0985198541 has reported a post.

Reason:
Không có bản vẽ thi công à
Post: Đồ Án Thiết kế ký túc xá trường trung cấp tài chính phú yên
Forum: Kiến Trúc - Xây Dựng
Assigned Moderators: N/A

Posted by: webtailieu
Original Content:
LỜI MỞ ĐẦU
Trong 5 năm rèn luyện và học tập dưới mái trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, được sự chỉ bảo tận tình của các thầy cô giáo cùng với sự nỗ lực của bản thân, cho đến nay em đã hoàn thành khóa học và nhận đề tài tốt nghiệp.
Đề tài tốt nghiệp của em là: Ký túc xá – Trường Trung Cấp Tài Chính Phú Yên
Nội dung đồ án gồm 4 phần như sau:
* Phần kiến trúc 10%:
Giáo viên hướng dẫn: Th.S. Phạm Văn Đạt
* Phần kết cấu 45%:
Giáo viên hướng dẫn: Th.S. Phạm Văn Đạt
* Phần nền móng 15%:
Giáo viên hướng dẫn: Th.S. Phạm Ngọc Thắng
* Phần thi công 30%:
Giáo viên hướng dẫn: Th.S. Phạm Minh Đức
Với sự cố gắng của bản thân, cùng sự hướng dẫn tận tình của các thầy cô, sự quan tâm giúp đỡ của các cán bộ giáo viên trong trường và các bạn cùng khóa, cho nên Đồ án tốt nghiệp của em đã hoàn thành đúng tiến độ.
Tuy nhiên, do kiến thức và thời gian có hạn, vì vậy em không tránh khỏi những thiếu sót trong quá trình thực hiện Đồ án của mình. Em rất mong các thầy tiếp tục chỉ bảo thêm cho em.
Qua đây cho phép em được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và xin kính chúc sức khỏe tới toàn thể các thầy cô và cán bộ nhà trường đã cho em những kiến thức đầu tiên và cơ bản trong nghề xây dựng.

MỤC LỤC
PHẦN I: KIẾN TRÚC
I. GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH 1
1. Tổng quan về công trình 1
1.1. Sự cần thiết đầu tư xây dựng công trình 1
1.2. Vị trí xây dựng công trình 1
1.3. Đặc điểm công trình 1
1.4. Các giải pháp thiết kế kiến trúc của công trình 1
1.5. Giải pháp kết cấu 2
2. Các hệ thống kỹ thuật chính trong công trình 2
2.1. Hệ thống giao thông 2
2.2. Hệ thống chiếu sáng 2
2.3. Hệ thống điện 2
2.4. Hệ thống thông gió 2
2.5. Hệ thống cấp và thoát nước 2
2.6. Hệ thống phòng cháy và chữa cháy 3
3. Điều kiện khí hậu, địa chất thủy văn 3
3.1. Điều kiện khí hậu 3
3.2. Điều kiện địa chất 3
PHẦN II: KẾT CẤU
I. TỔNG QUAN VỀ TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH 4
1. Lựa chọn vật liệu 4
2. Hình dạng công trình và sơ đồ bố trí kết cấu 4
2.1. Sơ đồ mặt bằng, sơ đồ kết cấu 4
2.2. Theo phương đứng 4
II. HỆ KẾT CẤU CHỊU LỰC VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH KẾT CẤU CÔNG TRÌNH 5
1. Cơ sở và số liệu tính toán hệ kết cấu công trình 5
1.1. Cơ sở thiết kế 5
1.2. Vùng gió 5
2. Lựa chọn các giải pháp kết cấu cho công trình 5
2.1. Các phương án sàn 5
2.1.1. Sàn sườn toàn khối 5
2.1.2. Sàn ô cờ 5
2.1.3. Sàn không dầm (sàn nấm) 6
2.1.4. Sàn bê tông cốt thép ứng lực trước 6
2.2. Hệ kết cấu chịu lực 7
2.2.1. Hệ kết cấu khung chịu lực 7
2.2.2. Hệ kết cấu vách cứng và lõi cứng 7
2.2.3. Hệ kết cấu khung – vách 7
3. Phương pháp tính toán hệ kết cấu 8
3.1. Sơ đồ tính 8
4. Tải trọng tác dụng 9
4.1. Tải trọng đứng 9
4.2. Tải trọng ngang 9
4.3. Xác định nội lực và chuyển vị 9
4.4. Tổ hợp và tính toán cốt thép 9
III. XÁC ĐỊNH SƠ BỘ KÍCH THÍCH CÁC CẤU KIỆN THEO PHƯƠNG ÁN SÀN SƯỜN TOÀN KHỐI CÓ CẤU TẠO DẦM PHỤ ĐỠ TƯỜNG NGĂN 10
3.1. Chọn kích thước bản sàn 10
3.2. Chọn sơ bộ kích thước dầm 11
3.2.1. Chọn sơ bộ kích thước dầm khung 11
3.2.2. Chọn sơ bộ kích thước dầm phụ đỡ tường ngăn phòng 11
3.2.3. Chọn dầm đỡ tường ngăn nhà vệ sinh 11
3.2.3. Chọn kích thước dầm ngang đỡ sàn hành lang 12
3.3. Chọn kích thước sơ bộ cột 12
3.3.1. Chọn sơ bộ tiết diện cột giữa 12
3.3.2. Chọn kích thước cột biên 13
3.3.2. Chọn kích thước cột sảnh hiên (cột tròn) 13
IV. TÍNH TOÁN SÀN SƯỜN TOÀN KHỐI (tầng 3 đến tầng 5) 14
4.1. Tải trọng tác dụng 14
4.1.1. Tĩnh tải sàn phòng ngủ, hành lang 14
4.1.2. Tĩnh tải sàn phòng vệ sinh 15
4.1.3. Hoạt tải sàn các phòng chức năng 15
4.2. Lựa chọn vật liệu cấu tạo 16
4.3. Phân loại các ô sàn 16
4.4. Tính toán cốt thép cho các ô sàn 18
4.4.1. Sơ đồ tính toán 18
4.4.2. Xác định nội lực của các ô sàn 18
4.4.3. Tính toán cốt thép 21
V. TOÁN THANG BỘ TẦNG ĐIỂN HÌNH (tính toán cho cầu thang trục (3-4) -(B-D) từ tầng 3 lên tầng 4 24
5.1. Đặc điểm cấu tạo kết cấu và kiến trúc cầu thang bộ 24
5.1.1. Lựa chọn giải pháp kết cấu cầu thang bộ 25
5.1.2. Lựa chọn sơ bộ kích thước tiết diện các bộ phận 25
5.2. Tính toán các bộ phận cầu thang 26
5.2.1. Tải trọng tác dụng 27
5.2.2. Tính toán các bộ phận của cầu thang 28
VI. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ DẦM DỌC TRỤC C NHỊP TỪ TRỤC 4 ĐẾN TRỤC 7 38
6.1. Tải trọng tác dụng 38
6.1.1. Tải trọng phân bố đều 39
6.1.2. Tải trọng tập trung do dầm phụ Da-7 truyền vào dầm 41
6.2. Sơ đồ tính 45
6.3. Các trường hợp chất tải 46
6.3.1. Tĩnh tải 46
6.3.2. Các trường hợp chất hoạt tải nguy hiểm lên dầm 47
6.4. Tính toán cấu tạo cốt thép cho dầm 54
6.4.1. Lựa chọn nội lực tính toán cốt thép cho dầm 54
6.4.2. Tính toán thép chịu mô men cho dầm 55
6.4.3. Tính toán cốt thép ngang 55
6.4.4. Tính toán cốt treo gia cường tại vị trí giao giữa dầm Da-7 và Da-6 57
VII. TÍNH TOÁN KHUNG TRỤC 6 (Khung K4) 59
7.1.Cơ sở tính toán. 59
7.2. Kích thước sơ bộ các bộ phận khung 59
7.3. Sơ đồ tính toán khung 59
7.4. Xác định tải trọng tác dụng lên khung 61
7.4.1. Tải trọng tác dụng lên các ô sàn có tải trọng truyền về khung 61
7.4.2. Trình tự xác định tải trọng từ hệ dầm, sàn truyền về khung 63
7.4.2.1.Tải trọng phân bố 63
7.4.3. Xác định tĩnh tải sàn truyền vào khung 64
7.4.4. Xác định hoạt tải sàn truyền vào khung 74
7.5. Xác định tải trọng gió tác dụng lên khung 83
7.6. Chất tải trọng lên khung trục 6 – Khung K4. 86
7.7.Nôi lực và tổ hợp nội lực: 92
7.7.1.Tổ hợp nội lực: 92
7.8. Bố trí thép khung 94
7.8.1. Bố trí thép chịu lực cho khung 94
7.8.2. Bố trí thép đai 95
PHẦN III: NỀN MÓNG
I. GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH 96
1. Đặc điểm công trình 96
1.1. Đặc điểm kiến trúc 96
1.2. Đặc điểm kết cấu 96
II. ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH 96
2.1. Địa tầng: 96
2. 2.Chỉ tiêu cơ lí của các lớp đất như sau 98
2.3. Đánh giá tính chất xây dựng các lớp đất nền 99
II. Xác định tải trọng tác dụng xuống móng (chân cột trục C và D) 101
2.1. Giải pháp mặt bằng móng 101
2.2. Chọn kích thước hệ giằng móng 101
2.3. Tải trọng do công trình truyền xuống chân cột 102
2.3.1. Cột trục C 102
2.3.2. Cột trục D 102
2.4. Tải trọng bản thân từ các giằng móng truyền về chân cột 103
2.4.1. Cột trục C 103
2.4.2. Cột trục D 103
2.5. Tải trọng do tường xây trên giằng móng truyền vào 103
2.5.1. Cột trục C 103
2.5.2. Cột trục D 104
III. Lựa chọn phương án móng 105
3.1. Phương án móng nông trên nền thiên nhiên 105
3.2. Phương án móng cọc 105
3.3. Giải pháp mặt bằng móng 106
IV. Tính toán thiết kế móng cột trục C và D 106
4.1. Lựa chọn chiều sâu đặt đáy đài và phương án cọc BTCT 106
4.1.1. Lựa chọn giải pháp cấu tạo sơ bộ cho đài cọc 106
4.1.2. Tính toán thép cọc theo sơ đồ vận chuyển và cẩu lắp 107
4.1.3. Xác định sức chịu tải của cọc 108
4.2. Tính toán thiết kế móng trục C 112
4.2.1. Nội lực xác định tại chân cột 112
4.2.2. Xác định sơ bộ số lượng cọc và bố trí cọc trong đài 112
4.2.3. Kiểm tra móng theo điều kiện biến dạng 114
4.2.4. Tính toán độ bền và cấu tạo đài cọc 119
4.2. Tính toán thiết kế móng trục D 121
4.2.1. Nội lực xác định tại chân cột 121
4.2.2. Xác định sơ bộ số lượng cọc và bố trí cọc trong đài 121
4.2.3. Kiểm tra móng theo điều kiện biến dạng 123
4.2.4. Tính toán độ bền và cấu tạo đài cọc 125
PHẦN IV: THI CÔNG
CHƯƠNG 1 – GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH 127
A. GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN LIÊN QUAN 127
1. Tên công trình và địa điểm xây dựng 127
2. Mặt bằng định vị công trình 127
3. Phương án kiến trúc, kết cấu móng công trình 127
4. Điều kiện địa hình, địa chất công trình, địa chất thủy văn 128
5. Một số điều kiện liên quan 129
6. Thuận lợi và khó khăn trong quá trình thi công công trình 130
B. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI THI CÔNG 130
1. Giải phóng mặt bằng 130
2. Các vấn đề liên quan đến thi công công trình 130
3. Định vị và giác móng công trình 131
3.1. Định vị công trình 131
3.2. Giác móng công trình 131
CHƯƠNG II: THIẾT KẾ BIỆN PHÁP THI CÔNG VÀ TỔ CHỨC THI CÔNG 133
A. THIẾT KẾ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT THI CÔNG 133
I. THI CÔNG PHẦN NGẦM 133
1. Lập biện pháp thi công cọc 133
1.1. Lựa chọn giải pháp thi công cọc ép 133
1.2. Công tác chuẩn bị khi thi công cọc 134
1.3. Các yêu cầu chung đối với cọc và thiết bị ép cọc 135
1.4. Tính toán máy móc và chọn thiết bị thi công ép cọc 137
1.5. Thi công cọc thử 140
1.6. Quy trình thi công cọc 142
1.7. Các sự cố xảy ra khi đang ép cọc và biện pháp giải quyết 145
2. Thi công đào đất 146
2.1. Yêu cầu kỹ thuật đối với công tác đất 146
2.2. Biện pháp chống sạt lỡ hố đào 146
2.3. Tính toán khối lượng đào đất 147
2.4. Tính toán khối lượng đất đào 150
2.5. Lựa chọn phương án đào đất 153
2.6. Chọn máy đào đất 154
2.7. Sự cố thường gặp khi đào đất: 157
3. Thi công lấp đất 157
3.1. Yêu cầu kỹ thuật khi thi công lấp đất 157
3.2. Tính toán khối lượng đất lấp móng, tôn nền 157
3.3. Biện pháp thi công lấp đất 158
4. Lập biện pháp thi công móng và giằng móng 158
4.1. Công tác chuẩn bị trước khi thi công đài móng 158
4.2. Công tác cốt thép đài và giằng móng 161
4.3. Công tác cốp pha đài, giằng móng 162
4.4. Công tác bê tông đài móng giằng móng 174
4.5. Yêu cầu kỹ thuật đối với công tác đổ bê tông 178
4.6. Biện pháp thi công đổ bêtông đài, giằng móng 180
4.7. Công tác bảo dưỡng bêtông đài móng, giằng móng 182
4.8. Tháo dỡ cốp pha móng 183
B. LẬP BIỆN PHÁP THI CÔNG PHẦN THÂN 184
1. Giải pháp công nghệ 184
1.1. Cốp pha cây chống 184
1.2. Phương tiện vận chuyển lên cao 189
2. Tính toán cốp pha, cây chống 193
2.1. Tính toán cốp pha, cây chống xiên cho cột 193
2.2. Tính toán cốp pha, cây chống đỡ dầm 197
2.3. Tính toán cốp pha, các thanh đà, cây chống đỡ sàn sàn 205
3. Công tác cốt thép, cốp pha cột, dầm, sàn 210
3.1. Công tác cốt thép cột, dầm, sàn 210
3.2. Công tác cốp pha cột, dầm, sàn 212
4. Công tác bêtông cột, dầm, sàn 214
4.1. Công tác bêtông cột 214
4.2. Công tác bêtông dầm, sàn 216
5. Công tác bảo dưỡng bêtông 218
6. Tháo dỡ cốp pha cột, dầm, sàn 218
6.1. Tháo dỡ cốp pha cột 218
6.2. Tháo dỡ cốp pha dầm, sàn 218
7. Sửa chữa khuyết tật cho bêtông 218
7.1. Hiện tượng rỗ bêtông 218
7.2. Hiện tượng trắng mặt bêtông 219
7.3. Hiện tượng nứt chân chim 219
B. THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG 220
I. MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA CỦA THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG 220
1. Mục đích 220
2. Ý nghĩa 220
II. YÊU CẦU, NỘI DUNG VÀ NHỮNG NGUYÊN TẮC CHÍNH TRONG THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG 220
1. Yêu cầu 220
2. Nội dung 221
3. Những nguyên tắc chính 221
III. LẬP TIẾN ĐỘ THI CÔNG CÔNG TRÌNH 221
1. Ý nghĩa của tiến độ thi công 221
2. Yêu cầu và nội dung của tiến độ thi công 222
2.1. Yêu cầu 222
2.2. Nội dung 222
3. Lập tiến độ thi công 223
3.1. Cơ sở để lập tiến độ thi công 223
3.2. Tính khối lượng các công việc 223
3.3. Vạch tiến độ 238
3.4. Đánh giá tiến độ 238
IV. THIẾT KẾ TỔNG MẶT BẰNG 239
1. Cơ sở thiết kế tổng mặt bằng 239
2. Mục đích tính toán 239
3. Tính toán thiết kế tổng mặt bằng thi công 239
3.1. Số lượng cán bộ, công nhân viên trên công trường 239
3.2. Tính toán diện tích sử dụng 240
3.3. Tính toán diện tích kho bãi 241
4. Tính toán điện cho công trường 244
4.1. Điện thi công 244
4.2. Điện sinh hoạt 244
4.3. Chọn máy biến áp 246
4.4. Tính toán dây dẫn 246
5. Tính toán nước trên công trường 248
CHƯƠNG 3 – AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG 251
I. AN TOÀN LAO ĐỘNG 251
1. An toàn lao động trong thi công ép cọc 251
2. An toàn lao động trong thi công đào đất 251
2.1. Sự cố thường gặp khi thi công đào đất và biện pháp xử lý 251
2.2. An toàn lao động trong thi công đào đất bằng máy 252
2.3. An toàn lao động trong thi công đào đất bằng thủ công 252
3. An toàn lao động trong công tác bêtông và cốt thép 252
3.1. An toàn lao động khi lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo 252
3.2. An toàn lao động khi gia công lắp dựng cốp pha 253
3.3. An toàn lao động khi gia công, lắp dựng cốt thép 253
3.4. An toàn lao động khi đổ và đầm bê tông 254
3.5. An toàn lao động khi bảo dưỡng bê tông 254
3.6. An toàn lao động khi tháo dỡ cốp pha 254
3.7. An toàn lao động khi thi công mái 255
4. An toàn lao động trong công tác xây và hoàn thiện 255
4.1. Trong công tác xây 255
4.2. Trong công tác hoàn thiện 255
5. Biện pháp an toàn khi tiếp xúc với máy móc 256
6. An toàn trong thiết kế tổ chức thi công 257
II. VỆ SINH MÔI TRƯỜNG 257


Xem Thêm: Báo cáo bài viết vi phạm bởi 0985198541
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Báo cáo bài viết vi phạm bởi 0985198541 sẽ giúp ích cho bạn.