Kết quả 1 đến 1 của 1

  TIẾN SĨ Nghiên cứu nâng cao hiệu năng của hệ tìm phương sử dụng anten không tâm pha trong môi trường các nguồn tín hiệu tương quan

  webtailieu webtailieu Đang Ngoại tuyến (2053 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu nâng cao hiệu năng của hệ tìm phương sử dụng anten không tâm pha trong môi trường các nguồn tín hiệu tương quan

  Bố cục của luận án

  Luận án bao gồm phần mở đầu, 3 chương, và phần kết luận.

  Chương 1 cung cấp các kiến thức về mô hình dữ liệu, vector đáp ứng mảng, đường bao thấp CRLB, công thức đánh giá tính duy nhất của vector đáp ứng mảng, tổng quan về một số cấu trúc hình học của mảng anten và một số thuật toán ước lượng DOA tiêu biểu.

  Chương 2 đề xuất cấu trúc AWPC mới (Asym-AWPC) dùng cho hệ tìm phương (Asym-AWPC-MUSIC), cải tiến các tham số, và đánh giá hiệu năng của hệ thống Asym-AWPC-MUSIC so với UCA-MUSIC.

  Chương 3 trình bày về hệ tìm phương kết hợp thuật toán CS và Asym-AWPC trong môi trường các nguồn tín hiệu tương quan. Và cuối cùng là phần kết luận và những định hướng nghiên cứu tiếp theo.

  MỤC LỤC
  Trang phụ bìa . i
  Lời cảm ơn . ii
  Lời cam đoan iii
  Danh mục các ký hiệu và chữ viết tắt . viii
  Danh mục bảng . xvi
  Danh mục các hình vẽ, đồ thị . xvii
  MỞ ĐẦU . 1
  Chương 1. TỔNG QUAN VỀ MỘT SỐ MẢNG ANTEN VÀ PHƯƠNG
  PHÁP TÌM PHƯƠNG TIÊU BIỂU 11
  1.1. Giới thiệu . 11
  1.2. Mô hình dữ liệu . 11
  1.3. Cấu trúc hình học của mảng anten 13
  1.3.1. Tính duy nhất của vector đáp ứng mảng, tính vô hướng của mảng,
  và ngưỡng phân giải . 14
  1.3.2. Mảng ULA và UCA . 17
  1.3.3. Anten không tâm pha (AWPC) 23
  iv
  1.3.4. Nhận xét 31
  1.4. Thuật toán tìm hướng sóng đến 31
  1.4.1. Thuật toán tạo chùm 32
  1.4.2. Thuật toán MUSIC 35
  1.4.3. Thuật toán ML 37
  1.4.4. Nhận xét 38
  1.5. Anten không tâm pha tổng quát và thuật toán MUSIC 40
  1.6. Kết luận chương 1 . 43
  Chương 2. KHẮC PHỤC VẤN ĐỀ LẶP LẠI PHỔ KHÔNG GIAN
  CỦA HỆ TÌM PHƯƠNG SỬ DỤNG ANTEN AWPC . 44
  2.1. Giới thiệu . 44
  2.2. Sym-AWPC . 45
  2.2.1. Lựa chọn góc quay anten ∆φ 45
  2.2.2. Phân tích số học tính duy nhất của vector đáp ứng mảng 47
  2.2.3. Kết quả mô phỏng . 48
  2.3. SymII-AWPC-UCA 50
  2.3.1. Phân tích số học tính duy nhất của vector đáp ứng mảng 51
  2.3.2. Kết quả mô phỏng . 54
  2.4. Asym-AWPC 54
  2.4.1. Phân tích số học tính duy nhất của vector đáp ứng mảng 57
  2.4.2. Kết quả mô phỏng . 57
  2.4.3. Tính vô hướng của mảng 57
  2.4.4. Ngưỡng phân giải 61
  2.4.5. Hiệu năng của hệ thống . 62
  2.4.6. Kết quả mô phỏng . 63
  2.5. Kết luận chương 2 . 68
  v
  Chương 3. HỆ TÌM PHƯƠNG SỬ DỤNG ASYM-AWPC TRONG
  MÔI TRƯỜNG CÁC NGUỒN TÍN HIỆU TƯƠNG QUAN 69
  3.1. Giới thiệu . 69
  3.2. Hệ tìm phương Asym-AWPC-MUSIC 71
  3.3. Hệ tìm phương Asym-AWPC-CS 73
  3.3.1. Mô hình dữ liệu . 73
  3.3.2. Đặc tính của ma trận đo được tạo bởi Asym-AWPC . 76
  3.3.3. Thuật toán khôi phục: Bình phương tối thiểu có điều chỉnh l1 78
  3.3.4. Kết quả mô phỏng . 79
  3.4. Cải thiện độ phân giải của Asym-AWPC-CS . 82
  3.4.1. Đánh giá độ phân giải . 82
  3.4.2. Kết quả mô phỏng . 83
  3.5. Độ phức tạp tính toán của Asym-AWPC-CS . 84
  3.5.1. Độ phức tạp tính toán . 84
  3.5.2. Kết quả mô phỏng . 85
  3.6. Kết luận chương 3 . 86
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 88
  DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ LIÊN
  QUAN ĐẾN LUẬN ÁN . 91
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 93
  PHỤ LỤC A. Công thức đánh giá tính duy nhất của vector đáp ứng
  mảng . 101
  PHỤ LỤC B. Công thức tính CRLB 101
  vi
  PHỤ LỤC C. Giản đồ bức xạ của anten AWPC tổng quát 104
  PHỤ LỤC D. Tính đường bao thấp CRLB một nguồn trong trường
  hợp mô hình ngẫu nhiên 106
  PHỤ LỤC E. Chứng minh phụ thuộc tuyến tính loại π của vector đáp
  ứng mảng trong cấu trúc Sym-AWPC . 111
  PHỤ LỤC F. Chứng minh phụ thuộc tuyến tính loại π/2 của vector
  đáp ứng mảng trong cấu trúc SymI-AWPC . 113

  Xem Thêm: Nghiên cứu nâng cao hiệu năng của hệ tìm phương sử dụng anten không tâm pha trong môi trường các nguồn tín hiệu tương quan
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu nâng cao hiệu năng của hệ tìm phương sử dụng anten không tâm pha trong môi trường các nguồn tín hiệu tương quan sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status