Linh16114 has reported a post.

Reason:
tài liệu tải về không mở ra được
Post: Báo Cáo Báo cáo thực tập tại thư viện Đại học Y Hà Nội
Forum: Khảo Cổ Học
Assigned Moderators: N/A

Posted by: Kòi Xinh
Original Content:
Báo cáo thực tập giữa kỳ - Khoa thông tin học và quản trị thông tin

LỜI NÓI ĐẦU
Cuộc cách mạng CNTT đang diễn ra và tác động sâu sắc,trực tiếp tới mọi hoạt động kinh tế xã hội của các Quốc Gia, trong bối cảnh ấy thì loài người đang phải đối mặt với một thách thức to lớn đó là lượng thông tin không ngừng tăng nhanh và khả năng thu thập, lưu trữ và xử lý của con người thì có hạn . CNTT mà hạt nhân là tin học viễn thông đã giúp con người tháo gỡ những khó khăn này.
Từ thực tế đó trung tâm thông tin Đại Học Y Hà Nội mà bản thân là một trường Đại học lớn, là một trường 3 cấp gồm có: Trường,Viện, Trung Tâm thư viện chuyên ngành phục vụ thông tin về vấn đề Y-Dược đã nắm bắt quá trình phát triển đó một cách kịp thời bằng cách ứng dụng CNTT vào hoạt động lưu trũ và quản lý. Đồng thời thư viện còn có nhiệm vụ làm cầu nối giữa vốn tài liệu với bạn đọc, giữa vốn tài liệu trong lĩnh vực Y-Dược học. Để hỗ trợ và phục vụ các nhiệm vụ của ngành y tế và các ngành khác có liên quan.Vì lẽ đó việc nghiên cứu để thường xuyên hoàn thiện tổ chức và hoạt động của hệ thống trung tâm thư viện Y học là nhiệm vụ có ý nghĩa cả về mặt khoa học lẫn thực tiễn.
Trong thời gian kiến tập, được khảo sát và tiếp cận với các nghiệp vụ kỹ thuật về công tác Thông tin – Tư liệu và Quản trị thông tin tại Trung tâm Thông tin- Thư viện trường Đại Học Y Hà Nội khó có thể nắm bắt được một cách chi tiết đầy đủ công việc của trung tâm. Nhưng với sự giúp đỡ và chỉ bảo nhiệt tình của ban cán bộ thư viện đặc biệt là cô NGUYỄN THU THỦY đã giúp đỡ em trong suốt quá trình kiến tập. Em biết trong quá trình kiến tập không thể tránh khỏi những sai sót , khiếm khuyết về mặt chuyên môn cũng như nghiệp vụ công việc . Vậy em rất mong thầy, cô góp ý cho em hoàn thành tốt đợt kiến tập này.
Em xin chân thành cảm ơn !

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 1
PHẦN A: THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI VỚI SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 2
1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 2
2. VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI. 3
2.1.VAI TRÒ. 3
2.2.Nhiệm vụ. 4
3. CƠ CẤU TỔ CHỨC NHÂN SỰ VÀ TRANG THIẾT BỊ 5
3.1. Trình độ cán bộ : 6
3.2. Cơ sở hạ tầng và trang thiết bị phục vụ công tác Thông tin thư viện. 6
3.3.Lưu trữ và bảo quản thông tin. 8
3.4. Bảo quản tài liệu : 8
PHẦN B. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG PHỤC VỤ BẠN ĐỌC, CÔNG TÁC NGHIỆP VỤ 13
I . TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN : 13
1. Trường Đại Học Y Hà Nội với sự đầu tư của các đơn vị. 13
2.Xử lý tài liệu. 14
II. TỔ CHỨC PHỤC VỤ NGƯỜI DÙNG TIN : 14
1. Phương thức phục vụ truyền thống: 14
2. Phương thức phục vụ hiện đại 15
3. Thông tin đầu vào và dịch vụ đầu ra của Thư viện. 18
3.1 Thông tin đầu vào. 18
3.2 Dịch vụ đầu ra. 18
4. Hoạt động đối ngoại : 19
PHẦN C. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ VÀ Ý KIẾN CHUNG QUÁ TRÌNH THỰC TẬP TẠI THƯ VIỆN ĐẠI HỌC Y 20
1.Ưu điểm và nhược điểm 20
1.1. Ưu điểm 20
1.2.Nhược điểm 21
KẾT LUẬN 23


Xem Thêm: Báo cáo bài viết vi phạm bởi Linh16114
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Báo cáo bài viết vi phạm bởi Linh16114 sẽ giúp ích cho bạn.