trunghieuhieu has reported a post.

Reason:
sao ko tải dc vậy ạ
Post: Luận Văn Sự khám phá về đề tài người nông dân trong truyện ngắn của nam cao
Forum: Văn Học
Assigned Moderators: N/A

Posted by: Kòi Xinh
Original Content:
Đề tài: SỰ KHÁM PHÁ VỀ ĐỀ TÀI NGƯỜI NÔNG DÂN TRONG TRUYỆN NGẮN CỦA NAM CAO


Luận văn dài 90 trang

PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài . 1
2. Lịch sử vấn đề 2
3. Mục đích nghiên cứu 5
4. Phạm vi nghiên cứu 6
5. Phương pháp nghiên cứu 7

PHẦN NỘI DUNG
CHƯƠNG I: NÔNG THÔN VIỆT NAM LÀ MỘT ĐỀ TÀI LỚN TRONG NHIỀU
TÁC PHẨM CỦA CÁC NHÀ VĂN HIỆN THỰC PHÊ PHÁN
1. Đội ngũ các nhà văn thuộc khuynh hướng hiện thực phê phán 1930- 1945 . 9
2. Các nhà văn hiện thực phê phán giai đoạn 1930- 1945 với đề tài người nông dân 22CHƯƠNG II: ĐỀ TÀI NGƯỜI NÔNG DÂN TRONG TRUYỆN NGẮN CỦA
NAM CAO
1.Mấy nét về tiểu sử của Nam Cao .36
2. Sự nghiệp sáng tác .38
3. Hai đề tài trong sáng tác của Nam Cao . . .41
4. Nam Cao là một trong những nhà văn hiện thực viết nhiều về người nông dân .50


CHƯƠNG III
1.Thế giới nhân vật nông dân trong truyện ngắn của Nam Cao 57
2. Cảm quan hiện thực của Nam Cao khi viết về người nông dân .66
3. Khuynh hướng khám phá đề tài người nông dân trong truyện ngắn viết về người
nông dân của Nam Cao 77

PHẦN KẾT LUẬN 84
TÀI LIỆU THAM KHẢO .86


Xem Thêm: Báo cáo bài viết vi phạm bởi trunghieuhieu
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Báo cáo bài viết vi phạm bởi trunghieuhieu sẽ giúp ích cho bạn.