Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Thử nghiệm ứng dụng viễn thám và gis vào dự báo ngư trường khai thác cá ngừ đại dương ở vùng biển xa bờ trung bộ việt nam

  webtailieu webtailieu Đang Ngoại tuyến (2053 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Thử nghiệm ứng dụng viễn thám và gis vào dự báo ngư trường khai thác cá ngừ đại dương ở vùng biển xa bờ trung bộ việt nam

  Cấu trúc của đề tài
  Phần mở đầu
  Chương I. Tổng quan về vấn đề và phương pháp nghiên cứu
  Chương II. Đặc điểm khu vực liên quan đến nội dung nghiên cứu
  Chương III. Thử nghiệm ứng dụng viễn thám và GIS vào dự báo cá ngừ đại dương ở vùng biển xa bờ trung bộ Việt Nam

  MỤC LỤC
  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT
  DANH MỤC BẢNG
  DANH MỤC HÌNH
  PHẦN MỞ ĐẦU 1
  1
  2. Mục tiêu nghiên cứu 2
  3. Nhiệm vụ nghiên cứu 2
  4. Các k t quả đạ được của đề tài . 3
  5. C u trúc của đề tài 3
  CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4
  1.1. Đặt vấn đề 4
  1.2.Tổng quan các công trình nghiên cứu 7
  2 Nước ngoài 7
  2 2 ệ Na 9
  1.3.Phương pháp nghiên cứu . 11
  1.3.1. P ươ g á uyê g a 11
  1.3.2. P ươ g áp phân tích thống kê 12
  1.3.3. P ươ g á v ễn thám 14
  1.3.4. P ươ g á GIS 14
  1.3.5. P ươ g á bả đồ . 15
  1.4.Giới hạn phạm vi nghiên cứu 16
  1.4.1. Khu vực nghiên cứu 16
  1.4.2. Thời gian nghiên cứu 17
  4 3 ư l ệu, dữ liệu sử dụng 17
  CHƯƠNG II: ĐẶC ĐIỂM KHU VỰC NGHIÊN CỨU . 21
  2.1. Vị trí địa lý 21
  2.1.1. Mô tả vùng biển nghiên cứu 21
  2.1.2. Tiề ă g ủa vùng nghiên cứu trong nghề cá xa bờ 21
  2.1.3. Vị trí về an ninh và chủ quyền lãnh hải 21
  2.2. Điều kiện tự nhiên 22
  2 2 K ượng hả vă . 22
  2.2.2. Phân bố nhiệ độ . 22
  2.2.3. Dòng chảy . 23
  2 2 4 Hà lượng chlorophyll-a tầngmặt . 23
  2.2.5. Nguồn lợi cá nổi lớn vùng biển xa bờ . 25
  2.3. Các đặc điểm sinh học sinh thái cá ngừ đại dương . 26
  2 3 Cá đặ đ ểm sinh học sinh thái cá ngừ vây vàng 26
  2 3 2 Cá đặ đ ểm sinh học sinh thái cá ngừ mắt to 32
  2.3.3. Sả lượ g đá bắ và á gư ụ đá bắt 35
  CHƯƠNG III: THỬ NGHIỆM ỨNG DỤNG VIỄN THÁM VÀ GIS VÀO DỰ
  BÁO CÁ ĐẠI DƯƠNG Ở VÙNG BIỂN XA BỜ TRUNG BỘ VIỆT NAM 37
  3.1. Một số yếu tố hải dương học . 37
  3.2. Sản lượng và năng suất khai thác cá ngừ đại dương 40
  3.2.1. Sả lượng khai thác cá ngừ đạ dươ g . 40
  3 2 2 Nă g su t khai thác và xu th bi độ g ă g su t cá ngừ đạ dươ g 42
  3.3. Phương trình tương quan giữa cá và một số yếu tố môi trường . 44
  3.4. Kết quả nghiên cứu 45
  3.4.1. Mô hình nghiên cứu và quy trình dự báo 45
  3.4.2. K t quả dự báo gư rường khai thác cá ngừ đại dươ g thử nghiệm. . 48
  3.4.3. Kiểm chứ g và đá g á k t quả dự báo thử nghiệm. 50
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 53
  1. Kết luận . 53
  2. Kiến nghị . 54
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 56

  Xem Thêm: Thử nghiệm ứng dụng viễn thám và gis vào dự báo ngư trường khai thác cá ngừ đại dương ở vùng biển xa bờ trung bộ việt nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thử nghiệm ứng dụng viễn thám và gis vào dự báo ngư trường khai thác cá ngừ đại dương ở vùng biển xa bờ trung bộ việt nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status