Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Đánh giá tình hình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư của một

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  2
 5. Công cụ
 6. Đánh giá tình hình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư của một

  TÊN ĐỀ TÀI : Đánh giá tình hình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư của một số dự án trên địa bàn huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
  Đất đai là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá, là nền tảng cho mọi quá trình sản xuất hoạt động thông qua đó thúc đẩy quá trình phát triển KT-XH của đất nước. Trong quá trình sản xuất, đất đai là nhân tố hàng đầu không thể thiếu của các ngành nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ, đất đai còn là cơ sở để các ngành, các lĩnh vực hoạt động có hiệu quả .
  Trong tình hình đất nước ta hiện nay, khi chấp nhận nền kinh tế thị trường và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá cũng như quá trình đô thị hoá diễn ra mạnh mẽ. Các quá trình này đã kéo theo việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất để phục vụ nhu cầu phát triển ngày càng cao của xã hội. Do đó, hàng loạt các công trình, dự án lần lượt được triển khai thực hiện ra đời, làm cho công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để giải phóng mặt bằng diễn ra mạnh mẽ và sôi nổi.
  Nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân và vì dân, mọi quyền lợi đều hướng vào nhân dân. Vì vậy, công tác giải phóng mặt bằng là một công việc hết sức phức tạp và nhạy cảm. Nó không những ảnh hưởng đến lợi ích của Nhà nước, các chủ đầu tư dự án mà còn ảnh hưởng đến đời sống vật chất và tinh thần của người dân bị thu hồi đất và khu vực xung quanh. Chính vì lẽ đó, việc điều tra, tìm hiểu và đánh giá công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để phục vụ cho công tác giải phóng mặt bằng là rất cần thiết nhằm tìm ra những tồn tại, vướng mắc cần được giải quyết kịp thời. Để từ đó, chúng ta đưa ra các giải pháp khắc phục góp phần hoàn thiện công tác giải phóng mặt bằng và củng cố lòng tin của quần chúng nhân dân vào Đảng, vào chính quyền các cấp làm cho công tác quản lý Nhà nước về đất đai ngày càng đạt hiệu quả cao hơn.
  Bình Sơn là một huyện thuộc đồng bằng ven biển, với tổng diện tích tự nhiên là 46.677,29 ha. Hiện nay, trên địa bàn xã có triển khai nhiều dự án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Để triển khai được dự án, công tác giải phóng mặt bằng là điều không thể thiếu. Xuất phát từ thực tiễn trên tôi tiến hành thực hiện đề tài: “ Đánh giá tình hình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư của một số dự án trên địa bàn huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi”
  MỤC LỤC
  PHẦN 1. MỞ ĐẦU 1
  1.1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  1.2. Mục đích của đề tài 2
  1.3. Yêu cầu của đề tài 2
  PHẦN 2. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 4
  2.1. Cơ sở lý luận 4
  2.1.1. Các khái niệm 4
  2.1.2. Bản chất của công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường và hỗ trợ tái định cư 6
  2.1.3. Đặc điểm của công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường và hỗ trợ tái định cư 7
  2.2. Cơ sở thực tiễn 7
  2.2.1. Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về giải phóng mặt bằng, bồi thường và hỗ trợ tái định cư. 7
  2.2.2. Chính sách giải phóng mặt bằng, bồi thường và hỗ trợ tái định cư qua các thời kỳ 10
  2.2.3. Tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường và bố trí tái định cư ở nước ta 17
  2.2.4. Ảnh hưởng của công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường và hỗ trợ tái định cư đến kinh tế - xã hội 18
  2.2.5. Thực trạng công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường và hỗ trợ tái định cư ở huyện Bình Sơn. 20
  PHẦN 3. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23
  3.1. Đối tượng nghiên cứu 23
  3.2. Phạm vi nghiên cứu 23
  3.3. Nội dung nghiên cứu 23
  3.4. Phương pháp nghiên cứu 23
  PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 25
  4.1. Khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện Bình Sơn 25
  4.1.1. Điều kiện tự nhiên. 25
  4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội 32
  4.1.3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện Bình Sơn 39
  4.2. Đánh giá công tác quản lý Nhà nước về đất đai ảnh hưởng đến công tác gải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Bình Sơn 40
  4.3. Đánh giá các dự án nghiên cứu 48
  4.3.1. Khái quát các dự án nghiên cứu 48
  4.3.2. Quy trình thực hiện giải phóng mặt bằng 55
  4.3.3. Đối tượng được bồi thường 61
  4.3.4. Điều kiện được bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất 61
  4.3.5. Đối với từng dự án nghiên cứu về đất và tài sản gắn liền với đất 66
  4.3.6. Xác định giá trị bồi thường thiệt hại về đất và tài sản gắn liền với đất 69
  4.3.7. Xác định các chính sách hỗ trợ và tái định cư 76
  4.4. Đánh giá chung. 86
  4.4.1. Ảnh hưởng của công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để giải phóng mặt bằng đến kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Bình Sơn 86
  4.4.2. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đền bù, hỗ trợ và bố trí tái định cư trên địa bàn huyện Bình Sơn 89
  PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 93
  5.1. Kết luận 93
  5.2. Kiến nghị 94
  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
  TT KÝ HIỆU Ý NGHĨA
  1 UBND Ủy ban nhân dân
  2 GPMB Giải phóng mặt bằng
  3 BTHT&TĐC Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
  4 KT-XH Kinh tế - xã hội
  5 TĐC Tái định cư
  6 WB Ngân hàng thế giới
  7 AND Ngân hàng phát triển Châu Á
  8 GCNQSDĐ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
  9 HĐBT Hội đồng bồi thường
  10 NĐ-CP Nghị định Chính phủ
  DANH MỤC BẢNG BIỂU
  Bảng 01: Giá trị sản lượng một số loại cây trồng chính trên địa bàn huyện giai đoạn 2008 – 2010
  Bảng 02: Diện tích – Năng suất – Sản lượng nuôi tôm nước lợ từ năm 2007 đến năm 2010 huyện Bình Sơn
  Bảng 03: Các giá trị sản xuất ngành Thương mại – Dịch vụ
  Bảng 04: Các giá trị sản xuất ngành Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp và xây dựng cơ bản.
  Bảng 05: Hiện trạng sử dụng đất huyện Bình Sơn năm 2010
  Bảng 06: Biến động diện tích đất theo mục đích sử dụng năm 2010 so với 2005
  Bảng 07: Tổng hợp đói tượng được bồi thường và không được bồi thường.
  Bảng 08: Tổng hợp đơn giá các loại đất trong khu vục GPMB
  Bảng 09: Tổng hợp ý kiến người dân về bồi thường, GPMB và bố trí TĐC
  Bảng 10: Kết quả điều tra đời sống người dân sau khi thu hồi đất


  Xem Thêm: Đánh giá tình hình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư của một
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá tình hình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư của một sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status