hợp chất có khung alkylphenol .23
  1.2.1.4. Các hợp chất có khung isocoumarin .25
  1.2.1.5. Các hợp chất có khung resorcinol 27
  1.2.1.6. Các hợp chất có khung flavonoid .29
  1.2.2. Tình hình nghiên cứu về hoạt tính sinh học của chi Ardisia trên thế
  giới 31
  1.3. Tình hình nghiên cứu về thành phần hóa học và hoạt tính sinh học chi Ardisia
  ở Việt Nam 37
  Chương 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .40
  2.1. Đối tượng nghiên cứu 40
  2.1.1. Mẫu thực vật .40
  2.1.2. Một số đặc điểm thực vật của các loài Ardisia được nghiên cứu về thành phần
  hóa học trong khuôn khổ luận án 41

  2.1.2.1. Ardisia balansana Yang – Cơm nguội banlansa 41
  2.1.2.2. Ardisia splendens Pit – Cơm nguội rạng 41
  2.1.2.3. Ardisia insularis Mez – Cơm nguội đảo 41
  2.1.2.4. Ardisia incarnata Pit – Cơm nguội thắm .41
  2.1.3. Hình ảnh các mẫu thực vật 42
  2.2. Phương pháp nghiên cứu 42
  2.2.1. Phương pháp xử lý và chiết mẫu .42
  2.2.2. Phương pháp phân lập các hợp chất từ mẫu cây .43
  2.2.2.1. Sắc ký lớp mỏng (TLC) 43
  2.2.2.2. Sắc ký lớp mỏng điều chế 43
  2.2.2.3. Sắc ký cột (CC) 43
  2.2.3. Phương pháp xác định cấu trúc hóa học 44
  2.2.4. Các phương pháp thử hoạt tính sinh học .44
  2.2.4.1. Phương pháp thử hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm định 44
  2.2.4.2. Phương pháp thử hoạt tính kháng vi rút 45
  2.2.4.3. Phương pháp thử độ độc tế bào in vitro .46
  CHƯƠNG 3. THỰC NGHIỆM 48
  3.1. Sàng lọc các đối tượng nghiên cứu theo định hướng hoạt tính kháng nấm,
  kháng khuẩn và gây độc tế bào .48
  3.1.1. Xử lý mẫu, tạo cao chiết metanol tổng 48
  3.1.2. Các mẫu cao chiết và ký hiệu 48
  3.2. Chiết tách, phân lập các hợp chất sạch 49
  3.2.1. Chiết tách, phân lập các hợp chất sạch từ rễ cây A. balansana .49
  3.2.1.1. Xử lý mẫu từ rễ cây A. balansana 49
  3.2.1.2. Hằng số vật lý và dữ kiện phổ của các hợp chất phân lập được từ rễ cây A.
  balansana 51
  3.2.2. Chiết tách, phân lập các hợp chất sạch từ lá cây A. splendens 53
  3.2.2.1. Xử lý mẫu lá cây A. splendens .53
  3.2.2.2. Hằng số vật lý và dữ kiện phổ của các hợp chất phân lập được từ lá cây A.
  splendens .55
  3.2.3. Chiết tách, phân lập các hợp chất sạch từ lá cây A. insularis 58
  3.2.3.1. Xử lý mẫu lá cây A. insularis .58

  3.2.3.2. Hằng số vật lý và dữ kiện phổ của các hợp chất phân lập được từ lá cây A.
  insularis .61
  3.2.4. Chiết tách, phân lập các hợp chất từ lá cây A. incarnata .64
  3.2.4.1. Xử lý mẫu lá cây A. incarnata 64
  3.2.4.2. Hằng số vật lý và dữ kiện phổ của các hợp chất phân lập từ lá cây A.
  incarnata .66
  Chương 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 68
  4.1. Kết quả sàng lọc hoạt tính các cao chiết metanol tổng 68
  4.1.1. Kết quả sàng lọc hoạt tính kháng nấm, kháng khuẩn .68
  4.1.2. Sàng lọc hoạt tính gây độc tế bào của các cao metanol tổng .68
  4.2. Xác định cấu trúc hóa học các hợp chất được phân lập 69
  4.2.1. Xác định cấu trúc hóa học các hợp chất phân lập từ rễ cây cơm nguội balansa
  (A. balansana) .69
  4.2.1.1. Hợp chất AB-1 (angelicoidenol) 70
  4.2.1.2. Hợp chất AB-2 (axit gallic) .71
  4.2.1.3. Hợp chất AB-3 (metyl gallat) 72
  4.2.1.4. Hợp chất AB-4 (quercetin) 73
  4.2.1.5. Hợp chất AB-5 (myricitrin) 75
  4.2.1.6. Hợp chất AB-6 (rutin) 76
  4.2.2. Xác định cấu trúc hóa học của các chất phân lập được từ lá cây cơm nguội
  rạng (A. splendens) 79
  4.2.2.1. Hợp chất AS-1 (myricetin 3,7-di-O-α-L-rhamnopyranoside) 79
  4.2.2.2. Hợp chất AS-2 (myricitrin) 84
  4.2.2.3. Hợp chất AS-3 (desmanthin-1) 84
  4.2.2.4. Hợp chất AS-4 (myricetin 3-O-(3"-O-galloyl)-α-L-
  rhamnopyranoside) .86
  4.2.2.5. Hợp chất AS-5 (quercetin 3-O-α-L-rhamnopyranoside) .88
  4.2.2.6. Hợp chất AS-6 (quercetin 3,7-di-O-α-L-rhamnopyranoside) 89
  4.2.2.7. Hợp chất AS-7 (catechin) 91
  4.2.2.8. Hợp chất AS-8 (benzyl O-β-D-glucopyranoside) .92
  4.2.2.9. Hợp chất AS-9 (2-phenylethyl O-β-D-glucopyranoside) 94
  4.2.2.10. Hợp chất AS-10 (3S, 5R, 6R, 9S-tetrahydroxymegastigman-7-

  ene) 95
  4.2.2.11. Hợp chất AS-11 (corilagin) 96
  4.2.2.12. Hợp chất AS-12 ((2S)-3-O-(9,12,15-octadecatrienoyl)-glyceryl-β-D-
  galactopyranoside) 98
  4.2.3. Xác định cấu trúc hóa học của các hợp chất phân lập từ lá cây cơm nguội đảo
  (A.insularis) .101
  4.2.3.1. Hợp chất AI-1 (ardinsuloside) . 101
  4.2.3.2. Hợp chất AI-2 (bergenin) .109
  4.2.3.3. Hợp chất AI-3 (norbergenin) 111
  4.2.3.4. Hợp chất AI-4 (demethoxybergenin) .111
  4.2.3.5. Hợp chất AI-5 (4-O-galloylbergenin) 113
  4.2.3.6. Hợp chất AI-6 (myricitrin) .114
  4.2.3.7. Hợp chất AI-7 (myricetin 3-O-(3''-O-galloyl)-α-L-
  rhamnopyranoside) .114
  4.2.3.8. Hợp chất AI-8 (desmathine-2) .114
  4.2.3.9. Hợp chất AI-9 (quercetin 3-O-α-L-rhamnopyranoside) . 116
  4.2.3.10. Hợp chất AI-10 (3-O-galloylepicatechin) . 116
  4.2.3.11. Hợp chất AI-11 (3-O-galloyl-3'-methoxyepicatechin) 118
  4.2.3.12. Hợp chất AI-12 (axit gallic) 119
  4.2.3.13. Hợp chất AI-13 (metyl gallat) .119
  4.2.3.14. Hợp chất AI-14 ((3S, 5R, 6R, 7E, 9S)-megastigman-7-ene-3,5,6,9-tetrol 3-
  O-β-D-glucopyranoside) 120
  4.2.4. Xác định cấu trúc các hợp chất phân lập từ lá cây cơm nguội thắm (Ardisia
  incarnata) 122
  4.2.4.1. Hợp chất AInc-1 (myricitrin) .122
  4.2.4.2. Hợp chất AInc-2 (quercitrin) .122
  4.2.4.3. Hợp chất AInc-3 (afzeline) .123
  4.2.4.4. Hợp chất AInc-4 (3S, 5R, 6R, 9S-tetrahydroxymegastigman-7-
  ene. ) 124
  4.2.4.5. Hợp chất AInc-5 ((3S,5R,6R,7E,9S)-megastigman-7-ene-3,5,6,9-tetrol 3-O-
  β-D-glucopyranoside) .124
  4.2.4.6. Hợp chất AInc-6 ((2S)-3-O-(9, 12, 15-octadecatrienoyl)-glyceryl-β-D-

  galactopyranoside) 125
  4.2.4.7. Hợp chất AInc-7 (angelicoidenol) .125
  4.2.4.8. Hợp chất AInc-8 (axit gallic) .125
  4.3. Kết quả thử hoạt tính sinh học một số hợp chất phân lập được . . .131
  4.3.1. Hoạt tính kháng nấm, kháng khuẩn 131
  4.3.2. Hoạt tính kháng virut Coxsackie A16 .131
  4.3.3. Hoạt tính gây độc tế bào .133
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 135
  DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA LUẬN ÁN 138
  TÀI LIỆU THAM KHẢO .140

  I

  DANH MỤC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT
  Ký hiệu Tiếng Anh Diễn giải
  NMR Nuclear Magnetic Resonance Phổ cộng hưởng từ hạt nhân
  1
  H-NMR
  Proton Magnetic Resonance
  spectroscopy
  Phổ cộng hưởng từ hạt nhân
  proton
  13
  C-NMR
  Carbon 13 Nuclear Magnetic
  Resonance spectroscopy
  Phổ cộng hưởng từ hạt nhân
  cacbon 13
  DEPT
  Distortionless Enhancement by
  Polarisation
  Phổ DEPT
  HMBC
  Heteronuclear Multiple Bond
  Correlation
  Phổ tương tác dị hạt nhân qua
  nhiều liên kết
  HSQC
  Heteronuclear Single Quantum
  Coherence
  Phổ tương tác dị hạt nhân trực
  tiếp H→C
  COSY Corrrlated Spectroscopy Phổ COSY
  NOESY
  Nuclear Overhauser Effect
  Spectroscopy
  Phổ NOESY
  ESI-MS
  Electron Spray Ionization Mass
  Spectra
  Phổ khối lượng ion hóa phun
  mù điện tử
  TMS Tetramethylsilane
  DMSO Dimethyl sulfoxide
  STT Số thứ tự
  MeOH Methanol
  EtOAc Ethylacetate
  EC 50 Effective Concentration at 50%
  Nồng độ gây tác động sinh học
  cho 50% đối tượng thử nghiệm.
  IC 50 Inhibitory Concentration at 50%
  Nồng độ ức chế 50% đối tượng
  thử nghiệm
  MIC Minimum Inhibitory Concentration Nồng độ ức chế tối thiểu
  SRB Sulforhodamine B
  TCA Tricloacetic acid Axit tricloaxetic
  DMEM
  Dulbecco’s Modified Eagle
  Medium
  Môi trường nuôi cấy tế bào
  CS% Cell survival % % tế bào sống sót II

  KB Human epidemic carcinoma Ung thư biểu mô
  LU-1 Human lung carcinoma Ung thư phổi
  MCF7 Human breast carcinoma Ung thư vú
  Hep- G2 Hepatocellular carcinoma Ung thư gan
  LNCaP
  Hormone dependent human
  prostate carcinoma
  Ung thư tuyến tiền liệt
  A-549 Human lung cancer Ung thư phổi
  HT-29 Human colon cancer Ung thư đại tràng
  OVCAR Human ovarian cancer Ung thư buồng trứng
  δ H Proton chemical shift
  Độ dịch chuyển hóa học của
  proton
  δ C Carbon chemical shift
  Độ dịch chuyển hóa học của
  carbon
  s: Singlet d: Doublet t: Triplet q: Quartet
  m: Multiplet dd: double doublet
  III

  DANH MỤC BẢNG
  Bảng 1.1. Các loài Ardisia ở Việt Nam được sử dụng làm thuốc trong dân gian .4
  Bảng 1.2. Các loài Ardisia khác phân bố ở Việt Nam 9
  Bảng 1.3. Một số tritecpen saponin phân lập từ cây A. crispa và A. crenata .14
  Bảng 1.4. Một số tritecpen saponin phân lập từ loài A. crenata .15
  Bảng 1.5: Cấu trúc các ardisicrenoside (O-Q) phân lập từ rễ cây A.crenata 16
  Bảng 1.6. Các tritecpen saponin phân lập từ rễ loài A. japonica 17
  Bảng 1.7. Một số tritecpen saponin phân lập từ loài A. mamillata và A.
  gigantifolia 19
  Bảng 1.8. Các hợp chất có khung quinone phân lập từ loài A. japonica 20
  Bảng 1.9. Các hợp chất có khung quinon phân lập từ loài A. virens 21
  Bảng 1.10. Các ardisiaquinone (A-I) phân lập từ loài A. siebildii và A.
  teysmanniana 21
  Bảng 1.11. Các ardisiaquinone (J-P) phân lập từ loài A. kivuensis .22
  Bảng 1.12. Các hợp chất có khung alkylphenol phân lập từ loài A. virens 23
  Bảng 1.13. Các dẫn xuất bergenin phân lập từ loài A. crenata và A. colorata .25
  Bảng 1.14. Các dẫn xuất bergenin phân lập từ loài A. gigantifolia 26
  Bảng 1. 15. Các hợp chất có khung resorcinol phân lập từ loài A. brevicaulis 27
  Bảng 1.16. Các dẫn xuất resorcinol phân lập từ rễ cây A. cornudentata 28
  Bảng 1.17. Một số hợp chất có khung flavonoid phân lập từ A. corolata 29
  Bảng 2.1. Mẫu các loài Ardisia đã được thu thập để sử dụng trong nghiên
  cứu .40
  Bảng 3.1. Danh sách các cao chiết metanol tổng thu được .48
  Bảng 4.1. Hoạt tính kháng nấm, kháng khuẩn của các cao chiết metanol
  tổng 68
  Bảng 4.2. Hoạt tính kháng nấm, kháng khuẩn của các cao chiết metanol tổng 69
  Bảng 4.3. Các dữ liệu phổ
  1
  H-NMR và
  13
  C-NMR của hợp chất AB-1 và số liệu
  tham khảo 71
  Bảng 4.4. Các dữ liệu phổ
  1
  H-NMR và
  13
  C-NMR của hợp chất AB-2 và số liệu
  tham khảo 72
  Bảng 4.5. Các dữ liệu phổ
  1
  H-NMR và
  13
  C-NMR của hợp chất AB-3 và số liệu
  tham khảo 72 IV

  Bảng 4.6. Các dữ liệu phổ
  1
  H và
  13
  C-NMR của hợp chất AB-4 và số liệu tham
  khảo .74
  Bảng 4.7. Các dữ liệu phổ
  1
  H-NMR và
  13
  C-NMR của hợp chất AB-5 và số liệu
  tham khảo 75
  Bảng 4.8. Các dữ liệu phổ
  1
  H-NMR và
  13
  C-NMR của hợp chất AB-6 và số liệu
  tham khảo 77
  Bảng 4.9. Các dữ liệu phổ
  1
  H và
  13
  C-NMR của hợp chất AS-1 và số liệu tham
  khảo .83
  Bảng 4.10. Các dữ liệu phổ
  1
  H-NMR và
  13
  C-NMR của hợp chất AS-3 và số liệu
  tham khảo 85
  Bảng 4.11. Các dữ liệu phổ
  1
  H-NMR,
  13
  C-NMR của hợp chất AS-4 và số liệu tham
  khảo .87
  Bảng 4.12. Các dữ liệu phổ
  1
  H-NMR,
  13
  C-NMR của hợp chất AS-5 và số liệu tham
  khảo .88
  Bảng 4.13. Các dữ liệu phổ
  1
  H-NMR,
  13
  C-NMR của hợp chất AS-6và số liệu tham
  khảo .90
  Bảng 4.14. Các dữ liệu phổ
  1
  H-NMR,
  13
  C-NMR của hợp chất AS-7 và số liệu tham
  khảo .91
  Bảng 4.15. Các dữ liệu phổ
  1
  H-NMR,
  13
  C-NMR của hợp chất AS-8 và số liệu tham
  khảo .93
  Bảng 4.16. Các dữ liệu phổ
  1
  H-NMR và
  13
  C-NMR của hợp chất AS-9 và số liệu
  tham khảo 94
  Bảng 4.17. Các dữ liệu phổ
  1
  H-NMR và
  13
  C-NMR của hợp chất AS-10 và số liệu
  tham khảo 96
  Bảng 4.18. Các dữ liệu phổ
  1
  H-NMR và
  13
  C-NMR của hợp chất AS-11 và số liệu
  tham khảo 97
  Bảng 4.19. Các dữ liệu phổ
  1
  H-NMR và
  13
  C-NMR của hợp chất AS-12 và số liệu
  tham khảo 99
  Bảng 4.20. Dữ liệu phổ
  1
  H-NMR và
  13
  C-NMR của hợp chất AI-1 và số liệu tham
  khảo . 107
  Bảng 4.21. Dữ liệu phổ
  1
  H-NMR và
  13
  C-NMR của hợp chất AI-2 và số liệu tham
  khảo . 110 V

  Bảng 4.22. Dữ liệu phổ
  1
  H-NMR và
  13
  C-NMR của hợp chất AI-3 và số liệu tham
  khảo . . .111
  Bảng 4.23. Dữ liệu phổ
  1
  H-NMR và
  13
  C-NMR của hợp chất AI-4 và số liệu tham
  khảo . 112
  Bảng 4.24. Các dữ liệu phổ
  1
  H-NMR và
  13
  C-NMR của hợp chất AI-5 và số liệu
  tham khảo 113
  Bảng 4.25. Các dữ liệu phổ
  1
  H-NMR và
  13
  C-NMR của hợp chất AI-8 và số liệu
  tham khảo 115
  Bảng 4.26. Các dữ liệu phổ
  1
  H-NMR và
  13
  C-NMR của hợp chất AI-10 và số liệu
  tham khảo 117
  Bảng 4.27. Các dữ liệu phổ
  1
  H-NMR và
  13
  C-NMR của hợp chất AI-11 và số liệu
  tham khảo 119
  Bảng 4. 28. Các dữ liệu phổ
  1
  H-NMR và
  13
  C-NMR của hợp chất AI-14 và tài liệu
  tham khảo 121
  Bảng 4.29. Các dữ liệu phổ
  1
  H-NMR và
  13
  C-NMR của hợp chất AInc-3 và số liệu
  tham khảo 123
  Bảng 4.30. Tổng hợp cấu trúc hóa học của các hợp chất phân lập được . . 126
  Bảng 4.31. Hoạt tính kháng nấm, kháng khuẩn của một số hợp chất phân lập
  được .131
  Bảng 4. 32. Hoạt tính kháng virut của một số hợp chất phân lập được 133
  Bảng 4.33. Hoạt tính gây độc tế bào của một số hợp chất phân lập được ở nồng độ
  độ thử nghiệm 100 àM 133
  Bảng 4.34. Hoạt tính gây độc tế bào của hợp chất mới AI-1 134
  Bảng 4.34. Hoạt tính gây độc tế bào của một số hợp chất phân lập được . 134  VI

  DANH MỤC HÌNH
  Hình 2.1. Ảnh của 9 mẫu Ardisia nghiên cứu .42
  Hình 3.1. Sơ đồ phân lập chất sạch của cao chiết etyl axetat và cặn nước từ rễ cây A.
  balansana 50
  Hình 3.2. Sơ đồ phân lập chất sạch của cao chiết chloroform từ rễ cây A.
  balansana 51
  Hình 3.3. Sơ đồ phân lập chất của cao chiết n-hexan và etyl axetat từ lá cây A.
  splendens .54
  Hình 3.4. Sơ đồ phân lập chất của cặn nước từ lá cây A. splendens .55
  Hình 3.5. Sơ đồ phân lập chất của cao etyl axetat từ lá cây A. insularis 60
  Hình 3.6. Sơ đồ phân lập chất của cặn nước từ lá cây A. insularis .60
  Hình 3.7. Sơ đồ phân lập chất của cao chiết etyl axetat từ lá cây A. incarnata 69
  Hình 3.8. Sơ đồ phân lập chất của cặn nước từ lá cây A. incarnata .65
  Hình 4.1. Cấu trúc hóa học của các hợp chất AB-1 66
  Hình 4.2. Cấu trúc hóa học của hợp chất AB-2 71
  Hình 4.3. Cấu trúc hóa học của hợp chất AB-3 72
  Hình 4.4. Cấu trúc hoa học của hợp chất AB-4 73
  Hình 4.5. Cấu trúc hóa học của hợp chất AB-5 76
  Hình 4.6. Cấu trúc hóa học của hợp chất AB-6 78
  Hình 4.7. Phổ
  1
  H-NMR của hợp chất AS-1 79
  Hình 4.8. Phổ
  13
  C-NMR của hợp chất AS-1 .79
  Hình 4.9. Phổ HSQC của hợp chất AS-1 81
  Hình 4.10. Phổ HMBC của hợp chất AS-1 .81
  Hình 4.11. Phổ COSY của hợp chất AS-1 82
  Hình 4.12. Phổ khối lượng phân giải cao HR-ESI-MS của hợp chất AS-1 82
  Hình 4.13. Cấu trúc hóa học của hợp chất AS-1 .84
  Hình 4.14.Cấu trúc hóa học của hợp chất AS-3 86
  Hình 4.15. Cấu trúc hóa học của hợp chất AS-4 .88
  Hình 4.16. Cấu trúc hóa học của hợp chất AS-5 .89
  Hình 4.17.Cấu trúc hóa học của hợp chất AS-6 91
  Hình 4.18. Cấu trúc hóa học của hợp chất AS-7 .92
  Hình 4.19. Cấu trúc hóa học của hợp chất AS-8 .94 VII

  Hình 4.20. Cấu trúc hóa học của các hợp chất AS-9 và AS-10 95
  Hình 4.21. Cấu trúc hóa học của hợp chất AS-11 .98
  Hình 4.22. Cấu trúc hóa học của hợp chất AS-12 . 100
  Hình 4.23.Phổ
  1
  H-NMR của hợp chất AI-1 . .102
  Hình 4.24.Phổ
  13
  C-NMR của hợp chất AI-1 . 102
  Hình 4.25. Phổ DEPT của hợp chất AI-1 .103
  Hình 4.26.Phổ HSQC của hợp chất AI-1 . .103
  Hình 4.27.Phổ HMBC của hợp chất AI-1 .104
  Hình 4.28. Phổ ROESY của hợp chất AI-1 105
  Hình 4.29. Phổ COSY của hợp chất AI-1 . 106
  Hình 4.30. Phổ khối lượng phân giải cao HR-ESI-MS của hợp chất AI-1 .106
  Hình 4.31 Cấu trúc hóa học của hợp chất AI-1 . . .108
  Hình 4.32. Các tương tác HMBC và COSY của hợp chất AI-1 . 108
  Hình 4.33. Cấu trúc hóa học của hợp chất AI-2 và AI-3 . .110
  Hình 4.34. Cấu trúc hóa học của hợp chất AI-4 và AI-5 . .113
  Hình 4.35. Cấu trúc hóa học của hợp chất AI-8 116
  Hình 4.36. Cấu trúc hóa học của hợp chất AI-10 và AI-11 .118
  Hình 4.37. Cấu trúc hóa học của hợp chất AI-14 . 121
  Hình 4.38. Cấu trúc hóa học của hợp chất AInc-3 .124
  Hình 4.39 . Hình ảnh các tế bào Vero nhiễm virut CA16 được điều trị bằng các hợp
  chất AS-2, AS-3, AS-11 và ribavirin 132

  VIII

  DANH MỤC PHỤ LỤC
  Phụ lục 1. Các phổ của angelicoidenol (AB-1) PL1
  Phụ lục 2. Các phổ của axit gallic (AB-2) PL4
  Phụ lục 3. Các phổ của methyl gallat (AB-3) .PL6
  Phụ lục 4. Các phổ của quercetin (AB-4) .PL8
  Phụ lục 5. Các phổ của myricitrin (AB-5) PL9
  Phụ lục 6. Các phổ của rutin (AB-6) PL12
  Phụ lục 7. Các phổ của myricitrin (AS-2) PL15
  Phụ lục 8. Các phổ của Desmanthin-1(AS-3) PL17
  Phụ lục 9. Các phổ của Myricetin 3-O-(3"-O-galloyl)α-L-rhamnopyranoside
  (AS4) PL20
  Phụ lục 10. Các phổ của Quercetin 3-O-α-L-rhamnopyranoside (AS-5) PL23
  Phụ lục 11. Các phổ của Quercetin 3,7-di-O-α-L-rhamnopyranoside (AS-
  6) .PL25
  Phụ lục 12. Các phổ của Catechin (AS-7) PL28
  Phụ lục 13. Các phổ của Benzyl O-β-D-glucopyranoside (AS-8) . PL30
  Phụ lục 14. Các phổ của 2-phenylethyl O-β-D-glucopyranoside (AS-9) .PL32
  Phụ lục 15. Các phổ của 3S,5R,6R,9S-tetrahydroxymegastigman-7-ene (AS-
  10) .PL35
  Phụ lục 16. Các phổ của Corilagin (AS-11) .PL38
  Phụ lục 17. Các phổ của (2S)-3-O-(9, 12,15-octadecatrienoyl)-glyceryl-β-D-
  galactopyranoside (AS-12) .PL42
  Phụ lục 18. Các phổ của bergenin (AI-2) .PL45
  Phụ lục 19. Các phổ của norbergenin (AI-3) .PL48
  Phụ lục 20. Các phổ của Demethoxybergenin (AI-4) PL50
  Phụ lục 21. Các phổ của 4-O-galloylbergenin (AI-5) PL53
  Phụ lục 22. Các phổ của myricitrin (AI-6) .PL56
  Phụ lục 23. Các phổ của myricetin 3-O-(3''-O-galloyl)-α-L-rhamnopyranoside(AI-
  7) .PL59
  Phụ lục 24. Các phổ của Desmathin-2 (AI-8) PL62
  Phụ lục 25. Các phổ của quercetin 3-O-α-L-rhamnopyranoside (AI-9) PL65 IX

  Phụ lục 26. Các phổ của 3-O-Galloylepicatechin (AI-10) .PL68
  Phụ lục 27. Các phổ của 3-O-Galloyl-3'-methoxyepicatechin (AI-11) PL69
  Phụ lục 28. Các phổ axit gallic (AI-12) .PL72
  Phụ lục 29. Các phổ metyl gallat (AI-13) PL74
  Phụ lục 30. Các phổ của (3S,5R,6R,7E,9S)-megastigman-7-ene-3,5,6,9-tetrol 3-O-β-
  D-glucopyranoside (AI-14) PL76
  Phụ lục 31. Các phổ của quercitrin (AInc-2) .PL79
  Phụ lục 32. Các phổ của afzaline (AInc-3) PL81
  Phụ lục 33. Các phổ dãn của Myricetin 3,7-di-O-α-L-rhamnopyranoside (AS-
  1) .PL84
  Phụ lục 34. Các phổ dãn của Ardinsuloside (AI-1) .PL86
  1


  MỞ ĐẦU

  Việt Nam là một nước nhiệt đới gió mùa, đa dạng về địa hình, thổ nhưỡng và
  đặc trưng khí hậu khác nhau giữa các vùng miền. Đây là điều kiện thuận lợi để các
  loài sinh vật phát triển đa dạng về số lượng các loài, phong phú về chủng loại, trong
  đó có nhiều loài thực vật được sử dụng làm thuốc trong dân gian.
  Họ Đơn nem (Myrsinaceae) là một họ thực vật khá lớn, bao gồm 50 chi và
  khoảng 1400 loài, được phân bố rộng rãi trên thế giới, nhất là ở các nước có khí hậu
  ôn đới và nhiệt đới. Trong đó, chi Cơm nguội (Ardisia) có khoảng 400-500 loài [1].
  Kết quả nghiên cứu tài liệu cho thấy các loài Ardisia có nhiều hoạt tính sinh học rất
  đáng quý, như: hoạt tính kháng nấm, kháng khuẩn, kháng virut, hoạt tính chống oxi
  hóa, chống lao, antileishmania, chống đái tháo đường, bảo vệ thần kinh, bảo vệ tim
  mạch, chống loãng xương và đặc biệt là hoạt tính gây độc tế bào, chống ung thư rất
  tốt. Các hợp chất đã được phân lập từ một số loài Ardisia có cấu trúc phong phú,
  bao gồm các tritecpen saponin, benzoquinon, flavonoid, alkylphenolic, các dẫn xuất
  của bergenin, các dẫn xuất của resorcinol , trong đó có nhiều chất có cấu trúc mới.
  Ở Việt Nam, họ Đơn nem có khoảng 140 loài và được phân thành 6 chi (gồm
  có: Ardisia, Embelia, Maesa, Aegyceras, Rapanea và Myrsine) phân bố rộng ở Việt
  Nam, nhất là ở các vùng đồng bằng trung du. Chi Ardisia có khoảng 101 loài [5],
  các nghiên cứu về thành phần hóa học và hoạt tính sinh học các loài thực vật này
  còn hạn chế ở Việt Nam, chúng chỉ mới được sử dụng trong phạm vi dân gian để
  chữa bệnh. Các loài trong chi Ardisia thường có tác dụng thanh nhiệt giải độc, tiêu
  thũng và được sử dụng để chữa các bệnh viêm khớp, đòn ngã tổn thương, sưng đau
  hầu họng, trị tiêu chảy, lậu, sốt rét, viêm ruột, loét dạ dày, mụn nhọt ghẻ lở và trị
  các bệnh về gan [2, 4]. Vì vậy, với mong muốn tìm kiếm các hoạt chất ứng dụng
  trong Y-Dược từ nguồn dược liệu Việt Nam, chúng tôi đã chọn các loài thuộc chi
  Cơm nguội (Ardisia), họ Đơn nem (Myrsinaceae) làm đối tượng nghiên cứu cho đề
  tài: “Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học một số loài Ardisia
  thuộc họ Myrsinaceae ở Việt Nam”.
  2

  Mục tiêu của đề tài:
  1. Phân lập các hợp chất sạch từ một số loài Ardisia thu hái ở Việt Nam.
  2. Xác định cấu trúc hóa học của các hợp chất phân lập được.
  3. Thăm dò hoạt tính kháng nấm, kháng khuẩn, kháng virus và hoạt tính gây
  độc tế bào của một số hợp chất phân lập được.

  Xem Thêm: Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học một số loài Ardisia thuộc họ Myrsinaceae ở Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học một số loài Ardisia thuộc họ Myrsinaceae ở Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status