Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Xây dựng cây phả hệ cho họ Ráy (Araceae) ở khu vực phía Nam Việt Nam dựa trên hình thái và Marker phân tử

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Xây dựng cây phả hệ cho họ Ráy (Araceae) ở khu vực phía Nam Việt Nam dựa trên hình thái và Marker phân tử

  LỜI CẢM ƠN
  Để hoàn thành được luận án này, tác giả xin chân thành cảm ơn:
  1. TS. Lưu Hồng Trường (Viện Sinh thái học Miền Nam, Viện Hàn Lâm Khoa học &
  Công nghệ Việt Nam) và TS. Nguyễn Phi Ngà (Bộ môn Sinh thái học & Tiến hóa,
  Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp. HCM) đã rất quan tâm, tâm huyết, tận tình
  hướng dẫn về chuyên môn cũng như cung cấp một số mẫu vật cho luận án.
  2. Viện Sinh thái học Miền Nam, Viện Hàn Lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam
  đã hỗ trợ trong kinh phí cho một số chuyến thực địa, cung cấp nhiều mẫu vật cho
  luận án.
  3. TS. Nguyễn Thị Phương Thảo–Viện Sinh học Nhiệt Đới đã tạo điều kiện và hỗ trợ
  cho tác giả trong suốt quá trình học của chương trình Nghiên cứu sinh tại Viện
  Sinh học Nhiệt Đới-Học Viện Khoa học & Công nghệ, Viện Hàn Lâm Khoa học &
  Công nghệ Việt Nam.
  Ngoài ra, chúng tôi cũng chân thành cảm ơn vì sự hỗ trợ, đóng góp và cộng tác từ quý
  Thầy, Cô, các nhà chuyên môn, quý đồng nghiệp cũng như các quý anh, chị em từ nhiều
  đơn vị khác nhau trong quá trình thực hiện luận án như:
  1. PGS. TS. Hoàng Nghĩa Sơn– Viện Sinh học Nhiệt Đới.
  2. PGS. TS. Trần Hợp–Khoa Sinh học, Đại học KHTN Tp. HCM.
  3. PGS. TS. Nguyễn Thị Đẹp–Bộ môn Thực vật, Khoa Dược, Đại học Y Dược Tp.
  HCM.
  4. TS. Trần Văn Tiến–Khoa Sinh học, Đại học Đà Lạt.
  5. PSG. TS. Lê Huyền Ái Thúy–Khoa Công nghệ Sinh học, Đại học Mở Tp. HCM.
  6. TS. Phạm Văn Ngọt – Khoa Sinh học, Đại học Sư Phạm Tp. HCM.
  7. TS. Hoàng Minh Đức–Viện Sinh thái học Miền Nam, Viện Hàn Lâm Khoa học &
  Công nghệ Việt Nam.
  8. ThS. Nguyễn Quốc Đạt–Viện Sinh thái học Miền Nam, Viện Hàn Lâm Khoa học
  & Công nghệ Việt Nam.
  9. ThS. Nguyễn Trần Quốc Trung–Viện Sinh thái học Miền Nam, Viện Hàn Lâm
  Khoa học & Công nghệ Việt Nam.
  10. ThS. Nguyễn Lê Xuân Bách–Viện Sinh thái học Miền Nam, Viện Hàn Lâm Khoa
  học & Công nghệ Việt Nam. 11. CN. Đặng Minh Trí–Viện Sinh thái học Miền Nam, Viện Hàn Lâm Khoa học &
  Công nghệ Việt Nam.
  12. KS. Nguyễn Hiếu Cường–Viện Sinh thái học Miền Nam, Viện Hàn Lâm Khoa học
  & Công nghệ Việt Nam.
  13. KS. Nguyễn Thị Luân–Viện Sinh thái học Miền Nam, Viện Hàn Lâm Khoa học &
  Công nghệ Việt Nam.
  14. ThS. Trần Hữu Đăng–Viện Sinh thái học Miền Nam, Viện Hàn Lâm Khoa học &
  Công nghệ Việt Nam.
  15. PSG. TS. Trần Thế Bách–Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện Hàn Lâm
  Khoa học & Công nghệ Việt Nam.
  16. TS. Nguyễn Quốc Bình–Bảo Tàng Thiên Thiên Việt Nam, Viện Hàn Lâm Khoa
  học & Công nghệ Việt Nam.
  17. TS. Nguyễn Văn Dư–Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, Viện Hàn Lâm Khoa
  học & Công nghệ Việt Nam.
  18. PSG. TS. Đàm Sao Mai–Viện Công nghệ sinh học & Thực phẩm, Trường Đại học
  Công Nghiệp Tp. HCM.
  19. TS. Trịnh Ngọc Nam–Viện Công nghệ sinh học & Thực phẩm, Trường Đại học
  Công Nghiệp Tp. HCM.
  20. TS. Nguyễn Bá Thanh–Viện Công nghệ sinh học & Thực phẩm, Trường Đại học
  Công Nghiệp Tp. HCM.
  21. TS. Phạm Tấn Việt–Viện Công nghệ sinh học & Thực phẩm, Trường Đại học
  Công Nghiệp Tp. HCM.
  22. TS. Nguyễn Thị Diệu Hạnh–Viện Công nghệ sinh học & Thực phẩm, Trường Đại
  học Công Nghiệp Tp. HCM.
  23. TS. Trần Thị Huyền–Viện Công nghệ sinh học & Thực phẩm, Trường Đại học
  Công Nghiệp Tp. HCM.
  24. ThS. Lưu Thảo Nguyên–Viện Công nghệ sinh học & Thực phẩm, Trường Đại học
  Công Nghiệp Tp. HCM.
  25. ThS. Lê Hồng Thía–Viện Môi Trường, Trường Đại học Công Nghiệp Tp. HCM.
  26. TS. Phạm Nguyễn Đức Hoàng–Trung tâm Công nghệ Sinh học Tp. HCM.
  27. ThS. Nguyễn Anh Tuấn–VQG Phước Bình.
  28. ThS. Lê Thanh Sơn–KBTTN Bình Châu-Phước Bửu.
  29. ThS. Lê Hồng Sơn–VQG Côn Đảo. 30. KS. Nguyễn Đình Trung–VQG Côn Đảo.
  31. KS. Hà Văn Long–VQG Phú Quốc.
  32. KS. Trần Ngọc Toàn–Trung tâm Đa dạng sinh học Nước Việt Xanh, Đà Nẵng.
  33. KS. Trần Giỏi–Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường tỉnh Khánh Hòa.
  34. ThS. Nguyễn Ái Tâm–VQG Kon Ka Kinh.
  35. KS. Võ Huy Sang–VQG Bù Gia Mập.
  36. KS. Phạm Hữu Nhân–VQG Bidoup-Núi Bà.
  37. KS. Vũ Kim Công–Viện Sinh học Tây Nguyên.
  38. KS. Nguyễn Thị Ngọc Mỹ–Viện Công nghệ sinh học & Thực phẩm, Trường Đại
  học Công Nghiệp Tp. HCM.
  39. KS. Đỗ Đình Quốc Bảo–Viện Công nghệ sinh học & Thực phẩm, Trường Đại học
  Công Nghiệp Tp. HCM.
  40. Sư cô Mẫn–Chùa Quan Âm, núi Bà Đen, Tây Ninh.
  41. Anh Thủy–Hàm Thuận Nam, Bình Thuận.
  42. Thầy Nguyễn Thanh Tâm–Trường THPT Lê Hồng Phong, Hiệp Đức, Quảng Nam.
  43. Em Cảnh–Hiệp Đức, Quảng Nam.
  44. Anh Tâm–Thăng Bình, Quảng Nam.
  Xin thành kính, cảm tạ công ơn dạy dỗ của cố Nhà giáo, PGS. TS. Bùi Văn Lai–
  Viện Sinh học Nhiệt Đới. DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT
  bp
  CBHD
  CI
  CS
  DNA
  HN
  HNU
  IGS
  ITS
  K
  KBTTN
  MEGA
  P
  PAUP
  PCR
  PHH
  RAPD
  RC
  RFLP
  RI
  RPH
  Sect.
  SGN
  SSR
  Subfam.
  Syn.
  Trib.
  VNM
  VQG
  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :
  Base pair
  Cán bộ hướng dẫn
  Consistency index
  Cộng sự
  Deoxyribonucleic acid
  Phòng mẫu vật Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật
  Phòng mẫu vật Trường Đại học Khoa học tự nhiên Hà Nội
  Intergenic spacer
  Internal transcribed spacer
  Bảo tàng mẫu vật Kew (Anh)
  Khu bảo tồn thiên nhiên
  Molecular Evolutionary Genetics Analysis
  Bảo tàng mẫu vật Paris (Pháp)
  Phylogenetic Analysis Using Parsimony
  Polymerase Chain Reaction
  Phòng mẫu vật Trường Đại học Khoa học tự nhiên Tp. HCM
  Random Amplification of Polymorphic DNA
  Rescaled consistency index
  Restriction fragment length polymorphism
  Retention index
  Rừng phòng hộ
  Section
  Phòng mẫu vật Viện Sinh thái học miền Nam
  Simple sequence repeat
  Subfamily–Phân họ
  Synonym
  Tribe–Tông
  Phòng mẫu vật Viện Sinh học nhiệt đới
  Vườn quốc gia
  MỤC LỤC
  Trang
  MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
  1.1. Giới thiệu về họ Ráy 2
  1.2. Sinh thái và dạng cây 2
  1.2.1. Thực vật bán phụ sinh (hemiepiphytes) . 2
  1.2.2. Thực vật phụ sinh (epiphytes) 3
  1.2.3. Thực vật mọc trên đá (lithophytes) 3
  1.2.4. Thực vật cây chồi ngầm (geophytes) . 3
  1.2.5. Thực vật dòng chảy (rheophytes) 4
  1.2.6. Thực vật ngập nước (submerged aquatics) hoặc ngập nước
  định kỳ (periodically submerged aquatics) 4
  1.2.7. Thực vật đầm lầy (helophytes) 4
  1.2.8. Thực vật trôi nổi (free-floading aquatics) 5
  1.3. Lịch sử nghiên cứu phân loại họ Ráy 5
  1.3.1. Lịch sử nghiên cứu phân loại họ Ráy trên thế giới . 5
  1.3.1.1. Nghiên cứu phân loại họ Ráy dựa trên đặc điểm hình thái 5
  1.3.1.2. Nghiên cứu ứng dụng marker phân tử trong xây dựng
  hệ thống phát sinh chủng loại ở họ Ráy 8
  1.3.2. Lịch sử nghiên cứu họ Ráy ở Việt Nam . 10
  CHƯƠNG 2. ĐIỀU KIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM
  2.1. Đối tượng nghiên cứu . 13
  2.2. Phương pháp nghiên cứu . 13
  2.2.1. Phương pháp khảo sát thực địa 13
  2.2.2. Phương pháp thực hiện ở phòng thí nghiệm . 14
  2.2.2.1. Phương pháp nghiên cứu đặc điểm hình thái . 14
  2.2.2.2. Phương pháp nghiên cứu phân tử . 14
  2.2.3. Phương pháp xử lý số liệu 16
  2.2.3.1. Xây dựng cây phả hệ dựa trên đặc điểm hình thái . 16
  2.2.3.2. Xây dựng cây phả hệ dựa trên marker phân tử 16 CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
  3.1. Kết quả xây dựng cây phả hệ . 17
  3.1.1. Kết quả xây dựng cây phả hệ dựa trên đặc điểm hình thái . 17
  3.1.1.1. Phân họ Pothoideae và Monsteroideae 18
  3.1.1.3. Phân họ Lasioideae 18
  3.1.1.4. Phân họ Aroideae . 19
  Tông Homalomeneae 19
  Tông Schismatoglottis, Cryptocoryneae . 19
  Tông Aglaonemateae 19
  Tông Thomsonieae . 20
  Tông Arisaemateae . 20
  Tông Pistieae 21
  Tông Colocasieae . 21
  3.2.2. Kết quả xây dựng cây phả hệ dựa trên marker phân tử . 23
  3.2.2.1. Kết quả đặc điểm trình tự trnL-trnF IGS và matK . 23
  3.2.2.2. Cây phả hệ dựa trên vùng trình tự trnL-trnF và matK . 24
  Phân họ Pothoideae, Monsteroideae và Lasioideae . 25
  Phân họ Aroideae . 26
  Tông Cryptocoryneae và Schismatoglottideae . 26
  Tông Aglaonemateae 26
  Tông Homalomeneae 30
  Tông Thomsonieae 31
  Tông Pistieae . 34
  Tông Colocasieae 34
  Tông Arisaemateae . 39
  Tông Areae 42
  3.3. Kết quả nghiên cứu đặc điểm hình thái 43
  Khóa định loại các chi thuộc họ Araceae ở miền Nam . 43
  Phân họ. 1. POTHOIDEAE 45
  Tông Potheae . 45
  Chi Pothos . 45 Khóa định loại các loài Pothos ở phía Nam 46
  Phân họ. 2. MONSTEROIDEAE . 53
  Tông Anadrndreae . 53
  Chi Anadendrum 53
  Khóa định loại các loài Anadendrum ở phía Nam 53
  Tông Monstereae . 55
  Chi Rhaphidophora . 55
  Khóa định loại các loài Rhaphidophora ở phía Nam 56
  Chi Epipremnum 60
  Khóa định loại các loài Epipremnum ở phía Nam 60
  Chi Sinsdapsus 62
  Khóa định loại các loài Sinsdapsus ở phía Nam . 63
  Phân họ. 3. LASIOIDEAE 64
  Chi Pycnospatha 64
  Chi Cyrtosperma . 65
  Chi Lasia . 67
  Phân họ. 4. AROIDEAE . 68
  Tông Homalomeneae 68
  Chi Homalomena . 69
  Khóa định loại các loài Homalomena ở phía Nam . 69
  Tông Schismatoglottideae . 74
  Chi Schismatoglottis . 74
  Khóa định loại các loài Schismatoglottis ở phía Nam . 74
  Tông Cryptocoryneae . 77
  Chi Cryptocoryne 78
  Khóa định loại các loài Cryptocoryne ở phía Nam . 78
  Tông Aglaonemateae . 81
  Chi Aglaonema 81
  Khóa định loại các loài Aglaonema ở phía Nam . 82
  Tông Thomsonieae 87
  Chi Amorphophallus 87 Khóa định loại các loài Amorphophallus ở phía Nam 89
  Tông Areae 108
  Chi Sauromatum 108
  Chi Typhonium 109
  Khóa định loại các loài Typhonium ở phía Nam . 110
  Tông Arisaemateae 122
  Chi Arisaema . 122
  Khóa định loại các loài Arisaema ở phía Nam . 123
  Tông Colocasieae 136
  Chi Remusatia . 137
  Chi Colocasia 138
  Khóa định loại các loài Colocasia ở phía Nam . 138
  Chi Alocasia 141
  Khóa định loại các loài Alocasia ở phía Nam . 142
  Chi Leucocasia . 147
  Tông Pistieae . 147
  Chi Pistia . 148
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 149
  DANH MỤC HÌNH
  Trang
  Hình 3.1. Cây phả hệ họ Ráy ở phía Nam Việt Nam dựa trên hình thái . 17
  Hình 3.2. Cây phả hệ họ Ráy ở phía Nam Việt Nam dựa trên marker phân tử . 24
  Hình 3.2. Cây phả hệ tông Colocasieae dựa trên marker phân tử 37

  DANH MỤC BẢNG
  Trang
  Bảng 2.1. Trình tự mồi được sử dụng để khuếch đại vùng trình
  trnL-trnF IGS và matK . 16
  Bảng 3.1. Đặc điểm khác biệt giữa 3 section Anomala, Fimbriata và Sinarisaema 22
  Bảng 3.2. Sự khác biệt giữa Aglaonema và Aglaodorum 28
  Bảng 3.3. So sánh các đặc điểm hình thái của A. condaoense, A. pierreanum và A.
  roxburghii. 41  TÓM TẮT
  Luận án đã thống kê được họ Ráy ở phía Nam Việt Nam có 101 loài, 1 phân
  loài và 1 dạng, trong đó tác giả luận án đã thu thập được 66 loài, 1 phân loài và 1 dạng
  với 269 tiêu bản. Thông qua quá trình nghiên cứu chi tiết đặc điểm hình thái, luận án
  đã xây dựng được cây phả hệ cho 101 loài, 1 phân loài và 1 dạng. Bên cạnh đó, đề tài
  cũng lần đầu cung cấp dữ liệu phân tử (2 marker phân tử là trnL-trnF IGS và matK)
  cho 64 loài, 1 phân loài và 1 dạng thu được, từ đó xây dựng cây phả hệ dựa trên
  marker phân tử cho họ Ráy ở phía Nam Việt Nam. Dựa trên kết quả này, luận án đã có
  sự chỉnh lý hay khẳng định vị trí phân loại của các taxa ở nhiều chi còn chưa được
  thống nhất giữa các nhà nghiên cứu như: Aglaonema, Aglaodorum, Alocasia,
  Amorphophallus, Arisaema, Colocasia, Homalonema, Pseudodracontium,
  Sauromatum và Typhonium. Bên cạnh đó, luận án đã xây dựng được khóa định loại và
  cung cấp các thông tin cập nhật cho toàn bộ 101 loài, 1 phân loài và 1 dạng cho họ
  Ráy ở phía Nam Việt Nam gồm: danh pháp đầy đủ, trích dẫn tài liệu, mô tả chi tiết
  đặc điểm hình thái, mẫu chuẩn, mẫu nghiên cứu, đặc điểm sinh thái, phân bố và hình
  ảnh minh họa chi tiết. Ngoài ra, đề tài đã ghi nhận bổ sung 16 loài cho khu hệ Ráy
  phía Nam, bao gồm 3 ghi nhận phân bố mới (gồm các loài Amorphophallus
  paeoniifolius, A. tonkinensis và Schismatoglottis cadieri) và 13 loài nghi ngờ là mới
  cho khoa học (gồm: 1 loài thuộc chi Alocasia, 3 loài thuộc chi Amorphophallus, 3 loài
  thuộc chi Arisaema và 6 loài thuộc chi Typhonium), trong đó đã mô tả và công bố 3
  loài mới cho khoa học trên các tạp chí khoa học trong nước và quốc tế là Alocasia
  rivularis, Arisaema langbiangense và Typhonium thatsonense. Cho đến thời điểm bảo
  vệ, luận án đã công bố được 5 bài báo khoa học, bao gồm 2 bài trên tạp chí khoa học
  quốc tế (ISI) và 3 bài trên tạp chí khoa học trong nước. Tác giả vẫn đang tiếp tục
  chuẩn bị thêm các bài báo khác.  SUMMARY
  One hundred and one species, 1 subspecies and 1 form of the Araceae in the
  southern Vietnam have been reported in the thesis, in which the author have collected
  269 specimens of 66 species, 1 subspecies and 1 form. Based on examination of the
  morphological characteristics, the thesis has constructed a phylogenetic tree for all the
  recorded taxa. Besides, this study has provided molecular data (trnL-trnF IGS and
  matK sequences) for 64 species, 1 subspecies and 1 form, which were used to
  construct a molecular phylogenetic tree of the Araceae in the southern Vietnam. Based
  on these results, the author has re-classified and/or confirmed the exact identification
  for ambiguous species in the following genera: Aglaonema, Aglaodorum, Alocasia,
  Amorphophallus, Arisaema, Colocasia, Homalonema, Pseudodracontium,
  Sauromatum and Typhonium. In addition, the study has estabished morphological
  characteristic-based keys to and provided and/or updated the taxonomic information
  for all the taxa, including scientific name, references, morphological description, type
  specimens, studied specimens, ecological characteristics, distribution and illustrations
  with colourful photographs. Moreover, 16 taxa have been recorded as new to the
  Araceae flora in southern Vietnam, including 3 known species (i.e. Amorphophallus
  paeoniifolius, A. tonkinensis và Schismatoglottis cadieri) and thirteen species
  tentatively new to science (i.e. 1 species of Alocasia, 3 species of Amorphophallus, 3
  species of Arisaema and 6 species of Typhonium). Three out of those species, i.e.
  Alocasia rivularis, Arisaema langbiangense and Typhonium thatsonense have been
  published. As results until the defense, 5 papers have been published/accepted for
  publication in 3 national and 2 international botanical (ISI- International Scientific
  Indexing) journals. More manuscripts are under preparation.

  Xem Thêm: Xây dựng cây phả hệ cho họ Ráy (Araceae) ở khu vực phía Nam Việt Nam dựa trên hình thái và Marker phân tử
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xây dựng cây phả hệ cho họ Ráy (Araceae) ở khu vực phía Nam Việt Nam dựa trên hình thái và Marker phân tử sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status