Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu phân loại mức độ ô nhiễm nước thải một số cụm công nghiệp ở thành phố hải phòng và đề xuất giải pháp giảm thiểu

  webtailieu webtailieu Đang Ngoại tuyến (2053 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu phân loại mức độ ô nhiễm nước thải một số cụm công nghiệp ở thành phố hải phòng và đề xuất giải pháp giảm thiểu

  MỤC TIÊU & NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

  Dựa trên cơ sở kế thừa phương pháp luận đã được nghiên cứu cũng như qua quá trình khảo sát, đánh giá hiện trạng, luận văn sẽ cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm đưa ra một bức tranh tổng thể về hiện trạng môi trường nước thải công nghiệp cũng như hiện trạng xử lý nước thải tại 5 KCN lớn trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
  Từ đó, luận văn tập trung nghiên cứu các nội dung sau:

  - Nghiên cứu các văn bản/ quy định nhà nước về Phân loại nước thải công nghiệp, sự cần thiết của việc phân loại ô nhiễm môi trường nói chung và ô nhiễm nước thải công nghiệp nói riêng. Liệt kê hiện trạng tình hình Phân loại nước thải công nghiệp trên địa bàn cả nước và ở Hải Phòng.
  - Đánh giá hiện trạng hệ thống xử lý nước thải tại 05 KCN Đình Vũ, Đồ Sơn, Nomura, Tràng Duệ, Nam Cầu Kiền và so sánh các thông số ô nhiễm nước thải cơ bản của 05 KCN với quy chuẩn kỹ thuật môi trường.
  - Lựa chọn một số doanh nghiệp và tiến hành đánh giá, phân loại cơ sở gây ô nhiễm môi trường theo (Thông tư 04/2012/TT-BTNMT, 2012) [18].
  - Đề xuất các giải pháp giảm thiểu về mặt quản lý, công nghệ và vận hành bảo dưỡng đối với KCN lựa chọn nghiên cứu chi tiết.

  MỤC LỤC
  MỞ ĐẦU .1
  MỤC TIÊU & NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .4
  CHƯƠNG 1 – TỔNG QUAN TÀI LIỆU .5
  1.1. TỔNG QUAN VỀ PHÂN LOẠI Ô NHIỄM NƯỚC THẢI .5
  1.1.1. Quy định của Nhà nước về phân loại ÔNMT 5
  1.1.2. Hiện trạng phân loại ÔNNT - ÔNMT ở Việt Nam 6
  1.2. TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ - XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP TRÊN THẾ
  GIỚI & TẠI VIỆT NAM .8
  1.2.1. Hiện trạng quản lý-xử lý nước thải công nghiệp tại một số quốc gia trên thế giới .8
  1.2.2. Hiện trạng xử lý nước thải công nghiệp tại Việt Nam .12
  1.3. TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC KCN/CCN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH
  PHỐ HẢI PHÒNG .17
  1.3.1. Giới thiệu chung về thành phố Hải Phòng .17
  1.3.2. Thống kê số liệu các Khu công nghiệp hiện có trên địa bàn Hải Phòng .20
  CHƯƠNG 2 – ĐỐI TƯỢNG & PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23
  2.1. ĐỐI TƯỢNG & PHẠM VI NGHIÊN CỨU 23
  2.1.1. Cơ sở lựa chọn thay thế đối tượng nghiên cứu là các KCN 23
  2.1.2. Đối tượng nghiên cứu 24
  2.1.3. Phạm vi nghiên cứu .37
  2.2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .37
  2.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 38
  2.3.1. Phương pháp kế thừa, tổng hợp tài liệu .38
  2.3.2. Phương pháp điều tra, khảo sát thực tế tại hiện trường .38
  2.3.3. Phương pháp quan trắc, phân tích các thông số ô nhiễm môi trường 39
  2.3.4. Phương pháp xử lý số liệu, thống kê, đánh giá 41
  CHƯƠNG 3 – KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 44
  3.1. KẾT QUẢ KHẢO SÁT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỦA 05 KCN 44
  3.1.1. Thông tin chung .44
  3.1.2. Kết quả quan trắc nước thải công nghiệp tập trung & so sánh với QCVN 40:2011 .54
  Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Khoa học – Chuyên ngành Khoa học Môi trường
  Trang v
  3.1.3. Lựa chọn các cơ sở công nghiệp để lấy mẫu phân loại cơ sở ÔNNT 56
  3.2. TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI Ô NHIỄM NƯỚC THẢI CÁC DOANH NGHIỆP ĐƯỢC
  LỰA CHỌN .58
  3.2.1. Kết quả quan trắc các thông số ô nhiễm 58
  3.2.2. Phân loại ô nhiễm nước thải theo thông tư 04/2012/TT-BTNMT .64
  3.3. ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM GIẢM THIỂU Ô NHIỄM NƯỚC THẢI
  ĐỐI VỚI KCN NAM CẦU KIỀN 66
  3.3.1. Giải pháp về mặt quản lý .66
  3.3.2. Giải pháp về mặt công nghệ 69
  3.3.3. Giải pháp về mặt vận hành – bảo dưỡng hệ thống XLNT 82
  KẾT LUẬN .85
  TÀI LIỆU THAM KHẢO .88
  PHỤ LỤC 92
  PHỤ LỤC 1: DANH MỤC CÁC KCN/CCN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI
  PHÒNG 92
  PHỤ LỤC 2. DANH MỤC CÁC NHÀ MÁY THUỘC 05 KCN TRONG PHẠM VI
  NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 95
  PHỤ LỤC 3. PHIẾU ĐIỀU TRA MẪU CHO DOANH NGHIỆP VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ
  KCN/CCN 99

  Xem Thêm: Nghiên cứu phân loại mức độ ô nhiễm nước thải một số cụm công nghiệp ở thành phố hải phòng và đề xuất giải pháp giảm thiểu
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu phân loại mức độ ô nhiễm nước thải một số cụm công nghiệp ở thành phố hải phòng và đề xuất giải pháp giảm thiểu sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status