Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin địa lý phục vụ quản lý cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội tỉnh Lào Cai

  webtailieu webtailieu Đang Ngoại tuyến (2053 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin địa lý phục vụ quản lý cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội tỉnh Lào Cai

  Cấu trúc của luận văn

  Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, luận văn gồm các nội dung như sau:

  - Nội dung chương 1 đề cập tới: Tổng quan các vấn đề xây dựng cơ sở dữ liệu GIS phục vụ quản lý cơ sở hạ tầng và phương pháp nghiên cứu.
  - Nội dung chương 2 đề cập tới chuẩn về CSDL, nội dung của CSDL địa lý cấp tỉnh và nội dung, nhiệm vụ của quản lý cơ sở hạ tầng.
  - Nội dung chương 3 đề cập tới Thiết kế cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý cơ sở hạ tầng tỉnh Lào Cai. Sử dụng kết quả CSDL CSHT tỉnh Lào Cai phân tích mối quan hệ giữa dân số và CSHT.

  MỤC LỤC
  Trang
  MỤC LỤC .3
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 6
  DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH VẼ 7
  MỞ ĐẦU 8
  1. Tính cấp thiết của đề tài 8
  2. Mục tiêu của đề tài 9
  3. Nhiệm vụ nghiên cứu 9
  4. Phương pháp nghiên cứu .9
  5. Phạm vi nghiên cứu .9
  6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 10
  7. Cơ sở dữ liệu, tài liệu phục vụ đề tài 10
  8. Cấu trúc của luận văn . 11
  CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU GIS
  PHỤC VỤ QUẢN LÝ CƠ SỞ HẠ TẦNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 12
  1.1. TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU GIS PHỤC VỤ QUẢN LÝ CƠ SỞ
  HẠ TẦNG 12
  1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của cơ sở hạ tầng kỹ thuật 12
  1.1.2. Nhu cầu về CSDL GIS trong công tác quản lý CSHT kinh tế xã hội . 14
  1.1.3. Cơ sở dữ liệu địa lý - công cụ hữu hiệu hỗ trợ ra quyết định . 15
  1.2. KHÁI QUÁT CÁC VẤN ĐỀ LÝ LUẬN TRONG NGHIÊN CỨU XÂY
  DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU HỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ . 18
  1.2.1. Cơ sở khoa học về hệ thông tin địa lý 18
  1.2.2. Cơ sở dữ liệu địa lý 21
  1.2.3. Công nghệ xây dựng cơ sở dữ liệu, lưu trữ, phân tích, xử lý thông tin . 22
  1.2.4. Khả năng ứng dụng của GIS trong xây dựng CSDL địa lý cấp tỉnh phục vụ
  công tác quản lý hành chính . 26
  1.3. XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN
  ĐỊA LÝ .26
  1.3.1. Phát triển và ứng dụng Hệ thống thông tin địa lý trên thế giới . 26
  1.3.2. Phát triển và ứng dụng GIS tại Việt nam . 27
  1.3.3. Khái quát các công trình liên quan đến đề tài 30
  - 3 -
  1.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31
  1.4.1. Phương pháp bản đồ và hệ thông tin địa lý (GIS) .31
  1.4.2. Phương pháp thống kê .31
  1.4.3. Phương pháp thử nghiệm . 31
  1.4.4. Phương pháp phân tích tổng hợp số liệu 31
  1.4.5. Phương pháp chuyên gia 32
  1.4.6. Phương pháp phân tích nhân tố ứng dụng trong đánh giá tổng hợp 32
  CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỊA LÝ VỀ CƠ SỞ HẠ TẦNG 33
  2.1. CHUẨN THÔNG TIN ĐỊA LÝ 33
  2.1.1. Chuẩn thuật ngữ . 34
  2.1.2. Chuẩn về hệ thống tham chiếu không gian 34
  2.1.3. Chuẩn mô hình cấu trúc dữ liệu địa lý . 34
  2.1.4. Chuẩn về phân loại đối tượng địa lý 34
  2.1.5. Chuẩn thể hiện trình bày dữ liệu địa lý 35
  2.1.6. Chuẩn về chất lượng dữ liệu không gian 35
  2.1.7. Chuẩn siêu dữ liệu (Metadata) . 35
  2.1.8. Chuẩn mã hoá và trao đổi dữ liệu 35
  2.2. YÊU CẦU TRONG THIẾT KẾ CSDL ĐỊA LÝ CẤP TỈNH 35
  2.2.1. Nội dung của cơ sở dữ liệu địa lý cấp tỉnh . 37
  2.2.2. Xây dựng lược đồ ứng dụng 41
  2.2.3. Thiết kế cấu trúc cơ sở dữ liệu . 41
  2.3. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ QUẢN LÝ CƠ SỞ HẠ TẦNG 44
  2.3.1. Nội dung các yếu tố cơ sở hạ tầng . 44
  2.3.2. Nhiệm vụ quản lý nhà nước về cơ sở hạ tầng 46
  2.4. THIẾT KẾ CSDL ĐỊA LÝ VỀ CSHT 47
  2.4.1. Thiết kế CSDL nền địa lý 47
  2.4.2. Thiết kế CSDL chuyên đề CSHT . 48
  CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU PHỤC VỤ QUẢN LÝ CƠ SỞ
  HẠ TẦNG TỈNH LÀO CAI 50
  3.1. ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN 50
  3.1.1. Vị trí địa lý, địa hình, khí hậu . 50
  3.1.2. Xã hội . 50
  - 4 -
  3.1.3. Cơ sở hạ tầng chủ yếu 51
  3.1.4. Tiềm năng và lợi thế phát triển 53
  3.1.5. Hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin tại các sở, ban, ngành tỉnh
  Lào Cai .55
  3.2. LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG CSDL ĐỊA LÝ 56
  3.2.1. Lựa chọn Công nghệ nhập liệu - Công nghệ số hoá và hiện chỉnh bản đồ 56
  3.2.2. Lựa chọn công nghệ xây dựng cơ sở dữ liệu, lưu trữ, xử lý thông tin . 56
  3.2.3. Các phần mềm khác . 57
  3.3. XÂY DỰNG CSDL ĐỊA LÝ VỀ CSHT TỈNH LÀO CAI 58
  3.3.1. Sơ đồ quy trình công nghệ . 58
  3.3.2. Nội dung các bước của quy trình công nghệ 58
  3.4. SỬ DỤNG KẾT QUẢ CSDL CSHT TỈNH LÀO CAI PHÂN TÍCH MỐI
  QUAN HỆ DÂN SỐ VÀ CƠ SỞ HẠ TẦNG 73
  3.4.1. Tổ chức và chuẩn hoá số liệu . 73
  3.4.2. Phân tích nhân tố 76
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 82
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 84
  PHỤ LỤC 86
  Phụ lục 1 . 86
  Phụ lục 2 . 108

  Xem Thêm: Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin địa lý phục vụ quản lý cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội tỉnh Lào Cai
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin địa lý phục vụ quản lý cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội tỉnh Lào Cai sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status