Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Tổng hợp và xác định các đặc trưng của một số Hydroxide cấu trúc lớp kép ứng dụng trong xử lý môi trường

  webtailieu webtailieu Đang Ngoại tuyến (2053 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tổng hợp và xác định các đặc trưng của một số Hydroxide cấu trúc lớp kép ứng dụng trong xử lý môi trường

  MỞ ĐẦU

  Các hydroxide cấu trúc lớp kép (layered double hydroxide) thƣờng đƣợc gọi là hydrotalcite (HT) theo tên của một loại khoáng tồn tại trong tự nhiên Mg6Al2(OH)16CO3.4H2O. Công thức chung của HT là [M2+ 1-xM 3+ x(OH)2] x+[(An- )x/n.mH2O]x- . Với cấu trúc nhƣ vậy, các HT vừa có khả năng hấp phụ đồng thời có khả năng trao đổi ion rất cao. Một đặc tính thú vị nữa của các HT là sản phẩm sau khi nung có khả năng ghi nhớ cấu trúc lớp của chúng khi đƣa lại vào môi trƣờng dung dịch, chẳng hạn dung dịch chứa nitrate, tạo ra thuận lợi lớn trong việc tập trung các ion NO3 - từ dung dịch vào khoảng giữa các lớp, do đó rất thích hợp là chất xúc tác hoặc chất mang xúc tác. Bên cạnh đó, bằng cách thay đổi, đƣa thêm vào các thành phần kim loại M2+ và M3+ khác nhau, có thể tạo ra các dạng HT khác nhau một cách linh hoạt tùy theo tính năng, mục đích sử dụng. Với những ƣu điểm này, vật liệu họ hydrotalcite nhận đƣợc sự quan tâm ngày càng tăng của các nhà nghiên cứu. Trên thế giới những nghiên cứu về vật liệu HT đã và đang diễn ra hết sức sôi nổi. HT đƣợc tổng hợp rất đa dạng với nhiều kim loại và anion khác nhau để ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực nhƣ xúc tác, xử lý môi trƣờng, y sinh học, .

  Trong khi đó ở Việt Nam vật liệu HT còn chƣa đƣợc quan tâm chú ý nhiều. Thêm vào đó, xử lý môi trƣờng ở nƣớc ta những năm gần đây đã trở thành vấn đề bức thiết. Do vậy, chúng tôi chọn đề tài: “Tổng hợp và xác định các đặc trưng của một số hydroxide cấu trúc lớp kép ứng dụng trong xử lý môi trường”.

  MỤC LỤC
  DANH MỤC BẢNG
  DANH MỤC HÌNH VẼ
  BẢNG KÝ HIỆU VIẾT TẮT
  MỞ ĐẦU . 1
  CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN 2
  1.1. GIỚI THIỆU VỀ HYDROXIDE CẤU TRÚC LỚP KÉP
  (HYDROTALCITE)
  2
  1.1.1. Đặc điểm cấu trúc của hydrotalcite
  2
  1.1.2. Tính chất của hydrotalcite
  6
  1.2. CÁC PHƢƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ HYDROTALCITE 10
  1.2.1. Phƣơng pháp đồng kết tủa (phƣơng pháp muối bazơ) . 11
  1.2.2. Phƣơng pháp trao đổi ion . 12
  1.2.3. Phƣơng pháp xây dựng lại cấu trúc
  14
  1.2.4. Phƣơng pháp muối – oxit 14
  1.2.5. Phƣơng pháp thủy nhiệt 15
  1.3. ỨNG DỤNG HYDROTALCITE VÀ ẢNH HƢỞNG CỦA NITRATE
  TRONG MÔI TRƢỜNG . 15
  1.3.1. Ứng dụng HT 15
  1.3.2. Ảnh hƣởng của nitrate trong môi trƣờng và vai trò của hydrotalcite
  trong việc loại nitrate .
  18
  1.4. CÁC PHƢƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐẶC TRƢNG CỦA VẬT LIỆU 19
  1.4.1. Phƣơng pháp nhiễu xạ tia X (XRD) 19
  1.4.2. Phƣơng pháp hồng ngoại (FTIR) 21
  1.4.3. Phƣơng pháp hiển vi điện tử quét (SEM) 22
  1.4.4. Phƣơng pháp phân tích nhiệt (TA) . 23
  1.4.5. Phƣơng pháp xác định thành phần nguyên tố (EDX) . 23
  CHƢƠNG II: MỤC ĐÍCH, NỘI DUNG, PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  VÀ THỰC NGHIỆM 25
  2.1. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU 25
  2.2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 25
  2.3. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THỰC NGHIỆM . 25
  2.3.1. Dụng cụ hoá chất 25
  2.3.2. Phƣơng pháp tổng hợp vật liệu 26
  2.3.3. Xác định các đặc trƣng của vật liệu . 29
  2.3.4. Thí nghiệm loại NO3
  -
  dùng các mẫu vật liệu đã chế tạo .
  CHƢƠNG III: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
  30
  32
  3.1. TỔNG HỢP VẬT LIỆU Mg-Cu-Al/CO3 . 32
  3.1.1. Đặc trƣng cấu trúc và ảnh hƣởng của các thông số phản ứng đến cấu trúc
  vật liệu . 33
  3.1.1.1. Đặc trưng cấu trúc của vật liệu 33
  3.1.1.2. Ảnh hưởng của nhiệt độ tới đặc trưng XRD của vật liệu . 36
  3.1.1.3. Ảnh hưởng của tỉ lệ muối ban đầu tới cấu trúc pha của vật liệu 38
  3.1.2. Hình thái học vật liệu và ảnh hƣởng của các thông số phản ứng đến hình
  thái học của vật liệu 40
  3.1.3. Xác định thành phần các nguyên tố trong vật liệu . 42
  3.1.4. Đặc trƣng nhiệt của vật liệu . 43
  3.2. TỔNG HỢP VẬT LIỆU Mg-Al/Cl 43
  3.2.1. Đặc trƣng cấu trúc và ảnh hƣởng của các thông số phản ứng đến cấu trúc
  vật liệu . 44
  3.2.1.1. Đặc trưng cấu trúc của vật liệu . 44
  3.2.1.2. Ảnh hưởng của nhiệt độ tới đặc trưng XRD của vật liệu 47
  3.2.1.3. Ảnh hưởng của tỉ lệ Mg:Al tới cấu trúc pha của vật liệu . 48
  3.2.2. Hình thái học vật liệu 49
  3.2.3. Xác định thành phần các nguyên tố trong vật liệu . 50
  3.2.4. Đặc trƣng nhiệt của vật liệu . 50
  3.3. TỔNG HỢP VẬT LIỆU Mg-Al/CO3 . 51
  3.3.1. Đặc trƣng cấu trúc và ảnh hƣởng của các thông số đến cấu trúc vật
  liệu 52
  3.3.1.1. Đặc trưng cấu trúc của vật liệu . 52
  3.3.1.2. Ảnh hưởng của tỉ lệ kim loại muối ban đầu tới cấu trúc pha của vật
  liệu . 54
  3.3.2. Đặc trƣng nhiệt của vật liệu Mg-Al/CO3 56
  3.4. NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG LOẠI NO3
  -
  TRÊN CÁC VẬT LIỆU ĐÃ
  TỔNG HỢP . 57
  3.4.1. Khả năng loại NO3
  -
  của vật liệu Mg-Cu-Al/CO3 57
  3.4.1.1. Ảnh hưởng tỉ lệ kim loại trong vật liệu tới khả năng loại NO3
  - 57
  3.4.1.2. Ảnh hưởng của quá trình nung tới khả năng loại NO3
  -
  của vật liệu 59
  3.4.2. Khả năng loại NO3
  -
  của vật liệu Mg-Al/Cl . 60
  3.4.2.1. Ảnh hưởng tỉ lệ kim loại trong vật liệu tới khả năng loại NO3
  - 60
  3.4.2.2. Ảnh hưởng của quá trình nung tới khả năng loại NO3
  -
  của vật liệu 60
  3.4.3. Khả năng loại NO3
  -
  của vật liệu Mg-Al/CO3 . 61
  3.4.4. Nhận xét chung về khả năng loại NO3
  -
  của các vật liệu đã tổng hợp đƣợc. 62
  KẾT LUẬN . 64
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 65
  PHỤ LỤC . 70

  Xem Thêm: Tổng hợp và xác định các đặc trưng của một số Hydroxide cấu trúc lớp kép ứng dụng trong xử lý môi trường
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổng hợp và xác định các đặc trưng của một số Hydroxide cấu trúc lớp kép ứng dụng trong xử lý môi trường sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status