Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Cơ chế, chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế, các nhà đầu tư nước ngoài phát triển nguồn nhân lực và hạ tầng khoa học công nghệ trực tiếp phục vụ sản xuất, đổi mới công nghệ và

  webtailieu webtailieu Đang Ngoại tuyến (2053 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Cơ chế, chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế, các nhà đầu tư nước ngoài phát triển nguồn nhân lực và hạ tầng khoa học công nghệ trực tiếp phục vụ sản xuất, đổi mới công nghệ và

  Nhan đề: Cơ chế, chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế, các nhà đầu tư nước ngoài phát triển nguồn nhân lực và hạ tầng khoa học công nghệ trực tiếp phục vụ sản xuất, đổi mới công nghệ và sử dụng công nghệ hiện đại vùng Đông Nam Bộ và vùng trọng điểm kinh tế phía Nam
  Tác giả: Nguyễn, Thị Anh Thu
  Từ khoá: Chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế, các nhà đầu tư nước ngoài phát triển nguồn nhân lực và hạ tầng khoa học công nghệ
  Tóm tắt: Nội dung của đề tài này bàn về cơ chế, chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế, các nhà đầu tư nước ngoài phát triển nguồn nhân lực và hạ tầng khoa học công nghệ trực tiếp phục vụ sản xuất, đổi mới công nghệ và sử dụng công nghệ hiện đại vùng Đông Nam Bộ và vùng trọng điểm kinh tế phía Nam

  MỤC LỤC
  MỞ ĐẦU 6
  Lý do nghiên cứu 6
  Mục tiêu nghiên cứu 9
  Đối tượng nghiên cứu 9
  Phương pháp nghiên cứu 9
  CHƯƠNG I. CÁC THUẬT NGỮ SỬ DỤNG TRONG ĐỀ ÁN VỀ CƠ CHẾ, CHÍNH
  SÁCH KHUYẾN KHÍCH CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ 11
  1.1.Các thành phần kinh tế 11
  1.2. Đổi mới công nghệ 11
  1.3. Nguồn nhân lực KH&CN trực tiếp phục vụ sản xuất, đổi mới công nghệ 12
  1.4. Phát triển nguồn nhân lực KH&CN trực tiếp phục vụ sản xuất, đổi mới công nghệ 12
  1.5. Hạ tầng KH&CN trực tiếp phục vụ đổi mới công nghệ 12
  1.6. Phát triển hạ tầng KH&CN trực tiếp phục vụ đổi mới công nghệ 14
  CHƯƠNG II. NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN
  LỰC VÀ HẠ TẦNG KH&CN TRONG VÙNG ĐNB VÀ VÙNG KTTĐPN 15
  2.1. Yêu cầu đổi mới công nghệ trong Vùng và bất cập từ phát triển nguồn nhân lực và
  hạ tầng KH&CN 15
  2.2. Phát triển sản xuất trong Vùng và vấn đề đặt ra từ phía nguồn nhân lực KH&CN 19
  2.3. Hội nhập và thách thức về nguồn nhân lực và hạ tầng KH&CN 23
  2.4. Bất cập về xã hội hóa trong phát triển nguồn nhân lực và hạ tầng KH&CN 25
  2.5. Sự thiếu hụt chính sách đủ mạnh để khuyến khích các thành phần kinh tế phát
  triển nguồn nhân lực và hạ tầng KH&CN trong Vùng 26
  CHƯƠNG III. HIỆN TRẠNG CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ PHÁT TRIỂN NGUỒN
  NHÂN LỰC KH&CN TRONG VÙNG ĐNB VÀ VÙNG KTTĐPN 28
  3.1. Phạm vi cả nước 28
  3.2. Trên địa bàn Vùng 30
  3.2.1. Hiện trạng các thành phần phát triển nguồn nhân lực KH&CN 30
  Báo cáo tổng hợp
  2
  3.2.2. Nguyên nhân của những hạn chế trong phát triển nguồn nhân lực KH&CN của
  doanh nghiệp .32
  CHƯƠNG IV. HIỆN TRẠNG CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ PHÁT TRIỂN HẠ
  TẦNG KH&CN TRONG VÙNG ĐNB VÀ VÙNG KTTĐPN 37
  4.1. Hiện trạng các thành phần kinh tế phát triển hạ tầng KH&CN 37
  4.1.1. Đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (R&D) .37
  4.1.2. Tình hình phát triển các cơ sở NC&PT .38
  4.1.3. Tình hình hoạt động nghiên cứu và phát triển phục vụ đổi mới công nghệ 39
  4.2. Những hạn chế của các thành phần kinh tế phát triển hạ tầng KH&CN 40
  CHƯƠNG V. CÁC CHÍNH SÁCH HIỆN CÓ KHUYẾN KHÍCH CÁC THÀNH PHẦN
  KINH TẾ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC VÀ HẠ TẦNG KH&CN TRONG
  VÙNG ĐNB VÀ VÙNG KTTĐPN 43
  5.1.Chính sách khuyến khích phát triển nguồn nhân lực KH&CN 43
  5.1.1. Chính sách thuế khuyến khích phát triển nguồn nhân lực KH&CN .43
  5.1.2. Chính sách đất đai khuyến khích phát triển NNL KH&CN 46
  5.1.3. Chính sách đầu tư khuyến khích phát triển nguồn nhân lực KH&CN 47
  5.1.4. Chính sách tín dụng khuyến khích phát triển nguồn nhân lực KH&CN .49
  5.2. Chính sách khuyến khích phát triển hạ tầng KH&CN 52
  5.2.1. Chính sách thuế khuyến khích phát triển hạ tầng KH&CN 52
  5.2.2. Chính sách đất khuyến khích phát triển hạ tầng KH&CN 55
  5.2.3. Chính sách đầu tư khuyến khích phát triển hạ tầng KH&CN .58
  5.2.4. Chính sách tín dụng khuyến khích phát triển hạ tầng KH&CN 60
  5.3. Sơ bộ đánh giá việc thực thi chính sách đã ban hành 61
  5.3.1. Thực thi chính sách phát triển nguồn nhân lực KH&CN .61
  5.3.2. Hạn chế của chính sách hiện hành 61
  5.3.3. Thực thi chính sách phát triển tổ chức nghiên cứu và phát triển .63
  CHƯƠNG VI. KINH NGHIỆM NƯỚC NGOÀI 65
  Báo cáo tổng hợp
  3
  6.1.Kinh nghiệm trong khuyến khích phát triển nguồn nhân lực KH&CN 65
  6.1.1. Thái Lan .65
  6.1.2. Hàn Quốc .66
  6.1.3. Singapore .67
  6.1.4. Malaysia .67
  6.1.5. CHLB Đức .67
  6.2. Kinh nghiệm trong khuyến khích phát triển hạ tầng KH&CN 68
  6.2.1. Thái Lan .68
  6.2.2. Hàn Quốc .72
  6.2.3. Các nước EU 73
  6.2.4. CHLB Đức .73
  CHƯƠNG VII. KIẾN NGHỊ VỀ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH CÁC
  THÀNH PHẦN KINH TẾ 75
  7.1. Định hướng phát triển nguồn nhân lực KH&CN của Vùng 75
  7.2. Định hướng phát triển hạ tầng KH&CN của Vùng 76
  7.3. Quan điểm trong khuyến khích và xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích 77
  7.3.1. Quan điểm trong khuyến khích 77
  7.3.2. Quan điểm trong xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích .78
  7.4. Các kiến nghị về cơ chế, chính sách phát triển nguồn nhân lực và hạ tầng KH&CN
  trực tiếp phục vụ sản xuất, đổi mới công nghệ Vùng ĐNB và Vùng KTTĐPN 80
  Phụ lục 1. Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 83
  Phụ lục 2. Danh mục văn bản pháp luật liên quan 98
  Phụ lục 3. Danh mục tài liệu tham khảo 103
  Phụ lục 4. Danh sách những người đã trao đổi, phỏng vấn 106
  Phụ lục 5. Phiếu điều tra 111
  Phụ lục 6. Kết quả xử lý phiếu điều tra 0

  Xem Thêm: Cơ chế, chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế, các nhà đầu tư nước ngoài phát triển nguồn nhân lực và hạ tầng khoa học công nghệ trực tiếp phục vụ sản xuất, đổi mới công nghệ và
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Cơ chế, chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế, các nhà đầu tư nước ngoài phát triển nguồn nhân lực và hạ tầng khoa học công nghệ trực tiếp phục vụ sản xuất, đổi mới công nghệ và sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status