Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu giải pháp thu hồi năng lượng từ chất thải làng nghề sản xuất chế biến nông sản Sen Chiểu, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội bằng công nghệ khí sinh học

  webtailieu webtailieu Đang Ngoại tuyến (2053 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu giải pháp thu hồi năng lượng từ chất thải làng nghề sản xuất chế biến nông sản Sen Chiểu, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội bằng công nghệ khí sinh học

  PHẦN MỞ ĐẦU

  I. Tính cấp thiết của đề tài

  Hiện nay, sự phát triển của các làng nghề đang đóng góp phần lớn về tốc độ phát triển kinh tế đối với các làng nghề nói riêng và địa phương nơi có làng nghề nói chung. Hoạt động sản xuất của làng nghề đã tạo ra một số lượng lớn các sản phẩm hàng hóa, trực tiếp tạo công ăn việc làm tại chỗ cho người địa phương. Tuy nhiên, hiện nay, sự phát triển của làng nghề cũng mang lại những hệ quả xấu đối với môi trường của các làng nghề. Tính đến thời điểm cuối năm 2013, theo thống kê của Hiệp hội làng nghề Việt Nam có khoảng trên 1400 làng nghề trên quy mô cả nước, trong đó có trên 300 làng nghề truyền thống có lịch sử phát triển trên nửa thế kỷ, và 70% tổng số các làng nghề tập trung tại các tỉnh phía Bắc[3]. Nhìn chung quy mô sản xuất của làng nghề vẫn mang tính chất sản xuất nhỏ lẻ, phân tán, quy mô sản xuất theo hộ gia đình, với công nghệ sản xuất lạc hậu đã gây nhiều khó khăn trong quá trình quy hoạch xử lý và kiểm soát ô nhiễm môi trường làng nghề. Theo các đánh giá hiện trạng môi trường tại các làng nghề thì hầu hết đều không đạt các tiêu chuẩn về chất lượng môi trường, trong đó nhiều làng nghề có mức độ ô nhiễm rất nghiê trọng. Nếu chúng ta không có biện pháp để cải thiện vấn đề này thì hệ quả của ô nhiễm môi trường sẽ tác động ngược trở lại sự phát triển về kinh tế của địa phương và gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của người dân làng nghề và dân cư các vùng lân cận.

  Làng nghề Sen Chiểu, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội có truyền thống trên 40 năm với nghề làm bún và đậu phụ. Nghề truyền thống này đã tạo ra nhiều công ăn việc làm, tăng thêm thu nhập của người dân so với sản xuất nông nghiệp đơn thuần. Tuy nhiên, hiện nay cùng với sự phát triển về quy mô sản xuất, gia tăng về số lượng hộ gia đình tham gia sản xuất trong làng nghề kéo theo sự ô nhiễm môi trường trở nên nghiêm trọng hơn, đặc biệt là ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường nước trong khu vực làng nghề.

  Từ thực tiễn đó đòi hỏi phải có các biện pháp thích hợp để cải thiện ônhiễm làng nghề với chi phí chấp nhận được với đa số người dân làng nghề, và phù hợp với tập quán sản xuất của làng nghề. Một trong các giải pháp góp phầngiảm thiểu ô nhiễm môi trường, tăng thêm thu nhập (thông qua việc thu thêm năng lượng) đó là việc ứng dụng công nghệ khí sinh học để xử lý nước thải và sản xuất nhiên liệu. Từ thực tiễn ứng dụng công nghệ khí sinh học tại làng nghề, cần thiết phải có một giải pháp giải quyết triệt để hơn đối với tình trạng ô nhiễm như hiện nay đó là giải pháp sản xuất tập trung trong đó áp dụng công nghệ kỵ khí trong xử lý nước thải. Vì vậy, Đề tài “Nghiên cứu giải pháp thu hồi năng lượng từ chất thải làng nghề sản xuất chế biến nông sản Sen Chiểu, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội bằng công nghệ khí sinh học” được xây dựng và thực hiện.

  II. Mục tiêu nghiên cứu

  Nghiên cứu đề xuất giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề chế biến NSTP Sen Chiểu, tận dụng chất thải để sản xuất năng lượng phục vụ nhu cầu năng lượng của làng nghề bằng công nghệ KSH tập trung. Đề xuất mô hình XLNT bằng phương pháp kỵ khí thu hồi năng lượng với quy mô sản xuất tập trung của làng nghề.

  III. Nội dung nghiên cứu

  Nội dung số 1: Điều tra, thống kê số hộ, quy mô sản xuất sản xuất bún và đậu phụ trong làng nghề Sen Chiểu.
  Nội dung số 2: Tìm hiểu mức độ áp dụng và mục đích sử dụng công nghệ KSH trong làng nghề .
  Nội dung số 3: Đánh giá tiềm năng KSH từ chất thải của làng nghề và so sánh với mức năng lượng từ các nguồn nhiên liệu đang được sử dụng trong làng nghề.
  Nội dung số 4: Đề xuất mô hình KSH tập trung.

  MỤC LỤC
  PHẦN MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1 - TỔNG QUAN TÀI LIỆU .3
  1.1. Hiện trạng sản xuất làng nghề Sen Chiểu 3
  1.1.1. Quy trình sản xuất bún .4
  1.1.2. Quy trình sản xuất đậu phụ 6
  1.2. Hiện trạng môi trường làng nghề 8
  1.2.1. Hiện trạng môi trường nước 8
  1.2.1.1. Hiện trạng chất lượng môi trường nước mặt 8
  1.2.1.2. Hiện trạng chất lượng môi trường nước ngầm .11
  1.2.1.3. Hiện trạng chất lượng môi trường nước thải 12
  1.2.2. Hiện trạng môi trường không khí 14
  1.2.3. Hiện trạng thu gom chất thải rắn 15
  1.3. Công nghệ khí sinh học .17
  1.3.1. Tổng quan về công nghệ khí sinh học .17
  1.3.2. Đặc trưng của công nghệ khí sinh học .22
  1.3.3. Hiện trạng ứng dụng công nghệ khí sinh học của làng nghề Sen Chiểu .32
  1.3.4. Công nghệ khí sinh học phù hợp với đặc điểm của chất thải làng nghề Sen
  Chiểu .36
  CHƯƠNG 2 - ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 38
  2.1. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu .38
  2.2. Phương pháp nghiên cứu .38
  2.2.1. Phương pháp thống kê 38
  2.2.2. Phương pháp điều tra khảo sát hiện trường và lấy mẫu .39
  2.2.3. Phương pháp đánh giá, phân tích .42
  CHƯƠNG 3 - KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .47
  3.1. Đặc điểm của nguồn chất thải làng nghề và hiện trạng sử dụng công nghệ khí
  sinh học của làng nghề .47
  3.1.1. Đặc điểm của nguồn chất thải làng nghề .47
  3.1.2. Hiện trạng sử dụng công nghệ khí sinh học của làng nghề 49
  3.2. Tính toán đánh giá tiềm năng của khí sinh học từ nguồn chất thải làng nghề Sen
  Chiểu .52
  3.2.1. Tiềm năng khí sinh học thu được từ các dạng chất thải làng nghề Sen Chiểu52
  3.2.2. Năng lượng sử dụng trong một ngày của một hộ gia đình sản xuất bún điển
  hình làng nghề Sen Chiểu .53
  3.3. Đánh giá hiệu quả về kinh tế, xã hội và môi trường của công nghệ khí sinh học
  trong việc xử lý chất thải làng nghề .54
  3.3.1. Hiệu quả về kinh tế 54
  3.3.2. Hiệu quả về xã hội và môi trường .55
  3.4. Đề xuất, kiến nghị về mô hình khí sinh học và giải pháp triển khai thực hiện
  trong quá trình xử lý nước thải làng nghề 57
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 70
  1.1. Đặc điểm nguồn chất thải và hiện trạng sử dụng công nghệ khí sinh học 74
  1.2. Đánh giá tiềm năng của khí sinh học từ nguồn chất thải làng nghề 75
  1.3. Hiệu quả về kinh tế, xã hội và môi trường của công nghệ khí sinh học .75
  1.4. Đề xuất, kiến nghị về mô hình khí sinh học và giải pháp triển khai thực hiện
  trong quá trình xử lý nước thải làng nghề 75
  2.1. Đối với công tác nghiên cứu tiếp theo .76
  2.2. Đối với công tác quy hoạch vùng sản xuất tập trung 76
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 78

  Xem Thêm: Nghiên cứu giải pháp thu hồi năng lượng từ chất thải làng nghề sản xuất chế biến nông sản Sen Chiểu, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội bằng công nghệ khí sinh học
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu giải pháp thu hồi năng lượng từ chất thải làng nghề sản xuất chế biến nông sản Sen Chiểu, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội bằng công nghệ khí sinh học sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status